Atama logotip
EN

Vsa pogosta vprašanja iskalcev

 1. Regres
 2. Višina izplačila za malico
 3. Priznavanje delovnih ur med službenim potovanjem
 4. Čas za malico - invalidi
 5. Izplačilo regresa ob upokojitvi-kdaj?
 6. Redna odpoved delovnega razmerja za nedočočen čas v času bolniškega staleža in dela za štiri ure
 7. Obračun
 8. Jubilejna nagrada v primeru krajšega delovnega časa
 9. Delo po 4 ure - prazniki
 10. koliko mi pripada dopusta
 11. Jubilejna nagrada
 12. Nadomestilo za prehrano, prevoz, (neto)
 13. Izplačilo regresa
 14. Koriščenje letnega dopusta
 15. Pogodba za nedoločen čas
 16. Izplačilo odpravnine
 17. Delo po daljši bolniški odsotnosti (polovični delovničas, omejitve pri delu , dopust)
 18. Odpravnina
 19. Jubilejna nagrada
 20. Izraba letnega dopusta
 21. Obračunavanje nadomestila za bolniški stalež in dopust
 22. Delo 4 ure in bolniški stalež
 23. Morebitno prenehanje delovnega razmerja mesec in pol pred nastopom materinskega dopusta
 24. Dopust na praznik
 25. Odpoved pogodbe o delu
 26. Regres pri KDČ
 27. Dodatki
 28. Bolniška
 29. Odbitki pri odpravnini
 30. Delo mladoletne osebe
 31. Jubilejna nagrada
 32. Letni dopust
 33. Nadure
 34. Bolniška odsotnost
 35. Neplačan dopust
 36. Delovna doba
 37. Koriščenje dopusta
 38. Očetovski dopust
 39. Dopust in ure
 40. Podpis pogodbe o zaposlitvi med poroniškim dopustom
 41. Pogodba za določen čas
 42. Letni dopust ob upokojitvi
 43. Odpravnina
 44. Prekinitev dopusta
 45. Obračunavanje nadomestila za dopust in bolniški stalež
 46. Manko ur
 47. Jubilejna nagrada
 48. Jubilejna nagrada
 49. Delovni čas - trgovski potnik
 50. Pravilnik
 51. Poračun sorazmernega dela regresa
 52. Odpravnina
 53. Zaokroževanje ur prisotnosti na delovnem mestu
 54. Kaj če delodajalec ne odobri izrabe 10 dni letnega dopusta po vrnitvi z bolniškega staleža?
 55. Odpravnina
 56. Odpoved
 57. Jubilejna nagrada
 58. nadomestilo za prehrano
 59. jubilejna nagrada
 60. Izredna odpoved
 61. Nekoriščenje malice
 62. Nujno iz službe sredi delovnega časa
 63. Neodzivnost delodajalca na vprašanja od prihodu iz porodniške
 64. Malica novi zakon
 65. časovna omejenost vračila regresa
 66. Daljši odmor za malico
 67. Vracilo regresa
 68. Delovna doba - stopnja
 69. Odpoved
 70. Bolniška za delovne sobote
 71. Nadomestilo za brezposelnost
 72. Prekinjena delovna doba
 73. Fond ur
 74. Odpoved pogodbe s strani delavca na bolniškem staležu
 75. Jubilejna nagrada v javnem sektorju
 76. Dopust
 77. Boni za malico za serviserje na terenu
 78. Odmera dopusta
 79. Odpoved
 80. Koriščenje dopusta v kosu
 81. Vrnitev iz starševskega dopusta
 82. Dopolnjevanje pogodbe o zaposlitvi z aneksom
 83. Dopust in izplačilo regresa
 84. Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja
 85. delavec tik pred upokojitvijo
 86. Očetovski dopust
 87. Božičnica in odpravnina
 88. Kaj vse mi lahko delodajalec zaračuna ob odpovedi
 89. Odpoved in dopust
 90. Malica
 91. Delavec pred upokojitvijo
 92. Vračilo regresa
 93. Nova zaposlitev med nosečnostjo
 94. Regres
 95. Letni dopust
 96. Vračilo regresa
 97. Odpravnina in odpoved pri pogodbi z skrajšanim delovnim časom
 98. Letni dopust
 99. izredni dopust rojstvo otroka
 100. Odpovedni rok
 101. Regres
 102. Kdaj obvestiti delodajalca o vrnitvi na delovno mesto?
 103. Odpoved delovnega razmerja
 104. Regres
 105. Strnejeno koriščenje letnega dopusta
 106. Izplačilo regresa
 107. Odmor za malico
 108. odmera letnega dopusta
 109. Upokojitev
 110. Upad dela, koristiti dopust
 111. Malica
 112. ODPRAVNINA
 113. Prekinitev delovnega razmerja in vračilo regresa
 114. Odsotnost z dela zaradi obiska sodišča
 115. Izplačilo malice / 2 delodajalca
 116. Povečan obseg dela in delna invalidska upokojitev
 117. Dodatek na delovno dobo
 118. regres
 119. Proporcionalno izplačilo letne nagrade za uspešnost
 120. Delovna doba
 121. Porodniška znotraj službe z določenim časom
 122. Odpravnina
 123. Nadure, nadomescanje, dodatno delo
 124. Dopolnilna zaposlitev v tujini
 125. Letni dopust
 126. Izraba letnega dopusta po porodniški
 127. zdravniški pregled
 128. nočno delo
 129. Prazniki
 130. LANSKI DOPUST (5dni v tednu)
 131. Dopust?
 132. Izplačevanje dodatka na delovno dobo
 133. Delovni čas
 134. Minimalna plača februar 2023
 135. Minimalna plača
 136. plačilo dopusta
 137. Poizvedbah o višini izrabe lanske letnega dopusta
 138. Čakanje
 139. Obračunavanje ur pri bolniškem staležu
 140. Odpoved v času porodniškega dopusta
 141. Bolniška in izplačilo??
 142. Redna odpoved
 143. Bolniški stalež-več kot 12 mes
 144. Čakanje na delo
 145. Očetovski dopust
 146. Plačilna lista
 147. Star dopust
 148. Letni dopust
 149. Izraba dopusta brez izplačila
 150. Jubilejna nagrada
 151. Na zavodu pred upokojitvijo
 152. Dodatek do minimalne plače
 153. Obračun odpravnine
 154. Nadure zaradi obsega dela
 155. Jubilejna nagrada
 156. odpravnina za 20 let delovne dobe v podjetju
 157. Delovna doba in redni letni dopust
 158. Regres za malico nad 8 ur
 159. Napotitev na drugo delovno mesto na pogodbeno lokacijo
 160. izraba in prenos letnega dopusta
 161. Odpoved delovnega razmerja
 162. Obračun dopusta in bolniške odsotnosti
 163. Konkurenčna klavzula
 164. Prehrana
 165. Upokojitev
 166. Jubilejna nagrada 40 let
 167. Stalež 90 %
 168. Delo pri 16 letih
 169. Po porodniški bi rada odprla svoj s.p
 170. Odpravnina
 171. Dohodnina, nadure
 172. Ali je bolje imeti minimalno plačo ali ninimalno z dodatkom
 173. Kolektivna pogodba IT svetovanje
 174. Plačan izredni dopust
 175. Regres 2022
 176. Koriščenje dopusta po porodniški
 177. Božičnica
 178. Delovnik
 179. Nadomestilo za letni dopust
 180. Čakanje na delo
 181. Vračilo regresa
 182. Vračilo regresa
 183. Minus ure
 184. po 2letni bolniški ponovno na delo
 185. Letni dopust
 186. Izplačilo regresa določen čas
 187. Odpovedni rok
 188. Obračun ur in bolniška odsotnost
 189. Zdravniški pregled
 190. Kaj narditi ko te delodajelc prijavi za 4ure, a pogodba je bila podpisana za 8ur
 191. Pogodba za dč, odpravnina, porodniška
 192. vračilo regresa
 193. Dopust
 194. Nosečnost takoj po podpisu pogodbe za določen čas
 195. 4 urna bolniška in koriščenje dopusta
 196. Plačilo za čas odpovednega roka
 197. Odpoved in premestitev
 198. Odpoved pogodbe za določen čas
 199. Dopust
 200. Letni dopust
 201. Plačilo za delo na čakanju
 202. Letni dopust in bolniški stalež
 203. Delovni čas/nad ure/kršenje zakona?
 204. Odpoved dopust in regres
 205. Pravica do dopusta
 206. Izračun bolniške in porodniške
 207. Obdavčitev odpravnine
 208. Koriščenje ne izrabljenega dopusta
 209. čakanje na delo
 210. Obračun dopusta
 211. Neizkoriščen dopust po pogodbi za določen čas, ki se je iztekla
 212. Regres in pogodba za določen čas
 213. Kako je z malico v špediciji?
 214. Odpovedni rok
 215. Vračilo regresa
 216. Malica
 217. Odpoved v času porodniške
 218. Zdravniški pregled študenti
 219. Regres
 220. Prevzem delavcev brez pogodbe
 221. Regres
 222. Bolniška
 223. Regres
 224. Odpoved zaposlitve
 225. Pripadajoči regres
 226. Dodatek za popoldansko delo
 227. Sistematizacija delovnega mesta
 228. Regres
 229. Čakanje na delo
 230. 30 minutni odmor za malico
 231. Odpovedni rok v času poskusne dobe
 232. Visina regresa pri 4h invalidske upokojitve
 233. Poskusno delo
 234. Trajanje pogodbe za določen čas
 235. Minulo delo
 236. Delovanje stroja med malico
 237. Podjetje sprašuje po dodatnih osebnih podatkih ob prijavi na razpis na prosto delovno mesto
 238. Redna odpoved v obdobju skrajšanega delovnega časa zaradi starševatva
 239. Koriščenje starega dopusta
 240. Dopust na soboto
 241. Malica
 242. odpoved
 243. Dodelitev dopusta
 244. Porodniška
 245. Prevozni stroški in malica
 246. izredni dopust za smrt starša zakonca
 247. Koriščenje dopusta
 248. Ali preneha veljati študentski status pri 4 urnem delovniku
 249. Dopust
 250. Ali je možno iti predčasno v penzijo?
 251. Prehrana med delom
 252. Odpovedni rok
 253. Delo mladoletnega delavca
 254. Vpisovanje odsotnosti
 255. Regres
 256. bolniška po urah
 257. Skrajšan odpovedni rok
 258. Bolniška in menjava službe
 259. Sporazumna odpoved
 260. Dežurstvo
 261. Znižanje plače z aneksom
 262. Pogodba za polovični delovni čas (20ur)
 263. Izredni dopust
 264. Službeni telefon v času porodniškega dopusta
 265. Nevračilo regresa
 266. Bolniški stalež
 267. Izplačilo viška ur
 268. Nova pogodba o zaposlitvi z grožnjo po odpovedi prejšnje, če ne podpišem
 269. Obračun delovne dobe v času bolniške odsotnosti v javnem sektorju
 270. Skrajšanje bolniške v času teka odpovednega roka
 271. Sistematski pregled
 272. Vračilo regresa
 273. zavod za zaposlovanje
 274. Dodatek na popoldansko delo - klicni center
 275. Rok za vračilo regresa
 276. Bolniška
 277. Prepoved vstopa na delovno mesto
 278. Skrajšan delovni čas (starševstvo) in dodaten zaslužek
 279. Koriščenje dopusta
 280. Nova služba
 281. Odpoved DR in nova zaposlitev
 282. Prekinitev 4 urne bolniške
 283. Pravica do zavoda
 284. Nagrada za uspešno delo
 285. letni dopust
 286. Izmenski delovnik_starševstvo
 287. Trajanje odpovednega roka in Vracilo Regresa
 288. Pomoč
 289. Kdaj dati odpoved po porodniški
 290. Skrajšan delovni čas zaradi starševstva
 291. Iztek pogodbe in dopust
 292. odmor za malico
 293. Nagajanje v službi glede odpovednega roka
 294. Lanski dopust in koriščenje
 295. Prenehanje delovnega razmerja in koriščenje dopusta
 296. negativna stimulacija
 297. Malica
 298. IZPLAČILO LETNEGA DOPUSTA 2019 IN 2020 IN SORAZMERNEGA DELA REGRESA IN LETNEGA DOPUSTA 2021
 299. sprememba delovnega mesta v istem podjetju
 300. Premestitev na drugo delovno mesto
 301. Nova pogodba
 302. Predhodni zdravniški pregled pred zaposlitvijo
 303. Letni dopust in regres
 304. Menjava službe
 305. DELO ZA TEKOČIM TRAKOM
 306. Prekinitev delovnega razmerja
 307. Odpoved delovnega razmerja
 308. Osnovna plača
 309. dopust 2020
 310. Krizni dodatek
 311. Vrnitev na delo iz porodniškega dopusta
 312. Prekinitev planiranega dopusta
 313. Sporazumna odpoved in dopust
 314. Izplačilo malice
 315. Nadomestilo za čas čakanja na delo
 316. Minimalna plača
 317. Vračilo regresa za leto 2020
 318. Čakanje na delo
 319. Potek pogodbe
 320. dopust
 321. Prekinitev porodniške nova zaposlitev, lanjski regres in dopust
 322. Smrt ozjega dr.clana/trenutno bs
 323. Izračun letnega dopusta
 324. Stari dopust (2020) in porodniška
 325. Odpoved pogodbe
 326. Iztek pogodbe bolniška in dopust
 327. MDPŠ in upoštevanje omejitev in spreminjanje delovnika čez teden
 328. Čas za malico
 329. Obvestilo o premestitvi
 330. Prisilna malica
 331. porodniški dopust-drug delodajalec
 332. Dopust ali čakanje od doma
 333. Zdravniški pregled
 334. Potek pogodbe in premestitev
 335. izplačilo dopusta iz leta 2019 v letu 2021 ob odpovedi delovnega razmerja
 336. Koriščenje dopusta
 337. Regres
 338. Menjava službe in invalidnost
 339. Delo
 340. Odmor na delovnem mestu
 341. Vracilo regresa
 342. Izredni dopust
 343. ZPIZ
 344. Izobraževanje v času čakanja na delo
 345. odpoved, regres in vračilo brez uradnega dokumenta
 346. Bolniška nad 90 dni
 347. Dopust med cakanjem
 348. porodniška za poslovodne zaposlene
 349. prisiljena koristiti dopust
 350. Vračilo dela regresa
 351. Cakanje na delo in očetovski dopust
 352. Bolniška odsotnost
 353. Bolniška odsotnost
 354. Malica
 355. Dodatek za vpliv okolja
 356. Koriščenje letnega dopusta v odpovednem roku
 357. Izredni dopust za prvi razred
 358. Višina nadomestila
 359. Nedeljsko delo in pravica do tedenskega počitka
 360. Ali imam pravico do vrnjenega dopusta
 361. Jubilejna nagrada
 362. Čakanje na delo doma in dopust
 363. Prijava za delo pri 14ih letih
 364. Plačilna lista
 365. Čakanje na domu ali delo s krajšim delovnim časom
 366. Priznanje delovne dobe iz tujine
 367. status invalida
 368. POSLOVNI REZUTATI IN KONTAKT IZVEN DELOVNIKA
 369. solidarna pomoč bolniški stalež
 370. Bolniška, dopust, regres, odpravnina, pravice?
 371. Pred upokojitvijo na zavod
 372. Bolniška, dopust, regres, odpravnina, pravice?
 373. Očetovski dopust
 374. Invalidnost
 375. Potek pogodbe za določen čas - odpravnina in nadomestilo
 376. Iskanje dela z omejitvami in skrajšanim delovnim časom
 377. Pravica do dela s krajšim delovnim časom in do delnega nadomestila
 378. Dopust
 379. Zaposlitev študentov
 380. Očetovski dopust
 381. Čakanje na delo
 382. Čakanje na delo
 383. Koriscenje dopusta po cakanju na delo
 384. Regres
 385. izplačilo staža in stalnosti
 386. Čakanje na delo
 387. Odpoved iz poslovnih razlogov - podaljšanje odpovednega roka zaradi nege
 388. letni dopust ob upokojitvi
 389. Najdaljše obdobje čakanja na delo
 390. koliko dopusta mi pripada pred upokojivijo
 391. Stari dopust in koriščenje le tega zaradi corona virusa
 392. Delavec na čakanju
 393. Čakanje na delo
 394. čakanje
 395. Prva zaposlitev, prava izbira pogodbe
 396. Dodatna zaposlitev med cakanjem Covid19
 397. Minimalna plača
 398. Kako najdeš delodajalca za upokojenca
 399. odredba o delu na domu
 400. Dovoljena količina dela od doma med čakanjem na delo
 401. Dopust
 402. Cakanje na delo
 403. Izredni dopust = čakanje na delo
 404. NADOMESTILO za uporabo lastnih sredstev
 405. Smrt delodajalec
 406. Regres po porodniški
 407. Pretek 6 mesev na cakanje na delo doma
 408. Čakanje
 409. Dopust
 410. Delo 5 ur na dan v času čakanja na delo
 411. Solidarnostna pomoč
 412. Krvodajalska
 413. Izredni dopust
 414. Izraba dopusta v času zaposlenega,ki je na čakanju
 415. Cakanje na domu
 416. Izredni dopust
 417. Izraba starega dopusta
 418. Začasno čakanje na delo od doma
 419. Minimalna plača
 420. Odpovedni rok v času poskusnega dela
 421. dežurstvo po delovnem času
 422. Bolniška za soboto?
 423. Prisilni dopust
 424. Študent vs. zaposleni preračun plače
 425. Odpoved odmera dopusta
 426. Začasno čakanje na delo od doma
 427. Poskusna doba
 428. Končanje porodniškega dopusta
 429. Potrdilo o plačah za preteklo in tekoče koledarsko leto
 430. Delo mladoletnih v gostinstvu
 431. Bonus
 432. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 433. Porodniška
 434. Vračilo regresa
 435. Podjemna pogodba, malica in potni stroški
 436. Invalidska upokojitev
 437. Delo mladoletnih
 438. Nadomestilo za malico
 439. Pravilen obračun plače
 440. Regres
 441. Regres
 442. Izredni dopust in bolniška
 443. Vračilo regresa
 444. Malica za 12 ur
 445. Zdravniški pregled
 446. Prošnja za delo
 447. Redna odpoved iz poslovnih razlogov in obdobje poskusnega dela
 448. Popoldanski s. p.
 449. Regres
 450. Dopust
 451. Regres za letni dopust
 452. Ali se pripravništvo šteje v delovno dobo?
 453. Povračilo stroškov prevoza zdravniškega pregleda pred prvo zaposlitvijo
 454. Pripravništvo
 455. Delovna doba
 456. Neizkoriščen dopust
 457. pogoji dela
 458. Sporazumna odpoved pred porodniško
 459. Kraja dopusta med bolniško
 460. Odbitek regresa brez pisnega soglašanja
 461. Odpovedni rok in božičnica
 462. Vračilo regresa
 463. Vračilo stroškov za zdravniški pregled in varstvo pri delu
 464. Koriščenje dopusta
 465. Ponudba za delo
 466. Porodniško nadomestilo
 467. Vračilo regresa
 468. Delovna doba
 469. premestitev na drugo delavno mesto invalidsko podjetje
 470. Novo delovno mesto - koriščenje starševskega varstva
 471. Izredni dopust(lastna poroka)
 472. Vračilo regresa
 473. Sezonsko delo
 474. Bolniška in dopust
 475. Nadomestilo v času bolniške odsotnosti
 476. Čakanje na delo (pogodba)
 477. Službena odsotnost
 478. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 479. Regres in dopust
 480. Cakanje na delo od doma
 481. stroški usmerjenega zdravstvenega pregleda
 482. Osnova za bolniško
 483. Kadrovska evidenca
 484. Plačilo očetovskega dopusta
 485. Sporazumna odpoved
 486. Napotitev na čakanje
 487. plačilo malice
 488. Zdravniški pregled
 489. Delovna doba
 490. Izplačilo malice
 491. Odločba CDS in dopust
 492. Vračilo regresa
 493. Vprašanje glede koriščenja starega dopusta
 494. Izobraževanje
 495. Obracun razlike do minimalne place
 496. Dopust pred upokojitvijo za leto 2019
 497. Polovični delovni čas ali čakanje na delo doma
 498. Obračunavanje sorazmernega dela dopusta
 499. Podjetje me premešča iz enega delovnega mesta na drugo
 500. Bolniško nadomestilo
 501. Plačilo zdravniškega pregleda
 502. Malica
 503. Izplačilo dopusta
 504. Prihod na delo
 505. Možnost ugovora na izvid?
 506. Psihometrični testi
 507. Sorazmerni delež regresa
 508. Vprašanja v povezavi z invalidskim postopkom na Zpizu
 509. Odtegljaj zaradi inventurnega manjka
 510. Vračilo regresa
 511. Plača
 512. Neplačan dopust
 513. 6 urni Delovnik
 514. Pogodba za določen čas - dopust
 515. Regres - datum izplačila
 516. Vračilo regresa
 517. Izredna plačana odsotnost za prvi šolski dan otroka
 518. Odpovedni rok in bolniška
 519. Menjava delovnega mesta
 520. Krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka, dežurstvo in delo po pogodbi civilnega prava
 521. Slaba malica v podjetjih
 522. Letni dopust 2016
 523. Izraba dopusta
 524. Izredni dopust
 525. Kršitve
 526. Bolniška - poroka
 527. Dopust
 528. Odpoved in vračilo regresa za ld
 529. Vodenje evidenc o bolniški odsotnosti
 530. Vrnitev regresa v brutu ali neto
 531. Jubilejna nagrada-KP za kovinsko industrijo Slovenije
 532. Podaljšanje odpovednega roka
 533. Premestitev delovnega mesta
 534. Dogovorni dodatek
 535. v pogodbi ne piše čas odpovednega roka
 536. Izredni dopust
 537. Ustreznost novega del. mesta
 538. Regres
 539. Nedeljsko delo v trgovini
 540. plačilo zdravniškega pregleda
 541. Odmor za malico
 542. Nadure
 543. Delovna doba - pravica do krajšega delovnega časa
 544. druga zavarovalna doba
 545. Nakup službenega telefona
 546. Bolniška, porodniška in neizrabljen dopust
 547. Odpovedni rok
 548. Stimulacija pri plači
 549. Zanositev v odpovednem roku
 550. Vprašanje
 551. Delovni preizkus
 552. Dovoljenje za delo otrok
 553. Vprašanja glede prve zaposlitve in zavarovanja
 554. minimalna plača 2018
 555. Odpovedni rok
 556. Stroški zdr. pregleda pred zaposlitvijo
 557. Nagrade
 558. Podaljšanje odpovednega roka
 559. Delo na 2 delovnih mestih
 560. Kako pristopiti k sanjskemu delodajalcu, ki trenutno ne zaposluje?
 561. Neizplačana plača
 562. DELO V TUJINI IN NADURE
 563. Plačilo nadomestila za čas napotitve na redni zdravniški pregled
 564. Dodatek na štirizmensko delo
 565. Božičnica
 566. Polovični delovni čas
 567. Nadomeščanje porodniške z nedoločenim dnevom zaključka
 568. Bolniška - upravičenost do nagrade
 569. Regres za letni dopust
 570. Izraba dopusta
 571. Minimalna plača II
 572. Minimalna plača
 573. Povračilo potnih stroškov
 574. Izraba dopusta
 575. Bolniška in prenos dopusta
 576. Razlika do minimalne plače
 577. Delovni dnevi za 4 urno invalidsko
 578. Zdravniški pregled
 579. Zamujanje izplačila plač
 580. Prevzem delavcev
 581. Kopiranje osebnih dokumentov
 582. Zapositev v času porodniškega dopusta
 583. Otrok s posebnimi potrebami in nadure
 584. Denarno nadomestilo
 585. Odpoved iz poslovnih razlogov in nadomestilo
 586. Regres
 587. Odškodnina
 588. 4 urni delovnik
 589. Prijava za delo
 590. Praznik
 591. Iskanje druge službe
 592. Bolniška, odpoved, zaposlitev
 593. ZRSZ
 594. Ali je uvajanje plačano?
 595. Bolniška - skrajšan delovnik, več delodajalcev
 596. Degradacija na delovnem mestu po prihodu iz porodniške.
 597. Odškodnina
 598. Delovno razmerje
 599. Odpovedni rok in podjemna pogodba
 600. Upokojenski regres
 601. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 602. Bolniška
 603. Prerazporeditev
 604. Invalid 3. kategorija
 605. Regres
 606. Predčasna prekinitev porodniške in regres
 607. Dopust
 608. Delodajalec jemlje dopust
 609. Zaposlitev preko projekta sofinanciranja RS
 610. Zaposlitev za polovični delovni čas
 611. Delovna doba tekom starsevskega dopusta
 612. Nedoseganje plana
 613. Napredovanje
 614. 4 urni delavnik invalid II.kategorije
 615. Delovna doba pokojnina
 616. malica-krajši delovni čas
 617. Ukinitev delovnega mesta
 618. obračun bolniške ob nedeljah v primeru prerazporeditve delavnega časa - turizem
 619. Pravica delnega placila za izgubljen dohodek
 620. Deljeni delovni čas
 621. Brezposelnost in nosečnost
 622. Dopust po porodniški
 623. Neizrabljen dopust
 624. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 625. Neplačan očetovski dopust
 626. Odpovedni rok
 627. Koriščenje dopusta
 628. Solidarnostna pomoč za bolniško nad 90 dni
 629. 4 - izmensko delo (ruski turnus)
 630. Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom
 631. Čakanje na delo-neplačane ure
 632. Odpoved nedoločen čas
 633. Odpravnina pri nepolnem delavnem času
 634. Potrdilo o nekaznovanosti
 635. 4 urni delovnik
 636. Skrajšan delovnik zaradi starševstva in bolniška
 637. Krajši delovni čas - odločba ZPIZ
 638. Koriščenje dopusta
 639. Odpoved pogodbe, nosečnost, porodniška
 640. Po porodniški
 641. Ne želim podpisati pogodbe, kaj mi pripada
 642. Negativno zdravniško spričevalo
 643. Odpravnina, plača in morebitna nosečnost med odpovednim rokom
 644. Odpovedni rok
 645. Opomin
 646. Dokumenti za zaposlovanje
 647. Krajši delovni čas in prisotnost na delovnem mestu
 648. Polovični delovni čas zaradi starševstva
 649. Osnova za izračun odpravnine
 650. Referenca
 651. Pogodbeno delo
 652. Konkurenčna klavzula - postavka
 653. Prevoz na delo
 654. Dodatek na delovno dobo in čakanje na delo
 655. Delovna doba in porodniška
 656. Poskusna doba in zanositev
 657. Prerazporeditev znotraj org. v drugo PE
 658. Nadure in dodatek za delovno dobo
 659. Pogodba za določen čas in neplačan dopust
 660. Čakanje na domu
 661. Sporazumna odpoved
 662. Menjava delodajalca po porodniški & neizkoriščen dopust
 663. Preizkus
 664. Izguba službe
 665. Potek pogodbe
 666. Porodniška in regres
 667. Zanositev v času odpovednega roka
 668. Zaposlitev za določen čas in 13.plača
 669. Nočejo izplačati dnevnic in potnih stroškov
 670. Pogodba za določen čas in odpravnina
 671. Odpoved iz poslovnih razlogov
 672. Delovni čas in dopust
 673. Porodniška
 674. Dopust in bolniška
 675. Nedokončan študij in življenjepis
 676. Zasposlitev pri dveh delodajalcih
 677. Odrejanje dopusta
 678. Menjava službe
 679. konec porodniške
 680. Iztek pogodbe in bolniški stalež
 681. Odpravnina
 682. Porodniška in neizrabljen dopust
 683. Letni dopust in regres ob upokojitvi
 684. Neplačani prispevki
 685. Število dni dopusta
 686. Doprinos ur
 687. Bolniški stalež
 688. Ali mi pripada izplačan dopust?
 689. Kako do regresa in plačilnih list
 690. Predčasna upokojitev
 691. Skrajšan delovnik in dodatno delo
 692. Obračun plače
 693. Prerazporeditev delavcev
 694. Predčasni zaključek delovnika ob krajšem odmoru
 695. Odpravnina v času porodniške
 696. Starejši delavec
 697. V odpovednem roku izvedela za nosečnost
 698. Izguba napredovanj
 699. Zakonodaja
 700. IZREDNA ODPOVED DELAVCA
 701. Delovni dnevi
 702. krajši delovni čas
 703. Polovični delovni čas, doplačilo za polni delovni čas
 704. Predčasna prekinitev pogodbe za določen čas in nadomestilo
 705. Izraba letnega dopusta zaradi bolniške
 706. Božičnica
 707. Koriščenje dopusta, porodniška in odpovedni rok
 708. Koriščenje in prenos letnega dopusta
 709. prekinjena pogodba za nedoločen čas
 710. Sporazumna odpoved
 711. Razdalja do delovnega mesta
 712. Odhod na čakanje v javnem sektorju
 713. Odpoved pogodbe
 714. Upokojitev
 715. Polovični delovni čas
 716. Polovični delovni čas ali delo preko s.p.-ja?
 717. Dodatni dopust za nego otroka
 718. Vračilo enega dela minimalne plače delodajalcu
 719. Zmanjšanje plače po ind.pogodbi
 720. Odpoved po porodniški
 721. Prenehanje delovnega razmerja iz poslovnih razlogov
 722. Odpoved in koriščenje dopusta
 723. Konec porodniške in odpoved pogodbe
 724. Odpravnina ob upokojitvi
 725. Trajanje nadomestila na ZRSZ
 726. Obračun dopusta in praznika
 727. Odpravnina, vrnitev v podjetje
 728. Zavrnitev kandidata z dopisnico
 729. Sporazumna odpoved
 730. Odpoved iz razloga nesposobnosti
 731. Zaprtje podjetja in prekinitev delovnega razmerja med porodniško
 732. Konec delovnega razmerja v času nosečnosti
 733. Tretja prijava na delovno mesto
 734. Izredna odpoved s strani delavca
 735. Vloga za zaposlitev in življenjepis
 736. Kako izterjati neplačan regres in dnevnice?
 737. Sosedska pomoč
 738. Pripojitev podjetja in sprememba bruto plače po pogodbi
 739. Vdovska pokojnina
 740. Odpravnina
 741. Potek delovnega razmerja za določen čas
 742. Malica
 743. Plačilni razredi in napredovanja
 744. Negativna stimulacija
 745. Trajanje nadomestila na ZRSZ.
 746. Skrajšan delovnik zaradi starševstva in popoldanski s.p.
 747. Iztek odpovednega roka
 748. Odpoved pogodbe po porodniški
 749. Koriščenje dopusta po porodniški odsotnosti
 750. Bolniški stalež v odpovednem roku
 751. Zaposlovanje v Sloveniji
 752. Sprememba delovnega mesta, pogodbe in znižanje plače po vrnitvi s porodniškega dopusta
 753. iskanje službe in porodniška
 754. Neznanka
 755. Odpovedni rok in hkrati delo v tujini
 756. Upokojitev, omejitve pri delu
 757. Dopust
 758. delovno dovoljenje za Avstrijo
 759. predhodno odobren dopust - odpovedni rok
 760. prekinitev pogodbe
 761. Ali lahko dobim odpoved o zaposlitvi?
 762. SKRAJŠAN DELOVNI ČAS
 763. Porodniška in odločba za dopust
 764. Konec porodniške in koriščenje dopusta
 765. Porodniška in odpoved zaposlitve
 766. Porodniška in regres
 767. PORODNIŠKI DOPUST, PREJEMKI, LETNI DOPUST
 768. iztek porodniške in pogodba za nedoločen čas
 769. Dopust po porodniški
 770. glede dopolnilne dejavnosti
 771. Kakšna je povprečna plača v IT industriji?
 772. KONEC PORODNIŠKE
 773. Reges in porodniški dopust
 774. kako me lahko tržite
 775. Izgubljena fotografija
 776. ODMERA LD V ŠOLSTVU
 777. DODATNE NALOGE V SISTEMIZACIJI DM
 778. odpovedni rok, koriščenje dopusta ob odpovedi
 779. odpovedni rok
 780. zaposlitev in porodniški dopust
 781. Odpoved v času bolniškega staleža
 782. Življenjepis
 783. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov- kaj mi pripada?
