Atama logotip
EN

Denarna spodbuda ob zaposlitvi s strani ZRSZ

Ste vedeli, da lahko poleg plače prejmete še denarno spodbudo za zaposlitev?

Kdo lahko pridobi spodbudo?

Denarno spodbudo pridobi oseba, ki je upravičena do denarnega nadomestila za brezposelnost in se zaposli za polni delovni čas. Pri tem mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Kolikšna je spodbuda in kako jo ZRZS izplača?

Spodbuda znaša 20% od vašega mesečnega neto denarnega nadomestila na dan sklenitve delovnega razmerja.

Prejemate jo mesečno za pretekli mesec.

Kako dolgo prejemate spodbudo?

Spodbudo prejemate do izteka obdobja, za katero vam je bila priznana pravica do denarnega nadomestila, oz. največ 12 mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Pozor:
Do spodbude niste več upravičeni, če zamenjate delodajalca ali če se vam skrajša delovni čas (tudi v primeru starševstva).

Kako pridobiti spodbudo?

Za pridobitev oddate vlogo v 30 dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Obrazec vloge dobite osebno pri uradu za delo ali si ga natisnete.

Vlogo v celoti izpolnite in podpišete ter priložite podpisano pogodbo o zaposlitvi. Oddate lahko na uradu za delo, po navadni pošti ali po elektronski pošti v glavno pisarno območne službe ZRSZ, pri kateri ste prijavljeni.

 

 

VIR: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/denarno_nadomestilo/spodbuda-za-zaposlovanje

Janja Kompare