Atama logotip
EN

Nov način pridobitve podatkov za izračun osnove nadomestila plače

04.08.2023

Dosedanja praksa pri izračunu osnove nadomestila plače za morebitno bolniško odsotnost, ki bremeni ZZZS (refundacija), je vključevala obvezno pridobitev poročila o prejemkih in številu ur oziroma bivši obrazec ER-28. Zaposleni je bil dolžan pridobiti poročilo od svojega bivšega delodajalca za preteklo ali tudi za tekoče leto.

S 1. julijem 2023 je po novem vsem delodajalcem, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije omogočen elektronski dostop do podatkov, ki jih potrebujejo za pripravo zahtevka in obračuna nadomestila plače v primeru začasne zadržanosti od dela.

Pridobiti je mogoče podatke o osnovi za obračun nadomestila v breme delodajalca ter tudi podatke za obračun nadomestila plače v breme ZZZS. V primeru obračuna nadomestila plače v breme ZZZS je mogoče pridobiti podatke o osnovah od 1. januarja 2022 dalje, v primeru obračuna nadomestila plače v breme delodajalca pa od 1. marca 2023 dalje.

Delodajalec lahko podatke pridobi le na podlagi izdanega bolniškega lista (eBOL) za posameznega zaposlenega.

Podrobnejše informacije ter način uporabe nove storitve, lahko preverite na portalu SPOT. 

 

 

Janja Kompare