 784. poučevanje na domu
 785. Porodniška v času brezposelnosti
 786. Koliko mi pripada borze
 787. Pogodba za nedoločen čas - agencija
 788. popoldanski s.p.
 789. PREKINITEV POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 790. Skrajšan delovni čas po porodniški
 791. Ali je priporočljiv kontakt z delodajalcem PRED morebitnem razgovorom?
 792. ali v času bolniške lahko dobiš odpoved
 793. A,se lahko prijavim na zavodu ?
 794. življenjepis
 795. Bolniski stalež - čakanje
 796. Teče delovna doba ko prejemaš nadomestilo na Zavodu ?
 797. kako napredovati
 798. Skrajšanje delovnega razmerja z aneksom
 799. Plačilo aneksa za izobraževanje
 800. Neizplačan regres
 801. Pismo o nameri za zaposlitev
 802. Laze 21, Dragomer
 803. Dodatek na delovno dobo
 804. Delovno razmerje
 805. Izračun odpravnine, oz. višina - javni sektor
 806. Do kdaj izplačati odpravnino - iztek pogodbe za določen čas?
 807. odpuščena po vrnitvi s porodniške
 808. Izbira kandidata
 809. Izraba dopusta in koriščenje presežnih ur
 810. Stopnja izobrazbe
 811. Iztek pogodbe za določen čas
 812. porodniška in prispevki za primer brezposelnosti
 813. odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov
 814. Zaposlitev in zanositev
 815. nov iziv
 816. Skrajšan delovni čas in popoldanski s.p
 817. Pretek pogodbe za določen čas-predhodno ostati doma
 818. Ponudba za zaposlitev
 819. Delodajalec
 820. Nadomestilo ZRSZ
 821. Dopust in porodniška
 822. Projektno delo
 823. Zaposlitev v Italiji
 824. Odpoved delovnega razmerja
 825. Delovne izkušnje
 826. Življenjepis
 827. Kontakt
 828. iščem delo na norveškem
 829. Delovna viza za dovoljenje
 830. Zaposlitvene možnosti
 831. REGRES IN DOPUST
 832. Kompetence
 833. Prekinitev delovnega razmerja
 834. Odpoved pogodbe o zaposlitvi in zdravniško potrdilo o nosečnosti
 835. regres2013
 836. Odgovornost na delovnem mestu
 837. Odpoved, regres in odpravnina
 838. stečaj
 839. KDAJ JE DOLŽAN DELODAJALEC PISNO OBVESTITI O ODPOVEDI
 840. Razlaga 114. člena Zakona o delovnih razmerah
 841. Vračanje minus ur po porodniški
 842. Zaposlitev na hrvaškem
 843. REGRES :/
 844. bolniška med kolektivnim
 845. Kdaj ti pripada cel regres?
 846. Prenehanje pogodbe in regres
 847. Regres
 848. Delo na črno
 849. Konec porodniške-pravice
 850. Kako napisati dobro punudbo za podjetje?
 851. Obvestilo neizbranemu kandidatu
 852. Podaljšanje porodniške - izraba lanskega dopusta
 853. Kako v najkrajšem času ponovno dobiti zaposlitev !
 854. Odpovedni rok delovnega razmerja
 855. Regres
 856. Starejši delavec
 857. Katero delo iskati?
 858. Pomoč pri izdelavi prošnje
 859. Odhod na čakanje
 860. Spremno pismo
 861. Kako prikazati luknjo v CV ?
 862. delovno razmerje
 863. Regres in dopust v času porodniške
 864. Povrnitev stroškov prevoza
 865. Kako dobiti dovoljenje za delo v Sloveniji?
 866. Odtujitev dopisa
 867. OBVEZNO KMEČKO ZAVAROVANJE
 868. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 869. OSEBNI DOHODEK
 870. Dopust, regres...?
 871. Dopust, regres...?
 872. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 873. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 874. zmeda
 875. REDNA ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA IN PONUJENO SLABŠE DELOVNO MESTO
 876. DOPRINOS UR
 877. Nadomestilo bolniške v času nosečnosti pri variabilni plači
 878. Objave prostih delovnih mest in obveznosti delodajalcev
 879. Bolniška v odpovednem roku
 880. Nadomestilo za neizrabljen dopust
 881. Zaposlitev v Avstriji(zdravstvene omejitve)
 882. plačilna lista
 883. Dopust
 884. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ter izraba dopusta, regres...
 885. Nadurno delo
 886. odpoved dela za nedoločen čas
 887. BOŽIČNICA
 888. Čakanje
 889. Pravice neizbranega kandidata
 890. izračun sorazmernega dela regresa
 891. Koriščenje dopusta
 892. Regres in dopust
 893. Pogodba za določen čas/ odpoved službe
 894. Reference
 895. PRAVICE DO PREDČASNE UPOKOJITVE
 896. Premestitev na drugo delovno mesto
 897. Porodniška - dopust - regres
 898. Sorazmerni del dopusta in regresa, dopolnitev vprašanja
 899. Sorazmerni del dopusta in regresa
 900. Odpoved zaposlitve iz poslovnih razlogov z zaposlitvijo kandidata na isto delovno mesto
 901. 36-urni delovnik, dopust 2012
 902. Konkurenčna klavzula
 903. Porodniška
 904. Veljavnost konkurenčne klavzule
 905. Vračilo stroška izobraževanja delodajalcu
 906. IZTEK PORODNIŠKE IN ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 907. Pogodba za nedoločen čas
 908. Neodobritev dopusta
 909. 2 raspisana delovna mesta enega delodajalca
 910. Izpolnitev pogojev za upokojitev
 911. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 912. Nova pogodba o zaposlitvi
 913. SOLIDARNOSTNA POMOČ ZA DALJŠI BOLNIŠKI STALEŽ
 914. Nalaganje dela
 915. Stroški izobraževanja ob prenehanju delovnega razmerja
 916. Solidarnostna pomoč
 917. Kje iskati zaposlitev?
 918. ODPOVED POGODBE O DELU
 919. Jamstveni sklad
 920. Izraba dopusta
 921. Podpis pogodbe o prenehanju delovnega razmerja
 922. Ponujena odpoved.
 923. Ponujena odpoved
 924. Delo od doma za delodajalca v tujini
 925. Delo od doma za tujino
 926. Po porodniškem mi ponudijo delo na 2,5 ure odaljenem delovnem mestu.
 927. Po odpovedi
 928. Redna odpoved
 929. Odpoved
 930. Koriščenje letnega dopusta in porodniški dopust
 931. Delovni čas in malica
 932. Premestitev na drugo delovno mesto
 933. Bolniška za otroka II.del
 934. Rokovanje
 935. Bolniška za otroka
 936. Plačilo letnega dopusta in odpovedni rok
 937. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi med porodniskim dopustom in regres
 938. Regres
 939. PRAVICA DO ODPOVEDI NA DELOVNEM MESTU
 940. izguba nadomestila za brezposelnost
 941. Zaposlitev v času porodniške in nadomestilo
 942.  
 943. Odpoved delovnega razmerja po porodniškem dopustu
 944. pogodba
 945. Izraba letnega dopusta
 946. Kje bi objavil oglas za zaposlitev?
 947. Sprejeti boljše delovno mesto ali ne
 948. Potni stroški in malica
 949. Odpoved pred potekom 6 mesečnega dela
 950. Kontaktno preverjanje dogajanja pri delodajalcu
 951. Dopust
 952. Bolniška med praznikom in "minus" ure
 953. Znižanje plače
 954. regres in letni dopust
 955. Regres in letni dopust
 956. Prekinitev pogodbe
 957. Regres
 958. Spremenjen delovnik, zaradi povečanega obsega dela
 959. Skrajšan delovni čas, premestitev na slabše delovno mesto
 960. Regres
 961. Prisilni dopust?
 962. Regres
 963. Dokazila o izobraževanju
 964. Življenjepis
 965. Strokovni delavec v športu
 966. Republiška pokojnina
 967. Letni dopust ter regres
 968. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI?
 969. Izplačilo dopusta po porodniški
 970. Dopust-bolniška
 971. Delovni čas
 972. Lanski dopust in porodniška
 973. PORODNIŠKO NADOMESTILO
 974. Dopust - ali pripada tudi na sredini meseca
 975. Dopust
 976. Izraba dopusta pred nastopom porodniške
 977. Plačan prevoz in malica
 978. Dopust zaradi selitve
 979. Pravni naslednik
 980. Odpoved zaradi nesposobnosti ali iz poslovnih razlogov
 981. dodatek za delovno dobo
 982. Delo za krajši delovni čas in nadurno delo
 983. izplačilo odškodnine
 984. dodatek na delovno dobo
 985. stroški službene poti
 986. Uveljavljanje dobe za stalnost za jubilejno nagrado
 987. Odpoved pogodbe za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom
 988. prekinitev delovnega razmerja in poplačilo
 989. nadure in malica
 990. Pravica do upokojitve
 991. Obračun nadur po službeni napotitvi za delo v tujini
 992. Pravice za čas nadomeščanja - povečan obseg dela
 993. izplačilo ali koriščenje presežka ur (nadure)
 994. Neizplačane plače in neizplačan regres
 995. Pogodba o zaposlitvi!
 996. Regres in dopust novozaposlenega
 997. Sorazmerni del dopusta
 998. NOVO DELOVNO MESTO
 999. regres
 1000. DOPUST IN REGRES
 1001. Kdaj povedati, da sem noseča?
 1002. ALI GRE INVALID III. KATEGORIJE, KI JE ZAPOSLEN PRI S.P. LAHKO KOT TEH. VIŠEK NA ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 1003. koriščenje letnega dopusta po prenehanju porodniške
 1004. koliko dopusta
 1005. franc@goricko.net
 1006. Manjko, višek in nižanje izdelkov
 1007. minimalna plača
 1008. Odpoved
 1009. tina.kljescik@gmail.com
 1010. nedelje in regres
 1011. prevzem poštnih pošiljk
 1012. regres za 2011
 1013. Bolniška v času nosečnosti in delovno razmerje za določen čas
 1014. Nadure in dnevnica v tujini
 1015. Rok za preučitev pogodbe
 1016. proučitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 1017. Ure oktober II
 1018. URE OKTOBER
 1019. menjava službe
 1020. kontrola
 1021. Prazniki
 1022. odmera dopusta
 1023. Poskusna doba zaščitene kategorije
 1024. Izmensko 12 urno delo in dopust
 1025. Nadomestilo plače za praznik
 1026. Neizkoriščen dopust
 1027. Premestitev lokacije dela, idr.
 1028. odpravnina
 1029. ODPOVED POGODBE S PONUDBO NOVE
 1030. Odpoved in zajamčen OD že 11 mesecev
 1031. gospodinja
 1032. Službena odsotnost
 1033. Neresen delodajalec
 1034. odpravnina
 1035. Izplačilo jubilejne nagrade
 1036. pogodba o zaposlitvi
 1037. Bolniška in porodniška
 1038. prekinitev pravice do skrajšanega delovnega časa
 1039. Pravica do dopusta
 1040. nadomestilo za izpad dohodka
 1041. Pogodba o delu
 1042. Sklep o prenehanju ali sporazumna prekinitev
 1043. Nedeljske ure
 1044. Plača bruto + stimulacija
 1045. bolniška
 1046. novo delovno mesto
 1047. jubilejna nagrada
 1048. napredovanje DOLŽNOST ALI PRAVICA
 1049. odpravnina ob odhodu v pokoj
 1050. Podaljšanje pogodbe med porodniško
 1051. Odmor za malico
 1052. po porodniški
 1053. Bolniški stalež zaradi nosečnosti
 1054. nova pogodba 2.
 1055. nova pogodba
 1056. odpoved pogodbe s ponudbo nove
 1057. Nenapovedano znižanje dodatka za prehrano
 1058. Dodatek na izmensko delo
 1059. POGODBA INVALIDA
 1060. nadomeščanje dopustov bolniških
 1061. minus ure
 1062. Kateri dokumenti so potrebni za delo v PE Slovenija s sedežem podjetja v Srbiji
 1063. regres za 4 mesece dela
 1064. DOLOČITEV DOPUSTA
 1065. 4 urna bolniška
 1066. neizrabljen letni dopust
 1067. brez plače
 1068. Odpovedni rok v primeru neizplačevanja plače
 1069. čakanje na delo
 1070. dopust
 1071. odpravnine
 1072. denarno nadomestilo za brezposelnost
 1073. IZPLAČILO REGRESA
 1074. pripravnik in izplačilo regresa
 1075. PORODNIŠKI DOPUST, POROKA IN DOPUST
 1076. Ponovna zaposlitev
 1077. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI -2
 1078. prpravnik in dopust
 1079. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
 1080. prekinitev bolniške
 1081. obveznost oddaje PD obrazca
 1082. Pripadanje dopusta
 1083. Koliko dopusta lahko koristim ped iztekom pogodbe....
 1084. dogovor z delodajalcem za 2-letno čakanje pred upokojitvijo
 1085. LETNI DOPUST
 1086. regres in skrajšan delovni čas
 1087. LETNI DOPUST
 1088. PORODNIŠKA IN IZRABA DOPUSTA ZA LETO 2010 IN 2011
 1089. regres in skrajšan delovni čas
 1090. dopust pri novem delodajalcu
 1091. štetje sobot v dopust
 1092. Sporazumna odpoved
 1093. LETNI DOPUST PRED UPOKOJITVIJO
 1094. PORODNISKA
 1095. Osnovna plača in stimulacija
 1096. odpravnina
 1097. Izraba l. dopusta pri novem delodajalcu
 1098. dopust in nov delodajalec
 1099. odpravnina
 1100. klevetanje
 1101. kolikšna odpravnina mi pripada ob upokojitvi?
 1102. premeščanje
 1103. odpoved v času poskusnega dela - vrsta odpovedi
 1104. Prekinitev pogodbe za določen čas
 1105. denarno nadomestilo starejše brezposelne
 1106. Osnovna in minimalna plača
 1107. Plača
 1108. POIZKUSNA DOBA
 1109. izraba letnega dopusta - dva tedna skupaj - ločeno
 1110. 4-izmensko delo
 1111. Odpoved
 1112. poizkusna doba in bolniška odsotnost
 1113. odpoved
 1114. Sklep o dolžini letnega dopusta
 1115. sporazumna odpoved
 1116. plača v pogodbi
 1117. KOLIKO UR SI PIŠEM KO SEM NA DOPUSTU
 1118. koliko časa zavoda mi pripada?
 1119. minimalna plača
 1120. ODŠKODNINA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST IN URE
 1121. bistveno zmanjšanje plačila plače
 1122. Dopust in generacija y
 1123. Pravica
 1124. IMENIVANJE V.D. DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA
 1125. prerazporeditev delavca na drugo delovno mesto
 1126. sporazumna odpoved
 1127. dopust
 1128. SPLOŠNI POGOJI
 1129. Polovičen delovni čas, starševstvo in regres
 1130. ČAKANJE NA DELO PRI DELODAJALCU
 1131. bolniška in nosečnost v odpovednem roku
 1132. dopust za nego otrok as posebnimi potrebami
 1133. dopust zaradi nege otroka s posebnimi potrebami
 1134. regres in dopust pri zaposlitvi za določen čas
 1135. odpovedni rok
 1136. sorazmerni del dopusta
 1137. DODATEN DOPUST ZARADI NEGE OTROKA
 1138. ko te delodajalec vpraša, kam greš na dopust
 1139. ure doprinosa v šolstvu
 1140. polovični delovni čas v primeru starševstva in šolski urnik dela
 1141. nadure in ure doprinosa v šolstvu
 1142. Delo invalida 3. kat
 1143. odpoved pogodbe o zaposlitvi
 1144. ODPRAVNINA GASILCU OB UPOKOJITVI
 1145. Dopust in regres
 1146. IZREDNI DOPUST ZA POROKO OTROKA
 1147. Takratni delodajalec ni dal plače
 1148. odpravnina ob redni upokojitvi
 1149. koliko dni dopusta na zavodu
 1150. IZRABA DOPUSTA
 1151. konec delovnega razmerja in porodniška
 1152. letni dopust
 1153. Prerazporejanje - drugič
 1154. Odpoved pogodbe in dopust
 1155. BREZPLAČNI DOPUST
 1156. ZNIŽANJE PLAČE
 1157. regres
 1158. regres 2011
 1159. Letni razpored delovnega časa
 1160. upokojitev invalidne osebe
 1161. koriščenje letnega dopusta
 1162. JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 1163. regres in plača
 1164. ODPRAVNINA IN NAGRADA
 1165. "negativna" stimulacija
 1166. Koliko ur se šteje med prazniki
 1167. Konkurenčna klavzula ob vmesnem delu pri nekonkurenčnem podjetju
 1168. Dopust, ki ga določi delodajalec
 1169. plača
 1170. ponovna vrnitev na staro delovno mesto..
 1171. znižanje starosti za upokojitev z upoštevanjem leta študija
 1172. zavod za zaposlovanje
 1173. Propadlih 10 dni dopusta?
 1174. Ali mi po zakonu pripada pododba za nedoločen čas?
 1175. osnova za izračun odpravnine
 1176. PRISILA, DA DELAM NADURE
 1177. obvetilo o ukinitvi delovnega mesta
 1178. Koriščenje LD
 1179. Prerazporejanje
 1180. Iztek porodniške
 1181. nedeljsko delo
 1182. aneks k pogodbi o zaposlitvi
 1183. Regres
 1184. terensko delo-motaza pohištva
 1185. Kaj če...
 1186. nova pogodba o zaposlitvi
 1187. Dvakrat deljena porodniška
 1188. ukinitev delovnega mesta
 1189. odmori in počitki
 1190. obligacijska razmerja
 1191. dopust, regres
 1192. Odpoved
 1193. izplačilo ur
 1194. Izraba dopusta
 1195. pogodba o zaposlitvi
 1196. letni dopust
 1197. plačilne liste
 1198. Sporni aneks k pogodbi o zaposlitvi
 1199. izplačilo nadur
 1200. delodajalec
 1201. Regres
 1202. DOPOLNILNO DELO IN UVELJAVLJANJE PRAVICE DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA
 1203. DOPUST IN REGRES
 1204. Znižanje plače
 1205. Dodatek na izmensko delo
 1206. IZRABA DOPUSTA
 1207. denarno nadomestilo na zavodu
 1208. malica
 1209. dva plačani uri odsotnosti z dela za iskanje nove zaposlitve na teden,
 1210. Pokojnina
 1211. le popoldansko delo
 1212. Regres
 1213. tedenski počitek
 1214. odpoved -ponovna zaposlitev
 1215. PRERAZPOREDITEV
 1216. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 1217. Prijava na zavodu po 31.12.2010
 1218. pravica do regresa in letnega dopusta
 1219. Delovna doba
 1220. potek porodniške in zavod
 1221. delo po pogodbi bolniška in porodniški dopust
 1222. Višina regresa zaradi odhoda na porodniško
 1223. bolnisko
 1224. Polurni odmor-malica
 1225. kolikšna je odravnina ob upokojitvi?
 1226. polovični delovni čas zaradi starševstva v šolstvu in nadomeščanja
 1227. kam sedaj ?
 1228. Prazniki,delavna doba
 1229. delo v nedeljo
 1230. uveljavljanje študija
 1231. Obvestilo delodajalcu o bolniškem staležu
 1232. Minus ure in pokrivanje z dopusti
 1233. Dnevnice
 1234. Odpovedni roki
 1235. minimalni dnevni počitek
 1236. polovični delovnik in porodniška
 1237. Dopust
 1238. Delovno razmerje za določen čas
 1239. Letni dopust - 2. pogodba o zaposlitvi v istem podjetju
 1240. neizkoriščeni letni dopust v času bolniške
 1241. delo na praznik
 1242. Štiriurni delovni čas
 1243. povečan obseg dela pri 4-urnem delavniku
 1244. Neizplačana bolniška
 1245. Podpisan sporazum - odrekanje pravicam iz zakona
 1246. malica
 1247. določitev števila dopusta za javnega uslužbenca -koriščenje
 1248. določitev števila dopusta za javnega uslužbenca
 1249. Dopust pri 24 urnem delavniku
 1250. Bolniška v 12 urnem delovnem razporedu
 1251. Izredni dopust
 1252. Izredni dopust za rojstvo dvojčic
 1253. Je izredna odpoved upravičena?
 1254. Dopust
 1255. zaposlitev v Avstriji
 1256. NOVA SLUŽBA IN DOPUST
 1257. Grožnja z delovno knjižico
 1258. Neizplačana plača
 1259. nadomeščanja v šolstvu
 1260. Odpravnine v prisilni poravnavi
 1261. Priznavanje dopusta v povezavi z izplačilom regresa
 1262. dopust v javnem zavodu
 1263. Delovna doba
 1264. mobbing v nosečnosti
 1265. predčasna upokojitev
 1266. 1/12 "za vsak (dopolnjen) mesec dela"
 1267. Neizplačan regres
 1268. 4 ure bolniške
 1269. Zaposlitev pred porodniško
 1270. Odpoved invalida
 1271. Letni dopust
 1272. Kaj pomeni "za vsak mesec dela"?
 1273. Koliko dopusta mi pripada?
 1274. Koliko dopusta mi pripada?
 1275. Koliko dopusta mi pripada?
 1276. Izplačilo regresa za letni dopust in koriščenje letnega dopusta v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
 1277. Odpravnina
 1278. Ugodnosti
 1279. DOPUST
 1280. Koliko dni dopusta imam
 1281. Nadaljevanje bolniške
 1282. Število dni dopusta
 1283. Invalid in delo nadur
 1284. POLOVIČNI IN POLNI DELOVNI ČAS IN REGRES ZA DOPUST 2011
 1285. Prijava na zavod za zaposlovanje
 1286. Dva neseca delo samo popoldan....
 1287. skrajšan delovni čas
 1288. minus ure
 1289. DELO NA 4 URE
 1290. Bolniška stalež po preteku pogodbe, kaj storiti
 1291. manko v trgovini
 1292. odločba zdravstvene komisije
 1293. Letni dopust
 1294. Odbitek DDV?
 1295. Odpuščanje
 1296. DELOVNA DOBA
 1297. odpoved
 1298. POLOVIČNI DELOVNI ČAS, DOPUST IN REGRES ZA DOPUST
 1299. lanski dopust
 1300. LIKVIDACIJA IN PORODNIŠKA
 1301. ''neopravičen izostanek iz dela nosečnice
 1302. socialna pomoč
 1303. izraba letnega dopusta po poškodbi
 1304. LIKVIDACIJA IN PORODNIŠKA
 1305. dopust
 1306. zaposlovanje v RH
 1307. odpoved po porodniški
 1308. izplačilo dopusta zaradi izteka pogodbe med porodniško
 1309. Prosim za nasvet
 1310. Delna upokojitev in nadurno delo
 1311. Kaj narediti glede odločbe komisije?
 1312. LIKVIDACIJA IN POTRDILO ZA VRTEC
 1313. Pogodba za določen čas
 1314. Neizrabljen dopust
 1315. kaj se mi splača?!
 1316. Nadure in dohodnina
 1317. podaljšanje porodniške
 1318. Višina plače za bolniško nad 30 dni zaradi nesreče pri delu
 1319. popoldanska izmena
 1320. deljen urnik
 1321. Kaj mi pripada v primeru odškodnine namesto odpovednega roka?
 1322. prekomerno količinsko dodeljen obseg dela za krajši delovni čas zaradi starševstva
 1323. nadure kot prevoz na teren
 1324. KRAJŠI DELOVNI ČAS ČE SE TEMU LAHKO TAKO REČE
 1325. POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO
 1326. pogodba
 1327. 24 ali 25 mesecev pripadajočega nadomestila na zavodu za zaposl.
 1328. štipendija vračilo
 1329. letni dopust
 1330. Napotitev na delovno mesto brez zdravniškega pregleda?
 1331. Letni dopust pred upokojitvijo
 1332. ali sem upravičena do denarne socialne pomoči
 1333. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter bolniška
 1334. zaprtje s.p.
