Atama logotip
EN

Izračun plače

Ste ravno v postopku zaposlitve pri izbranem delodajalcu, a ne veste, kakšna bo vaša dejanska mesečna plača?

Raziščite naše orodje za izračun plače in si s spodnjim kalkulatorjem izračunajte svojo neto plačo ter tako ugotovite, kakšen znesek lahko pričakujete v zameno za opravljeno delo. Enostavno izpolnite vsa zahtevana polja in pridobite natančen vpogled v višino svoje plače. Podatek vam bo lahko pomagal pri morebitnih nadaljnjih plačnih pogajanjih.

Orodje za izračun plače je primerno tudi za delodajalce, saj lahko z njegovo pomočjo hitro pridemo do podatka o višini potrebnih prispevkov.

Parametri obračuna plač
Dodatek na delovno dobo v %:
Bonitete:
Število otrok:
Število otrok s posebnimi potrebami:
Davčne olajšave (brez SDO in DO na št. otrok):
Materialni stroški, povračila (prevoz, prehrana):
Mesec obračuna:
I. OSNOVNI PODATKI
Splošna davčna olajšava:
Olajšave - ostalo:
Bruto osnova za obračun prispevkov:
II. PRISPEVKI OD BRUTO PLAČ DELAVCEV
1. Prispevki za socialno varnost (skupaj):
1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
1.3. Prispevek za zaposlovanje:
1.4. Prispevek za starševsko varstvo:
1.5. Obvezni zdravstveni prispevek:
2. AKONTACIJA DOHODNINE:
2.1. Osnova:
2.2 RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ
Razred Odstotek Znesek Osnova NAD Osnova DO
3. Neto plača:
4. Materialni stroški:
IZPLAČILO
Bruto osnovna plača:
III. PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO
5. Prispevki za socialno varnost (skupaj):
5.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
5.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
5.3. Prispevek za zaposlovanje:
5.4. Prispevek za poškodbe pri delu:
5.5. Prispevek za starševsko varstvo:
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA