Atama logotip
EN

Temperatura na delovnem mestu v zimskem času

22.02.2023

V zimskem času lahko prihaja tudi do zelo nizkih zunanjih temperatur zraka, ki lahko vplivajo tudi na temperaturo zraka v delovnih prostorih.

Maksimalno in minimalno temperaturo na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), same temperature pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Pravilnik ne predpisuje dejanske najnižje dopustne temperature, ki jo mora zagotavljati delodajalec na delovnem mestu. V 25. členu navaja le, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve pri delu. Izjema so hladilnice, kjer je potrebno upoštevati kriterije za delo v mrazu.

Da bi delodajalec zagotovil ustrezno temperaturo, mora upoštevati določila standardov za toplotno udobje. Po mnenju Inšpektorata za delo RS je najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 °C, priporočljiva oziroma optimalna pa 22 °C. Temperatura tal delovnih prostorov na podlagi Pravilnika ne sme biti nižja od 19 °C.

Pravilnik navaja tudi temperature v pomožnih prostorih v ogrevalni sezoni:

Za delavce, ki opravljajo lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu velja, da mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 °C.

To določilo ne velja za delovna mesta na začasnih in premičnih gradbiščih. Tovrstna delovna mesta ureja Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Delodajalec na gradbišču mora zagotoviti prostor za ogrevanje delavcev, v katerem mora biti temperatura v obdobju med 15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 °C.


Kaj delavec lahko stori, če temperatura v delovnem prostoru odstopa od toplotnega obdobja?


Priporočamo, da se delavec najprej obrne na delodajalca in ga opozori, da temperatura ni ustrezna.

Delavec lahko tudi prek svojih predstavnikov, kot je svet delavcev zahteva zagotavljanje primerne temperature. Če delodajalec kljub temu ne zagotovi ustreznih ukrepov, je možno zahtevati nadzor inšpekcije.

Poleg tega ima delavec v skladu z 52. členom Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) pravico odkloniti delo, ko mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili s strani delodajalca izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.


Želite pridobiti več koristnih informacij? Prijavite se na Atamin mesečnik in prejemajte aktualne novice na vaš elektronski naslov!

Urša Šarić
Atama d.o.o.