Atama logotip
EN
Ker v našem servisu vemo, da so izkušnje, ki si jih člani nabirajo z delom preko servisa premalo cenjene in ovrednotene, hkrati pa razne institucije zahtevajo raznovrstna dokazila za ustrezanje zaposlitvenim pogojem, uveljavljanje socialnih transferjev, ipd., za vas z veseljem pripravimo:
  • POTRDILO O DELU je dokument v katerem so navedena podjetja, pri katerih je študent opravljal delo ter čas veljavnosti napotnice oz./ali trajanje dela za katerega je član prejel honorar.
  • POTRDILO O OBSEGU IZKUŠENJ je dokument, ki poleg zgoraj naštetega vsebuje tudi opis delovnih nalog, ki je narejen na podlagi vrste del, zavedene na izdani napotnici, pričanj člana in/ali podjetja, kjer je član opravljal delo.
  • POTRDILO O ZASLUŽKU ZA PRETEKLO LETO zajema izpis vseh študentskih honorarjev, ki jih je član prejel v določenem koledarskem letu
  • POTRDILO O ZASLUŽKU ZA DOLOČENO OBDOBJE zajema izpis vseh študentskih honorarjev, ki jih je član prejel v določenem obdobju (največkrat v zadnjih 3 mesecih).
  • DRUGA POTRDILA, NA ŽELJO ČLANA
Vsa potrdila, ki imajo uradno obliko (so ožigosana in podpisana z naše strani) in izpolnjujejo želje in zahteve člana (če je le to mogoče), so izdana na zahtevo obstoječih ali preteklih članov študentskega servisa Atama.
 
Naročite potrdilo na tajnistvo@atama.si ali na 01 23 00 860.
 
 Prijavnica za študentski servis