Atama logotip
EN

Novosti na področju evidentiranja delovnega časa

28.4.2023

21. aprila je Državni zbor potrdil novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter ga posredoval v obravnavo v Državni svet.
 
Zakon predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času (obvezno evidentiranje odmora…), uvaja obvezno elektronsko beleženje delovnega časa za kršitelje, spremenjena pa je tudi definicija delavca.

 

Krajši povzetek predvidenih sprememb

Razširili so nabor podatkov, ki jih mora delodajalec voditi dnevno in sicer:

Delodajalec je dolžan delavca pisno obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne.
 
Delodajalec hrani evidenco na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela delavca.
 
Delodajalcem, ki jim bo izrečena globa zaradi kršitve določb delovnega časa po ZDR-1 ali zaradi vodenja evidenc po ZEPDSV, bo naloženo obvezno vodenje evidence o izrabi delovnega časa elektronsko za obdobje dveh let.
 
Ponovno so bili definirani prekrški ter na novo določene globe za prekrške.
 
Zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se ga začne 6 mesecev po njegovi uveljavitvi.
 
 
Janja Kompare