Atama logotip
EN

Trenutno ni razpisanih terminov

Za več informacij nas kontaktirajte na maja@atama.si.

EBC*L – European Business Competence* Licence

ebcl

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno, potem je EBC*L prava izbira za vas.

Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc je mednarodno uveljavljen certifikat poslovnih znanj. Namenjen je vsem, ki se v vsakdanjem življenju soočate s poslovnim svetom ali pa želite vanj šele vstopiti. Tisti, ki že imate znanje s področja ekonomije, boste znanje le še nadgradili, v prvi vrsti pa je izobraževanje namenjeno neekonomistom, ki tako ali drugače s svojim delom vplivate na končni rezultat podjetja.

Izobraževanje prilagodimo vašemu predznanju, zato je udeležba primerna tako izkušenim podjetnikom kot tudi popolnim začetnikom. Vsebino predstavimo na enostaven, praktičen in razumljiv način z manjšim poudarkom na teoretičnih izhodiščih, glavnino izobraževanja pa predstavljajo vsakdanji in praktični primeri, ki pomagajo pri razumevanju tako poslovnega kot osebnega življenja. Certifikat priznavajo mnoga uspešna mednarodna podjetja, kot so Samsung, Siemens, T-mobile, Deutsche Post, Bayer in številni drugi.

Vsebinski sklopi usposabljanj

  1. Bilanca: letno poročilo, sestava bilance, aktiva, pasiva, izračunavanje dobička in izgube, likvidnost rezerve, amortizacija, vpliv izdatkov na letno poročilo.
  2. Podjetniški cilji in kazalniki: ekonomičnost, rentabilnost/donosnost lastniškega kapitala, izračunavanje dobička in izgube, analiza izračuna dobička in izgube, analiza letnega poročila. 
  3. Stroškovno računovodstvo: stroškovno računovodstvo, kalkulacija cene in cenovna politika, oblikovanje stroškovnih mest, profitni center.
  4. Gospodarsko pravo: pravne oblike, prodajna pogodba, združevanje podjetij/kooperacija, plačilna nesposobnost.

Trajanje in način

Izobraževanje poteka v štirih delih, skupno zajema 16 ur strokovnega usposabljanja. Ob koncu usposabljanja se opravlja izpit. Z uspešno zaključenim izpitom prejmete mednarodno uveljavljen certifikat. Na prvem predavanju prejmete vso potrebno gradivo, ki ga sestavlja slovar, učbenik in delovni zvezek.

Zakaj EBC*L?

  • Boljše razumevanje in izpolnjevanje poslovnih ciljev.
  • Izboljšana komunikacija med različnimi poklicnimi profili.
  • Udeleženci se lažje poistovetijo s poslovnim procesom.
  • Poveča se stroškovna učinkovitost.
  • Udeleženci razumejo in znajo interpretirati finančna poročila.

Cena

Cena za 16-urno usposabljanje in udeležbo na EBC*L izobraževanju znaša 380,00 EUR (brez DDV) oziroma 463,60 EUR (z DDV) – fizične osebe prejmete 15 % popust!

Zaradi zagotavljanja kakovstnega izobraževanja je število udeležencev omejeno, zato ne odlašajte s prijavo.

O predavateljici

Tanja Šket je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, po duši in prepričanju pa podjetnica. Je direktorica podjetja Atama d.o.o. z večletnimi izkušnjami na področju podjetništva in vodenja projektov. Zagovarja dejstvo, da mora vsako izobraževanje in usposabljanje voditi k razumevanju znanja, ki ga nato lahko dejansko uporabimo v praksi.

Mnenja udeležencev


Pri svojem delu sem stalno pogrešala osnovna znanja ekonomije in računovodstva, ki so se močno prepletale z mojim delovnim področjem. Dolgo sem razmišljala kako ta znanja pridobiti, ko sem na zaposlitvenem sejmu dobila informacijo o izobraževanju EBCL. Takoj sem vedela, da je to to in se vpisala na izobraževanje. Predvsem me je pritegnilo dejstvo, da bom v dobrem mesecu izvedela osnove prav vsega kar potrebujem, obenem pa pridobila tudi mednarodno priznan certifikat. Snovi je veliko, vendar je v gradivu enostavno pojasnjena, ravno tako Tanja Šket čudovito predaja svoja znanja, tako da lahko tudi neekonomisti pridobimo ravno tisto kar potrebujemo. Vesela sem, da sem se odločila za to izobraževanje, zadeve so mi postale jasne in tudi v podjetju se lažje "pogovarjamo". Ocenim lahko, da je bilo to eno najkoristnejših izobraževanj, ki sem jih v svoji karieri opravila. Zelo priporočam.

Mojca Hucman, Vodja splošnih služb in tržne dejavnosti Žale d.o.o.

Z znanjem, ki sem ga pridobil z EBC*L certifikatom, sem si resnično olajšal prenekatero delo. Kot inženir, kateremu na tehnični fakulteti ne nudijo osnovnega znanja podjetništva, mi je osvojeno znanje prišlo zelo prav pri vodenju nekaterih projektov!

Aljaž Podboršek, ing. elektronike

Moja znanja iz računovodskega in finančnega področja so bila zelo šibka, celo tako da nisem vedela kako je bilanca stanja sploh zgrajena oz. kaj prikazuje. Na izobraževanju pa smo skozi teme šli zelo sistematično, pregledno, naudušila me je tudi vsebinsko bogata literatura, ki jo razumejo tudi neekonomisti. Osebno mi je veliko pomeni individualni pristop predavateljice in prilagajanje predavanja nivoju znanja. EBC*L je po mojem mnenju 'a must' za vsakega mladega človeka, saj ne gre le za dodatno alinejo v CV-ju ampak za uporabno znanje v katerikoli službi.

Špela Sedej, podpredsednica in vodja tržnega komuniciranja Študentske sekcije Društva za marketing Slovenije