Atama logotip
EN

Youthcoach - Trener mladih

Osip dijakov na področju poklicnega izobraževanja predstavlja problem v Evropski uniji. Evropa se sooča z vse večjo potrebo po kvalificiranih delavcih na eni strani in željo po vključitvi mladih, ki nimajo možnosti za sodelovanje na trgu dela. Na mnogih področjih je pomanjkanje kvalificiranih delavcev, ki bi zapolnili specifične potrebe delodajalcev. Istočasno se države na jugu EU soočajo z naraščajočim številom mladih, ki ne morejo najti zaposlitve primerne njihovi izobrazbi. Finančna kriza je v nekaterih državah naredila še posebej visoko stopnjo brezposelnosti mladih (Italija: 42,4%, Slovenija: 25%, Češka: 27%, Grčija: 11,4%, Španija: 23,5%). Prezgodnje opuščanje šolanja je prav tako velik problem, saj v večini primerov mladi brez formalne izobrazbe ostanejo brez možnosti. (Italija: 17.6%, Slovenija: 17%, Grčija: 11,4%, Španija: 23,5%).Osip povzroča visoke stroške za mlade, družbo, podjetja in VET organizacije.

IMG 0777

Zato se je Atama skupaj s partnerji iz 7 držav lotila projekta »Youthcoach«. Projekt prispeva k zgoraj omenjenim izzivom in pomaga pri vzpostavljanju boljših ukrepov za podporo mladim v VET z združevanjem transfernih produktov, združenih v celovit profil kompetenc in kurikulum za kompetentne »Youtcoache« ter z izdelavo zbirke orodij za trenerje.

Produkti, ki so namenjeni prenosu in adaptaciji, so že razviti, implementirani in ovrednoteni s strani partnerjev iz Nemčije, Slovenije, Češke in Avstrije. Znotraj projekta se bodo prenesli med seboj ter na Hrvaško, v Španijo, Grčijo in Italijo.

 

Produkt: »Vocational Training Assistence«

Nemški produkt, ki se že izvaja v nekaterih zveznih deželah Nemčije. Projekt integrira mladino in mlade odrasle s težavami (pomanjkanje osnovnih veščin, migracijska preteklost, ni dokazil o šolanju,…) v sistem poklicnega usposabljanja z zagotavljanjem svetovanja, pomoči pri učenju in usposabljanju. Prav tako projekt zagotavlja celovito zunanje vodenje poklicnega usposabljanja za mala in srednja podjetja.

Produkt: »Toolbox«

Produkt je bil razvit skozi projekt evropskega partnerstva, ki ga predstavlja češki partner Aklub. Toolbox je baza podatkov, ki vsebuje nabor metod in tehnik za karierno svetovanje ter svetovanje za brezposelne.

Produkt: »Jugendcoaching«

Avstrijski produkt, ki je namenjen tistim, ki nameravajo opustiti šolanje. Usposobljeni svetovalci vodijo in podpirajo mlade potencialne osipnike z namenom, da bi ostali v sistemu šolanja ali pa se zaposlili. Skupaj z dijakom, njegovimi starši, šolo in podjetji skušajo najti najboljšo rešitev za vsakega posameznika.

Produkt: »EBC*L Enterprise«

Slovenski produkt, gradi in izboljšuje ključne kompetence mladih na področju ekonomskega razmišljanja in socialne kompetence. Del EBC*L Enterprise-a je izpit s katerim udeleženec dokazuje logično razmišljanje, osnove matematične sposobnosti, komunikacijske in socialne kompetence, poslovni know-how, odločnost, ambicije in zmožnost dela pod pritiskom. Produkt je bil razvit s strani EBC*L International v sodelovanju s podjetji, z namenom razvoja potrebnih znanj in sposobnosti.IMG 0771

Cilji projekta:

  1. Prenos konceptov Vocational Training Assistence, Toolbox, Jugendcoaching in EBC*L Enterprise v ostale evropske države.
  2. Razviti model kompetenc za »Youthcoach-a« in za usposabljanje le-teh na podlagi raziskav opravljenih v sodelujočih državah.
  3. Izvedba tečaja za trenerje (70 trenerjev v partnerskih državah).
  4. Razviti zbirko orodij za Youthcoache, ki vključuje module za:

Newsletter Youthcoach projekta 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

Koordinator projekta za Slovenijo: Tanja Šket