 1335. vračilo šolnine
 1336. Zmanjšanje letnega dopusta
 1337. dopust po porodniški
 1338. Koliko časa nadomestilo ?
 1339. Porodniški dopust
 1340. Denarno nadomestilo
 1341. letni dopust
 1342. Upokojitev za štiri ure
 1343. sdč po 4 ure dnevno
 1344. Doba čakanja na delo
 1345. delo brez pogodbe
 1346. predčasna upokojitev
 1347. Izplačilo potnih stroškov
 1348. Delo na normo
 1349. KDAJ V PENZIJO
 1350. Odpoved, plača, regres
 1351. nastop dela po porodniški
 1352. Praksa
 1353. Izraba dopusta
 1354. potni stroški
 1355. letni dopust
 1356. Koriščenje dopusta
 1357. izgubljena kri
 1358. Prekinitev del. razmerja po porodniški
 1359. Varstvena kategorija
 1360. letni dopust, regres
 1361. Bolniška - porodniška - bolniška
 1362. Opravljanje delovani nalog
 1363. sprememba imena podjetja
 1364. ureditev pokojninskega zavarovanja
 1365. socialna pomoč
 1366. Zamudne obresti od odpravnin v prisilni poravnavi
 1367. Podaljševanje pogodbe in odpravnina
 1368. Odmor med delovnim časom
 1369. Konjokturni dodatek
 1370. vprašanje1
 1371. Odmera letnega dopusta
 1372. nadure
 1373. Redna odpoved iz poslovnega razloga, drugič
 1374. dopust-bolniška
 1375. Odpoved delovnega razmerja - nosečnica
 1376. odpravnina - povezani delodajalci
 1377. odpoved po porodniški
 1378. koriščenje dopusta
 1379. Jubilejna nagrada
 1380. Ali mi pripada po zaposlitvi denarno nadomestilo?
 1381. Sistemizacija delovnih mest
 1382. Božičnica
 1383. Porodniška in bolniška
 1384. Nosečnost, dopust in regres
 1385. Višina letnega dopusta 2011
 1386. Dodatno delo
 1387. Kako je z viškom ur turnus 6 + 2.
 1388. Življenjepis
 1389. Registracija dejavnosti
 1390. Dopolnilno delovne razmerje
 1391. Delo za polovični delovni čas
 1392. letni dopust
 1393. POTNI STROŠKI
 1394. Pripadajoči čas malice
 1395. IZTEK PORODNIŠKEGA DOPUSTA IN DOPUSTA ZA NEGO OTROKA
 1396. Premestitev na drugo delovno mesto po izteku porodniške
 1397. Sankcije zaradi predčasne prekinitve zaposlitve
 1398. odpovedni rok
 1399. denarno nadomestilo
 1400. ODHOD V POKOJ
 1401. SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI
 1402. odpoved del. razmerja in bolniška
 1403. prekinitev delovnega razmerja
 1404. Koliko časa nadomestilo?
 1405. ODMOR ZA MALICO-2
 1406. zamudne obresti
 1407. Denarno nadomemestili
 1408. Jubilejna nagrada!
 1409. pogodba in nova pogodba
 1410. Regres!
 1411. dopust
 1412. Nosečnost in iztek poskusne dobe ob Pogodbi za Nedoločen čas
 1413. dopust
 1414. božičnica
 1415. POLOVIČNI DELOVNI ČAS IN DELJENI URNIK
 1416. Dokup vojaščine
 1417. Letni dopust in stalež
 1418. odmor za malico
 1419. IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST
 1420. Delo preko normativa
 1421. izredni dopust
 1422. nadure, dopust
 1423. deljeni delavni čas
 1424. Odpravnina
 1425. Odpoved delovnega razmerja oz. nepodaljšanje pogodbe, sklenjene za ne/določen čas
 1426. Regres in letni dopust!
 1427. malica in pravice če delaš 20 ur na teden
 1428. odkup poslovnega deleža
 1429. zaposlitev v času nosečnosti
 1430. Ali lahko nadrejeni zahteva točeno diagnozo bolezni in način zdravljenja?
 1431. nosečnost in dopust ter regres
 1432. Renta zaradi izgubljenih pravic iz dela.
 1433. pravica do neizplačanega regresa
 1434. denarna socialna pomoč
 1435. pravica do denarne pomoči
 1436. Višina nadomestila ob tehnološkem višku
 1437. Koriščenje letnega dopusta
 1438. AVTORSKI HONORAR!
 1439. Koriščenje dopusta med odpovednim rokom
 1440. Višina odpravnine v podjetju, ki je v likvidaciji
 1441. DOPUST ZA ZAPOSLITEV DOLOČEN ČAS 1 LETO OD 1.5.2010 -
 1442. Izobraževanje
 1443. pravica do neizplačanega regresa
 1444. Odpoved po porodniški
 1445. NEGA OTROKA
 1446. Bolniška v času poskusnega dela
 1447. Bolniška v času poskusnega dela
 1448. PLAČNI SISTEM OZIROMA OBRAČUN PLAČE
 1449. Tehnološki višek
 1450. prometno in voznisko dovoljenje
 1451. Osebni dohodek
 1452. brezplačni dopust
 1453. Ali mi pripada bolniška?
 1454. Pravice za delo na drugi lokaciji
 1455. Dnevnice, nadomestilo za prehrano,..
 1456. preklic odločbe o nadurnem delu
 1457. število dni dopusta
 1458. Izračun boleznine
 1459. Ali ji ob upokojitvi pripada odpravnina?
 1460. Delo v šolski knjižnici
 1461. SP in nadomestilo za čas brezposelnosti
 1462. porodniška
 1463. kdaj v pokoj
 1464. Kakšno plačo mora podjetje podati na Zavod za zaposlovanje v %
 1465. dopust?
 1466. Iz 40 ur na teden na 20 ur na teden
 1467. solidarnostna pomoč
 1468. pogodba za določen čas, nastop porodniškega dopusta
 1469. Bolniški stalež-denarna pomoč
 1470. potek pogodbe med porodniško
 1471. letni dopust po porodniški v šolstvu
 1472. Kršitve - delovni čas (urgentno)
 1473. Izredni dopust za izobraževanje
 1474. upokojitev
 1475. Prijava na delovno mesto, na katerem si zaposlen
 1476. Pogodbeno delo v času odpovednega roka
 1477. privilegij sodelavcev
 1478. Odpoved pogodbe za dol.čas iz bolniškega staleža
 1479. obračun plače
 1480. NADURNO DELO
 1481. Sistemizacija del in nalog
 1482. Delo v šolstvu!!
 1483. Odškodnina v primeru skrajšanja odpovednega roka
 1484. proste nedelje
 1485. polovični delovni čas in dopust za uvajanje otroka v vrtec
 1486. Izobraževanje v tujini- potni nalog ali pogodba?
 1487. Po porodniški
 1488. neupoštevanje roka o odpovedi
 1489. odpoved delovnega razmerja in prijava na Zavod za zaposlovanje, porodniški dodatek
 1490. Neto regres za 2009 in 2010
 1491. Vprašanje
 1492. Delo po porodniškem dopustu - 2.del
 1493. Odpovedni rok
 1494. delo za 4 ure
 1495. Regres
 1496. sklep o odmeri dopusta
 1497. Ali lahko koristim izredni dopust po zaključku bolniške?
 1498. Izsiljevanje pogodbe za 4 ure
 1499. delodajalec hoče dat delat iz 40 ur na 20 ur na teden 2 del
 1500. Izredni dopust ob smrti starih staršev
 1501. kaj po poteku pogodbe
 1502. Delo po porodniškem dopustu
 1503. delodajalec hoče dat delat iz 40 ur na 20 ur na teden
 1504. Varstvo zakonitosti
 1505. Zavod za zaposlovanje in Center za socialno delo
 1506. Jubilejna nagrada
 1507. BOLNIŠKI STALEŽ
 1508. odpoved iz poslovnih razlogov
 1509. Kako pravilno odpustiti delavca, ki je zaposlen za nedoločen čas?
 1510. MALICA
 1511. Dodatek za popoldansko delo
 1512. Prekinitev DR v času poskusne dobe
 1513. Izredna odpoved
 1514. Prekinitev delovnega razmerja
 1515. nadure
 1516. Regres
 1517. Odmera letnega dopusta
 1518. Bolniška
 1519. Prerazporejanje na drugo delovno mesto
 1520. izračun moje odpravnine in borza
 1521. Pokojnina in honorarno delo
 1522. zaposlitev v tujini
 1523. delo na crno in trganje od place
 1524. nadomestlo za porodniško in nego ter varstvo otroka
 1525. Odpovedni rok
 1526. Porodniška, odpoved in letni dopust
 1527. upokojitev in letni dopust
 1528. Pogoji upokojitve
 1529. opravljanje nočnega dela po 55. letu starosti
 1530. VPRAŠANJE
 1531. odpoved
 1532. REGRES!
 1533. Konkurenčna klavzula
 1534. kdaj v pokoj
 1535. regres
 1536. potni nalog -tujina
 1537. Odpovedni rok po zakonu ali kolektivni pogodbi?
 1538. Regres za letni dopust
 1539. Odpoved iz poslovnega razloga
 1540. Upokojitev
 1541. regres!
 1542. odpovedni rok
 1543. Regres
 1544. regres
 1545. Jubilejna nagrada za 10 let skupne delovne dobe
 1546. Odločba o invalidnosti - ne želim premestitve na drugo del. mesto
 1547. smrt ožjega družinskega člana
 1548. Deljen urnik
 1549. sorazmerni delež odpravnine
 1550. Odpravnina
 1551. izmensko delo
 1552. Opomin
 1553. DODATEK ZA MINULO DELO
 1554. Anonimna priča
 1555. nadure
 1556. odpravnina
 1557. Odpovedni rok
 1558. Odpoved
 1559. izredni dopust ob rojstvu sina
 1560. delo po 4 ure
 1561. Neplačevanje prispevkov
 1562. Pravice iz Jamstvenega sklada RSLO
 1563. vračilo regresa
 1564. dodatek za popoldansko delo
 1565. PRENOS DOPUSTA V JAVNEM SEKTORJU
 1566. Izredni dopust - spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan
 1567. Dopust,regres
 1568. nadure!
 1569. Določen čas!
 1570. delo in dojenje
 1571. Določen čas!
 1572. placilo bolniskega nad 30 dni
 1573. UPOKOJITEV
 1574. kolikšna je najnižja osnovna plača v trgovini
 1575. placilo bolniskega nad 30 dni
 1576. Obvestilo o rezultatu razgovora
 1577. obračun plače
 1578. obračun dopusta
 1579. upokojitev
 1580. Bolniška, odpoved delodajalca in neizrabljen letni dopust
 1581. porodniška
 1582. re na 56 urni delavnik
 1583. 56 urni delavnik
 1584. Prepoved vstopa v podjetje
 1585. Prenehanje delovnega razmerja iz poslovnih razlogov-pred upokojitvijo
 1586. Nepodaljšanje pogodbe med porodniško
 1587. Odpoved po končanem porodniškem dopustu
 1588. pogodba
 1589. začasna prekinitev delovnega razmerja
 1590. Pogodba
 1591. Łetni dopust
 1592. osnovna plača
 1593. odpoved
 1594. kolektivna pogodba za s.p.
 1595. koriščenje dopusta
 1596. Porodniška in letni dopust, regres
 1597. neizrabljen letni dopust
 1598. Potni stroški!
 1599. letni dopust
 1600. Koriščenje in obračun letnega dopusta
 1601. Odpoved -pogodba
 1602. Nadomestilo boleznine
 1603. Prevedba po končani višji šoli
 1604. Odpoved
 1605. Delavka se vrača s porodniškega dopusta
 1606. Regres in dopust novozaposlenega delavca
 1607. ROKI PRI ODPOVEDI IZ DR IZ POSLOVNEGA RAZLOGA
 1608. ODPOVED DR IZ POSLOVNEGA RAZLOGA - 3
 1609. PRISOTNOST NA DELOVNEM MESTU, delovni čas, stroški prevoza
 1610. Letni dopust ob diplomiranju
 1611. regres
 1612. ODPOVED DR IZ POSLOVNEGA RAZLOGA - 2
 1613. bolniška in letni dopust
 1614. Odpoved iz poslovnih razlogov
 1615. podpis pogodbe o izobraževanju
 1616. PORODNIŠKA IN REGRES
 1617. Vodenje podjetja in odgovornost
 1618. Pomoč (nasvet) - brezposelna in ''zaposlitev''-višja porodniška??
 1619. Izraba letnega dopusta
 1620. nosečnost
 1621. Pol leta po primopredaji delodajalec grozi
 1622. neizplačan regres
 1623. Bolniška
 1624. minulo delo
 1625. ponovno "odgovor"
 1626. Odpoved del.razmerja
 1627. vračilo malice in prevoznih stroškov
 1628. odgovor
 1629. upokojitev
 1630. z začetkom porodniške ostala brez zaposlitve
 1631. izbris iz sodnega registra in neplačila
 1632. DNEVNICE!
 1633. KRAJŠI DELAVNIK PO PORODNIŠKI
 1634. Odmera letnega dopusta v trgovini
 1635. Koriščenje letnega dopusta in razporeditev delovnega časa
 1636. ˝Bolniški listi˝
 1637. Plača, regres za letni dopust - lastnik in direktor
 1638. Konkurenčn klavzula v pogodbi o zaposlitvi
 1639. Regres in inv.upokojitev
 1640. Nadomestilo plače
 1641. Še o dopustu in regresu
 1642. Dopolnilna zaposlitev in regres
 1643. odpoved, poskusna doba,zavod
 1644. DOPUST IN REGRES
 1645. Regres za letni dopust
 1646. Izraba dopusta
 1647. Redni letni dopust
 1648. Odmera dopusta
 1649. pogodba
 1650. Vprašanja v zvezi s plačili
 1651. sporazumna odpoved
 1652. bolniška-gibanje
 1653. ZAMUDNE OBRESTI OD ODPRAVNINE
 1654. regres in letni dopust
 1655. Obvestilo o prenehanju II.
 1656. IZPLAČILO REGRESA
 1657. regres
 1658. Dopust
 1659. Obvestilo o prenehanju
 1660. Odpoved zaradi nesposobnosti
 1661. Odpoved nekvalificiranemu delavcu, odpravnina in kasnejše ponovno zaposlovanje
 1662. Dopust-dopolnitev vprašanja
 1663. zaposlitev
 1664. Čakanje na delo
 1665. Dopust
 1666. Odpovedni rok, dopust, regres
 1667. Prikazovanje regresa
 1668. Vrednostni boni pri spletnem nakupu
 1669. ure
 1670. regres
 1671. Po zaključeni porodniški brez dela
 1672. sorazmerni del dopusta ob odpovedi del razmerja
 1673. dopust, sprememba službe
 1674. prekinitev pogodbe in tožba
 1675. razumni rok na delovnem sodišču
 1676. Ali je dodatek lahko vštet v osnovni dohodek?
 1677. NOVA POGODBA-PORODNIŠKI DOPUS
 1678. ALI LAHKO V PODJETJU ZAPROSIM ZA ODPRAVNINO IN SE PRIJAVIM NA ZAVOD
 1679. Prevoz na delo
 1680. regres in odpravnina
 1681. Odpoved po porodniški
 1682. Regres
 1683. redne ure
 1684. Noče plačati
 1685. odpoved pogodbe za določen čas z poskusno dobo 8 dni
 1686. dopust
 1687. Letni dopust
 1688. Koriščenje dopusta
 1689. najemnina stanovanja
 1690. Uskladditev višine nadomestila v času brezposlenosti !?
 1691. Nočni dodatek
 1692. odpoved v nosečnosti
 1693. regres
 1694. regres
 1695. posebna olajšava davka na os.dohodek
 1696. POTRDILO O VRSTI DELA
 1697. Regres za 2009
 1698. penzija
 1699. Preklic odpovedi
 1700. Letni dopust iz leta 2009
 1701. zpiz
 1702. mobing, nosečnost
 1703. DODATEK NA STALNOST,DODATNA OLAJŠAVA ,OLAJŠAVA ZA OTROKE
 1704. ŠTEVILO UR V ČASU ODSOTNOSTI ZARADI DOPUSTA,BOLNIŠKE IN V ČASU PRAZNIKOV
 1705. plače
 1706. Regres
 1707. OBRAČUN DOPUSTA
 1708. višina stimulacije
 1709. Vpogled v zasebnost
 1710. Premestitev
 1711. odpoved
 1712. odpoved v nosečnosti
 1713. prenehanje rednega delovnega razmerja
 1714. pripravništvo- dopust
 1715. upokojitev
 1716. Kako pred končanem faksu "najti službo"?
 1717. odgovonost ob kraji
 1718. Delo za določen čas, porodniška in regres
 1719. Izraba dopusta
 1720. Dopust in regres
 1721. Regres za letni dopust
 1722. koliko dopusta
 1723. redna odpoved iz poslovnega razloga in nosečnost
 1724. Dokumeti ob prenehanju delovnega razmerja
 1725. BREZPLAČNA ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA
 1726. Bolniški stalež
 1727. Zaposlitev za nedoločen čas z 6 mesečnim poskusnim delom in nosečnost
 1728. Odpovedni rok
 1729. tožba da ali ne
 1730. UPRAVIČENA ZADRŽANOST OD DELA
 1731. restitucijski zahtevek - nejasnost
 1732. dopust pred porodniško v šolstvu
 1733. bolniški stalež
 1734. plačilo prehrane med delom
 1735. minimalna plača
 1736. LETNI DOPUST ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS
 1737. Prekinitev pogodbe o delu
 1738. dopust in regres
 1739. službeni avto
 1740. Prerazporeditev delavca
 1741. Namesto dela v trgovini, delo v kiosku
 1742. Izredna odpoved ali suspenz?
 1743. PRESEŽEK DELAVCEV
 1744. pogodba
 1745. JUBILEJNA nagrada
 1746. odpoved in tožba
 1747. Bolniški stalež - koriščenje LD - nadomestna zaposlitev
 1748. jubilejna nagrada
 1749. odpovedni rok
 1750. dnevnice in ostalo
 1751. DOPUST 2010 IN 2011
 1752. Jubilejna nagrada
 1753. odpravnina ob upokojitvi
 1754. ljubilejna nagrada
 1755. MINIMALNA PLAČA
 1756. Letni dopust - upokojitev
 1757. dodatek na delavno dobo
 1758. Odpovedni rok pri zaposlitvi za določen cas
 1759. podaljševanje
 1760. Dopust za leto 2009
 1761. Regres, dopust
 1762. Minimalna plača
 1763. JUBILEJNA NAGRADA
 1764. Porodniški dopust in regres
 1765. Dopust v času daljše bolniške + porodniške odsotnosti
 1766. odpravnina
 1767. dopust
 1768. nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi
 1769. ODMOR MED DELOVNIM ČASOM
 1770. stečaj
 1771. dodatki pri plačah
 1772. skrito podjetje
 1773. PLAČILO DOHODNINE
 1774. Dodatki pri plači
 1775. Tehnološki višek-zavod za zaposlovanje-nato upokojitev
 1776. Osnovna plača in delovna uspešnost
 1777. odvzem stimulacije
 1778. obračunavanje dopusta...
 1779. dodatek za deljen delovni čas in nočni dodatek
 1780. OBRAČUNAVANJE DOPUSTA II.DEL
 1781. obračunavanje dopusta
 1782. Obračun bolniškega staleža
 1783. odmera letnega dopusta
 1784. pravni nasvet
 1785. Čakanje na delo II
 1786. Čakanje na delo
 1787. Dopust
 1788. plačilo za pokojninsko dobo
 1789. D.o.o. in odgovornost
 1790. Usposabljanje na delovnem mestu
 1791. Specifikacija delovnega mesta
 1792. dnevnice
 1793. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 1794. Odgovornost lastnika d.o.o.
 1795. Odpoved delovnega razmerja
 1796. minimalna plača - NETO
 1797. minimalna plača
 1798. Avtorska pogodba
 1799. Nazaj na bolniško
 1800. ODPOVED IZ POSLOVNIH RAZLOGOV, ZAVOD IN UPOKOJITEV
 1801. BOLNIŠKI STALEŽ
 1802. Izmensko delo
 1803. Se dodana doba upošteva pri minimalnih pogojih za starostno pokojnino?
 1804. PRENOS DOPUSTA
 1805. Napačno obračunan delovna doba
 1806. SKLENITEV POGODBE ZA DOPOLNILNO DELOQ
 1807. Ocena v času starševskega dopusta
 1808. Zaprtje d.o.o. in odpravnina
 1809. Sorazmerni del ali celotni del dopustva
 1810. plačilo porodniške
 1811. DOPUST IN REGRES V ČASU PORODNIŠKE
 1812. Sporazumna odpoved
 1813. OBRAČUN BOLNIŠKEGA STALEŽA
 1814. odpravnina
 1815. Turnusno delo
 1816. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
 1817. Odpoved iz poslovnih razlogov po porodniški
 1818. Delodajalec in prijava delavca kot tehnološki višek
 1819. kontrola bolniške
 1820. Napredovanje v lokalni skupnosti
 1821. Refundacija bolniške nad 30 dni
 1822. KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA 2
 1823. Pravica do zavoda
 1824. odpoved delovnega razmerja
 1825. KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA
 1826. zaprtje firme in odpoved - 3. del
 1827. ali je to mobing
 1828. Izhodiščna plača
 1829. Izplačilo regresa za malico
 1830. vzrok bolniške
 1831. Predaja posla
 1832. zaprtje firme in odpoved - 2. del
 1833. odpravnine
 1834. odpravnine
 1835. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 1836. DOPUST ZA OTROKA
 1837. Letni dopust pri 36 urnem delavniku
 1838. Pravica do nadomestila za brezposelnost
 1839. Dopust matere 2
 1840. Dopust za matere 1
 1841. Popoldanska obrt
 1842. odpoved pogodbe
 1843. odpravnina
 1844. zaprtje firme in odpoved
 1845. selitev
 1846. Dopolnilno delo pri istem delodajalcu
 1847. Izraba dopusta v odpovednem roku
 1848. Odsotnost z dela - službena pot
 1849. Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca
 1850. dopust
 1851. Višina regresa in zakon o minimalni plači
 1852. bolniška,porodniška in nato odpoved
 1853. uveljavljanje bolniške v večizmenskem delu
 1854. Minus ure in nadure
 1855. odpravnina
 1856. Obračun odpravnine
 1857. bolniška, boniteta, službeni avto
 1858. Obračun dopusta po dnevih in urah
 1859. delavec brez državljanstva-pogodba
 1860. Stimulacija in delovna uspušnost
 1861. Zaščita starejših delavcev
 1862. Konkurenčna klavzula
 1863. V podjetju vodi kadrovske zadeve študent
 1864. NOSEČNOST II.DEL
 1865. NOSEČNOST
 1866. dopust predporodniško
 1867. letni dopust
 1868. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
 1869. Izplačilo jubilejne nagrade
 1870. Odškodnina
 1871. Javna uprava
 1872. plača zaradi premestitve
 1873. sprememba pogodbe zaradi koriščenja pravice do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva
 1874. Dnevna izmena - kako opredeliti, definirati
 1875. stimulacija/napitnina
 1876. placilo dodatnih nalog oz. napredovanje
 1877. sprememba pogodbe oz. delovnih obveznosti
 1878. Delo preko mentorstva
 1879. porodniška in 13.plača ali božičnica
 1880. bolniška v času odpovednega roka
 1881. Delo preko mentorstva
 1882. Odpoved ali ne!
 1883. minuta zamude
 1884. čas po porodniškem dopustu
 1885. Delo preko mentorstva
 1886. Bolniski stalez in lanski dopust
 1887. Lastništvo avtomobila
 1888. letni dopust
 1889. POTEČENI ROK?
 1890. lahko zamenjam sluzbo
 1891. Pravice javnih delavcev
 1892. nadomestilo za malico
 1893. Zdravniški pregledi
 1894. določen čas in dopust
 1895. razlaga sporazuma v izogib dvojnemu obdavčenju
 1896. porodniška in dopust
 1897. dolžina bivalnega dovoljenja
 1898. plačilo kot nadure
 1899. malica ob sobotah in nedeljah
 1900. Odpoved iz poslovnih razlogov 2 - se mudi prosim
 1901. kaj potrebujem
 1902. Obračun praznika pri delu s krajšim delovnim časom
 1903. nujno rabim pomoč
 1904. PLAČILO PRAZNIKOV
 1905. Odpoved iz poslovnih razlogov - se mudi prosim
 1906. ure
 1907. Solidarnostna pomoč
 1908. Predčasna upokojitev
 1909. Menjava službe za nižjo izobrazbo
 1910. destimulacija
 1911. Daljsa odsotnost zaradi bolezni
 1912. Odpovedni rok
 1913. odpravnina ob odhodu v pokoj
 1914. odvzem letošnjega dopusta zaradi pomanjkanja dela v lanskem
 1915. razpis
 1916. Nadomestilo za brezposelnost
 1917. prenehanje pogodbe v času bolniškega staleža in nastop porodniške
 1918. ko odpovedni rok že teče
 1919. zaposlitev študenta na projektno delo
 1920. izpolnitev pogoja rojstva otroka pri odmeri LD
 1921. perkinitev krajšega delovnega časa zaradi starševstva
 1922. Znižanje plače
 1923. prevoz na delo
 1924. Plačilo nadur in dnevnic
 1925. neizkoriščen dopust ob prenehanju delovnega razmerja
 1926. dolžnost delodajalca ob prenehanju delovnega razmerja v javnem sektorju
 1927. odpoved
 1928. URADNIK IN OPRAVLJEN IZPIT IZ ZUP
 1929. PRENOS LETNEGA DOPUSTA
 1930. Krajši delovik
 1931. kako uveljaviti 190 člen
 1932. KONKURENČNA KLAVZULA
 1933. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 1934. prerasporeditev
 1935. dopust
 1936. Višina regresa in dopusta pri zaposlitvi za določen čas
 1937. Dodatek za neenakomerno razporejen delovni čas
 1938. Nadomestilo za praznik
 1939. Prosim nujni odgovor
 1940. skrajšan delovni urnik
 1941. DOPUST ZA LETO 2009
 1942. odpoved
 1943. delo v hladilnici
 1944. odpravnina
 1945. Neizplačane obveznosti delodajalca
 1946. Pogodba za določen čas
 1947. Stari dopust za minus ure
 1948. DENARNI DOLG
 1949. Pogodba za določen čas
 1950. Skrajšan delovni čas-6x4 ure
 1951. enkratna denarna pomoč delodajalca v primeru daljše bolniške odsotnosti
 1952. nočno delo
 1953. plače in drugi prejemki
 1954. razporeitev delovnega časa
 1955. obračunavanje ur
 1956. prevedba delovnega mesta v javnem zavodu
 1957. Izplačilo bolniške nad 30 dni
 1958. minus stimulacija
 1959. plača
 1960. Sorazmerni del regresa
 1961. zadnji dan bolniške
 1962. IZRABA DOPUSTA V ODPOVEDNEM ROKU
 1963. IZRABA DOPUSTA
 1964. jubilejne nagrade
 1965. naprava za sledenje
 1966. aneks pogodbi
 1967. PORODNIŠKA IN LIKVIDACIJA PODJETJA
 1968. Delovna doba, prispevki
 1969. odpoved zaradi nosecnosti
 1970. znižanje plače s strani delodajalca
 1971. odpoved zaradi nosecnosti
 1972. Dopust
 1973. izredni dopust za poroko
 1974. odooved zaradi nosecnosti
 1975. Odpoved zaradi poslovnega razloga in nosečnost
 1976. Dopust in denarna pomoč
 1977. Štiri -izmensko delo,prazniki in dopust
 1978. Zaposlitev za določen čas
 1979. Premestitev po porodniskem dopustu
 1980. Koriščenje ur oz. izraba dopusta
 1981. Dopust in regres
 1982. Nega za otroka
 1983. Ali mi pripada nagrada za delovno dobo 38 let?
 1984. Dopust in regres
 1985. starševska pravica - določitev dopusta
 1986. Davčna olajšava za družinske člane
 1987. davek za odškodnino
 1988. ukinitev delovnega mesta-III.
 1989. Nadomestilo za brezposelnost pri starejši osebi po ponovni prijavi na zavodu
 1990. V.stopnja
 1991. Določitev LD PRIPRAVNIKU- ponovno
 1992. pogodba za nedoločen čas
 1993. določitev LD pripravniku
 1994. POG. ZA DOLOČEN ČAS- LD IN REGRES
 1995. OBJAVA RAZPISA ZA PROSTO DELOVNO MESTO
 1996. ponovna zaposlitev
 1997. Višja odpravnina ali odškodnina ?
 1998. Odpovedni roki !
 1999. regres
 2000. porodniška-dopust II.del
 2001. odpoved delovnega razmerja v času bolniškega staleža
 2002. NEDELJSKO delo
 2003. kompenzacija z regresom?
