Atama logotip
EN

Kadrovska podpora

Zavedamo se, da so potrebe vsakega podjetja specifične, zato vam nudimo individualen pristop. Z vami lahko vzpostavimo dolgoročno partnersko sodelovanje ali pa izvedemo enkratno storitev, ki vam bo v pomoč pri nadaljnjem kadrovskem delu.

Ureditev kadrovske dokumentacije ter evidence zaposlenih

Pregledamo, uredimo in dopolnimo obstoječo kadrovsko dokumentacijo ter zakonsko obvezne evidence, ki so v skladu z vašimi potrebami in zakonskimi regulativami.

Vzpostavitev celotnega kadrovskega sistema

Kadar želite sami voditi vse kadrovske postopke, vam pomagamo pri vzpostavitvi sistema vodenja, ki vam to omogoča. Pregledamo obstoječe stanje ter oblikujemo kadrovsko področje po vaši meri.

Priprava in dopolnitev obveznih in priporočenih pravilnikov

Podjetja v skladu z zakonom potrebujejo pravilnike, kot so: pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, pravilnik o preprečevanju mobinga ter promocija zdravja na delovnem mestu. Poleg tega svetujemo tudi pripravo pravilnika o plačah, urejanju delovnega časa, nagrajevanju in ostalo.

Načrtovanje kadrovske politike in strategije

Hitra rast, spremembe v podjetju in drugi dejavniki lahko vplivajo na potrebo po spremembi kadrovskega pristopa. Za vas ocenimo stanje in pripravimo rešitve na področju motivacije zaposlenih, izboljševanja klime in kulture podjetja ter prepoznavnosti podjetja.

Svetovanje in izpeljava kadrovskih postopkov

Odpovedi, disciplinski postopki, opozorila ter ostali procesi so odvisni od vsakega posameznega primera. Pomembno je, da se vsakega od njih vodi skladno z zakonom in specifično situacijo.

Vzpostavitev plačnega sistema

Svetujemo pri oblikovanju plačnega sistema in sistema nagrajevanja delavcev z namenom ureditve plačnih razmerij ter višanju motivacije zaposlenih.

Akt o sistemizaciji

Akt o sistemizaciji je obvezen za podjetja, ki zaposlujejo več kot 10 ljudi. Z njim se določijo pogoji za opravljanje dela na določenem delovnem mestu oz za vrsto dela in je odličen pripomoček pri zaposlovanju.

Oblikovanje in izračunavanje plač

Na mesečni ravni na podlagi evidence delovnega časa pripravimo obračun plač, nadomestil in dodatkov v skladu z vsemi zakonskimi standardi.

Priprava tipske in individualnih pogodb o zaposlitvi

Pripravimo vam tipsko ali individualno pogodbo, ki ureja razmerje, pravice in dolžnosti med delavcem in delodajalcem.

Pridobivanje delovnih dovoljenj

Za vas in v vašem imenu izpeljemo celoten postopek pridobitve delovnega dovoljenja za tujce.

Priprava obrazcev, izjav, odločb

Za vas pripravimo dokumentacijo, ki vam bo v pomoč pri upravljanju kadrovskih postopkov in bo zagotavljala urejeno in zakonsko skladno kadrovsko področje.

Varstvo osebnih podatkov na kadrovskem področju

Poskrbimo za ustrezno rokovanje z osebnimi podatki na področju zaposlovanja ter pripravimo dokumentacijo, ki zagotavlja skladnost z zakoni in uredbami.