Atama logotip
EN

Vsebina in izročanje plačilne liste

21.06.2023

Plačilna lista je verodostojna listina, ki jo mora delodajalec izročiti v pisni obliki do konca plačilnega dne. Prav tako velja za listino, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

Vsebina plačilne liste je opredeljena v ZDR-1 v drugem odstavku 135. člena. Na plačilni listi morajo biti razvidni:

Po določilu ZDR-1, se mora plačilna lista izdati v pisni obliki do konca plačilnega dne. To pomeni, da se na dan, ki je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi kot plačilni dan, izda plačilna lista na pri delodajalcu običajen način. Načini izročitve, ki jih poznamo so: fizična izročitev v prostorih delodajalca, po pošti na naslov prebivališča, na elektronski naslov, ki ga zagotavlja delodajalec. Ob postopku izročitve ne smemo pozabiti na varnost osebnih podatkov in ravnati v skladu z ZVOP-2.

 

Janja Kompare