 2004. ZADNJI DAN BOLNIŠKE
 2005. KOLIKOKRAT LAHKO DELODAJALEC PODALJŠA DELOVNO RAZMERJE
 2006. letni dopust
 2007. Prijava na zavod za zaposlovanje
 2008. porodniška-dopust
 2009. minimalna plača
 2010. Odpravnina
 2011. regres ter dopust
 2012. zti ljubljana
 2013. Odpovedni rok
 2014. Plača v javnih delih
 2015. odpoved delovnega razmerja
 2016. ZAPOSLITEV PRIPRAVNIKA V ČASU ODSOTNOSTI DELAVKE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
 2017. IZRABA LETNEGA DOPUSTA 163. čl. ZDR IN PORODNIŠKA
 2018. Socialno nadomestilo brezposelnosti
 2019. IZPLAČILO MALICE TER PREVOZA NA DELO
 2020. dopust in regres
 2021. Letni dopust v odpovednem roku
 2022. Inventura
 2023. subvencioniran kraši delovni čas
 2024. JUBILEJNA NAGRADA
 2025. Temperatura delovnega prostora
 2026. Bolniška in odpovedni rok
 2027. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 2028. Delo 2 ure dnevno preko s p-ja drugo polovico si plačujem sam
 2029. plače in drugi prejemki
 2030. delovno razmerje s prekinitvami
 2031. odpoved delovnega razmerja
 2032. Dopust
 2033. Odpravnina in odpovedni rok
 2034. odpoved3
 2035. odpoved2
 2036. odpoved
 2037. Odredba o prerazporeditvi
 2038. ZAČASNO ČAKANJE NA DELO
 2039. kaj narediti
 2040. Ali se lahko prijavim na zavod, če ne podpišem pogodbe s slabšimi pogoji?
 2041. darilni bon
 2042. ALI MI PRIPADA DOPUST IZ IZTOPA PORODNIŠKE
 2043. Slamnata podjetja
 2044. odpoved delovnega razmerja
 2045. vrednostni bon
 2046. regres - da ali ne
 2047. Mirovanje pravi iz delovnega razmerja in odpravnina
 2048. regres
 2049. PREKINITEV POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 2050. dodatek za minulo delo
 2051. INVENTURA
 2052. Zaposlitev in diskriminacija
 2053. delo-regres
 2054. Dopust pred porodniško v šolstvu
 2055. Znižana dnevnica!
 2056. 2x 4 urni delovni čas
 2057. Invalidnost
 2058. Regres in dopust
 2059. PREKINITEV ODPOVEDNEGA ROKA
 2060. Dopust za selitev
 2061. Dnevnice!
 2062. Regres za letni dopust 2009
 2063. Dopust in regres
 2064. invalid III. kategorije
 2065. Nadomestilo za tehnološki višek
 2066. ukinitev delovnega mesta-II.
 2067. ZAPOSLITEV GOSPODINJKSE POMOČNICE
 2068. Spoštovani!
 2069. odpravnina
 2070. odpoved
 2071. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
 2072. Podjetje se slo v stecaj
 2073. skrajšani delovni čas, dopust
 2074. Reorganizacija podjetja in nova delovna mesta z novimi pogodbami.
 2075. zaposlitev izven matičnega kraja
 2076. malica
 2077. zaposlitev izven matičnega kraja
 2078. Odgovor po preteku razpisa
 2079. Izplačilo regresa
 2080. Sorezmerni del ali celota - regres + dopust
 2081. Bolniška 4 ure in odhod na zavod
 2082. Premestitev
 2083. Določen čas- porodniška
 2084. Regres
 2085. organizacija dela
 2086. Dodatek na delovno dobo
 2087. solidarnostna pomoč
 2088. ukinitev delovnega mesta
 2089. Izplačilo odpravnine
 2090. 6dnevni delovnik
 2091. plačilo nadur
 2092. Regres
 2093. (ne)prekinitev delovnega razmerja -nujno!
 2094. Regres
 2095. dodatek za popldansko delo
 2096. Prekinitev pogodbe
 2097. jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe
 2098. delovna doba
 2099. razlaga odgovora
 2100. Zaposlitev / predčasna odpoved zaposlitvene pogodbe
 2101. Zdravniški pregled
 2102. Bolniška 4 ure
 2103. Letni dopust
 2104. dopust pri obrtniku
 2105. Napredovanje v višji plačilni razred zaradi izobrazbe
 2106. Bolniški list
 2107. kako se obračun letni dopust in bolniška
 2108. dopus in regres
 2109. REGRES
 2110. ODPRAVNINA
 2111. delo v tujini
 2112. delovna doba
 2113. Zaposlitev za polovični delovni čas
 2114. odpoved delovnega razmerja in stečaj
 2115. prenehanje zaposlitve
 2116. izredna odpoved delavca
 2117. prepoved
 2118. Regres!
 2119. nadomestilo za brezposelnost
 2120. regres za letni dopust!
 2121. Pripravništvo
 2122. Delo po 4 ure
 2123. Bolniški stalež
 2124. obrazložitev izplačil
 2125. odmor med delovnim časom
 2126. Med bolniško so me odpustili
 2127. višina pokojnine
 2128. Koliko dopusta mi pripada
 2129. plača v trgovini
 2130. zaposlitev za štiri ure
 2131. Izplačilo odpravnine
 2132. plača v trgovini
 2133. regres in prekinitev delovnega razmerja
 2134. študijski dopust za študij ob delu
 2135. upravičenost do plačane odsotnosti
 2136. sporazumno prenehanje delovnega razmerja
 2137. sporazumno prenehanje delovnega razmerja
 2138. odpoved iz poslovnih razlogov
 2139. potni stroški
 2140. Aneks k pogodbi o zaposlitvi
 2141. pritiski s strani delodajalca
 2142. mnenje v zvezi s pogodbo o zaposlitvi
 2143. nedeljsko delo
 2144. dodatki za penzijo
 2145. Delovno pravo
 2146. IZTEK POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 2147. dolžina dopusta
 2148. brez pogodbe, dobil plačilo(nižje)
 2149. Celodnevno delo
 2150. Delovni čas
 2151. Določanje s strani delodajalca kdaj smemo izrabiti dopust in koliko
 2152. terenski dodatek, stroški prevoza
 2153. Potni stroški
 2154. Urnik dela
 2155. Dopust in počitek
 2156. Obračun
 2157. Invalidnost III.kat.
 2158. Jubilejna nagrada
 2159. Plačilo bolniškega staleža
 2160. aneks k pogodbi o zaposlitvi
 2161. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA IN STEČAJ
 2162. Bolniški stalež na 4 ure
 2163. Sprememba bivališča
 2164. ŠOLANJE OB DELU
 2165. bolniški stalež
 2166. Ali sporazumno prekiniti pogodbo?
 2167. potni stroški, šolanje in upravičenost do prejemkov iz zavoda
 2168. Intervju in vprašanje o otrocih
 2169. pogodba za določen čas- nosečnost, ter izobraževanje alise šteje v delovni čas)
 2170. Nova služba
 2171. TURZEM zaposlitve
 2172. poškodba na delovnem mestu
 2173. Odpravnina ob upokojitvi
 2174. Bolniška-odpravnina-dopust-odpust
 2175. regres
 2176. Koriščenje ur in dopusta
 2177. porodniška in s.p.
 2178. Odpravnina
 2179. Nov delodajalec
 2180. dopust 2008 II.del
 2181. Pravičnost
 2182. dopust 2008
 2183. Izplacilo regresa, popoldansko delo, opoved iz poslovnih razlogov in zamenjava s studentom.
 2184. izredna odpoved
 2185. znižanje plače, dodatki, nova pogodba
 2186. premestitev na drugo ustrezno delo - izmensko delo
 2187. dopust
 2188. inventurni manko
 2189. Dodatek na popoldansko delo
 2190. Upoštevanje kolektivne pogodba
 2191. zakonite zamudne obresti
 2192. Odpoved delovnega razmerja in pravica do regresa
 2193. nadure in nočno delo
 2194. PRENEHANJE POGODBE
 2195. nadomestilo plače za čas začasnega čakanja
 2196. odpravnina ob upokojitvi
 2197. Aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi šolanja.
 2198. Volontersko delo
 2199. DOPUST
 2200. PLAČA IN REGRES
 2201. odpoved iz poslovnih razlogov
 2202. Prerazporeditev na drugo delovno mesto
 2203. delovske pravice
 2204. OBRESTI
 2205. Podaljševanje pogodbe o delovnem razmerju
 2206. Koriščenje dopusta za izobraževanje
 2207. Odpravnina ob upokojitvi
 2208. izplačilo regresa v bonih
 2209. Regres
 2210. Menjava delodajalca in letni dopust
 2211. Vpogled bivšega delodajalca v delovno knjižico.
 2212. sprememba pogodbe o zaposlitvi
 2213. sprememba pogodbe-nižja plača
 2214. Dolgovi
 2215. brezposelnost in porodniška
 2216. Vsebina obvestila o neizbranosti
 2217. Odgovor delodajalca o izbirnem postopku
 2218. zaposlitev delavca- nujno!!!!
 2219. delo v avstriji
 2220. obračun bolniškega staleža
 2221. niso mi potrdili zdravniškega
 2222. Odpoved delovnega razmerja - pravice?
 2223. Dopust in regres za 2010
 2224. Sindikat
 2225. Nosečnost in delo
 2226. delo za določen čas in porodniška
 2227. izredni dopust za starše prvošolčkov
 2228. propadli dopust
 2229. Povečan obseg dela in znižanje plač
 2230. honorarno delo
 2231. regres,dopust
 2232. Dodaten dopust
 2233. individualna pogodba-odpoved
 2234. Koliko dopusta
 2235. invalidska komisija II.stop. podala da zdravljenje ni zakljuceno
 2236. LETNI DOPUST IN REGRES
 2237. Dokazila o izobrazbi ipd. dokazila pri prijavi na razpis po e-pošti
 2238. minimalna plača
 2239. višina regresa za invalida III. kategorije
 2240. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 2241. ODŠKODNINA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST
 2242. Izračun plače
 2243. Fiksna osnovna plača
 2244. Fiksna letna bruto plača
 2245. Uvajanje v vrtec
 2246. izredni dopust za prvi šolski dan
 2247. datum odpovednega roka
 2248. dopust za prvi dan šole
 2249. dopust
 2250. dosegljivost v času koriščenja letnega dopusta
 2251. Alkohol na delovnem mestu
 2252. višina letnega dopusta
 2253. porodniška in brezposelnost
 2254. Pravice invalidov v postopku likvidacije družbe
 2255. Stečaj podjedja - pripadajoče pravice
 2256. Regres
 2257. Solidarnostna pomoč
 2258. odpoved delovnega razmerja med bolniško v nosečnosti
 2259. Odpoved delovnega razmerja starejšemu delavcu
 2260. Potek pogodbe, bolniška in podaljšanje
 2261. OBRAČUN BOLNIŠKE
 2262. Odpravnina in regres
 2263. Ne dobim plače
 2264. odmera letnega dopusta in porodniška
 2265. Prenehanje delovnega razmerja direktorja v d.o.o. z enim zaposlenim
 2266. Invalid tretje kategorije in nadurno delo
 2267. Nadomestilo za praznik
 2268. PLAČILO NADOMESTILA ZA PRAZNIK
 2269. Ali sem dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna dopusta v enem kosu?
 2270. 4 ure bolniške in dopust
 2271. PLAČA V TRGOVINI
 2272. MESEČNA DELOVNA OBVEZNOST - ponovno
 2273. Prenehanje delovnega razmerja za določen čas
 2274. Trganje od plače
 2275. Dopust
 2276. mesečna delovna obveznost
 2277. Odpravnina v primeru stečaja ali prisilne poravnave
 2278. Predčasna odpoved pogodbe za določen čas in nosečnost
 2279. Zaposlitev tujca
 2280. delo v tujini
 2281. Opravljanje brezplačnega dela v podjetjih tudi kot brezposelna oseba?
 2282. čakanje na delo
 2283. dopust
 2284. Koliko delovnih dni?
 2285. POPODANSKO DELO
 2286. Izvršba na porodniško
 2287. potni stroški za izobraževanje
 2288. Napotitev na delo izven kraja bivanja
 2289. Izraba letnega dopusta - porodniška celotno leto 2008
 2290. Regres
 2291. Plačilo minulega dela med dopustom v šolstvu
 2292. dopust
 2293. PROKURIST
 2294. Sprememba dolžine trajanaj nadomestila
 2295. Prerazporeditev delovnega časa
 2296. Odpoved zaradi poslovnega razloga
 2297. Prenehanje delovnega razmerja
 2298. Regres in porodniška
 2299. dnevnice
 2300. DELO V TUJINI - AVSTRIJI
 2301. regres
 2302. testiranje alkoholiziranosti
 2303. PLAČA
 2304. Obračun in izplačilo minimalne plače
 2305. jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe
 2306. doseganje norme
 2307. Regres,letni dopust in odpravnina ob upokojitvi?
 2308. PORODNIŠKI DOPUST - ODPOVED
 2309. regres
 2310. Regres
 2311. koriščenje dopusta v odpovednem roku
 2312. dopust za 25 let delovne dobe
 2313. Izkoriščanje delavca
 2314. podaljšanje pogodbe .bolniška
 2315. Izposoja delavca
 2316. odpoved v času nosečnosti
 2317. Zamuda izplačila OD
 2318. ZDRAVNIŠKO POTRDILO
 2319. DOPUST
 2320. plačila
 2321. pogodba
 2322. inšpekcija
 2323. dopust
 2324. plača
 2325. plačila
 2326. Starejša delavka - odpoved iz poslovnih razlogov
 2327. zaposlitev iz določenega časa v nedoločen čas v času porodniškega dopusta
 2328. ŞKRAJŠANI DELOVNI ČAS 36 UR
 2329. Opozorilo zaradi alkohola
 2330. ODPOVED TIK PRED UPOKOJITVIJO
 2331. regres
 2332. brisanje nadur
 2333. ODPOVED DEL. RAZMERJA ZARADI BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE TER NEIZPLAČILO REGRESA
 2334. koliko mi pripada odpravnine ob odhodu vpokoj
 2335. NAMERA O ODPOVEDI
 2336. INVALID III. KATEGORIJE
 2337. Različni zneski bruto regresa
 2338. Ali lahko med bolniško grem na morje
 2339. Skrajšan delovni čas
 2340. Delo, kljub prijavi na zavodu
 2341. Regres
 2342. ZRSZ in občasno delo
 2343. Razporeditev v delovne skupine, pogodba, plačilo,...
 2344. Kolikšna je odškodnina za nekoriščen dopust
 2345. Osnova za določitev odškodnine za nekoriščen dopust
 2346. S PORODNIŠKE NAZAJ NA DELO
 2347. 100 % bolniška - plačilna lista
 2348. INVENTURNA KOMISIJA
 2349. IZRABA LETNEGA DOPUSTA
 2350. polovični delovni čas zaradi materinstva,do tretjega leta otroka
 2351. pravica do dopusta in odpoved iz poslovnih razlogov
 2352. ODPRAVNINA OB NASTANKU INVALIDNOSTI - SKRAJŠAN DELOVNI ČAS
 2353. odpoved
 2354. prerasporeditev delovnega časa
 2355. 4 urni delovnik-III.
 2356. Odpravnina
 2357. Dopust v času odpovednega roka
 2358. podaljšanje odpovednega roka
 2359. dopust
 2360. izredna odpoved - zaporna kazen
 2361. Izplačilo regresa za LD 2009
 2362. izredna odpoved - prestajanje zaporne kazni
 2363. Pogodba za določen čas in nosečnost
 2364. zadelava minus ur
 2365. pogodba
 2366. nov delodajalec, dopust, porodniška, regres
 2367. Izraba dopusta v odpovednem roku
 2368. Zaposlitev upokojenke
 2369. PLAČILO DOPUSTA
 2370. Porodniška in s.p.
 2371. Smrt starša - drugič
 2372. Javno delo in delo med vikendi (sobote in nedelje), nadure
 2373. bolniška
 2374. plačilo neizkoriščenega dopusta in regresa
 2375. izraba dopusta za obdobje krajšega delovnega časa (subvencija države)
 2376. regres
 2377. Smrt starša
 2378. Izobraževanje v lastnem interesu
 2379. Regres
 2380. Subvencija za samozaposlitev
 2381. odpoved zaradi hujše kršitve-potečeni rok
 2382. odpravnina
 2383. višek ur
 2384. Regres za letni dopust za leto 2009
 2385. delovna doba pri delodajalcu
 2386. Porodniška v času brezposelnosti
 2387. Odpoved delavcu
 2388. MOŽNOST ODPOVEDI
 2389. REGRES MED PORODNIŠKO?
 2390. Potni stroški
 2391. Odsotnost zaradi čakanja na material
 2392. izvršba
 2393. Odpravnina
 2394. Nosečnost
 2395. zaposlitev preko zavoda za zaposlovanje
 2396. Delo prokurista
 2397. Omejitev letnega dopusta
 2398. Nadurno delo in dopust pred iztekom pogodbe
 2399. 4 urni delovnik II.
 2400. Stečaj in prijava terjatev zaposlenih
 2401. Prokurator
 2402. Plačila
 2403. 163.člen
 2404. Koriščenje dopusta na misiji
 2405. Povračilo potrnih stroškov
 2406. PODALJŠANJE DELOVNEGA RAZMERJA ZA DOLOČEN ČAS
 2407. Prenehanje delovnega razmerja
 2408. Delo preko določene pokojninske dobe
 2409. svet delavcev
 2410. regres
 2411. Malica in druga nadomestila
 2412. študijski dopust
 2413. Je sprejemljiva zaposlitev za določen čas ?
 2414. plačilo za delo na dvojezičnem področju
 2415. odpovedni rok
 2416. Nočno delo
 2417. Skopuški delodajalec
 2418. odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu in hkrati invalidu
 2419. Prenehanje delovnega razmerja
 2420. Kaj storiti?
 2421. delovna razmerja
 2422. nadomestilo za praznik
 2423. prazniki
 2424. Dopust
 2425. delavec po 50.letu
 2426. ODPOVED ZAPOSLITVE
 2427. Odpoved pol leta po sklenitvi pogodbe za nedoločen čas
 2428. zavarovati terjatev
 2429. biti porok
 2430. Reorganizacija podjetja
 2431. Izplačilo regresa za prehrano
 2432. Kolektivna pogodba o trgovini
 2433. Nostrifikacija izobraževanja
 2434. Spreminjanje nadur v navadne del. ure
 2435. Bolniška in porodniška
 2436. prerazporeditev delovnega invalida na drugo delovno mesto
 2437. Bolniška
 2438. Priloge k prošnji
 2439. 4 urni delovnik
 2440. Pogodba za določen čas, zavarovanje je še vedno sklenjeno
 2441. predčasen odhod vporodniško
 2442. regres -polovični delovni čas
 2443. Dodatek na delovno dobo
 2444. regres porodniška
 2445. ODPOVED
 2446. dopust in regres
 2447. dopust
 2448. Regres in zamenjava delodajalca
 2449. za 4 urni delovnik
 2450. izkoriščanje delavke in lažna bolniška
 2451. 190.člen
 2452. invalidska pokojnina
 2453. delovno razmerje
 2454. ALI MI PRPADA REGRES?
 2455. lanski dopust
 2456. Dodatek na delovno dobo
 2457. obračun praznika pri delu s krajšim delovnim časom
 2458. REGRES - SMRT
 2459. 190.člen zakona o delovnih razmerjih
 2460. Izobraževanje v lastnem interesu
 2461. Ali sem upravičena do odpravnine?
 2462. Regres in dopust pri menjavi službe in poskusnem delu
 2463. regres za polovičen delovni čas
 2464. ODPOVED STAREJŠI DELAVKI
 2465. Regres za LD
 2466. Obračun ur dopusta
 2467. tretja kategorija
 2468. Napredovanje
 2469. Letni dopust in porodniška
 2470. Možnost invalidske upokojitve
 2471. Dopust iz leta 2008
 2472. Dodatek za minulo delo v času bolniškega staleža
 2473. prekinitev pogodbe
 2474. Izplačilo plače
 2475. odpoved delovnega razmerja
 2476. STARI LETNI DOPUST
 2477. Dežurstvo po 50 letu v zdravstvu
 2478. odpoved delovnega razmerja
 2479. Praznično delo brez plačila
 2480. služba
 2481. Zaposlitev in diskriminacija
 2482. Ponovno regres
 2483. plače in odstop
 2484. Regres za letni dopust
 2485. bolniška
 2486. letni dopust
 2487. Nadomestilo za brezposelnost
 2488. odpravnina po individualni pogodbi
 2489. 12. urno delo
 2490. obračun dopusta
 2491. Obračun potnih stroškov
 2492. zavod za zaposlovanje in pomoč?
 2493. Predčasna prekinitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 2494. Pravica do nadomestila za brezposelnost in pop. s.p.
 2495. Menjava delodajalca in dopust
 2496. višina regresa
 2497. Primopredaja, delavska knjižica
 2498. dopust
 2499. IZPLAČILO PLAČE
 2500. Dopust 2008
 2501. Bolniška in redna odpoved iz poslovnih vzrokov
 2502. odpoved delovnega razmerja
 2503. Prekomerno delo trgovcev
 2504. Klavzula
 2505. Znižanje plače
 2506. Napišite mi primer dobrega zivljenepisa za ekon. tehnika
 2507. zamudne obresti
 2508. NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST
 2509. Anuliranje konkurenčne klavzule
 2510. NEISPLAČANA OTPRAVNINA -in IZBRIS s.p iz AJPESA
 2511. DOPUST IN 190.ČLEN
 2512. odpoved pogodbe o zaposlitvi (redne) iz poslovnih vzrokov
 2513. Regres za letni dopust v primeru menjave službe s 1. junijem 2009
 2514. kdaj se lahko zaposlis preko javnih del??
 2515. s.p.
 2516. Ali me lahko podjetje da na čakanje
 2517. ure preko delovnega časa
 2518. čas dopustov in mobitel
 2519. nezgoda na poti domov
 2520. splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
 2521. Zmanjšanje dopusta
 2522. regres
 2523. zavod za zaposlovanje in 70% pomoči?
 2524. pisanje prošnje za delo
 2525. Delo na višini in z njo povezani dodatki
 2526. redno in dopolnilno delovno razmerje in bolniška
 2527. IZREDNI DOPUST V PRIMERU SMRTI STARIH STARŠEV (MOJ PRIMER DEDEK)
 2528. sporazumna odpoved
 2529. Kadrovik - plača
 2530. PLAČA,POTNI STROŠKI IN PREHRANA
 2531. Sorazmerni del dopusta ali cel?
 2532. ZAPOSLITEV
 2533. Letni dopust
 2534. DOPUST IN REGRES
 2535. regres odpoved koliko mi pripada
 2536. terjatve do stečajne mase
 2537. Kontrola izračuna dopusta
 2538. višina dopusta za kovinarsko stroko
 2539. ODŠKODNINA ZA NEIZRABLJEN DOPUST
 2540. 30 let skupne delovne dobe
 2541. Delavca bi napotili na Zavod kot tehnološki višek
 2542. sprememba pogodbe
 2543. NADOMESTILO ZA BOLNIŠKO DALJŠO OD 30 DNI ZASEBNIKU
 2544. Upravičenost do regresa?
 2545. Prenos dopusta k novemu delodajalcu ob izteku porodniške
 2546. Izraba dopusta in regres
 2547. Ponovna ocena telesne okvare in invalidnosti
 2548. Ponovno boni
 2549. izplačilo prevoza
 2550. zamenjava službe
 2551. Dopust
 2552. Bolniška in plača
 2553. Izplačilo regresa
 2554. dodatek na dlovno dobo
 2555. Neizkoriščen dopust
 2556. Plačilo letnega dopusta
 2557. odsotnost z dela zaradi bolnišničnega zdravljenja
 2558. zaposlitev za določen čas
 2559. Regres v bonih
 2560. Neizkoriščen dopust
 2561. Prenos dela
 2562. TRGANJE OD PLAČE
 2563. dodatni dopust ob rojstvu otroka
 2564. Izplačilo potnih stroškov
 2565. regres za polovični del. čas
 2566. Izraba dopusta
 2567. Regres
 2568. LETNI DOPUST IN IZPLAČILO REGRESA
 2569. ali mi pripada regres za upokojence
 2570. Prenos ur iz dežurstva v redni delovni čas
 2571. nadure in dopust
 2572. Popoldanska obrt
 2573. odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov
 2574. neizkoriščen letni dopust pri zaposlitvi za določen čas
 2575. Povprečna plača pri delu svetovanja pri e-točki za redni zaposlitvi
 2576. Plačilne liste, delovne naloge, plače
 2577. letni dopust
 2578. lanski letni dopust pred porodniško
 2579. Zaposlen sem v javnih delih, kot svetovalec uporabnikom e-točke.
 2580. Nevzdržne razmere
 2581. zaposlena,kljub poteku delovne pogodbe
 2582. Sorazmerni del dopusta in regresa za letni dopust?
 2583. Proste nedelje in prazniki
 2584. praznik
 2585. premestitev in odpoved
 2586. PREMESTITEV NA DRUGO DELOVNO MESTO
 2587. plače
 2588. Kako do zaostalih plač in odpravnine?
 2589. regres 2009 in dežurstva
 2590. DRŽAVNI PRAZNIK V SOBOTO
 2591. Poškodba pri delu
 2592. DOLOČITEV DOPUSTA
 2593. znižanje plače
 2594. BOLNIŠKA, UPOKOJITEV
 2595. diskriminacija na delovnem mestu
 2596. plačilo davka za neizplačani regres za leto 2008
 2597. upokojitev in s.p.
 2598. dopust
 2599. Zaposlitev delovnega invalida III. kat.
 2600. Nova pogodba za polovični delovni čas
 2601. trajanje nadomestila
 2602. bolniška in porodniška
 2603. Ponavljanje zaposlitve za določen čas
 2604. zaposlitev za nedoločen čas in nova pogodba
 2605. Po bolniški porodniška, kaj je z mojim dopustom?
 2606. dodelitev dopusta
 2607. Regres - cel ali polovica?
 2608. delovna doba
 2609. Višina dopusta in regresa pri delni upokojitvi
 2610. urna postavka na mesec!!!
 2611. delovna doba v tujini
 2612. odkup delovne dobe
 2613. Izredna odpoved - nadomestilo
 2614. Minula delovna doba
 2615. Zakon o podaljšanju pogodbe
 2616. Postopek prekinitve pogodbe o zaposlitvi
 2617. Regres in dopust ob menjavi zaposlitve
 2618. čas malice
 2619. Invalid 3.kat
 2620. Letni dopust - izračun
 2621. invalidka 4 ure
 2622. Izplačilo regresa
 2623. DOPUST
 2624. IZRABA DOPUSTA PRED PORODNIŠKO
 2625. primeri odpovedi
 2626. Zaposlitev fizioterapevtke
 2627. Premestitev po porodniskem dopustu
 2628. Priča na sodišču
 2629. Bolniška ali dopust?
 2630. bolniška in dopust
 2631. podpis odpovedi
 2632. emšo in davčna številka
 2633. Delodajalec priredil poslovni razlog za odpoved
 2634. Nepravilen postopek odpovedi s strani delodajalca
 2635. Stari dopust
 2636. stečaj
 2637. Izplačilo regresa pri S.p. ter predčasna odpoved od dela
 2638. Bolniška odsotnost za krajši delovni čas 39urnik na teden
 2639. dopust
 2640. Letni dopust
 2641. Nisem dobila pogodbe v podpis
 2642. praksa 1. letnik
 2643. Izračun bolniške
 2644. Odpoved delovnega razmerja zaradi reorganizacije
 2645. pogodba
 2646. dopust
 2647. pokojnina
 2648. ZDR krši osnovne pravice delavcev
 2649. Prevara delodajalca in tožba
 2650. Vrnitev na delo - suspenz pogodbe
 2651. invalidska upokojitev in nadomestilo.
 2652. obračun letnega dopusta zaradi porodniške
 2653. DODATNE DELOVNE NALOGE
 2654. Razgovor
 2655. PODALJŠEVANJE POGODBE
 2656. dopust v trgovski branži
 2657. Krčenje pravic
 2658. Porodniška , regres, dopust 2009
 2659. odvzem dopusta
 2660. Izraba dopusta pred porodniško
 2661. Izraba dopusta po pogodbi za določen čas
 2662. Sporazumna odpoved in nova pogodba o zaposllitvi
 2663. dopust ,minulo delo
 2664. Odpravnina
 2665. letni dopust
 2666. Letni dopust
 2667. regres za malico
 2668. Porodniški dopust in koriščenje dopusta
 2669. Odpoved iz poslovnih razlogov in odpravnina
 2670. izplačilo
 2671. Višina letnega dopusta 2009
 2672. Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela - nujno!!!
