Atama logotip
EN

Spremembe pri prijavi nezgode in poškodbe pri delu

08.07.2022

V Uradnem listu RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022 je objavljen nov Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, ki se začne uporabljati s 1. septembrom 2022.
 
Kot do sedaj, ostaja obvezna izpolnitev obrazca Prijave nezgode in poškodbe pri delu, ki se ga odda takoj oziroma v najkrajšem možnem času. Po 1. septembru bo lahko delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, elektronsko izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT. Prek portala bo lahko obrazec hkrati posredoval tudi na ZZZS in IRSD.
 
Zdravstveni del obrazca elektronsko izpolni osebni zdravnik poškodovanca ter ga posreduje v informacijski sistem ZZZS. Če poškodovanec nima osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v Sloveniji, se zdravstveni del obrazca ne izpolni. ZZZS vse podatke iz obrazca, elektronsko posreduje NIJZ.
 
V kolikor delodajalec ni vpisan v register, ostaja izpolnitev splošnega dela obrazca v papirni obliki ter ga posreduje na ZZZS. Nato mora pooblastiti ZZZS, da v njegovem imenu opravi prijavo preko portala SPOT ter ostale postopke.
 
 
 
Janja Kompare
Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1779/pravilnik-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu