Atama logotip
EN

Postopki ob upokojitvi ter odpravnina

13.01.2023

Delavec mora delodajalcu izročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga upokojitve ali pa delovno razmerje zaključita s sklenitvijo pisnega Sporazuma o prenehanju delovnega razmerja. Dokument je podlaga za odjavo delavca na ZZZS-ju, prav tako pa dokument zahteva tudi ZPIZ.

Sporazum o prenehanju delovnega razmerja naj vsebuje datum prenehanja delovnega razmerja, pred želenim dnevom začetka upokojitve. Hkrati lahko sporazum vsebuje tudi druge pravice in obveznosti, kot recimo pripadajoč sorazmerni del dopusta in regresa.

Da si lahko delavec v vmesnem obdobju uredi pravico do pokojnine, je priporočljivo sporazum skleniti vsaj 2 meseca pred predvidenim datumom prenehanja zaposlitve.

Delodajalec mora oddati vlogo za odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj v roku 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja pod naslednjimi pogoji:

 Kaj mora storiti delavec pred zaključkom delovnega razmerja, si lahko preberete na spletni strani ZPIZ-a.

Odpravnina ob upokojitvi

Na podlagi 132. člena ZDR-1, pripada odpravnina ob upokojitvi delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let (razen v primeru, če je s kolektivno pogodbo določeno drugače). Delavcu pripada odpravnina v višini 2 povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle 3 mesece oz. v višini 2 povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle 3 mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

V primeru, če se delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let, delno upokoji, ima pravico do odpravnine v sorazmernem delu.

Do odpravnine ob upokojitvi delavec ni upravičen, če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1 (v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti) ter če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Če je znesek odpravnine po 108. členu ZDR-1 (ali znesek za dokup pokojninske dobe) nižji od zneska odpravnine, ki bi ga prejel ob upokojitvi, je potrebno izplačati razliko.

 

couple-3113574 960 720

 

 

Janja Kompare