 2673. ALI SMEM PODPISATI POGODBO?
 2674. Regres
 2675. potek delovnega razmerja sredi poirodniškega dupusta
 2676. Zaposlitev po kadrovki štipendiji
 2677. Kdrovska štipendija in porodniška
 2678. odpoved pogodbe o zaposlitvi
 2679. bolniška in porodniška ter dopust in regres
 2680. občasno delo voznika
 2681. Odpuščanje invalidov pred iztekom pogodbene dobe s Skladom RS za vzpodbujanje invalidov
 2682. Tehnološki višek
 2683. LETNI DOPUST
 2684. terensko delo
 2685. Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času koriščenja starševskega dopusta
 2686. Interni zapisnik poškodbe pri delu
 2687. Dostava bolniškega lista
 2688. Premestitev na drugo delovno lokacijo po porodniški
 2689. Razlika do minimalne plače in urna postavka za nesreče pri delu
 2690. Napredovanje
 2691. Delodajalec mi grozi s tožbo
 2692. Določen čas
 2693. izredni neplačan dopust
 2694. Zaposlitev s podjemno pogodbo
 2695. dopust
 2696. Lanskoletni dopust in porodniska
 2697. zanima me
 2698. Nedeljsko delo in obračun ur
 2699. Kaj pridobijo s prijavo?
 2700. Regres za s.p.
 2701. KAJ STORITI, KO DELODAJALEC NE NAKAŽE PLAČE (avtoprevozništvo)
 2702. Pogodba o zaposltivi za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev
 2703. Honorarno delo
 2704. najem delavca
 2705. potek porodniške in začetek dela
 2706. Plačilo prevoznih stroškov
 2707. Priznanje nadur
 2708. Prekinitev delovnega razmerja in odpravnina
 2709. Šest urni delovnik
 2710. potekla pogodba
 2711. Koriščenje letnega dopusta med 4 urnim bolniškim staležem
 2712. neizplačana plača
 2713. SUBVENCIJA-DOPUST
 2714. Dopust po porodniški v decembru
 2715. Odpravnina
 2716. koriščenje dopusta po porodniški
 2717. delovna pogodba
 2718. brezplačen dopust
 2719. Predčasna prekinitev pogodbe
 2720. Odtegljaji
 2721. Delo preko delovnega časa
 2722. Brezposelnost
 2723. dogovor o skrajšanju odpovednega roka
 2724. 2 vprašanji
 2725. Dolžina dopusta in višina regresa ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 2726. UPOKOJITEV IN PODJEMNA POGODBA
 2727. delo preko s.p. in pravica do malice, priznanja ur nad uradnim delovnim časom
 2728. pokojnina in delo z podjemno pogodbo
 2729. Prekinitev delavnega razmerja
 2730. Odpravnina
 2731. Osnova za izračun odpravnine
 2732. Odpovedni rok
 2733. Dopust
 2734. Čakanje na delo
 2735. plačilo nadur in dodatek na delovno dobo
 2736. pravica do letnega dopusta
 2737. ODPOVED IN REGRES
 2738. Izplačilo regresa na začetku kariere
 2739. Pravica - morala
 2740. Izplačilo regresa na začetku kariere
 2741. nepremičninski agent
 2742. letni dopust v času porodniške
 2743. letni dopust
 2744. odvzem dopusta
 2745. Ali je izplačan dopust treba sprejeti?
 2746. dopust
 2747. Nova pogodba zaradi prevoza
 2748. upokojitev
 2749. BOLNIŠKA
 2750. upoštevanje invalidske komisije
 2751. neplačani prispevki in osebni dohodki
 2752. Po izteku pogodbe - nasvet
 2753. ČAKANJE NA DELO
 2754. Odpovedni rok
 2755. Pogoji za upokojitev
 2756. ODPOVED
 2757. plačevanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje
 2758. Povečan obseg dela
 2759. regres
 2760. IZ 8 NA 4 URNI DELAVNIK
 2761. Pogodba za določen čas / zavod za zaposlov.
 2762. Začasna prekinitev delovnega razmerja
 2763. delovne pogodbe in pravice ki iz nje izhajaju
 2764. Kaj naj storim če mi delodajalec ne daje plače niti mi ne plačuje dajatev
 2765. rok podpisa pogodbe
 2766. Poraba ali prenos dopusta
 2767. Neprekinjena bolniška odsotnost
 2768. Plača
 2769. potek pogodbe za določen čas
 2770. Dopust
 2771. Pravice (denarno nadomestilo)
 2772. Procent za minulo delo
 2773. Trajanje letnega dopusta
 2774. koriščanje dopustov
 2775. Pogodba za določen čas in porodniški dopust
 2776. Dopust,bolniška,prazniki
 2777. Odpovedni rok
 2778. vračilo hrvaške pokojnine
 2779. koriščenje lanskega dopusta
 2780. Invalidska odločba
 2781. stimulacija
 2782. Plačilo!!!
 2783. porodniška in dopust konkretno!
 2784. Prosti dan ali dopust in ure
 2785. Koriščenje dopusta
 2786. telefon
 2787. Dokup delovne dobe
 2788. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 2789. Bolniška in brezposelnost
 2790. Postopek odpovedi delodajalca s.p.
 2791. 214.člen ZDR
 2792. dopust v trgovini
 2793. vzeli so mi dopust
 2794. prevoz na delo
 2795. prazniki
 2796. LANSKI DOPUSZ
 2797. 2 meseca vnaprej zaprošen dopust
 2798. ZAVEZUJOČA ZAKONODAJA
 2799. bolniška,dopust,porodniška
 2800. noseča študentka in zavod za zaposlovanje
 2801. Nadurno delo, regres
 2802. Regres in s.p.
 2803. bolniška in praznik
 2804. kaksno je placilo,ce delam preko javnih del?
 2805. gospodinjska pomočnica
 2806. nadomestilo plače za nego otroka pri delu s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
 2807. dopust
 2808. Sporazumna odpoved iz strani delodajalca
 2809. ODPRAVNINA
 2810. povračilo stroškov
 2811. pravica do dopusta
 2812. PRAVICA INVALIDNIH OSEB OB STEČAJU
 2813. nudure se kopičijo
 2814. Spoštovanje kolektivne pogodbe dejavnosti
 2815. plačilo dopusta
 2816. obračun plače
 2817. prispevki za skrajšani delovni čas - varstvo otroka do 3. leta starosti
 2818. Tehnološki višek
 2819. povračilo potnih stroškov
 2820. Krajši delovni čas, porodniško nadomestilo
 2821. Letošnji dopust
 2822. plačevanje pokojninske dobe
 2823. odpoved delovnega razmerja
 2824. Letni dopust
 2825. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 2826. Krajši del.čas
 2827. Odpoved delovnega razmerja med bolniškimstaležem
 2828. OBVESTILO O LD
 2829. Glede šolanja izrednega
 2830. DELOVNA DOBA IN LJUBILEJNA NAGRADA
 2831. OBVESTILO O LD
 2832. Konkukrenčna klavzula-ponovno
 2833. dodatek za delo na praznik - drugič
 2834. Problem šikaniranja
 2835. Plaane praznine ure in letni dopust
 2836. iplačilo stimulacije-dodatna obrazložitev-
 2837. Regres pri porodniški
 2838. posebna pogodba o zaposlitvi
 2839. Konkurenčna klavzula
 2840. UPOKOJITEV
 2841. Koriščenje starega dopusta in do kdaj
 2842. Splošna davčna olajšava pri polovičnem delovnem času
 2843. Neuspešno opravljeno poskusno delo
 2844. stimulacija
 2845. stečaj in porodniška
 2846. nadure in službeno potovanje
 2847. delovni čas
 2848. Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu
 2849. regres za prejšnje leto
 2850. regres
 2851. Odpoved pogodbe
 2852. zaposlena za določen čas in noseča
 2853. Prijava na zavod za zaposlovanje
 2854. PODALJŠANJE POGODBE IN NOSEČNOST
 2855. prijava upokojenih oseb, ki delajo s polnim delovnim časom
 2856. Letni dopust in regres
 2857. PORODNIŠKA IN DOPUST
 2858. Tehnološki višek
 2859. dopust
 2860. bolniska
 2861. pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega in letni dopust
 2862. Šest urni delovnik
 2863. plačilo dopusta, praznikov,regresa za dopust in ostalo
 2864. izraba dopusta
 2865. izračun dopusta in krajši delovni čas
 2866. pogodba o zaposlitvi
 2867. Tehnološki višek
 2868. pogoji za odpuščanje
 2869. kdaj se lahko predčasno opokojim
 2870. vrnitev na delo po porodniški itd.
 2871. 13.PLAČA
 2872. PLAČILNI RAZREDI
 2873. zakonite zamudne obresti
 2874. recesija-odpoved-pravice na zavodu
 2875. Pogodba za nedoločen čas - 6 mesečno poizkusno obdobje dogovorjeno - v pogodbi ni zavedeno
 2876. skrajšani delovnik
 2877. odsotnost z dela zaradi pričanja na sodišču
 2878. PORODNIŠKA & DOPUST
 2879. Koriščenje starega dopusta po preteku porodniškega dopusta
 2880. Skrajšani delovnik
 2881. Dopust in Regres
 2882. dodatno delo
 2883. zakonska odpravnina
 2884. Nadomestilo plače
 2885. pogodba - določen -nedoločen čas
 2886. Sprememba delovnega mesta
 2887. Odpravnina zaradi stečaja podjetja oz.preimenovanja podjetja
 2888. BOLNIŠKA IN DOPUST
 2889. konkurenčna klavzula
 2890. neuspesna iskanja zaposlitve
 2891. kje lahko izvem ali mi delodajalec placuje prispevke za delovno dobo
 2892. Nesporočitev predvidene bolniške in trajanja le te
 2893. 4 urno delo
 2894. Trajanje nadomestila
 2895. Darilna pogodba z dedno odpovedjo
 2896. jubilej 30 let
 2897. Zaščiteni delavec - znižanje osebnega dohodka
 2898. Odpravnina
 2899. Veljavnost diplome
 2900. polovični delovni čas
 2901. Koriščenje dopusta v poizkusni dobi
 2902. Trajanja nadomestila za brezposelnost 2
 2903. štiri ure bolniške, štiri ure dopusta
 2904. Trajanje nadomestila za brezposelnost
 2905. porodniška in regres
 2906. obveznost delodajalca do plačila potnih stroškov
 2907. DVA CELOTNA REGRESA ZA LETO 2008
 2908. Odpoved delavnega razmerja in šolnina
 2909. RE: DOPUST ZARADI PORODNIŠKE
 2910. dopust
 2911. dopust
 2912. DOPUST ZARADI PORODNIŠKE
 2913. brezposelnost
 2914. dopust po porodniški
 2915. stimulacija in neto placa
 2916. Kako urediti pogodbeno razmerje ?
 2917. Dopust
 2918. Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela
 2919. Bolniška nad 30 dni za nego otroka
 2920. DVIG DELOVNE KNJIŽICE MED STARŠEVSKIM DOPUSTOM / DELOVNA DOBA
 2921. dijakinja na obvezni delovni praksi
 2922. konkurenčna klavzula
 2923. Pogodba za določen čas
 2924. Zamujanje pogodbe za določen čas
 2925. porodniška
 2926. VPIS DELVONE DOBE
 2927. 25 urni delavnik
 2928. Delavno mesto
 2929. dopust
 2930. Sem upravičena do dopusta za leto 2008?
 2931. Dopust in porodniška
 2932. mESEČNA DELOVNA OBVEZNOST
 2933. odpovedni rok s strani delodajalca
 2934. Regres
 2935. Uporaba delovne knjižice
 2936. PROST DAN
 2937. najemna pogodba za stanovanje
 2938. nezadovoljstvo
 2939. mesečna delovna obveznost - turnosni delavec
 2940. kaj narediti
 2941. Odpoved pogodbe o zaposlitvi med porodniškim dopustom
 2942. Bolniški stalež in izguba delovnega mesta
 2943. Dopust pri menjavi delodajalca
 2944. PLOVIČNA BOLNIŠKA (4 - URNI DELOVNIK) IN KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA
 2945. najemna pogodba za stanovanje za nedoločen čas
 2946. nosečnost + določen čas
 2947. dopust in regres - porodniška - pogodba do 30.6.09
 2948. ODPRAVNINA IN JUBILEJNA NAGRADA
 2949. Prevozi na delo in dodatek na ločeno življenje.
 2950. obvezna delovna praksa in plačilo
 2951. Solidarnostna pomoč s strani delodajalca
 2952. Študijski dopust
 2953. REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI INVALIDU III.KATEGORIJE
 2954. Minus ure
 2955. Dala sem odpoved in zanosila
 2956. nova zaposlitev
 2957. porodniška
 2958. porodniška
 2959. Regres
 2960. 147. člen ZDR, 3.alinea
 2961. bolovanje, porodniški, dopust
 2962. Finančna pomoč za samozaposlitev + preoblikovanje s.p. v d.o.o.
 2963. bolniški stalež in božičnica
 2964. ponudba
 2965. Izvršba
 2966. Izročitev del. knjižice po poteku pogodbe
 2967. starejši delavci
 2968. dopust po porodniški
 2969. Bolniški stalež
 2970. Pritožba za ZZZS
 2971. Letni dopust
 2972. 163 člen ZDR
 2973. dopust ko imam 4ure bolniske 4 ure delavne
 2974. Zaposlitev in porodniška
 2975. Bolniški stalež nad 30 dni in neizplačilo le tega
 2976. Prenos dopusta v naslednje leto
 2977. Porodniška, letni dopust in regres za leto 2009
 2978. Bolniški stalež in koriščenje dopusta
 2979. plačilo prevoza in malice na delovnem mestu
 2980. Individualna pogodba - odpravnina?
 2981. porodniška
 2982. Bolniški stalež celo leto in pravica do koriščenja dopusta
 2983. obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje pri redni odpovedi
 2984. Varstvo staršev s skrajšanim delovnim časom
 2985. delavka na vso silo zahteva podaljšanje pogodbe
 2986. Prenos dopusta v naslednje leto pri delavcu, ki mu pripada samo sorazmerni del dopusta
 2987. Regres in dopust
 2988. Regres - 1 mesec
 2989. ustrezno delo
 2990. Sprememba del.časa
 2991. LETNI DOPUST
 2992. Pokrivanje minus ur s plačo
 2993. grožnja
 2994. Letni dopust
 2995. Predčasna upokojitev
 2996. dopust pri delu na štiri izmene
 2997. pogodba za določen čas
 2998. odpoved
 2999. LETNI DOPUST 2008
 3000. dodatek na minulo delo
 3001. izplačilo dela regresa
 3002. Izhod iz sedanjega delovnega mesta za razgovor na novem delovnem mestu!
 3003. varstveni dodatek
 3004. mesečna delavska
 3005. kršenje delovnega razmerja tujca
 3006. NA ČAKANJE
 3007. dopust in sobotno delo
 3008. Izplačilo regresa
 3009. nova pogodba o zaposlitvi
 3010. delo ob sobotah
 3011. malica na delovnem mestu
 3012. PLAČILO KALA ZA SADJE
 3013. PLAČA, REGRES, STIMULACIJA
 3014. PLAČEVANJE ROBE
 3015. Letni dopust
 3016. Letni dopust
 3017. Letni dopust, regres, dodatek za delovno dobo
 3018. Preklic odpovedi delovnega razmerja
 3019. izplačilo izrednega dopusta
 3020. Letni dopust
 3021. Nadomestilo za prehrano med delom
 3022. neizplačanje osebnega dohodka
 3023. polni delovni čas krajši od 40 ur
 3024. KORIŠČENJE NADUR
 3025. odpovedni rok v poskusni dobi
 3026. odpoved
 3027. Odpoved tujcu
 3028. delovni čas
 3029. odpoved pogodbe
 3030. odpoved pogodbe
 3031. Zahtevek za odškodnino
 3032. panožna pogodba
 3033. Ob pridobljene pravice
 3034. Predčasna upokojitev in odkup let zaradi invalidnine
 3035. Odpravnina
 3036. PRAVICA DO IZRABE LETNEGA DOPUSTA IN PRAVICA DO REGRESA
 3037. bolniška - porodniška - izhodi
 3038. Letni dopust v letu porodniškega dopusta
 3039. MINULO DELO
 3040. PLAČA
 3041. Pripravništvo
 3042. dopust in regres
 3043. Pravica do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve v času odpovednega roka
 3044. Celoten dopust?
 3045. 32-urni delavnik
 3046. letni dopust 2008
 3047. Odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov - odpovedni rok
 3048. Z dežja pod kap
 3049. Dopust,nadure,bolniški stalež
 3050. LUBILEJNA NAGRADA ZA 10 LET,ODPRAVNINA, PENZIJA
 3051. Nadzor delavca v času bolniškega staža
 3052. IZPAČILO ODPRAVNINE IN 30-LET DELOVNE DOBE
 3053. pravice tujcev v SLO
 3054. Pogodbeno delo !
 3055. IZPLAČILO REGRESA
 3056. sporazumna odpoved
 3057. odpovedni rok pogodbe o zastopanju
 3058. menjava službe
 3059. Nujno ! Odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred iztekom
 3060. HONORARNO DELO
 3061. Invalidska upokojitev
 3062. menjava službe
 3063. nosečnost
 3064. ODPOVED IZ POSLOVNIH RAZLOGOV
 3065. 4 urno delo
 3066. službeni zdravniški pregled
 3067. SPORAZUMNA ODPOVED
 3068. DOPUST PRED PORODNIŠKO
 3069. Brez podaljšane pogodbe za nedoločen čas in nosečnost
 3070. KILOMETRINA
 3071. Koriščenje dopusta iz leta 2007
 3072. prazniki
 3073. Ukinitev delovnega mesta
 3074. Vračilo šolnine-"neizkoriščen" študij
 3075. odpravnina
 3076. aneks k pogodbi o zaposlitvi
 3077. MOBING
 3078. odpoved delovnega razmerja po porodniški
 3079. Opis delovnega mesta
 3080. dodatek k nizki plači
 3081. ODPOVEDNI ROK
 3082. Praznik v casu dopusta
 3083. popoldansko delo
 3084. dodatek za deficitarnost
 3085. podalješavanje pogodbe in regres
 3086. koriščenje letnega dopusta 2008
 3087. Letni dopust po porodniški
 3088. Prenehanje pogodbe za določen čas
 3089. Konkurenčna klavzula
 3090. sprememba del in nalog
 3091. ODPOVED
 3092. DOPUST
 3093. Kako izračunati letni dopust javne uslužbencu, ki je bil zaradi invalidnosti na čakanju
 3094. odpovedi
 3095. 5min ODMORA
 3096. brezplačni dopust
 3097. zdravstveno delovna komisija
 3098. delovna doba
 3099. Regres za letni dopust
 3100. Kolektivna pogodba, splošni akti
 3101. preslaba plača
 3102. Odpoved s strani delavca v primeru prisilne poravnave
 3103. Sporna pogodba o zaposlitvi
 3104. PORODNIŠKI DOPUST
 3105. odpovedni rok in regres
 3106. DORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA....
 3107. izredna odpoved
 3108. odpoved
 3109. Izplačilo regresapri skrajšanem delovnem času
 3110. brezposelnost
 3111. PORODNISKI DOPUST
 3112. plača in odmor za malico
 3113. podjemna pogodba
 3114. bolniška
 3115. PRAVICA DO IZRABE LETNEGA DOPUSTA
 3116. Odpravnina ob stečaju
 3117. Inventurni manko
 3118. kako dati odpoved
 3119. doječa mamica
 3120. celodnevno delo
 3121. pisanje plavih in disciplinska
 3122. dopust po porodniškem dopustu
 3123. Letni dopust - prenehanje veljavnosti kolektivne pogodbe dejavnosti
 3124. izplačilo neizkoriščenega dopusta
 3125. porodniška
 3126. Letni dopust
 3127. Letni dopust
 3128. koriščenje dopusta po porodniški
 3129. fond ur in vračilo stroškov zdravniškega pregleda
 3130. DELO NA PRAZNIK
 3131. regres
 3132. Stroški izobraževanja
 3133. odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov
 3134. delo po normi
 3135. delo iz kraja v kraj
 3136. Regresiranje malice
 3137. delo dvanajst ur
 3138. Letni dopust
 3139. NAPREDOVANJE V VIŠJI PLAČNI RAZRED
 3140. nočno delo
 3141. bolniška
 3142. vaRNOSTNIK
 3143. Solidarnostna pomoč in izvršba
 3144. Pravica družinskega pomočnika v primeru nosečnosti
 3145. plača
 3146. 36 URNI POLNI DELOVNI ČAS
 3147. nadurno delo
 3148. Težave s hišo
 3149. Redna odpoved s strani delodajalca
 3150. porodniška
 3151. dodatki na izplačilo od
 3152. zaposlitev za deljen delovni čas
 3153. izredni dopust
 3154. kdaj v upokojitev
 3155. Regres in minimalna plača
 3156. Zaposlitev po preteku pogodbe za določen čas
 3157. Delo preko agencije za zagotavljanje dela drugič
 3158. NOČNO DELO
 3159. Minulo delo
 3160. kdaj lahko nastopim s porodniško?
 3161. IZREDNA ODPOVED
 3162. odpuščanje kot tehnološki višek
 3163. Nadure in delo na terenu
 3164. Skrajšan delovni čas
 3165. Kako dati odpoved
 3166. Letni dpust po proodniškem dopustu
 3167. zamujanje plač
 3168. Pred upokojitvijo
 3169. nova kolektivna pogodba
 3170. osnovna in minimalna plača
 3171. Dopust za otroke
 3172. Delo s polovičnim del.časom - dodatno vprašanje
 3173. plača
 3174. NEPRAVILNOSTI
 3175. dnevnica oziroma terenski dodatek
 3176. DOPUST PREKINJEN Z BOLNIŠKO 2.
 3177. porodniška
 3178. Predhodni odhod na delo s porodniškega dopusta
 3179. Dopust pred porodniško
 3180. Delo preko agencije za zagotavljanje dela
 3181. Dopust pred porodniško
 3182. DOPUST PREKINJEN Z BOLNIŠKO
 3183. delovna obleka in čevlji.
 3184. Dopust in regres
 3185. Pravice - (predčasna) prekinitev pogodbe o delu
 3186. tehnološki višek
 3187. vdovska pokojnina - tehnološki višek
 3188. višina porodniške
 3189. regres
 3190. bolniski stalez
 3191. MALICA
 3192. odmerek dopusta
 3193. Delo s polovičnim delovnim čason - postopek
 3194. subvencija plače
 3195. Koriščenje ur in letnega dopusta
 3196. Koriščenje ur in letnega dopusta
 3197. Sporazumna odpoved
 3198. porodniški dopust
 3199. bolniška pred porodniško
 3200. čas za odmor
 3201. Neizplačilo plač
 3202. Socialna podpora
 3203. izplačilo dnevnic
 3204. odpoved
 3205. pridobitev invalidnine
 3206. kako preveriti ali me je delodajalec prijavil....
 3207. prevozni stroški
 3208. Porodniški dopust, odpoved delovnega razmerja, sklenitev novega delovnega razmerja
 3209. nadomestilo za brezposelnost
 3210. Izredni dopust za poroko hčerke
 3211. regres
 3212. Dostava bolniškega lista delodajalcu
 3213. Zaposlitev za določen čas in dopust
 3214. PRISILNA UPOKOJITEV
 3215. udeležba na sejmu
 3216. odpoved
 3217. USTANOVITEV DRUŠTVA - SEKCIJE
 3218. Ocena na invalidski komisiji in vpliv delodajalca
 3219. bolniška
 3220. zaposlitev pri drugem delodajalcu
 3221. osnovna bruto plača
 3222. kaj lahko naredim če mi delodajalec ne podpiše odpovedi?
 3223. Prodaja delnic
 3224. Novi plačilni sistem
 3225. skrajšani del. čas
 3226. Pogodba za dolocen cas po preteku dveh let
 3227. plačan dopust
 3228. 100% bolniška
 3229. nadurno delo
 3230. Kam poslati prošnjo
 3231. Določitev letnega dopusta
 3232. VRAČILO ŠOLNINE
 3233. pogodba za določen čas
 3234. Letni dopust
 3235. zaposlitev za določen čas
 3236. individualna pogodba
 3237. Dopust/bolniška in oddelane ure
 3238. Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi
 3239. kilometrina
 3240. Višina plače
 3241. Bolniška pri zaposlitvi za določen čas
 3242. 4 ure bolniškega staleža in koriščenje dopusta
 3243. bolniška in denarno nadomestilo
 3244. Odpoved sporazumna s strani delodajalca
 3245. bolniški stalež
 3246. Nepodpisana pogodba od delovnem razmerju
 3247. plačilo malice
 3248. dodatek na delovno dobo
 3249. OBRAČUN REGRESA ZA PREHRANO
 3250. Neredna plača!!
 3251. izplačilo švicarske pokojnine
 3252. Postopek upokojitve - dodatno
 3253. prekinitev dopusta 2
 3254. katera KP pogodba?
 3255. Nova pogodba o delovnem razmerju
 3256. Postopek upokojitve
 3257. Bruto plača po kolektivni pogodbi?
 3258. študijski dopust
 3259. delovna in pokojninska doba
 3260. VIŠINA DOPUSTA OB MINULEM DELU V TUJINI
 3261. Zavod za zaposlovanje-nosečnost
 3262. prekinitev dopusta
 3263. Pripravljenost na domu
 3264. jubilejna nagrada in beneficirana delovna doba
 3265. DOPUST PRED PORODNIŠKO
 3266. porodniški dopust in delovna doba
 3267. Problem z delovno uspešnostjo in dopustom!!!! Prosim pomoč
 3268. Pripravljenost na domu
 3269. JUBILEJNA NAGRADA ZA 10 LET
 3270. odpiram sp
 3271. Odteglaj od plače
 3272. razlika med pokojninsko in delovno dobo?
 3273. nedeljsko delo,nočno delo,dodatek za prehrano in prevoz
 3274. prevoz oseb in blaga
 3275. regres, letni dopust
 3276. klicanje bodočega delodajalca
 3277. odpoved
 3278. INVALID 3.KATEGORIJE
 3279. Letni dopust in rizična nosečnost
 3280. UPOKOJITEV,REGRES,DOPUST
 3281. Kaj storiti!?
 3282. varstvo v primeru mobinga
 3283. izplačilo regresa
 3284. MINULO DELO
 3285. Zaposlitev-morebitne ugodnosti za delodajalca?
 3286. Nova pogodba
 3287. NOVI DOPUST PRED PORODNIŠKO
 3288. BOLNIŠKA IN PORODNIŠKA
 3289. Neizbrani kandidat
 3290. Nedopustno obnašanje novega direktorja
 3291. potni stroški
 3292. regres in dopust
 3293. Delo natakarice
 3294. Študijski dopust
 3295. Kako do neizplačanega denarja, če je firma objavila stečaj?
 3296. katera kolektivna pogodba
 3297. jubilejna nagrad
 3298. Zaprtje pisarne
 3299. koliko časa si lahko 'honorarec'
 3300. zaprtje s.p.-avtoprevozništvo
 3301. Kako je s poračunom plače!
 3302. pogodba za določen čas+nosečnost
 3303. Zaposlitev za nedoločen čas
 3304. inventurni manjko
 3305. Zaposlitev v mesecu septembru
 3306. Št. dni dopust
 3307. malica
 3308. zaposlitev za določen ali nedoločen čas
 3309. Pogodba
 3310. podpis pogodbe v bolniškem staležu
 3311. Koriščenje dopusta v odpovednem roku
 3312. Koriščenje starega dopusta po bolniški
 3313. Premestitev invalida
 3314. Sorazmerni delež dopusta
 3315. Gospodinjska pomočnica 2
 3316. Prekinitev delovnega razmerja - kdo, kje?
 3317. višina porodniške
 3318. Delo med dopustom
 3319. opis del in nalog
 3320. pomoč pri prošnji
 3321. ali mi pripada izredni dopust za izredni študij in če mi koliko
 3322. Koriščenje letnega dopusta pri dodatni zaposlitvi
 3323. Regres in vračilo le tega
 3324. SORAZMERNI DEL REGRESA
 3325. prepoved kupovanja
 3326. Prenos dopusta
 3327. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 3328. trganje od plače
 3329. 10 let v eni firmi
 3330. vprašanje glede porodniške
 3331. Odpoved po poskusni dobi
 3332. nedelje in ma ti dveh otrok
 3333. DOPUST - POROKA
 3334. obvestila delodajalca neizbranim kandidatom
 3335. manjsa placa zaradi letnega dopusta
 3336. regres
 3337. upokojitev
 3338. Gospodinjska pomočnica
 3339. letni dopust
 3340. KORIŠČENJE DOPUSTA
 3341. 20 let delovne dobe
 3342. ZAKONODAJA?
 3343. Letni dopust
 3344. Dodatek na minulo delo
 3345. regres, dopust
 3346. Izvršba pri plači
 3347. sprememba delovnega razmerja
 3348. 4 izmensko delo
 3349. predčasno zaključen porodniški dopust
 3350. zdravniški pregled
 3351. odpoved-porodniška ll.
 3352. Prekinitev prve zaposlitve pred 6 meseci, zakaj ne pripada soraz. delež regresa
 3353. Prekinitev prve zaposlitve pred 6 meseci, zakaj ne pripada soraz. delež regresa
 3354. Prekinitev pogodbe
 3355. Koriščenje letnega dopusta
 3356. LETNI DOPUST
 3357. Prenos letnega dopusta 2007 v 2008
 3358. Kaj mi pripada po pogodbi oz. aneksu za delo skrajšanem delovnem času?
 3359. zaposlitev štipendista
 3360. KOLIKO MI PRIPADA ODPOVEDNEGA ROKA?
 3361. poškodba na delu
 3362. Popoldanski s.p.
 3363. Otroci in nočno delo
 3364. OBRAČUN PLAČE
 3365. Dodatek za ločeno življenje in dnevnice
 3366. odpoved-porodniška
 3367. Možnost pritožbe
 3368. Odpoved, zavod za zaposlovanje in samozaposlitev
 3369. dopust po porodniški
 3370. ustno podaljšanje zaposlitve za določen čas
 3371. Obdavčitev odpravnine
 3372. regres za letni dopust
 3373. nadurni delo
 3374. Prenehanje delovnega razmerja
 3375. PLAČA INVALIDA TRETJE KATEGORIJE
 3376. izplačilo letnega regresa
 3377. NASVET
 3378. Delež dopusta in regresa
 3379. odprtje s.p.
