Atama logotip
EN

Izboljšajte svoj življenjepis

Pri iskanju zaposlitve potrebujete nekaj organizacije in predvsem sistematičen pristop. Pred samo prijavo na delovno mesto je ključnega pomena, da izdelate dober življenjepis. Z njim namreč pri delodajalcu ustvarite prvi vtis.

Dober življenjepis naj spremlja prijava na razpis ali ponudba za zaposlitev. Na spodnjih povezavah boste našli koristne predloge, navodila in primere.

PRIJAVA

Prijava je dokument, s katerim izrazite zanimanje za prosto delovno mesto, ki je bilo objavljeno. Prijava vsebuje uvodni pozdrav in informacijo o vašem namenu. Poudarite svojo ustreznost za razpisano delovno mesto in  na kratko izpostavite tiste sposobnosti, delovne izkušnje, znanje itd., ki najbolj opozarjajo na vašo ustreznost za objavljeno delovno mesto.

PONUDBA

Ponudbo delodajalcu pošiljate v primerih, ko prosto delovno mesto ni objavljeno. Ponudba se ne razlikuje veliko od prijave, najpomembnejša razlika se pojavlja v vsebini. V ponudbi izražate zanimanje, pripravljenost in željo za delo v določeni organizaciji. Predstavite svoje stališče, zakaj bi bilo delo v tem podjetju primerno ravno za vas ter kaj lahko nudite podjetju.

 

 

 

 

 

 

Kako izdelati dober življenjepis? 

Življenjepis mora biti pregleden, informativen in natančen. Podatke v življenjepisu vedno navajajte v obratnem kronološkem zaporedju. Samo tako bo delodajalcu omogočil, da bo s hitrim pregledom dobil potrebne informacije, ki so pomembne za vašo kandidaturo na razpisano delovno mesto.

Življenjepis vsebuje:
  • Osebni podatki: ime in priimek, naslov, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, datum rojstva, državljanstvo, lahko tudi slika.
  • Izobrazba: pridobljeni naziv, obdobje šolanja (z letnicami), ime šole.
  • Delovne izkušnje: Predstavite jih na čim bolj pregleden in natančen način. Opišite svoje naloge, obveznosti in zadolžitve, ki ste jih opravljali. Navedite rezultati, ki ste jih dosegli s svojim delom. Delovne izkušnje ločite časovno in po zaposlitvah oziroma delovnih mestih. Naziv prejšnjih delodajalcev ni obvezen, je pa informativen.
  • Dodatna znanja & seminarji, znanje tujih jezikov, tečaji, pomembnejše konference.
  • Računalniška znanja: Navedite katere programe uporabljate in ocenite stopnjo obvladanja.
 
Ostale podatke lahko v življenjepis vključite po lastni presoji. Ti podatki delodajalcu podajajo dodatne informacije o vas in vaših sposobnostih. Mednje prištevamo tudi priznanja in nagrade iz tekmovanj, članstva v strokovnih društvih in organizacijah, pomembnejše projekte, priporočila, morebitni hobi itd.
 
Iskalci prve zaposlitve imajo običajno malo delovnih izkušenj. Zato vključite izkušnje, ki ste si jih pridobili pri delih preko študentskega servisa, pri prostovoljnem delu ali strokovni praksi. Pomembnejša dela izpostavite in podrobneje opišite, ostala pa samo naštejte.
 
Življenjepis lahko oblikujete sami (primer dobrega življenjepisa) ali pa jo oblikujete s pomočjo Europass življenjepisa.


Ne delajte napak!

Pazite na obliko
Življenjepis naj bo pregleden.

Dolžina predstavitve
Pri pisanju bodite kratki in jedrnati.

Slovnica
Osebna predstavitev mora biti slovnično brezhibna.

Pomanjkljivi podatki
Ne pozabite navesti kontaktne podatke, kot so telefonska številka, naslov ipd. Pazite, da bodo podatki točni in pravilni.

Kronološko zaporedje
Vedno navedite najprej najvišjo doseženo izobrazbo in zadnje delovne izkušnje.

Tuji jeziki
Ne ocenjujte znanja tujih jezikov kot aktivno - pasivno. Napišite v kolikšni meri ga uporabljate, ga razumete, …

Pomanjkljivo navajanje del
Poudarite delovne rezultate, znanja, tehnike, ki ste si jih pridobili pri dosedanjem delu. Tudi priložnostna dela vam lahko dajo pomembne delovne izkušnje.

Hobiji in interesi
Če želite navajati hobije navedite le tiste, s katerimi se resno ukvarjate. V osebno predstavitev pa vsekakor sodi hobi, ki je pomemben za delovno mesto na katerega ste se prijavili.

Nepomembni podatki
Navajanje podatkov o otrocih, starših in družini ni priporočljivo. Osredotočite se na podatke in informacije, ki označujejo vaša znanja, izkušnje in sposobnosti.