Atama logotip
EN

Vabilo na usposabljanje: YOUTHCOACH – TRENER MLADIH

YC.logoerasmus+logo mic

 

 

 

 

Projekt Youthcoach povezuje izobraževanje in zaposlovanje, zmanjšuje stopnjo osipa med mladimi, razvija ključne kompetence (še posebej podjetništvo) ter potrjevanje in priznavanje kompetenc mladih. V okviru projekta smo partnerji osmih držav združili svoje znanje in izkušnje ter razvili kompetenčni profil »trenerja mladih«.

Za zmanjšanje oziroma preprečevanje osipa smo v okviru projekta Youthcoach pripravili izobraževalna orodja, podporo in vsebinska znanja za vse učitelje, trenerje, svetovalne delavce in ostale, ki se z omenjenim problemom ukvarjajo. Eden izmed naših ciljev je tudi izvedba usposabljanja.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki imajo opravka z mladimi po opustitvi šolanja in slabimi možnostmi za vključitev na trg dela in tistimi, katerim to grozi, v poklicnem (srednješolskem) izobraževanju.


Vsebina usposabljanja bo temeljila na 4 dobrih praksah:
  1. Vocational Training Assistence (Nemčija): Integracija mladih s težavami v sistem poklicnega usposabljanja.
  2. Toolbox (Češka): Baza podatkov, ki vsebuje nabor metod in tehnik za karierno svetovanje.
  3. Jugendcoaching (Avstrija): Vodenje in svetovanje potencialnim osipnikom z vključevanjem okolja.
  4. EBC*L Enterprise (Slovenija): Program za pridobitev ključnih kompetenc mladih na področju ekonomskega razmišljanja ter socialnih kompetenc.


Vključene bodo izkušnje, primeri in orodja iz osmih držav, ki so del projekta (Italija, Španija, Češka, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Grčija in Slovenija).

Usposabljanje bo potekalo od 13.1.2016 do 15.1.2016 od 9.00 do 13.00 ure v Ljubljani, v angleškem jeziku.

Število udeležencev je omejeno na 10. Dodatne informacije in prijave sprejemamo na mail tanja.sket@atama.si.

PRIJAVNICA

Predavatelj: mag. Günter Schmatzberger je izkušen trener na področju poslovnih in socialnih kompetenc za različne ciljne skupine, je aktiven partner v projektu Youthcoach ter aktiven izvajalec programa EBC*L Enterprise.

Predavatelj vam po končanem usposabljanju do 17.1.2015 nudil online podporo.

Več o samem projektu si lahko preberete v slovenski predstavitvi ali na uradni spletni strani projekta.

Koordinator projekta za Slovenijo: Tanja Šket

 
 
Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije (program Erasmus+).