 3380. Delež dopusta
 3381. Prekinitev delovnega razmerja in dopust
 3382. Višina osebnega dohodka po premestitvi
 3383. prekinitev pogodbe za nedoločen čas
 3384. praznične ure kot delovna obveza
 3385. prevozni stroški in malica
 3386. Zahvala za odgovor na zastavljeno vprašanje "Povečan obseg dela"
 3387. dopust in regres
 3388. DOPUST
 3389. povečan obseg dela
 3390. potni stroški
 3391. OD - dodatek na delovno dobo (doma in iz tujine)-kaj pravi zakon o del. razerjih o tem?
 3392. Podaljšanje pogodbe
 3393. Število dni pripadajočega dopusta
 3394. plača po novem
 3395. jubilejna nagrada
 3396. prekinitev delovnega razmerja
 3397. Pravica do regresa in dopusta
 3398. Odpovedni rok
 3399. V katero kolektivno pogodbo spadam? 2.del
 3400. kdaj v pokoj
 3401. PRAZNIČNE URE
 3402. Jubilejna nagrada
 3403. PREVEČ IZKORIŠČENEGA LD
 3404. prenos dopusta po porodniški
 3405. Izplačilo bonusa
 3406. LETNI DOPUST
 3407. Odhod na bolniško sredi dneva
 3408. V katero kolektivno pogodbo spadam?
 3409. Javni zavod
 3410. PREKINITEV POGODBE
 3411. Neizplačan regres
 3412. Povračilo potnih stroškov
 3413. Izolačevanje nadur
 3414. Klevetanje
 3415. BOLNIŠKA, DOPUST ...
 3416. bapad na delovnem mestu
 3417. Sorazmerni del regresa
 3418. Trajna brezposelnost 2
 3419. prekinitev pogodbe
 3420. Delni delavnik in dopust
 3421. Delo po preteku pogodbe za določen čas
 3422. delovna sobota
 3423. ocenitev delovnega mesta
 3424. Solidarnostna pomoc
 3425. Koliko dopusta in regresa oz. vračilo ?????????????
 3426. Zaokrožitev dni letnega dopusta
 3427. Dopolnilno delovno razmerje
 3428. obračun vračilo regresa delodajlcu
 3429. Regres, dopust in polovični delovni čas
 3430. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 3431. delovna doba za čas prejemanja nadomestila
 3432. upokojitev (predčasna ?) - 57 let - in (trenutno) 26 let delovne dobe ?
 3433. minus ure
 3434. Dodatek za delo v drugi izmeni
 3435. TINA SPRASUJE
 3436. ODPOVEDNI ROK ZA NAJEMNO POGODBO ZA DOLOČEN ČAS
 3437. začasna prekinitev delovnega razmerja, regres in letni dopust
 3438. Zamolcati izobrazbo?
 3439. UKINJENA POGODBA ZA EN DAN
 3440. Nosečnost in pogodba za določen čas
 3441. Izredni dopust
 3442. Trajna brezposelnost
 3443. Odgovor delodajalca - odpoved delovnega razmerja
 3444. Dodatek na delovno dobo
 3445. Minimalna plača
 3446. Delo Penzionistov
 3447. Organizator samopostrežne restavracije
 3448. Odpovedni rok po pogodbi
 3449. Koriščenje dopusta ob 4. urni bolniški
 3450. Odpovedni rok
 3451. REGRES-pripada ali ne?
 3452. Pravice delodajalca
 3453. SOLIDARNOSTNA POMOČ
 3454. upokojitev
 3455. Prekinitev pogodbe
 3456. Minimalni odpoveni rok delodajalca iz poslovnih razlogov
 3457. Prekinitev pogodbe
 3458. odpoved pripravništva
 3459. jubilejna nagrada
 3460. jubilejna nagrada
 3461. bolniški stalež
 3462. službeni avto v času porodniške odsotnosti
 3463. LETNI DOPUST!!
 3464. Velajvnost pogodbe o zaposlitvi
 3465. dodatek na delovno dobo
 3466. skrajšan delovni čas do tretjega leta starosti otroka
 3467. Letni dopust
 3468. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 3469. Kolektivna pogodba za nedoločen čas in individualna za določen čas.
 3470. kdaj grem lahko v pokoj
 3471. Odpoved zaposlitve po končanem porodniškem dopustu
 3472. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 3473. regres 2008
 3474. Računalnik
 3475. Problemi z delodajalcem
 3476. lažja invalidnost
 3477. PREMESTITEV
 3478. Letni dopust in regres
 3479. nedeljsko delo
 3480. pogodba o delu za določen čas
 3481. Odpravnina
 3482. ODPRAVNINA
 3483. SORAZMERNI DEL DOPUSTA
 3484. skrajšan delovni čas in nadurno delo
 3485. Odpravnina
 3486. PROBLEMI Z DELODAJALCEM
 3487. Delovna knjižica
 3488. porodniška
 3489. Višina odpravnine ob upokojitvi in višina regresa za leto 2008
 3490. Odpovedni rok
 3491. delitev dopusta
 3492. letni dopust in regres
 3493. vsota
 3494. dopust
 3495. socialna pomoč
 3496. 12 urno delo v soboto in nedeljo
 3497. Dela prokurista
 3498. SORAZMERNI REGRES
 3499. Preverjanje dohodkov med prejemanjem denarnega nadomestila?
 3500. jubilejna nagrada 30 let
 3501. REGRES
 3502. Dopust
 3503. PODALJŠAVANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 3504. kako zahtevati neizrabljen dopust
 3505. koliko dopusta in regresa
 3506. Dopust, regres in porodniška
 3507. Bolniška in regres
 3508. Solidarnostna pomoč
 3509. Izplačilo regresa
 3510. delo brez pogodbe
 3511. Kaj z dopustom ob menjavi zaposlitve (če je praksa podjejta kolektivni dopust)
 3512. pokojnina
 3513. potni stroški
 3514. dopust- bolniška
 3515. druzina+sluzba
 3516. regres med porodniško
 3517. dodatek na popoldanski delovni čas
 3518. DOPUST ALI KAJ DRUGEGA?
 3519. Rizična nosečnost - regres.
 3520. dopust
 3521. regres in dopust pri odpovedi
 3522. delovni čas
 3523. vpogled v razpisno dokumentacijo
 3524. Odpoved delovnega razmerja
 3525. LETNI DOPUST
 3526. Prenosljiv dopust
 3527. Krajši delovni čas zaradi starševstva
 3528. obračun nadure
 3529. regres 2008
 3530. tehnološki višek
 3531. Individualna pogodba - odpravnina
 3532. Kje in kdaj pridobiti licenco za delo z vzajemnimi skladi?
 3533. urna postavka
 3534. POLOVIČNI DELOVNI ČAS ZARADI STARŠEVSTVA
 3535. neizplačan regres in stečaj podjetja
 3536. Obveščanje Zavoda za zaposlovanje o podaljšanju zaposlitve za določen čas
 3537. zdravniški pregled
 3538. regres
 3539. delovne sobote in nedelje
 3540. porodniški dopust in regres
 3541. Izterjava plače od podjetja vrste d.o.o.
 3542. Odpovedni rok po spremembi ZDR-A
 3543. bolniška
 3544. Dopolnilno delo ali podjemna pogodba ?
 3545. Regres in dopust
 3546. aaaaaaaregres za letni dopust
 3547. povračilo potnih stroškov
 3548. Regres
 3549. Kdaj podpisati pogodbo o zaposlitvi
 3550. regres
 3551. Jubilejna nagrada
 3552. izredna odpoved pogodbe o delu
 3553. regres za LD
 3554. pooblastilo delodajalcu da odteguje del plače
 3555. Delovna doba v ZDA !
 3556. Delovni invalid III. kategorije, znižanje plače in "čakanje"
 3557. možna tožba?
 3558. službeni avto
 3559. nadurno delo
 3560. Ali je to prekinitev delovnega razmerja?
 3561. DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA V DELOVNI KNJIŽICI
 3562. odpoved dopist in regres
 3563. Regres pri pogodbi za določen čas
 3564. Dopust
 3565. Polovični delovni čas zaradi starševstva
 3566. izraba dopusta
 3567. konkurenčna klavzula
 3568. Plačilo delovnega časa
 3569. čistilec kemičnih wc kabin
 3570. Višek ur
 3571. Zaposlitev v dveh podjetjih
 3572. Svet delavcev
 3573. Čas dopusta
 3574. Plače in drugi prejemki
 3575. casino 3.del
 3576. Regres za LD
 3577. IZREDNI DOPUST OB LASTNI POROKI
 3578. dopust
 3579. Malica
 3580. stimulacija
 3581. strošek za malico
 3582. minus ure
 3583. štipendija
 3584. vloga
 3585. KONKURENČNA PREPOVED
 3586. Redna odpoved delovnega razmerja
 3587. izraba dopusta in regres
 3588. Lahko dela v Sloveniji: Da Ne !?!?!?!?
 3589. dodatek na minimalno plačo po 3 mesecih bolniškega staleža
 3590. Zakaj so plače ostale iste?
 3591. MINUS URE
 3592. casino II.del
 3593. letni dopust in regres med porodniški
 3594. Letni dopust
 3595. porodniška
 3596. regres za letni dopust
 3597. Višina regresa
 3598. Premestitev na drugo delovno mesto
 3599. casino
 3600. Regres in dopust
 3601. malica&prevoz
 3602. Destimulacija
 3603. konkurenčna klavzula
 3604. izplačilo regresa
 3605. regres
 3606. S skrajšanega delovnega časa nazaj na polni delovni čas
 3607. prevoz na delo
 3608. dopust
 3609. Plačilo bolniške in porodniške
 3610. regres pri novem delodajalcu brez prekinitve del. razmrja
 3611. Popoldanski dodatek
 3612. LETNI DOPUST
 3613. Stres na delovnem mestu
 3614. regres v porodniški
 3615. Dodelitev dopusta
 3616. Ugovor zoper napačno parkirnje
 3617. PODALJŠANJE PORODNIŠKE
 3618. sorazmerni del regresa
 3619. Podaljševanje odpovednega roka
 3620. Dopust
 3621. SPORAZUMNA ODPOVED
 3622. Dnevnice in kaj to pomeni za plačo
 3623. DELO PO IZTEKU POGODBE
 3624. regres in nadomestila pri dodatni zaposlitvi
 3625. dopust in regres
 3626. vprašanja glede nosečnosti
 3627. Prekinitev pogodbe po preteku porodniške
 3628. dodatek na popoldanski delovni čas
 3629. Sporazumna odpoved
 3630. Prenehanje del. razmerje in izraba LD
 3631. Sorazmerni del dopusta in regresa
 3632. obračun ur
 3633. Dopust
 3634. Regres
 3635. Odpoved delovnega razmerja v času porodniške - nedoločen čas
 3636. Regres - v koliko obrokih
 3637. stečaj
 3638. regres in letni dopust
 3639. Regres
 3640. BOLNIŠKA
 3641. Individualna pogodba
 3642. solidarnostna pomoč
 3643. bolniski stalez nad 3 mesece
 3644. odpoved pogodbe med bolniško
 3645. Jubilejna nagrada za deset let
 3646. prekinitev pogodbe o zaposlitvi
 3647. izredna odpoved
 3648. porodniška,dopust,regres
 3649. minulo delo
 3650. Regres
 3651. LETNI DOPUST-SORAZMERNI DEL
 3652. regres, letni dopust
 3653. prekinitev pogodbe o zaposlitvi
 3654. Bolniška, odpoved.
 3655. Bolniška, dopust, odpoved, regres.
 3656. Zanima me...
 3657. koliko ur moram narediti
 3658. odpoved
 3659. regres
 3660. nosečnost, bolniška in pogodba za določen čas
 3661. pritožbeni rok
 3662. Letni dopust
 3663. LANSKI DOPUST
 3664. regres
 3665. KDAJ SE LAHKO UPOKOJIM
 3666. Koriščenje lanskega dopusta po dopustu za nego otroka
 3667. Noseča s pogodbo za določen čas
 3668. NEISPLAČAN REGRES
 3669. Dopust za leto 2008
 3670. Kako je z regresom in dopustom?
 3671. regres
 3672. odpoved pogodbe
 3673. Nesreča na poti v službo
 3674. povračilol zneska za plačilo prekrška po CPP
 3675. Pogodba o zaposlitvi za določen čas in nosečnost
 3676. redni letni dopust
 3677. Znižanje plače
 3678. koliko dopusta
 3679. Delež dopusta
 3680. Vodilni delavec v bolniškem staležu
 3681. Odpoved s strani delodajalca
 3682. izplačilo regresa
 3683. letni dopust učitelja
 3684. Spor s šefom
 3685. Regres
 3686. višina sorazmernega dela regresa
 3687. Andrej Mrgole, Slomškova ulica 16, 2250 Ptuj
 3688. izplačilo regresa
 3689. Potni stroški
 3690. izraba dopusta pred bolniško
 3691. Odpoved delovnega razmerja
 3692. odpoved
 3693. skrajšan delovni čas,bolniška in dopust
 3694. Podpisana pogodba pri dveh delodajalcih
 3695. Odtegljaj pri plači
 3696. zaposlitev med porodniško
 3697. Koliko dni dopusta
 3698. Pogodba za določen čas
 3699. plačilo dela na prznični dan
 3700. nosečnost in pogodba za določen čas
 3701. odpravnina pri odhodu v invalidsko upokojitev
 3702. Znesek odpravnine
 3703. odpravnina
 3704. PO PORODNIŠKI
 3705. Regres za 5-mesečno zaposlitev
 3706. Kakšna mora biti odpoved delodajalca v primeru pogodbe za nedoločen čas
 3707. Regres
 3708. Konkurenčna klavzula in pogodba za določen čas
 3709. REGRES
 3710. PREMESTITEV NA DRUGO DELOVNO MESTO PO PRIHODU DELAVKE S PORODNIŠEKGA
 3711. regres
 3712. izplačilo za neizkoriščen letni dopust
 3713. solidarnostna pomoč
 3714. Odpoved s strani delodajalca
 3715. LETNI DOPUST
 3716. Odpoved in regres ter koriščenje dopusta
 3717. pogodba o delu
 3718. kako odpoved?
 3719. porodniško nadomestilo
 3720. Odpoved in regres
 3721. volontersko delo
 3722. pogodba za določen čas
 3723. prenos dopusta
 3724. turnusno delo za matere
 3725. Avtorsko delo in porodniški dopust
 3726. odpoved, dopust in regres
 3727. Koliko dopusta v primeru zaposlitve sredi leta
 3728. Prekinitev pogodbe o zaposlitvi in pravica do izrabe dopusta
 3729. odpoved- odpovedni rok
 3730. DODATEK ZA DELOVNO DOBO
 3731. ODPOVED
 3732. delovna doba-uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja
 3733. Koliko dopusta mi pripada
 3734. Regres
 3735. dodatek za nadure
 3736. Osnovna bruto plača - dodatno
 3737. disciplinski postopek
 3738. odpravnina
 3739. Dopust,regres...
 3740. Upravičenost do enkratne denarne pomoči v primeru bolniškega staleža
 3741. Osnovna bruto plača
 3742. DELOVNO MESTO
 3743. odpravnina bruto neto
 3744. Delo po podjemni pogodbi
 3745. odpoved pogodbe o zaposlitvi in pravica do nadomestila
 3746. regres
 3747. pogodba o zaposlitvi
 3748. Prekinjena delovna doba in dopust
 3749. NOSEČNOST IN STEČAJ
 3750. PREMESTITEV NA DRUGO DELOVNO MESTO
 3751. Odpved in dopust
 3752. doplačilo za pokojninsko dobo
 3753. Delovna pogodba
 3754. odpravnina pri zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom
 3755. sorazmerni del dopusta
 3756. dodatek na popoldanski delovni čas
 3757. Invalid III kategorije kot teh.višek
 3758. izplačilo sorazmernega dela regresa
 3759. BOLNIŠKA IN NADOMESTILO V ČASU BREZPOSELNOSTI
 3760. predčasna upokojitev
 3761. Podaljšanje Pogodbe o zaposlitvi
 3762. Iskanje razlogov za odpoved Pogodbe o zaposlitvi
 3763. PREHRANA MED DELOM IN STROŠKI NA DELO I Z DELA
 3764. odpoved Pogodbe o zaposlitvi
 3765. Odpoved Pogodbe o zaposlitvi
 3766. Odpovedni rok 30 dni
 3767. TEŽAVE Z DELODAJALCEM ZARADI NOSEČNOSTI
 3768. Prenehanje delovnega razmerja in dopust
 3769. Izplačilo regresa
 3770. Del regresa
 3771. Prenehanje delovne pogodbe ter letni dopust
 3772. Pravica do dopusta po porodniški
 3773. odpravnina ob upokojitvi
 3774. iz bolniške na dopust
 3775. težave pri zaposlitvi pri dveh delodajalcih
 3776. Višina plače?
 3777. Primer sporazuma za prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 3778. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in izraba dopusta
 3779. iz bolniške na dopust
 3780. Dnevnice
 3781. ER-28
 3782. Nadomestilo na zavodu da ali ne?
 3783. regres
 3784. KOLIKO DOPUSTA MI PRIPADA?
 3785. regres
 3786. Izobraževanje v podjetju
 3787. SKRAJŠAN DELOVNIK-6 UR
 3788. izračun bolniške
 3789. Letni dopust
 3790. bolniška odsotnost
 3791. Izobrazba in plača
 3792. potni stroški
 3793. Naure, dnevnice
 3794. bolniška in porodniška
 3795. bolniška odotnost
 3796. dopust in delovna doba
 3797. Odpoved delovnega razmerja in koriščenje lanskega in letošnjega dopusta
 3798. Dopust in pisotnost hkrati
 3799. Odmera dopusta
 3800. Invalidnost
 3801. Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
 3802. Regres
 3803. bolniška odsotnost
 3804. Regres
 3805. pravica do celotnega regresa
 3806. koriščenje dopusta - poskusno obdobje
 3807. JUBILEJNA NAGRADA
 3808. upokojitev za 6 ur
 3809. regres in dopust
 3810. odpravnina
 3811. dopust
 3812. objava delovnega mesta ?
 3813. dopust in regres
 3814. pravica do izrabe letnega dopusta za leto 2008, glede na daljšo bolniško odsotnost
 3815. Upravičenost do regresa
 3816. NAPREDOVANJA IN OCENITEV DELOVNEGA MESTA
 3817. Koriščenje lanskega dopusta
 3818. Podatki na potnem nalogu
 3819. Koriščenej dopusta po urah
 3820. Pravica do dopusta
 3821. KAKŠNA JE RAZLIKA MED POGODBO O ZAPOSLITVI IN KOLEKTIVNO POGODBO?
 3822. odpoved
 3823. Regres
 3824. Letni dopust po prekinitvi
 3825. Odločba o dohodnini
 3826. Odpoved in nadure
 3827. BREZ POGODBE
 3828. dopust
 3829. Koliko dni dopusta mi pripada
 3830. Dopust
 3831. Regres in dopust za eno uro zaposlitve
 3832. PRIPRAVLJENOST NA DOMU, NA DOLOČENEM KRAJU ALI NA DELOVNEM MESTU.
 3833. IZPLAČILO DNEVNIC
 3834. Premalo obračunani stroški za prevoz na delo
 3835. dodatek
 3836. Odpravnina
 3837. še eno vprašanje - čehinja..
 3838. poteče porodniška
 3839. Ali imam pravico do denarnega nadomestila? - tujka iz EU
 3840. dopolnilno delo
 3841. Izredna odpoved s strani delavca
 3842. nosečnost in 12-urno dežurstvo(ruski turnus)
 3843. Pravice nosečnice
 3844. PODALJŠANJE POGODBE
 3845. REGRES
 3846. Odpoved
 3847. malica
 3848. dopust in zaposlitev za določen čas
 3849. regres
 3850. odmera dopusta in stopnja izobrazbe
 3851. Prevoz in prehrana glede na delovni čas pri drugem delodajalcu
 3852. odpoved
 3853. sorazmerni ali celi
 3854. Nova pogodba o zaposlitvi
 3855. Premalo obračunani stroški prevoza na delo
 3856. bolniška in odpoved
 3857. Izračun regresa za leto 2008
 3858. akti v podjetju na splošno
 3859. krajši delovni čas in dežurstva/nadure
 3860. odpoved
 3861. ODPOVED
 3862. Koriščenje očetevskega in rednega dopusta v času odpovednega roka
 3863. Plačilo potnih stroškov
 3864. Iztek pogodbe in bolniška
 3865. prenizko izplačilo plače
 3866. Razlika med neto plačo po pogodbi in po plačilni listi
 3867. plačilo šolnine
 3868. Pogodbeno delo
 3869. Kdaj se lahko upokojiva ?
 3870. regresin plača
 3871. individualna pogodba/porodniška
 3872. polovični delovni čas - razporeditev ur
 3873. Bolniška
 3874. Višina odpravnine
 3875. Dolžina dopusta
 3876. delovna doba
 3877. Spreminjanje sestavin pogodbe o zaposlitvi
 3878. univ.dipl.geograf
 3879. Nadurno delo
 3880. Izpolnjevanje potnih nalogov
 3881. Premalo obračunani stroški za prevoz na delo
 3882. KDAJ IZPLAČATI REGRES ?
 3883. Invalidska upokojitev - voznik tovornjaka
 3884. krajsi delovni cas in hkratno dopolnilno delo
 3885. Regres in letni dopust
 3886. Letošnji dopust
 3887. SORAZMERNI REGRES
 3888. Regres
 3889. REGRES 2008/LJUBLJANA
 3890. Izplačilo nadur v bonih
 3891. ZANIMA ME KAKŠNE MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IMAM SAJ SEM INVALIDNA OSEBA.
 3892. pravica do regresa
 3893. povračilo potnih stroškov
 3894. ALI MI PRIPADA CELI REGRES ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS
 3895. Odpovedni rok in LD
 3896. koliko dopusta imam
 3897. izplačilo potnih stroškov
 3898. dodatek na popoldanski delovni čas
 3899. Preverjanje bolniškega staleža
 3900. Premestitev
 3901. vračilo regresa
 3902. dopust
 3903. minulo delo in bolniska
 3904. zavod in nosečnost
 3905. Upokojitev
 3906. Letni dopust 2008
 3907. POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
 3908. PLAČA
 3909. deljen delovni čas
 3910. KAKO SE IZRAČUNA DOPUST OZ KATERI DNEVI
 3911. ODLOČBA ZA DELO S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
 3912. dodaten dan dopusta za otroka, mlajšega od 15 let
 3913. regres
 3914. Strokovni izpit iz upravnega postopka
 3915. Izplačilo regresa
 3916. s.p. za tujca
 3917. Odpovedni razlog
 3918. Jubilejna nagrada za 30 delovnega razmerja
 3919. študijski dopust
 3920. PLAČILO NADUR
 3921. izredni dopust
 3922. Nosečnost
 3923. Odpravnina ob 4-urni invalidski upokojitvi
 3924. ali mi pripada nadomestilo za brezposelnost
 3925. zanima me
 3926. izredna odpoved delavca
 3927. dohodnina pri dopolnilnem delu
 3928. odpovedni rok pogodbe za določeni čas
 3929. Bolniška in dodatek za delovno dobo
 3930. KORIŠČENJE DOPUSTA PRI MENJAVI SLUŽBE
 3931. Obračun praznika med bolniško
 3932. VREDNOST MALICE IN IZPLAČILO PREVOZA NA DELOVNO MESTO
 3933. Kaj je posebna delovna doba
 3934. Odpoved da ali ne?
 3935. kdaj v pokoj?
 3936. Plača po odpovedi
 3937. Prerazporejanje delovnega časa
 3938. regres za leto 2008
 3939. popoldanski sp za peko tort in slaščic
 3940. KAKŠNO POGODBO SKELNITI
 3941. ODPRAVNINA
 3942. SKRAJŠAN OD.ROK IN BOLNIŠKA
 3943. re: Odpoved delovnega razmerja
 3944. POIZKUSNO DELO
 3945. odpoved delovnega razmerja
 3946. bolniška in dopust
 3947. Odpoved zaposlitve zaradi poslovnih razlogov.
 3948. kaj narediti
 3949. Višina odpravnine in zavod
 3950. razgovor
 3951. REGRES PRI S.P.
 3952. regres
 3953. Odpoved pogodbe za določen čas
 3954. LETNI DOPUST II
 3955. 4-urnidelavnik
 3956. Odpoved delovnega razmerja
 3957. LETNI REGRES IN DOPUST
 3958. šikaniranje
 3959. minus ure
 3960. jubilejna nagrada
 3961. prekinitev pogodbe za nedeločen čas in bolniška
 3962. neizkoriščen LD 2007
 3963. podjemna pogodba
 3964. potni stroški
 3965. PRENOS DOPUSTA IN REGRES
 3966. Povišanja plač - poračun
 3967. Podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka
 3968. LETNI DOPUST
 3969. Odpravnina
 3970. Neplačan dopust
 3971. Polovični delovni čas
 3972. nadomestilo za malico
 3973. porodniška in letni dopust
 3974. Nadure
 3975. odločba zzzs za nazaj
 3976. Ali je zahteva delodajalca upravičena?
 3977. plačilo ali odškodnina za opravljeno delo
 3978. nadurno delo
 3979. Regres
 3980. Kako se upošteva 10% popoldansko delo?
 3981. čakanje na delo doma
 3982. Nedlo iz razloga delodajalca
 3983. Odpust iz delovnega razmerja za nedoločen čas in možnost ponovne zaposlitve v istem podjetju
 3984. regres
 3985. Pisna odpoved delavca!
 3986. Varstvo starejših delavcev
 3987. ob odpovedi
 3988. odpoved delovnega razmerja
 3989. delovni čas
 3990. Izplačilo potni stroškov
 3991. Izplačilo regresa
 3992. zakonm o del. razmerjih in kolektivna pogodba
 3993. plača kadrovika
 3994. Mineral d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje
 3995. BOLNIŠKA
 3996. Neposredno delo z otroki v skrajšanem delovnem času
 3997. dopolnilno delo in odsotnosti - obračunavanje
 3998. letni dopust
 3999. Ali lahko grem opravljat strokovni izpit, če delam preko javnih del?
 4000. LETNI DOPUST
 4001. porodniški dopust in letni dopust
 4002. Redni letni dopust v nosečnosti
 4003. regres, malica
 4004. Odmera dopusta
 4005. Listine in ustanovitev družbe
 4006. Izplačilo regresa
 4007. Neplačevanje delovne dobe
 4008. Upokojitev
 4009. malica
 4010. malica
 4011. trezor
 4012. Količniki za negospodarstvo
 4013. Redni letni dopust v nosečnosti
 4014. Porodniška
 4015. PLAČA
 4016. Letni dopust
 4017. bolnioška v času preizkune dobe
 4018. inavalid 1.kategorije
 4019. Postopek invalidske upokojitve
 4020. vprašanje
 4021. Izraba dopusta
 4022. DODATNI DAN DOPUSTA ZA OTROKA
 4023. Letni dopust
 4024. Dolžina letnega dopusta
 4025. porodniški dopust in delovna doba
 4026. Akti podjetja
 4027. Odpoved po porodniški
 4028. prekinitev pogodbe o zaposlitvi invalidu III.kategorije in ponujena pogodba pri drugem delodajalcu
 4029. Kdaj v Pokoj
 4030. Višina odpravnine
 4031. letni dopust
 4032. kako se šteje bolniška
 4033. Solidarnostna pomoč in regres
 4034. banka
 4035. regres
 4036. delo po prometu
 4037. Koriščenje ur
 4038. slabo opravljena storitev
 4039. Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe
 4040. odpravnina ob delni upokojitvi
 4041. dopust
 4042. Določanje dopusta v s.p.
 4043. regres
 4044. regres
 4045. Poskusno delo
 4046. Dodatna zaposlitev
 4047. Dopust in regres pri novem delodajalcu
 4048. LETNI DOPUST
 4049. Regres
 4050. Dodatek k plači
 4051. Jubilejna nagrada za 40 let
 4052. podaljšanje delovnega razmerja
 4053. Določitev letnega dopusta
 4054. FOND DELOVNIH UR
 4055. Bolniška s polovičnim delovnim časom
 4056. letni dopust
 4057. letni dopust
 4058. Izplačilo nadur
 4059. dodatek za delo v drugi izmeni
 4060. BRUTO PLAČA
 4061. drugačna pogodba od dogovorjene
 4062. dodatek skupno delovno dobo
 4063. praznični dan, regres
 4064. Pogodba
 4065. Sprememba kraja dela
 4066. Krajši delovni čas in dopust
 4067. IZRABA DOPUSTA PO VRNITVI IZ PORODNIŠKE
 4068. izredni dopust
 4069. porodniška in letni dopust
 4070. zdravniški pregled pred prvo zaposlitvijo
 4071. dopust pri neenakomernem delovnem času
 4072. Skrajšan delovni čas
 4073. Odpoved delavnega razmerja
 4074. 4-urna bolniška in dopust
 4075. podjemna pogodba
 4076. Kdaj sporočiti delodajalcu o nosečnosti?
 4077. Redna odpoved PZ
 4078. Pogodba o zaposlitvi
 4079. Dopust
 4080. Odpovedni rok
 4081. PODJEMNE POGODBE, AVT. HONORAR, URE
 4082. malica
 4083. Potek pogodbe in nosečnost
 4084. Regres Dopust
 4085. Regres, dopust, bolniška, porodniška
 4086. Menjava službe po porodniškem dopustu.
 4087. Napredovanje med porodniškim dopustom
 4088. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI
 4089. porodniška in s.p.
