Atama logotip
EN

Izplačilo regresa 2023

16.06.2023

Do konca meseca junija morajo delodajalci delavcem, ki so v delovnem razmerju pri njih (ali pa jim je delovno razmerje v letošnjem letu prenehalo) izplačati regres.

Najnižji znesek regresa za leto 2023 je 1203,36 EUR (višina minimalne plače) za celotno leto.

V primeru, da je bil ali da bo delavec zaposlen manj kot eno leto, je potrebno izplačati sorazmeren znesek za čas zaposlitve.

Regres je do višine povprečne plače v Sloveniji neobdavčen, kar pomeni, da je bruto znesek enak neto znesku. V primeru, da podjetje izplačuje regres višji od višine povprečne plače, se presežek obdavči enako kot plača.

V določenih izjemah se regres lahko izplača tudi po 30.6.2023. To velja za podjetja, ki so v likvidnostnih težavah (kar je potrebno dokazati), ter za izplačilo tistim delavcem, ki bi se zaposlili po 30.6.2023.

Zmotno je prepričanje nekaterih delodajalcev, da regresa ni potrebno izplačati delavcem, ki so sicer zaposleni, vendar na delovnem mestu niso prisotni. V preteklosti so bili to bolniško odsotni delavci ter starši na tako imenovanjem »porodniškem dopustu«, sedaj pa so se pridružili še zaposleni, ki so bili zaradi epidemije napoteni na čakanje na delo od doma.

Ne glede ne dejstvo, da dela dejansko niso opravljali, so bili pa zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, so te zaposleni po veljavni zakonodaji upravičeni do izplačila regresa pod enakimi pogoji kot ostali zaposleni.

Višino regresa določa vsak delodajalec sam.

 

Atama je zunanji partner tako manjšim, srednjim in večjim podjetjem, katerim celostno urejamo kadrovsko in zaposlovalno področje. Poskrbimo za urejeno kadrovsko administracijo in zakonsko skladnost zaposlovalnih procesov. Več o naših storitvah lahko preverite TU.