Atama logotip
EN

SPLOŠNI POGOJI

1. Splošne določbe

Atama d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni, kako se bodo uporabljali, ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Atama d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali jih kakorkoli drugače brez vašega soglasja posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljalec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Atama d.o.o., Slovenska cesta 55C, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@atama.si, telefonska številka: 01/23 00 860.

Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta Atama d.o.o., ki vključuje vse spletne strani in podstrani Atame d.o.o. (www.atama.si) in vse vključene storitve (v nadaljevanju spletno mesto Atama d.o.o.), ki jih upravlja Atama d.o.o., ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta Atame d.o.o..

3. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta Atama d.o.o. se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja s pogoji in to Izjavo o varstvu podatkov.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o. ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta Atama d.o.o..

a) Naročanje na e-novice

Pri naročanju na e-novice na spletnem mestu Atama d.o.o. se poleg vaše IP številke shrani vaše ime in priimek in e-naslov, ki ga vpišete v spletni obrazec.

b) Pošiljanje povpraševanja in vprašanj

Pri povpraševanju in postavljanju vprašanj na spletnem mestu Atama d.o.o. se poleg vaše IP številke zbirajo vaši naslednji podatki:
- ime in priimek ali naziv podjetja,
- e-naslov,
- telefonska številka,
- podatki o vsebini vašega povpraševanja.

c) Prijava na Kadrovsko šolo

Pri prijavi na Kadrovsko šolo na spletnem mestu Atama d.o.o se poleg vaše IP številke zbirajo vaši naslednji podatki:
- ime in priimek,
- naziv podjetja,
- davčna številka,
- telefonska številka,
- elektronski naslov.

d) Prijava v bazo iskalcev

Pri prijavi v bazo na spletnem mestu Atama d.o.o. se poleg vaše IP številke zbirajo vaši naslednji podatki:
- ime in priimek,
- letnica rojstva,           
- spol,
- državljanstvo,
- kontaktna številka,
- elektronski naslov,
- dokončana šola,         
- kraj bivanja,
- regija dela,
- želeno področje dela,
- opravljeni izpiti,
- druge morebitne informacije, ki jih kandidat prostovoljno vpiše.

Po prehodnem dogovoru s kandidatom, posredujemo podatke uporabnikom z namenom posredovanja pri potencialni zaposlitvi.

e) Kadrovski test

Pri izpolnjevanju Kadrovskega testa se poleg vaše IP številke zbirajo vaši naslednji podatki:
- elektronski naslov,
- naziv delovnega mesta,
- čas in datum reševanja testa,
- rešitve testa.

f) Kadrovski slovarček

Pri naročanju Kadrovskega slovarčka na spletnem mestu Atama d.o.o. se poleg vaše IP številke zbirajo vaši naslednji podatki:
- ime in priimek,
- elektronski naslov,
- čas in datum prenosa dokumenta,
- čas in datum odprtja prejetega elektronskega sporočila.

Atama d.o.o. tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih, kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o., posredujete (komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke Atama d.o.o., statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje).

4. Uporabniki podatkov

Atama d.o.o. se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu Atama d.o.o., brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

5. Vaše pravice

Atama d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

a) Odjava od prejemanja novic

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: info@atama.si.

b) Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o. lahko kadarkoli (z odjavo na spletnem mestu Atama d.o.o. ali neposredno na e-naslov info@atama.si) pisno zahtevate, da Atama d.o.o. trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke.

Atama d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

c) Pravica do informacije

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta Atama d.o.o., ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije) pošljite na e-naslov info@atama.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta Atama d.o.o..

6. Obisk spletnega mesta Atama d.o.o.

Ob vsakem obisku spletnega mesta Atama d.o.o. se samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika, ki vključujejo tehnične podatke (npr. IP številka naprave, s katero dostopate, datum in uro dostopa, operacijski sistem in različica brskalnika, ki ga uporabljate in ostale tehnične podatke).

Atama d.o.o. tako zbranih podatkov posebej ne obdeluje in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke se hranijo 1 leto, nato se brišejo.

7.  Spremembe

Kot upravljalec spletnega mesta Atama d.o.o., si Atama d.o.o. pridržuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov.

8. Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed določil teh splošnih pogojev nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb splošnih pogojev.

Kot uporabnika spletnega mesta Atama d.o.o. vas prosimo, da morebitne nepravilnosti in/ali kršitve te Izjave o varstvu osebnih podatkov in/ali veljavne zakonodaje na spletnem mestu Atama d.o.o. sporočite na naš naslov:

Atama d.o.o.
Slovenska cesta 55 c
1000 Ljubljana
info@atama.si