 4090. bolniški stalež...
 4091. Pogodba o zaposlitvi
 4092. Jubilejna nagrada
 4093. premestitev na drugo delovno mesto
 4094. napredovanje
 4095. dodatek na minulo delo
 4096. vračilo šolnine
 4097. plača
 4098. nosečnost in zaposlenost za določen čas
 4099. Izraba dopusta
 4100. Nadure nad 180 ur v zdravstvu
 4101. Regres
 4102. Kako odpreti d.o.o.
 4103. v dilemi
 4104. Upravičenost do regresa
 4105. Tujec-zaposlitev
 4106. plačilo po prometu
 4107. popoldnansko delo
 4108. dopust
 4109. LJUBILEJNA NAGRADA
 4110. pokojnina po zunajzakonskem partnerju
 4111. PORODNIŠKA
 4112. Letni dopust
 4113. dodatek za dvoizmensko delo
 4114. Uskladitveni dodatek
 4115. Višina letnega dopusta glede na delovno dobo
 4116. upokojitev
 4117. pripojitev -bolezen -zpiz
 4118. PORODNIŠKA -letni dopust
 4119. Odpved pogodbe
 4120. ODPOVED IN BOLNIŠKI STALEŽ
 4121. odpovedni rok
 4122. Prva zaposlitev
 4123. študijski dopust
 4124. Dopust pri novem delodajalcu
 4125. Zapleteno
 4126. Konkurenčna prepoved
 4127. Popoldanski sp
 4128. nagrada za delovno dobo-10let
 4129. Minuloo delo
 4130. Kršitev delovnega razmerja?
 4131. dopust - prenos
 4132. PORODNIŠKA IN INVALIDSKA UPOKOJITEV
 4133. Minulo delo
 4134. Pol ure za malico
 4135. IZREDNA ODPOVED
 4136. podpis pogodbe
 4137. odpoved in stari dopust
 4138. Dopust po odpovedi
 4139. bolniška
 4140. Študijski dopust.
 4141. Koriščenje dopusta in bolniške ob skrajšanem delovnem času
 4142. Pogodba za nedoločen čas
 4143. neplačan dopust
 4144. Odpoved del. razmerja za dolocen cas in koriscenje dopusta
 4145. Odpoved in izraba starega letnega dopusta
 4146. Krajši odpovedni rok
 4147. Ocenitev invalidnosti
 4148. Pogodba o zaposlitvi
 4149. nosečnice na zavodu
 4150. REDNI LETNI DOPUST
 4151. Dopust
 4152. otrok s posebnimi potebami
 4153. Pravica do dopusta
 4154. Regres 2008 v javnem sektorju
 4155. letni dopust
 4156. porodniška in letni dopust
 4157. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 4158. KAKO NAPREJ
 4159. odpoved
 4160. DOPUST
 4161. socialno stanovanje
 4162. Dopust in porodniška
 4163. Gdaj nezgoda pr delu
 4164. Disciplinska odgovornost
 4165. nejasnosti
 4166. Podaljšanje dogodbe.
 4167. dodatek na popoldanski delovni čas
 4168. stoprocentna plača
 4169. Odpravnina ob upokojitvi
 4170. Zaposlitev ali s.p. ali podjemna pogodba
 4171. stoprocentna plača
 4172. Kdo vse je upravičen do potnih stroškov po zakonu!
 4173. porodniška in dopust
 4174. Dodatki
 4175. Mineral d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje
 4176. dopust pred upokojitvijo
 4177. malica
 4178. Plačolo praznikov za delavce v turnusu
 4179. Hvala za odgovor
 4180. starejša delavka
 4181. bolniška in korščenj dopusta
 4182. nisem naredila zdravniškega
 4183. Ali lahko zahtevam premestitev
 4184. porodniška in dopust
 4185. obvezne nadure
 4186. odpovedni rok in odpravnina pri delu na domu
 4187. Pravice delavca, ki dela po podjemni/avtorski pogodbi
 4188. nadurno in nočno delo
 4189. IZREDNA ODPOVED
 4190. redna odpoved
 4191. Izplačilo regresa
 4192. Do kdaj moram porabiti dopust?
 4193. Odsotnost zaradi krvodajalstva
 4194. deljen delovni čas
 4195. dopust
 4196. pogodba
 4197. Odpravnina
 4198. priznanje javnih del v delovno dobo (zavarovalno dobo)
 4199. Pravica do plačila praznika pri delu v turnusu
 4200. Regres 2008
 4201. PLAČILO KAZNI
 4202. VIŠINA PLAČE
 4203. prenos dopusta
 4204. pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
 4205. Pogodba
 4206. delovni čas
 4207. Kontrola bolniške
 4208. Upokojitev
 4209. Koliko dopusta mi pripada
 4210. Dolžina dopusta in regres za letni dopust
 4211. dilema: študij -delo
 4212. sporazumni dogovor
 4213. honorarno delo
 4214. ODPOVEDNI ROK-NUJNO, NUJNO!!!
 4215. Dopust
 4216. Redni dopust
 4217. stečaj, invalid
 4218. PREKINITEV DELAVNEGA RAZMERJA
 4219. Dolžina odp. roka
 4220. KORIŠČENJE DOPUSTA PO IZTEKU PORODNIŠKEGA DOPUSTA
 4221. izračun dopusta
 4222. razlika do minimalne plače
 4223. jubilejna nagrada
 4224. GPS-sledilna naprava
 4225. službno vozilo,trgovski potnik
 4226. Nadurno delo
 4227. DODATEK ZA DELOVNO DOBO
 4228. regres
 4229. polovični delovni čas po porodniški
 4230. Odpoved
 4231. Plačilo nadur
 4232. opredelitev dopusta II
 4233. Odpovedni rok
 4234. zdravniški pregled in odmor
 4235. Pogodba o delu namesto delovnega razmerja ?
 4236. Plačilo prehrane med nadurnem delom
 4237. REGRESIRANJE PREHRANE
 4238. Opravljanje nadur
 4239. Plača
 4240. odpoved
 4241. regres in odpravnina
 4242. zaposlitev dipl.med.sestre v avstriji
 4243. Dodatki pri obračunavanju plače
 4244. Pogodba za določen čas in vrnitev na zavod
 4245. ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS
 4246. dopust za izobrazbo
 4247. DELOVNI ČAS
 4248. zdravniški pregled
 4249. Delo na štiri izmene
 4250. Nadurno delo
 4251. Bolniška
 4252. Plačilo zdravstvenega pregleda
 4253. opredelitev dopusta
 4254. malica
 4255. Sorazmerni del regresa obvezen?
 4256. študentski dopust
 4257. Dodatek za deset urni delavnik
 4258. Popoldanski urnik
 4259. regres za nazaj
 4260. nižja plača
 4261. zaposlitev brez pogodbe
 4262. Zahtevek za izplačilo regresa
 4263. STEČAJ
 4264. Plačilo regresa ob odhodu
 4265. Delovršna pogodba
 4266. Dodatek k popoldanskemu urniku
 4267. Sorazmerni del dopusta
 4268. Re: Krajši odpovedni rok
 4269. Dodatna zaposlitev
 4270. Plačilo odškodnine neizkoriščenega dopusta
 4271. Prenos dopusta k novem delodajalcu in odpovedni rok
 4272. europa.eu.info/euros
 4273. letni dopust za polvični delovni čas in njegova izraba
 4274. delovno razmerje za določen čas - nadomeščanje začasne odsotnosti
 4275. Popoldansko delo
 4276. solidarnostna pomoč
 4277. Dopust za otroke
 4278. Dopust in odpoved delovnega razmerja
 4279. stimulacija
 4280. kolektivna pogodba
 4281. Letni dopust
 4282. dopust na delavno dobo
 4283. Krajši odpovedni rok
 4284. Obveščanje o dopustu
 4285. Brez pogodbe
 4286. Nadure
 4287. REGRESIRANJE PREHRANE
 4288. DOPUST
 4289. Regres
 4290. Dopust za otroke
 4291. Starševsko nadomestilo
 4292. trg dela in izobrazevanje
 4293. skrajšani delovni čas
 4294. PORODNIŠKA
 4295. Odpovedni rok
 4296. Odpoved zaradi poslovnega razloga
 4297. dopust in orrok s posebnimi potrebami
 4298. PORODNIŠKA - letni dopust
 4299. denarno nadomestilo
 4300. spememba lokacije zaposlitve
 4301. Dodatek za minulo delo
 4302. DOPUST IN PORODNIŠKA
 4303. sejnine
 4304. Odpovedni rok
 4305. Javljanje bolniške odsotnosti
 4306. Nadure.
 4307. bolniška za 1 dan nočnega dela iz nedelje na ponedeljek
 4308. minulo delo ,dopust ,prazniki in bolniška
 4309. Kje sem?
 4310. Nadure in drseči delovni čas
 4311. Pogodba za določen čas
 4312. ODPOVEDNI ROK - POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
 4313. DOPUST IN PORODNIŠKA
 4314. odpoved pred porodniškim dopustom
 4315. ČAS ZA MALICO
 4316. Neizplačani dopust
 4317. prodaja ali prevzem podjetja
 4318. kolektivna pogodba
 4319. nosečnost na delovnem mestu
 4320. dopust in otrok s posebnimi potrebami
 4321. NADOMESTILO ZA PRAZNIK IN BOLNIŠKI STALEŽ
 4322. spremembe
 4323. Pogodba za določen čas in prijava na zavodu za zaposlovanje
 4324. odpoved
 4325. DOHODNINA 2007
 4326. Pravica do jubilejne nagrade deset let
 4327. Pogodbe o ovrednotenju delovnih mest
 4328. Dodaten dopust
 4329. dopust med odpovednim rokom
 4330. dopust med bolniško in porodniško
 4331. FOND UR V FEBRUARJU 2008
 4332. celoletna odsotnost z dela
 4333. proporočilo
 4334. Izraba starega dopusta med odpovednim rokom
 4335. Dodatek za nočno delo in drugi prihod na delo
 4336. Način zapisa osnovne plače v pogodbi o delu
 4337. olajšava med letom
 4338. delo na črno in denarna pomoč zavoda
 4339. dodatek za minulo delo
 4340. pomoč
 4341. Težave
 4342. moja dolžnost pri delodajalcu
 4343. odpoved delovnega razmerja
 4344. plača
 4345. kdaj v pokoj
 4346. odpravnina
 4347. upokojitev
 4348. KAKŠNA JE LAHKO KAZEN ČE DAM DELODAJALCU ODPOVED IN ME NASLEDNJI DAN ENOSTAVNO NI VEČ V SLUŽBO - NUJNO
 4349. prevoz
 4350. MIROVANJE PRAVICE DO DENARNEGA NADOMESTILA (NEZMOŽNOST ZA DELO IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV)
 4351. Dopust, število dni
 4352. dopust
 4353. plačilo prevoznih stroškov
 4354. Dodatek na minulo delo
 4355. dopust za nego otroka in letni dopust
 4356. malica na terenu
 4357. izobrazba
 4358. bolniška
 4359. zgodovina obračuna plač
 4360. Kazenska globa
 4361. Delodajalec ni plačal
 4362. prekinitev in dopust
 4363. Povišanje nadomestil?
 4364. Akontacija dohodnine
 4365. Delo upokojenca
 4366. Pravica do dopusta brez odobritve direktorja
 4367. IZREDNA ODPOVED
 4368. Službena pot
 4369. Letni dopust
 4370. Kako naj zvem ali me je prijavil
 4371. Porodniška
 4372. Prejemki za izobrazbo
 4373. Dopust po KPRD
 4374. plačilo prevoza na delo
 4375. zaposlitev za določen čas
 4376. dokup delovne dobe
 4377. delo brez pogodbe
 4378. Podpis pogodbe
 4379. Očetovo koriščenje porodniškega dopusta
 4380. Dopusti
 4381. Prekinitev pogodbe za nedolocen cas in sklepanje pogodbe za dolocen cas nekaj mesecev kasneje
 4382. Bolniška, prevoz na delo...
 4383. Prekinitev pogodbe za DČ
 4384. dopust
 4385. Prekinitev zaposlitve za nedoločen čas
 4386. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in dopust
 4387. regres in letni dopust po porodniškem dopustu
 4388. Odpravnina
 4389. upokojenka bi delala
 4390. Odpoved delavcu
 4391. DELOVNA DOBA
 4392. dopust
 4393. minulo delo
 4394. Pogodba za določen čas
 4395. Pogodba za določen čas
 4396. Letni dopust in regres po porodniškem dopustu
 4397. odpovedni rok
 4398. Prokurator
 4399. Upokojitev
 4400. redni dopust in porodniška
 4401. Nadure v primeru dela s skrajšanim delovnim časom
 4402. plače,nadomestila
 4403. vrnitev na delo
 4404. Delna upokojitev
 4405. Regres v letu 2007, neizplačilo zaradi negativnega poslovanja
 4406. Regres!
 4407. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi in porodniški dopust
 4408. odpoved - lahko ali ne?
 4409. solidarnostna pomoč
 4410. Izračun sorazmernega dela dopusta
 4411. Odpravnina
 4412. bolniška med prazniki
 4413. delovna doba
 4414. Prenos dopusta v naslednje leto
 4415. Izračun sorazmernega dela dopusta
 4416. pravica do odpravnine
 4417. Dopust
 4418. Delovna doba
 4419. VRAČILO ŠOLNINE ZA S.P.
 4420. Problemi z nadrejenimi
 4421. Kako napisati odpoved (redno) (delavec - delodajalcu)
 4422. Zaposlitev preko javnih del
 4423. Regres
 4424. alkotest
 4425. Dodatek na minulo delo
 4426. Koliko dopusta mi pripada
 4427. neizpolnjena delovna knjižica - pojasnilo
 4428. letni dopust
 4429. Dopust
 4430. Prekinitev porodniškega "dopusta" zaradi zaposlitve
 4431. določen čas
 4432. porodniški dopust prekinitev pogodbe
 4433. prekinitev pogodbe in nastop porodniške
 4434. neizpolnjena delovna knjižica + vprasanja o odpovedi
 4435. prenos dopusta po odpovedi
 4436. Nadure
 4437. ljubilejna nagrada
 4438. prodaja podjetja
 4439. kje bi lahko nasel specifikacijo dopusta
 4440. Plačailo za neplačano in neodobreno odsotnost z dela
 4441. Dodatek na delovno dobo 2
 4442. prisilni dopust
 4443. dodatek
 4444. Zdravstvo
 4445. LETNI DOPUST IN PORODNIŠKA
 4446. Nadomeščanje ur!
 4447. Zahvala za odgovor
 4448. Iztek pogodbe
 4449. Dodatek na delovno dobo
 4450. DOPUST IN REGRES
 4451. odpoved
 4452. Plača s količnikom 1,68
 4453. Dopust
 4454. pravna ureditev zaposlitve
 4455. ODPOVEDNI ROK
 4456. Zdravniško potrdilo
 4457. LETNI DOPUST IN PORODNIŠKA
 4458. SDČ in plačilo malice
 4459. delavec/ka po 50. letu
 4460. kaj je še lahko storiti ?
 4461. Prošnja za delo v trgovini
 4462. izredni dopust
 4463. Regres in porodniška pri zaposlitvi za določen čas
 4464. Upravičenost do regresa...
 4465. Pomočnik vzgojitelja
 4466. Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu
 4467. Odpovedni rok
 4468. Porodniški dopust pred porodom
 4469. Sezonski delovni čas
 4470. IZ POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V NEDOLOČEN ČAS
 4471. letni dopust
 4472. Izplačilo regresa-nosečnost
 4473. Delavna doba
 4474. Napoved odpovedi
 4475. OD KOD MI PRAVILOMA PRIPADA PLAČILO PREVOZA NA DELO IN Z DELA?
 4476. regres
 4477. izplačilo regresa za letni dopust
 4478. PORODNIŠKA IN DOPUST
 4479. Dodatek
 4480. Odpoved redne službe in nadaljne delo prek študenta...NUJNO!!!!
 4481. 4 URNO DELO PO PORODNEM
 4482. sprememba zaposlitve iz določenega v nedoločen čas in letni dopust
 4483. Delovni čas - čas prevoza na delo
 4484. Jubilejna nagrada
 4485. božičnica
 4486. Prisilni dopust, ter druge vprašljive odredbe
 4487. Neizplačilo regresa
 4488. Plačilo
 4489. Zaposlitev direktorja
 4490. Nočno in nedeljsko delo
 4491. fond ur in plačilo praznikov
 4492. SPORAZUM O RAZVELJAVITVI POGODBE O ZAPOSLITVI
 4493. Dodatna zaposlitev pri drugem delodajalcu
 4494. Nadaljevanje dela oz. ponovna zaposlitev po preteku zaposlitve za določen čas
 4495. Odpiranje s.p.
 4496. letni dopust
 4497. ROK ZA IZPLAČILO OD IN REGRES ???
 4498. Pogodba o delu in razveljavitev pogodbe
 4499. Delovno dovoljenje
 4500. Delovni čas
 4501. Potek pogodbe za določen čas in prijava na Zavodu za zaposlovanje
 4502. Obvestilo o izboru kandidata na delovno mesto
 4503. Zaposlitev za skrajšan delovni čas
 4504. ODPUŠČEN
 4505. 13.plača za 2007
 4506. Delovna obveza
 4507. način izplačila
 4508. dopust in regres
 4509. regres in dopust v času porodniškega dopusta
 4510. Je dopust po odpovedi prenosljiv v novo zaposlitev?
 4511. ljubilejna nagrada
 4512. nadure in dnevnica
 4513. JUBILEJNA NAGRADA 10 LET
 4514. Dleni izračun dopusta
 4515. Koriščenje dopusta po zaključku porodniške, II.
 4516. Upokojeni lastnik enoosebne d.o.o.
 4517. Koriščenje dopusta po zaključku porodniške
 4518. Skrajšani delovni čas - stroški prevoza na delo in prehrane
 4519. PODALJŠANJE PORODNIŠKE
 4520. Božičnica 2007
 4521. nadomestilo za izpad dohodka v času bolniške
 4522. Božičnica
 4523. bolniška zaradi nosečnosti in prenehanje delovnega razmerja
 4524. pooblastila direktorjev v javnih sektorjih
 4525. PORODNISKA REGRES IN PRETEK DELOVNE POGODBE
 4526. Ali je to fer?
 4527. božičnica
 4528. zamenjava delodajalca znotraj določenega časa
 4529. odpoved
 4530. Ukinitev delovnega mesta
 4531. Koriščenje dopusta
 4532. Regres 2007
 4533. Povračilo stroškov prevoza na delo
 4534. pridobitev invalidnine
 4535. Vračilo kadrovske štipendije
 4536. Poplačilo ODja po odpovedi delovnega razmerja
 4537. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 4538. dopust za selitev
 4539. sorazmerni del dopusta
 4540. Osnovna plača in minimalna plača
 4541. Podaljšanje porodniške
 4542. individualna pododba
 4543. regres?
 4544. ODPOVED POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS
 4545. dopust po končani porodniški
 4546. odpoved pogodbe za določen čas
 4547. plačilo regresa
 4548. koriščenje dopusta po porodniški
 4549. Delovna doba pri krajšem delovnem času zaradi starševstva
 4550. regres
 4551. zaposlenost mladih
 4552. izračun dopusta
 4553. predpogodba in obveznosti iz nje
 4554. delovna doba
 4555. Zahvala za odgovor
 4556. Štetje ur za državni praznik
 4557. Odpoved pogodbe
 4558. odpoved
 4559. odpoved delovnega razmerja
 4560. Bolniška, porodniška in dopust
 4561. Dopust in prekinitev
 4562. Odpoved delovnega razmerja
 4563. Podaljševanje pogodbe za določen čas
 4564. Postopek za upokojitev delavca
 4565. Napoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 4566. Odpoved in izraba dopusta?
 4567. odpovedni rok
 4568. honorarno delo
 4569. kadrovska agencija in pripravništvo
 4570. Neizplačevanje nadur
 4571. POGODBA
 4572. Subvencioniranje izrednega študija ob delu
 4573. Dolžina odmora za malico
 4574. Odpoved pogodbe za določen čas
 4575. Odpoved zaradi ukinitve delovnega mesta
 4576. Izraba dopusta pred podaljšanjem porodniške
 4577. Dopusti in druge odsotnosti
 4578. javna dela in regres
 4579. dopust
 4580. Delovna_Knjiga
 4581. Delo na črno
 4582. Nočno delo
 4583. Določitev letnega dopusta
 4584. poskusno delo
 4585. VRAČILO ŠOLNINE
 4586. Ali mora delodajalec odobriti nadure?
 4587. Dopust pred porodniški
 4588. v bolniško pred iztekom pogodbe za določen čas kakšne so lahko posledice
 4589. izredni neplačan dopust in praznik
 4590. Znesek plače
 4591. Neizplačana dohodnina
 4592. pravica do dnevnice
 4593. Plača, plačilne liste in regres
 4594. LJUBILEJNA NAGRADA IN SKRAJŠANI DELOVNI ČAS
 4595. NADURNO DELO
 4596. dva delodajalca in malica
 4597. Kako kot tujec delam v sloveniji
 4598. Plačilo nadur
 4599. 13.PLAČA
 4600. Dopust
 4601. NADOMEŠČANJE DELAVKE KI JE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
 4602. Ali me lahko odpustijo, če sem zaščitena (52 let in 2 meseca)
 4603. dopust
 4604. pogodba za nedoločen čas
 4605. redna odpoved
 4606. Izredna odpoved in koriščenje dopusta
 4607. dopust - bolniška
 4608. Plačilo praznika
 4609. Neodobren dopust
 4610. Zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu
 4611. KILOMETRINA-2.del
 4612. MATI SAMOHRANILKA
 4613. dodatek za popoldanski čas
 4614. akontacija dohodnine
 4615. odklonitev dela
 4616. Delo v nedeljo
 4617. pogodba o zaposlitvi
 4618. Pravica do dopusta
 4619. nosečnica se boji za službo
 4620. KILOMETRINA
 4621. Kakšna je razporeditev ur, kjer si delavka vzame možnost, da dela po 4 ure do tretjega leta starosti otroka
 4622. Dopust
 4623. Regres
 4624. regres in javna dela
 4625. Spreminjanje določil pogodbe zaradi dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševstvu
 4626. delo v tujini
 4627. obračun plače
 4628. DODATEK NA DELOVNO DOBO
 4629. Plača prejšnjega delodajalca
 4630. Jubilejna nagrada po KP za elektroindustrijo
 4631. akontacija plače
 4632. popoldansko delo na praznik
 4633. LETNI DOPUST PO ZAVODU
 4634. pripravništvo
 4635. Nova pogodba o zaposlitvi in višja plača
 4636. (Pri)Tožba na/zoper Zavod za zaposlov. ?
 4637. regres
 4638. neizplačane plače
 4639. Polovični delovni čas, starševstvo
 4640. NADURA
 4641. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 4642. POLOVIČNI DELOVNI ČAS - BOLNIŠKA
 4643. dopust in regres
 4644. nadomestilo za malico
 4645. popoldanski delovni čas
 4646. podaljšanje porodniške
 4647. Boravak u Sloveniji
 4648. Regres?
 4649. Uredba o povračilih stroškov prevoza na in z dela za JU
 4650. Začasna razporeditev na drugo delo znotraj organizacije
 4651. NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE
 4652. agencija
 4653. Povračilo stroškov prevoza na delo
 4654. dati odpoved ali prejeti odpoved iz poslovnih razlogov
 4655. Delovne izkušnje
 4656. pogodba za določen čas
 4657. plača po kolektivni pogodbi
 4658. pogodba za določen čas
 4659. težko in nepotrebno delo
 4660. minulo delo
 4661. Koliko dopusta mi lahko porabi delodajalec za kolektivni dopust in "mostove"?
 4662. Kako do regresa?
 4663. letni dopust in regres
 4664. VIŠINA OSNOVNE BRUTO PLAČE
 4665. uskladitveni dodatek
 4666. Plačilo nadur
 4667. Določitev letnega dopusta in regresa
 4668. zaključek delovne knjižice
 4669. bolniški list
 4670. kamere
 4671. Določitev letnega dopusta in regresa
 4672. MINULA DELOVNA DOBA
 4673. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 4674. oblika sporazumne odpovedi
 4675. poskusno delo
 4676. Pritiski,bolniška...
 4677. prekinitev pogodbe za določen čas v času porodniškega dopusta
 4678. kolektivni dopust
 4679. Odpoved del. razmerja v času nosečnosti zaradi prenehanja delovanja društva
 4680. po poteku pogodbe
 4681. NADURE
 4682. nadure in prosti dnevi
 4683. pogodba z določen čas
 4684. Potek pogodbe za določen čas in izplačilo regresa
 4685. Pravice delavca
 4686. Mlada mamica in zakonodaja
 4687. zanositev v času pog.dela za 3 mesece
 4688. odpiranje sp
 4689. Božičnica
 4690. veliko vprašanj
 4691. dodatek za malico
 4692. ŠTIPENDIRANJE DJAKA
 4693. odpravnina
 4694. telog
 4695. omejene zdravstvene sposobnosti
 4696. Pogodba o izobraževanju
 4697. nadirno delo
 4698. Bolniški stalež, koriščenje dopusta pred porodniškim dopustom
 4699. Koriščenje letnega dopusta po porodniškem dopustu
 4700. porodniška
 4701. delovna knjiga
 4702. premalo izplačana plača
 4703. mi prippada regres
 4704. ALI SEM UPRAVIČEN DO JUBILEJNE NAGRADE ZA DOPOLNJENO DELOVNO DOBO - 20 LET?
 4705. En kup vprašanj
 4706. dopust po porodniški
 4707. Dolžina malice oz. odmora
 4708. izmensko delo
 4709. pogodba
 4710. Obvestilo neizbranega kandidata
 4711. Prijava
 4712. Dopust
 4713. Skrajšan delovni čas
 4714. Regres
 4715. KRVODAJALSKA AKCIJA
 4716. Working holiday visa
 4717. Prekinitev pogodbe za nedoločen čas z mojim s.p.-jem
 4718. minus ure
 4719. nova zelandija
 4720. stimulacija
 4721. gozdar v pokoj
 4722. odpravnina
 4723. popoldansko delo in prevoz na delo
 4724. ODKUP NEPREMIČNINE ALI DARILNA POGODGA, ALI...
 4725. jubilejna nagrada
 4726. Prekinitev delovnega razmerja - gostinstvo
 4727. minimalna plača in manj kot osemurni delavnik
 4728. izplačilo nadomestila za bolniški stalež nad 30 dni
 4729. uskladitev plač po kolektivni pogodbi
 4730. Dopust 2007
 4731. Izplačilo
 4732. višina nadomestila porodniške
 4733. Osebni Dohodek
 4734. letni dopust
 4735. sporazumna prekinitev delovnega razmerja
 4736. Pogodba
 4737. Manjko
 4738. Nosečnost in nova zaposlitev
 4739. BOŽIČNICA!
 4740. Status in plačilo po zaključenem izobraževanju
 4741. PORODNIŠKA IN AVTORSKA POGODBA
 4742. odpoved
 4743. Dopust 2007
 4744. izraba dopusta, porodniška
 4745. ŠTIRI IZMENSKO DELO
 4746. nedeljsko delo, nadure in inventura mlade mamice
 4747. PISNI OPOMIN PRED IZREDNO ODPOVEDJO IZ KRIVDNIH RAZLOGOV
 4748. Delovno mesto po porodniškem dopustu
 4749. Izplačilo regresa
 4750. kadrovska opravila v zvezi z izobraževanjem sodelavcev
 4751. Pravica do regresa - da ali ne?
 4752. izredni dopust
 4753. priloznostna dela s.p.
