Atama logotip
EN

Akt o sistematizaciji delovnih mest

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 22. členu 2. alineje navaja, da je »delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela.« V kadrovskem žargonu temu rečemo kar sistematizacija (delovnih mest). 

Kdo jo potrebuje?

Akt o sistematizaciji delovnih mest je obvezen dokument za vse delodajalce, ki zaposlujejo več kot 10 zaposlenih. Tako podjetja, ki imajo 10 zaposlenih ali manj, tega dokumenta ne potrebujejo. Kljub temu je priporočljiv, še posebej v kolikor podjetje načrtuje širitev svojega delovnega procesa.
 
Z aktom o sistematizaciji dela se določijo pogoji za opravljanje dela na določenem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Je popis delovnih nalog za vsako delovno mesto znotraj podjetja. To je še posebej koristno pri zaposlovanju, saj je točno znano, kakšen profil delavca podjetje potrebuje, katera znanja in kompetence so ključna za zaposlitev kandidata. S tem se zagotavlja tudi enaka obravnavna in nediskriminacija kandidatov pri selekcijskem postopku.pexels-pixabay-357514
 
Poleg obvezne vsebine akta - naziv delovnega mesta, opis dela, pogoji za opravljanje dela – so priporočljive še dodatne vsebine, kot so organizacijska struktura družbe, zahtevana dodatna znanja, obseg delovnih izkušenj in nujne kompetence, ali pa licence, strokovni izpit, dokazila o izpolnjevanju pogojev in podobno.
 
Akt je prav tako osnova za izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja.

Kaj, če se ukine delovno mesto?

Se naredi izbris delovnega mesta iz akta o sistematizaciji dela.
V kolikor ima podjetje še vedno zaposlene na tem delovnem mestu je to podlaga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. 

Kaj pa spremembe in dopolnitve?

Delodajalec je dolžan vse spremembe in dopolnitve akta o sistematizaciji predati v pregled svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. V roku 8 dni mora le ta podati svoje mnenje o predlogu, delodajalec pa mora pred sprejemom akta posredovano mnenje obravnavati in se do njega opredeliti. V kolikor se svet delavcev / delavski zaupnik ne strinja(jo) s spremembami, pa to ne vpliva na samo veljavo akta in novih sprememb / dopolnitev. Pomembno je le, da je akt v skladu z veljavno zakonodajo (ZDR-1, kolektivne pogodbe, ki zavezujejo podjetje).
 
Potrebno je tudi opozoriti, da mora biti akt dostopen vsem zaposlenim in jim biti vedno na razpolago na mestu, na katerem se zaposleni lahko brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.

Potrebujete pomoč pri izdelavi akta o sistematizaciji delovnih mest? Obrnite se na nas poskrbeli bomo za urejeno kadrovsko dokumentacijo.
 
Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve