Atama logotip
EN

Kdaj mora delodajalec izplačati plačo?

09.06.2023

V Sloveniji je praksa, da delodajalec zaposlenemu izplača plačo za cel mesec. Zakon o delovnih razmerjih sicer omogoča tudi drugačna plačilna obdobja, vendar ne smejo biti daljša od enega meseca. Plačilno obdobje mora biti opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi mora med drugim vsebovati tudi določilo o plačilnem dnevu. Po Zakonu o delovnih razmerjih, mora delavec plačo dobiti najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če je plačilni dan dela prosti dan, je dovoljeno plačo izplačati naslednji delovni dan, a skrajni rok za izplačilo je 18. v mesecu. V primeru, da je plačilni dan npr. 15. v mesecu, lahko delodajalec plačo izplača prej ali prvi delovni dan po plačilnem dnevu, vendar delodajalcem svetujemo, naj to opredelijo v pogodbi o zaposlitvi ali internih aktih podjetja.

Če delodajalec izplačuje plačo zadnji dan v mesecu za tekoči mesec in nima vseh podatkov, ki so podlaga za pravilen obračun plače delavca, mora v primeru naknadnih sprememb narediti poračun.

Sprememba plačilnega dne

Delodajalec mora delavce predhodno pisno obvestiti o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne na način, ki je običajen pri delodajalcu (na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca, z uporabo informacijske tehnologije ipd.).
 

 Plačilni dan je tudi podatek, ki ga morajo vsebovati plačilne liste. Več o tem, katere vse podatke mora vsebovati plačilna lista, si lahko preberete na Vsebina in izročanje plačilne liste.
 
Urša Šarić
Atama d.o.o.