Atama logotip
EN

Pravilniki

Pravilniki so pomemben člen dobrega poslovanja vsakega podjetja, saj so z njimi podrobneje opredeljene pravice in dolžnosti tako podjetja, kot tudi zaposlenih. Od tega, kaj je zapisano v pravilniku je tudi odvisno, kako postopati v primeru kršitev.

Nekateri pravilniki oziroma akti so po zakonu obvezni; ti so: beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash (2)
- Akt o sistematizaciji delovnih mest,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja ,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu,
- Pravilnik o preprečevanju trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu,
- Promocija zdravja na delovnem mestu.

Vseeno pa dobra praksa kaže, da je priporočljivo imeti več dobro urejenih pravilnikov; če naštejemo le nekatere:
- pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja,
- pravilnik o poslovni tajnosti in varstvu osebnih podatkov,
- pravilnik o uporabi službenih naprav,
- pravilnik o urejanju delovnega časa,
- pravilnik o nadurah, dnevnicah in evidenci delovnega časa,
- pravilnik o prepovedi in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola drog in drugih substanc.

Potrebno je vedeti, da morajo biti zaposleni seznanjeni s pravilniki in jim biti dostopni na način, da se lahko brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino. Prav tako morajo biti seznanjeni s spremembami pravilnika.  

In čeprav vsako podjetje želi pravilnike imeti urejene v upanju, da jih ne bo potrebno (prepogosto) uporabljati zaradi kršitev oziroma sankcij, pa se pogosto izkaže, da so le ti pomanjkljivo zapisani – do tega neugodnega spoznanja po navadi pride, ko je kršitev že storjena.

Če prikažemo na enostavnem primeru: zaposleni uporablja službeni telefon za zasebne namene. Kaj boste storili, ko boste prejeli gromozanski račun za telefon, ker je zaposleni vsak dan klical naokoli za zasebne namene? Seveda ga boste na to opozorili. Vendar – na kaj se boste sklicevali? Še posebej, če boste želeli, da del računa poravna sam – imate to zapisano v pravilniku? Je vedel, da se telefon uporablja samo za službene namene? In kako boste to dokazali?

Takšne situacije, pa naj si bodo še tako banalne, se zelo hitro zapletejo. Če je pravilnik slabo spisan (ali pa ga sploh nimate) pa je težava le še večja  – in kako boste situacijo pravilno rešili? V primeru pravnega spora, pa ste brez pravilnika že vnaprej izgubili.

Zatorej, dobro spisani pravilniki so dober temelj vsakega podjetja - zato se obrestuje, da vložite več časa in finančnih sredstev v dobro spisane pravilnike. V nasprotnem primeru so posledice lahko velike, ki na dolgi rok porabijo več časa in sredstev, kot bi če bi že v osnovi oblikovali dobro podlago.


Potrebujete pomoč pri izdelavi pravilnikov za vaše podjetje? Bi to nalogo najrajši prepustili strokovnjakom? Pri tem vam lahko pomagamo! Smo specialisti na področju kadrovanja in z našo pomočjo boste imeli izdelane pravilnike, ki so v skladu z zakonodajo in zahtevami vašega podjetja. 

 

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve