Atama logotip
EN

Seznam kadrovskih storitev

Zaposlitev delavca

 1. Pogodba o zaposlitvi – priprava tipske pogodbe za podjetje (za nedoločen oz. določen čas, skupaj z dopisom o predlogu pogodbe o zaposlitvi)
 2. Pogodba o zaposlitvi poslovodnega delavca –tipska pogodba za podjetje
 3. Pogodba o zaposlitvi – izdaja pogodbe za posameznega delavca
 4. Objava prostega delovnega mesta (podjetje nima sistemizacije)
 5. Objava prostega delovnega mesta (podjetje ima sistemizacijo)
 6. Obvestilo neizbranemu kandidatu
 7. Prijava delavca v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje

Prenehanje delovnega razmerja

 1. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
 2. Redna odpoved iz razloga nesposobnosti
 3. Redna odpoved iz krivdnih razlogov
 4. Izredna odpoved
 5. Odpoved večjemu številu delavcev /na delavca/
 6. Odpoved zaradi stečaja ali likvidacije /na delavca/
 7. Odpoved pogodbe na podlagi zakona (invalidu oz. tujcu)
 8. Sporazumna prekinitev pogodbe – ugotovitev

Dokumenti izvedbene narave

 1. Odločba o izbiri kandidata
 2. Odločba o nadurnem delu
 3. Odločba o letnem dopustu
 4. Odločba o suspenzu pogodbe o zaposlitvi
 5. Odločba o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi delavčeve odpovedi (oz. upokojitve oz. invalidnosti I. kategorije)

Izdajanje potrdil

 1. Potrdilo o višini prejemkov (plače in regresa)
 2. Potrdilo o odobrenem in izkoriščenem dopustu
 3. Potrdilo o deponirani delavski knjižici
 4. Potrdilo o vrsti dela, ki ga je delavec opravljal
 5. Druga potrdila

Redne obveznosti delodajalca

 1. Izračun plače za delavca
 2. Izračun regresa za delavca
 3. Vodenje evidenc za delavca (o dopustih in drugih izostankih iz dela) ter izdajanje izpisov
 4. Poročilo M4 /po delavcu/

Zagotavljanje (posojanje) delavcev

 1. Provizija v višini od 10 % do 15 % na strošek dela delavca

Ostalo

 1. Iskanje in pred selekcija lažje pridobljivih, pomožnih in strokovnih sodelavcev
 2. Iskanje in pred selekcija težje pridobljivih, vodij, linijski in srednji vodje
 3. Iskanje in pred selekcija vodij prvega reda vključno test lastnosti in test poklicne orientacije
 4. PXT – profile XT profiliranje bodočih ali sedanjih zaposlenih
 5. Sistemizacija ki je podlaga za druge strokovne odločitve,
  npr.: planiranje zaposlovanja, reorganizacije podjetja, reorganizacija sistema, nagrajevanja, ocenjevanje kompetenc in razvoja zaposlenih /na del mesto/
 6. Zaposlovanje tujcev in pridobivanje delovnih dovoljenj /na delavca/ …………
 7. Pregled organiziranosti kadrovske dejavnosti in pravilnosti dokumentacije