Atama logotip
EN

Višji znesek za prehrano med delom

02.09.2022

S 1. septembrom 2022 začne veljati višji znesek neobdavčene višine povračila stroška za prehrano med delom. Znesek se je z 6,12 EUR zvišal na 7,96 EUR za vsak dan, ko zaposleni opravlja delo štiri ure ali več.


Prav tako se je zvišal tudi znesek za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8 urah prisotnosti na delu, in sicer iz 0,76 EUR na 0,99 EUR.

 

asparagus-2169305 960 720

 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2722/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja

 

Janja Kompare