 4754. državni praznik v zdravstvu
 4755. porodniški dopust in dopust
 4756. izplačilo plače
 4757. poškodba pri delu
 4758. odsotnost
 4759. upravičenost do regresa
 4760. Poraba dopusta
 4761. Odškodnina za neizkoriščen dopust
 4762. izplačilo regresa
 4763. stari regresi
 4764. manjko
 4765. firma v stečaj
 4766. odpoved iz delovnega razmerja
 4767. odpoved
 4768. socialna podpora
 4769. D.o.o. in zaposlovanje
 4770. nadomestilo za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu
 4771. dopust po pretečeni pogodbi za dol.čas in porodniški
 4772. Regres neizplačan
 4773. državni praznik v zdravstu
 4774. zavarovano podjetje
 4775. potni stroški
 4776. dopust pred porodniško
 4777. prijava na zavodu in podjemna pogodba
 4778. pogodbeno delo upokojenca
 4779. Delno izplačilo regresa
 4780. Krajši delovni čas
 4781. delo na domu
 4782. Minulo delo
 4783. Odpoved v bolniški
 4784. Samozaposlitev
 4785. osnovna plača
 4786. inventura
 4787. ali lahko odklonim nadurno delo
 4788. bivši delodajalec in izplačilo plače ter regresa
 4789. pogodba o izobraževanju
 4790. ODPOVEDNI ROK
 4791. POŠKODBA PRI DELU
 4792. stopnja izobrazbe-plačilo
 4793. višina porodniške
 4794. delo po normi
 4795. SKLEP O ČAKANJU NA DELO - NUJNO !
 4796. Enkratno nadomestilo za bolniško
 4797. odsotnost delavca
 4798. posao medicinskog tehnicara
 4799. Stroški za malico
 4800. kontrola bolniške
 4801. Praznik in delovna obveza
 4802. PORODNIŠKA IN DOPUST-POPRAVEK
 4803. PORODNIŠKA IN DOPUST
 4804. višina plače za V.stopnjo izobrazbe
 4805. nadure
 4806. Prijava na zavod
 4807. pogodba o zaposlitvi - delovni čas
 4808. življenjepis
 4809. Letni dopust
 4810. nove pogodbe, nove zadolžitve
 4811. božičnica
 4812. odpoved - dopust in nadure
 4813. štiri urni delovni čas-letni dopust in čas bolniškega staleža-dodatek za delovna dobo
 4814. Kam po informacije
 4815. IZRAČUN LD
 4816. zaposlitvena agencija
 4817. nadomestilo
 4818. nadomestilo
 4819. Minus ure, ves LD porabljen, kaj storiti?
 4820. Sorazmerni dopust
 4821. Prenos dopusta pri zaposlitvi za 6 mesecev
 4822. DNEVNICE za službeno potovanje doma in v tujini ter NADURNO DELO
 4823. zaposlitev v gozdarstvu
 4824. Stimulacija
 4825. Delo preko delavnega časa
 4826. koliko časa ti more delodajalec prej povedati da ti ne bo podaljšal pogodbo???
 4827. Kaj mi pripada oz. kaj je najbolje da storim???
 4828. Poslovni sekretar
 4829. IZRAČUN LD
 4830. KAKO DO REGRESA 2005,2006
 4831. Zaposlitev
 4832. Podaljšanje PZ
 4833. Se vožnja šteje v delovni čas?
 4834. Bolezen - 4 urni delavnik
 4835. nadomestilo plače
 4836. Bodoči diplomant fakultete za šport
 4837. Odpravnina
 4838. Dopust in regres
 4839. podaljšanje porodniške
 4840. SE MATI ŠTEJE KOT DRUŽINSKI ČLAN
 4841. Neizplačan regres
 4842. izplačilo regresa
 4843. Dopoldansko delo
 4844. posao vozaca
 4845. psihometrični testi
 4846. Pogodba o zaposlitvi in letni dopust
 4847. Delodajalec mi ne daje place in regresa
 4848. dodatek na minulo delo
 4849. Koliko dopusta
 4850. Delna bolniška
 4851. Neizkoriščen dopust
 4852. Prva zaposlitev
 4853. Stimulacija
 4854. POGODBA O ZAPOSLITVI
 4855. izjava pred odpovedjo....NUJNO!!!!
 4856. DODATEK ZA LOČENO ŽIVLJENJE
 4857. solidarnostna pomoč
 4858. Regres,do kdaj izplačilo
 4859. Koliko dopusta pripada ob poroki in selitvi
 4860. regres
 4861. Zaposlitev za dolečen čas s poskusnim delom in nosečnost
 4862. MOBING
 4863. Kršenje pravic
 4864. podaljšanje pogodbe
 4865. nadure in dopusti
 4866. regres
 4867. Bolniška, dopust, porodniška
 4868. odklonitev dela
 4869. Izraba letnega dopusta, odpravnina in odškodnina
 4870. dopust
 4871. odpoved zaradi preselitve
 4872. ODPOVED DELOVNEGA RAZMIRJA
 4873. DNEVNICE V TUJINI
 4874. ODPOVEDNI ROK
 4875. dopust
 4876. posao vozaca
 4877. posao vozaca
 4878. Dopust!
 4879. BOLNIŠKA
 4880. samohranilka
 4881. Odmor za malico
 4882. SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEGA OTROKA
 4883. plača
 4884. regres
 4885. Zaposlitev za 20 ur tedensko
 4886. odpoved zaradi poslovnih razlogov
 4887. Zamenjava zaposlitve.
 4888. neupravičeni izostanki iz službe
 4889. odpoved
 4890. Invalidni delavec odpoved
 4891. Spoštovanje aneksa k pogodbi
 4892. Dopust in polovičen delovni čas
 4893. ALI MI PRIPADA PORODNIŠKA
 4894. invalidska upokojitev
 4895. Nosečnost in pogodba za nedoločen čas
 4896. REGRES
 4897. delovni čas, nadure
 4898. IZRAČUN DOPUSTA
 4899. Pogodba o zaposlitvi
 4900. Koriščenje dopusta ob odpovedi delovnega razmerja
 4901. KOLIKO DNI DOPUSTA MI PRIPADA
 4902. DELEŽ IN NAGRADA
 4903. NPK obvezna?
 4904. Plača in potni stroški
 4905. diplomsko delo
 4906. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 4907. zaposlitev z dnem ...
 4908. izraba letnega dopust
 4909. ITALJANSKI JEZIK
 4910. ali lahko koristim bolniško za nego otroka
 4911. Izplačilo viška ur in dopusta zaradi odpovedi
 4912. bolniška
 4913. zaposlitev na primorskem
 4914. Kako naprej?
 4915. Plača
 4916. izredni dopust
 4917. Pavziranje
 4918. Izplačan dopust
 4919. Iztek pogodbe za določen čas
 4920. Regres
 4921. Regres po porodniškem dopustu
 4922. Nova pogodba o zaposlitvi - interni razpis
 4923. odločitev
 4924. Prva resna zaposlitev
 4925. Mesdebojni dogovor o zaposlitvi
 4926. poz za določen čas
 4927. DOPUST
 4928. odpovedni rok
 4929. zanima me
 4930. DOPIS O NAPREDOVANJU V SLUŽBI
 4931. Schefenacker
 4932. Možnost zaposlitve?
 4933. POVRAČILO STROŠKA PREVOZA NA DELO IN Z DELA
 4934. javni razpis
 4935. Potni stroški
 4936. pol ali cel regres
 4937. plača
 4938. Delovne izkušnje
 4939. analitika in trženje nepremičninskih naložb
 4940. Pogodba za določen čas in nosečnost
 4941. Prva zaposlitev
 4942. POGODBA ZA NEDOLOCEN CAS
 4943. PRENOS LETNEGA DOPUSTA
 4944. regres
 4945. Predčasna odpoved delovnega razmerja
 4946. Odpovedni rok med porodniško
 4947. KOOPERANTSKA DELA
 4948. izraba lanskega letnega dopusta
 4949. Bolniška
 4950. Višek ur
 4951. Bolniška
 4952. odpoved delovnega razmerja
 4953. REGRES
 4954. REGRES
 4955. DELO NA DOMU
 4956. KILOMETRINA
 4957. Pomoč pri preusmeritvi poklica
 4958. Višina plače
 4959. plačilo nadur-nujno
 4960. PLAČANI PRAZNIKI
 4961. delodajalec in porodniška-NUJNO,NUJNO!!!
 4962. izredni dopust
 4963. Prenos letnega dopusta
 4964. bolniška
 4965. pogodba za določen čas in nosečnost
 4966. LETNI DOPUST
 4967. Dopust
 4968. ali mi pripada celotni dopust za leto 2007
 4969. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI
 4970. odpovedni rok
 4971. dopust
 4972. PLAČILO NOČNIH UR
 4973. delovno razmerje za določen čas
 4974. Porodniška, odpoved in regres
 4975. Potek pogodbe o delovnem razmerju
 4976. izplačilo regresa
 4977. DOPUST IN POTNI STROŠKI
 4978. regres
 4979. Podaljšanje pogodbe
 4980. Potni stroški
 4981. plača
 4982. zavrnitev nadurnega dela
 4983. Delo na črno
 4984. Mobing
 4985. Porodniška in regres
 4986. ODSOTNOST BREZ NADOMESTILA
 4987. Kaj z dopustom
 4988. PONOVITEV RAZPISA
 4989. Izredni dopust
 4990. DELO NA ČRNO
 4991. pravica do regresa
 4992. Prekinitev dela za en mesec
 4993. Egipt
 4994. Dodatno pojasnilo
 4995. Plača
 4996. Prijava na več oglasov
 4997. Dodatek za ločeno življenje
 4998. Regres 2007
 4999. Regres 2007
 5000. pogodbena zaposlitev
 5001. Koliko dopusta mi pripada
 5002. Redna zaposlitev i
 5003. Priznanje pripravništva
 5004. PORODNIŠKA
 5005. Bolniška in porodniška
 5006. Odpoved delovnega razmerja
 5007. KAKO DOBITI REČNIK
 5008. zakon o mobilnih delavcih
 5009. Poskusna doba 2x
 5010. Pravica do regresa za leto 2007
 5011. vozac iz vojvodine vozio bi rusiju slovacku-Slovenija-EU.
 5012. druga sluzba
 5013. regres
 5014. Razmere med zaposlenimi
 5015. Konec pripravništva
 5016. zaposlitev
 5017. Zdravniški pregled in varstvo pri delu
 5018. Regres
 5019. ODPOVED,DOPUST,REGRES
 5020. ponovna sklenitev pogodbe za določen čas
 5021. Zdravniški pregled
 5022. regres 2005
 5023. Pravni pregled pogodbe o delu
 5024. Napredovanje v višji plačilni razred - javni zavod
 5025. Nisem še prejel regresa
 5026. zdravniški pregled
 5027. Prva zaposlitev
 5028. Odpoved dela in porodniška
 5029. prekinitev delovnega razmerja
 5030. bolniška v času brezposelnosti
 5031. regres
 5032. izraba dopusta
 5033. Nadurno delo
 5034. Neto ali bruto?
 5035. regres
 5036. Regres
 5037. KATERA VPRAŠANJA DELODAJALEC NE SME POSTAVITI NA RAZGOVORU
 5038. regres bolniška porodniška
 5039. Regres
 5040. DOPUST IN REGRES
 5041. NPK
 5042. HONORARNO DELO IN INVALIDSKA UPOKOJENOST 3.KATEGORIJE
 5043. Menjava zaposlitve-s.p.
 5044. zaposlitev za določen čas
 5045. Porodniška, dopust in ponovno porodniška
 5046. Ekonomski tehnik
 5047. Dopust?
 5048. Bruto urna postavka
 5049. dopust
 5050. zdravniški pregled in varstvo pri delu
 5051. REGRES
 5052. pogodba za določen čas in dopust
 5053. Delo po učinku-pogoji dela
 5054. Kolikšen je sorazmerni regres?
 5055. Neizrabljen dopust
 5056. Regres
 5057. regres in št dni dopusta
 5058. primer bolniške
 5059. minimalna plača in ostalo
 5060. Redna odpoved
 5061. delovna doba
 5062. jubilejna nagrada-20.-10.let
 5063. kje vidim preglede kadrovikov?
 5064. nadure in počitek
 5065. pogodba o zaposlitvi
 5066. regres dva delodajalca
 5067. regres
 5068. Sklep o pravicah in obveznostih delavca
 5069. izdelki s pretečenim rokom in nadure
 5070. študijski dopust
 5071. FIRMA PRED BANKROTOM-DELAVCI ŽIVOTARIMO Z NJO
 5072. Zaposlitev v društvu
 5073. DNEVNICE
 5074. Neizrabljen dopust
 5075. dali vozac iz vojvodine moze da se zaposli u sloveniji
 5076. VECLETNA BOLNISKA - DOPUST IN REGRES?
 5077. Odpoved delovnega razmerja + dopust
 5078. jubilejna nagrada
 5079. Regres
 5080. bolniska in dopust
 5081. Sporazum o razveljavitvi
 5082. ODPOVEDNI ROK,REGRES IN DOPUST
 5083. porodniški dopust, K.
 5084. OD
 5085. Regres
 5086. Začasno opravljanje drugih delovnih nalog
 5087. Sporazumna odpoved
 5088. Po skoraj desetih letih brezposelnosti.
 5089. razmerje delavec-delodajalec
 5090. Pravica do regresa 2007
 5091. regres?
 5092. regres 2007
 5093. Izplačilo regresa in letni dopust?
 5094. Povračilo stroškov za prehrano med delom
 5095. nosečnost in zavod za zaposlovanje
 5096. mi propada regres
 5097. lalala
 5098. Izplačilo regresa po odpovedi
 5099. question regarding possible employment in Slovenia from Bosnian citizen
 5100. NAPAČEN OPIS DELA V POGODBI
 5101. regres
 5102. dodatki na izmensko,nočno in nedeljsko delo ter nadure
 5103. Regres in izplačilo nekoriščenega dopusta
 5104. "regres" upokojenci 2007
 5105. zaposlitev v sklopu društva
 5106. Odpoved delovnega razmerja
 5107. Brezplačno delo oz. praksa
 5108. Dodatek na delovno dobo
 5109. sporazumna odpoved delovnega razmerja
 5110. Plača
 5111. nadomestilo plače
 5112. zaposlitev za dol.čas, dopust in regres
 5113. Določen čas II.del
 5114. regres
 5115. odpoved po končani porodniški
 5116. bolniska
 5117. regres in dopust
 5118. Neuspeli javni natečaj
 5119. Plača po kolektivni pogodbi ali...
 5120. Glavni delodajalec
 5121. regres
 5122. Izmika se zaposlitvi
 5123. pretek pogodbe za določen čas
 5124. Obvestilo o redni odpovedi - odpoved
 5125. Zaposlitev nekoga ki je studiral v tujini
 5126. Jubilejna nagrada
 5127. neupravičen odtegljaj od plače?
 5128. Zdravniški pregled pred zaposlitvijo
 5129. regres in bolniška
 5130. koliko so plačani pripravniki s 7.stopnjo izobrazbe?
 5131. odpovedni rok
 5132. Dodatek na delovno dobo
 5133. Regres - določen čas
 5134. Predcasna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
 5135. Bolniški stalež
 5136. Regres
 5137. Pripravništvo in študentsko delo
 5138. Presežek ur
 5139. Dolocen cas - koliko dopusta in visina regresa
 5140. dopust pri podaljšanju pogodbe
 5141. Inšpekcija
 5142. Plače
 5143. Podaljševanje
 5144. menjava zaposlitve
 5145. REGRES
 5146. Delo po preteku pogodbe za določen čas- NUJNO!
 5147. razlog podaljšanja pogodbe
 5148. PREMESTITEV
 5149. Institucionalno varstvo v okviru VDC
 5150. Nerazumljiv člen pogodbe
 5151. višina regresa za leto 2007
 5152. Nadure, regres
 5153. Letni dopust
 5154. Koliko regresa in dopusta ?
 5155. upokojitev
 5156. Kaj storiti?
 5157. Regres
 5158. Pogodbeno delo
 5159. Porodniški dopust!
 5160. višina regresa zapripravnike
 5161. Koriščenje dopusta
 5162. PREMEŠČANJE
 5163. javna dela in regres
 5164. Koriščenje dopusta
 5165. priložnostno delo
 5166. Regres 2007
 5167. delo na terenu
 5168. Višina regresa, jubilejna nagrada in odpoved iz krivdnega razloga
 5169. regres za dopust javna dela 2007
 5170. Kako naj zaposlim človeka ki mi pomaga
 5171. poskusno delo kot metoda izbiranja kandidatov
 5172. regres za pripravnike?
 5173. Odprtje s.p.
 5174. Regres za letni dopust
 5175. porodniška
 5176. Zaposlitev za določen čas
 5177. Popoldanski s.p.
 5178. regres
 5179. Izplačilo provizije
 5180. Sorazmerni del letnega dopusta
 5181. Jubilejna nagrada
 5182. Pogodba o sodelovanju
 5183. Študentka-bolniška
 5184. Regres za letni dopust
 5185. Potrdilo o izrabljenem dopustu in izplačilu regresa
 5186. Ponudba
 5187. porodniška-regres
 5188. Prva zaposlitev
 5189. Regres,dopust (porodniška)
 5190. 1.maj.
 5191. pogodba in dopust
 5192. Potek pogodbe za določen čas-Prosim nujno!!!
 5193. regres,dopust
 5194. Vodja nabave - Istrabenz turizem
 5195. sofinaciranje študija
 5196. KAJ NAJ NAREDIM?
 5197. večji dopust
 5198. Rada bi zamenjala službo
 5199. REGRES ZA DPUST 2007
 5200. kako je z regresom
 5201. Prosim nujno!!! - ODPOVED POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 5202. nedelje
 5203. Sprememba karierne poti
 5204. Delo s skrajšanim delovnim časom še enkrat
 5205. Dodatki
 5206. podaljšanje odpovednega roka zaradi bolniške
 5207. plače in drugi prejemki
 5208. Porodniska in regres
 5209. regres in dopust pripravnika
 5210. NOSEČNOST IN BREZPOSELNOST
 5211. regres za letni dopust
 5212. Primerna izobrazba
 5213. Ali je po razgovoru pametno poklicati delodajalca
 5214. odpoved
 5215. MINIMALNA PLAČA za VII.stopnjo izobrazbe
 5216. dopust
 5217. Razlika med pogodbo za določen in nedoločen čas
 5218. placilo nadur
 5219. Plača glede na delo v treh izmenah
 5220. Regres
 5221. dpoust in regres
 5222. Potrebujem nasvet
 5223. regres in dopust
 5224. Delo s skrajšanim delom časom ponoči
 5225. ODHOD V POKOJ IN DNEVI DOPUSTA
 5226. IZKORIŠČANJE ???
 5227. Odpovedni rok
 5228. Zaposl. za dol. čas in regres
 5229. Prosim za nesvet
 5230. Sorazmerni del regresa
 5231. nadure
 5232. regres in porodniška
 5233. sporazumna prekinitev delovnega razmerja
 5234. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELODAJALCA
 5235. dopust in regres
 5236. Kaj mi pripada?
 5237. DELOVNI INŠPEKTOR
 5238. Zaposlitev za določen čas
 5239. bolniško nadomestilo v času brezposelnosti
 5240. vročitev odpovedi
 5241. Odprtje enoosebne d.o.o. brezposelne osebe
 5242. CV v angleščini
 5243. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE in DELOVNA KNJIŽICA
 5244. Dopust
 5245. POGODBA
 5246. Zaposlitev pri dveh delodajalcih
 5247. REDNA ODPOVED IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI
 5248. hramba prošenj
 5249. mentor
 5250. regres in dopust
 5251. Plača - tajen podatek?
 5252. regres za letni dopust
 5253. vračilo šolnine
 5254. javna dela in dopust
 5255. zdravniški pregled
 5256. ne vem kakšna dela sve lahko iščem
 5257. regres
 5258. odpoved med bolniško
 5259. Odpustitev ob poteku poskusnega roka
 5260. Regres za letni dopust
 5261. zaklenjene sanitarije
 5262. Regres
 5263. PLAČILO ZA PREVOZ
 5264. Odpoved med bolniškim staležem
 5265. Javno delo!
 5266. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 5267. Odpoved delovnega razmerja
 5268. olajšava za otroke med letom
 5269. plača in nadomestila
 5270. dnevnica
 5271. Regres
 5272. Ali mi pripada regres?
 5273. Bolniško nadomestilo za tujce
 5274. izplacilo osebnega dohodka
 5275. Ne omogočijo lažjega dela
 5276. Veljavnost pogodbe
 5277. Prisilni dopust zaradi neizplačevanja plač?
 5278. Brezposelnost in nosečnost
 5279. Regres, dopust in študij ob delu pri pogodbi za določen čas
 5280. jubilejna nagrada
 5281. Test na droge
 5282. Delo upokojenca
 5283. plačilo projekta
 5284. Dodatek na delovno dobo!
 5285. denarno nadomestilo
 5286. Prevoz na delo
 5287. uvajanje novega delavca-študenta
 5288. Delovna doba
 5289. podjemna pogodba
 5290. Regres in dopust
 5291. Podjemna pogodba v javni upravi
 5292. Pravica do izrabe dopusta pred nastopom porodniške
 5293. s.p.
 5294. prevoz na delo
 5295. Odtrgljaj od plače
 5296. Boleznina
 5297. Prerazporeditev delovnega časa
 5298. regres
 5299. Neprekinjeno delovno razmerje
 5300. razno
 5301. Izredna odpoved delodajalcu!!!
 5302. Neizkoriščen letni dopust
 5303. Dodatek na delovno dobo
 5304. študent in s.p.
 5305. Regres za prehrano med delom
 5306. Prevoz na delo
 5307. Pogodba in tožba
 5308. malica
 5309. odpravnina in regres
 5310. Letni dopust- prva zaposlitev
 5311. odpoved
 5312. Višina nadomestila za bolniško zaradi bolezni
 5313. Izkoristek dopusta
 5314. pogodba o zaposlitvi
 5315. uvajanje novega sodelvca - študenta
 5316. Predčasna upokojitev
 5317. prekinitev del. razmerja
 5318. honorarno delo
 5319. Regres za letni dopust
 5320. Ocenjevanje delovne uspešnosti
 5321. pogodba o zaposlitvi
 5322. Plača po urni postavki in ne dogovorjena bruto plača
 5323. Položaj starejših delavcev na trgu dela
 5324. Delo med dopustom
 5325. prekinitev invalidu III.kategorije
 5326. Podjetje tik pred stečajem!!!
 5327. ruski turnus
 5328. sporazum o razveljavitvi pogodbe
 5329. Poklici prihodnosti
 5330. Letni dopust
 5331. ODPOVEDNI ROK
 5332. Pogodba za določen čas
 5333. Odpravnina-odpoved iz poslovnih razlogov
 5334. ODPOVED
 5335. enoosebna d.o.o.
 5336. Delovni čas
 5337. letni dopust
 5338. s.p. in d.o.o.
 5339. zamenjava službe-prva zaposlitev
 5340. DOPUST
 5341. Bolniška
 5342. Pogodba
 5343. s.p.---> zavod za zaposlovanje
 5344. praznik
 5345. Pretek pogodbe
 5346. Konkurenčna prepoved
 5347. Prejmki voznika
 5348. upravičenost podjemne pogodbe
 5349. NUJNO: predčasna prekinitev pogodbe
 5350. NADOMESTILO PLAČE
 5351. Dopust pred porodniško
 5352. Prejemki
 5353. predhodne izkušnje
 5354. ŠIKANIRANJE
 5355. DELOVNO DOVOLJENJE
 5356. Evidenca nadur
 5357. Ali mi pripada dodaten dan dopusta za pogoje dela?
 5358. Zavod za zaposlovanje
 5359. določen čas
 5360. regres in dopust
 5361. prevoz na delo
 5362. koriščenje dopusta v odpovednem roku
 5363. Odpovedni rok in dopust
 5364. Polovični delovni čas
 5365. Pogoji za celoten regres v 2007?
 5366. porodniška in regres
 5367. pridobitev pravice do dopusta
 5368. BONITETA ZA ODDIH
 5369. NADURE
 5370. dopust
 5371. Regres za letni dopust
 5372. koliko dopusta?
 5373. POPOLDANSKA IZMENA ( + 10 % )
 5374. odpravnina nujno
 5375. Veljavnost prve pogodbe ob podpisani novi
 5376. sem izjemen primer
 5377. Nasvet
 5378. neizplačan regres
 5379. Začasno skrajšan delovni čas
 5380. Pravica do izrabe letnega dopusta
 5381. plačilo šolnine
 5382. angleščina
 5383. Izobrazba
 5384. dopust pri skrajšanem delovnem času
 5385. odpoved
 5386. polovicni delovni cas
 5387. Izplačilo dodatka za delo na praznik
 5388. Pravica do odpravnine
 5389. redno delo
 5390. delavčeva odpoved
 5391. Vrnitev na delovno mesto po preteku porodniške
 5392. NAGRADA ZA 10 LET
 5393. Javno delo!
 5394. Delo na državni praznik
 5395. Plača programerja??
 5396. Obvezna praksa in plačilo
 5397. Upoštevanje delovne dobe
 5398. zmanjšanje dopusta
 5399. Nadure za voznike
 5400. Oglas v Dnevniku dne 3.2.2007: Sprejmi izziv !
 5401. odhod v pokoj
 5402. Zaposlovanje tujcev.
 5403. kaj gre v fond ur
 5404. Ne/delo na praznik
 5405. neizplačani regresi za pretekla leta
 5406. DELOVNA DOBA
 5407. obvestilo delodajalcu o nosečnosti
 5408. odpovedni rok
 5409. gr.tehnik
 5410. 31 let delovne dobe
 5411. dohodki ob pokojnini
 5412. premestitev z delovnega mesta
 5413. Neplačane nadure?
 5414. Ustanovitev S.P. in zaposleni
 5415. regres in ostanek dopusta
 5416. Interpretacija odpovednega roka
 5417. Dodatno delo
 5418. Plača kemijskega tehnologa
 5419. plačane ure
 5420. odhod v pokoj in dopust
 5421. javno delo in prazniki
 5422. Delo preko s.p.ja
 5423. Pripravništvo za novinarje!!!!!
 5424. brezposelna - porodniška
 5425. potni stroški
 5426. Koriščenje dopusta po porodniški - drugič
 5427. Ali lahko delodajalec briše nadure?
 5428. upokojitev
 5429. Kot S.P. se bom prijavila na zavod za zaposlovanje
 5430. Ali imam pravico do pokojnine
 5431. posledice bolniške
 5432. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 5433. Regres
 5434. menjava delovnega mesta
 5435. Aneks k pogodbi
 5436. Vloga
 5437. Pogodba o zaposlitvi
 5438. Delo brez pogodbe
 5439. Bolniška
 5440. študijski dopust pripravnika
 5441. ALI SEM UPRAVIČENA DO CELAGA REGRESA
 5442. Božičnica
 5443. Prošnja
 5444. dopust 2006
 5445. regres 2003
 5446. pogodba o delovnem razmerju
 5447. Kriteriji za določanje dopusta
 5448. Kako preveriti ali mi delovna doba teče?
 5449. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi!!!
 5450. vprašanje glede koristenja dopusta prenešenega iz preteklega leta
 5451. Možnost napredovanja
 5452. Spoštovanje odpovednega roka
 5453. Določen čas!?
 5454. Dopust
 5455. kakšđne so lahko posledice?
 5456. aneks h kolektivni pogodbi
 5457. REGRES
 5458. Iskanje prve zaposlitve
 5459. Pojasnilo
 5460. dodatek za ločeno življenje
 5461. odpoved delovnega razmerja in dopust
 5462. dopust in odpoved
 5463. Variabilni del
 5464. plača glede na stopnjo izobrazbe
 5465. delovna doba
 5466. Prekinitev delovnega razmerja
 5467. zaposlitev prek javnih del
 5468. Rezultati psihometričnega testiranja
 5469. Dopust pred porodniško
 5470. REGRES
 5471. regres in dopust
 5472. letni dopust
 5473. Zaposlitev za nedoločen čas
 5474. Regres
 5475. Odpoved pred iztekom pogodbe
 5476. ZaPOSLITEV
 5477. Neizplačan regres iz 2002
 5478. pravice,možnosti
 5479. REGRES IN PORODNISKA
 5480. prekinitev delovnega razmerja
 5481. Študijski dopust - ZDR člen 173
 5482. Porodniška
 5483. REGRES IN PORODNIŠKA
 5484. Noseča študentka
 5485. Priznavanje višje izobrazbe
 5486. Polovični delovni čas in pokojninsko zavarovanje
 5487. REGRES - enak znesek za vse zaposlene?
 5488. Povišanje plače
 5489. Kaj je minimalna plača
 5490. Delovna knjižica
 5491. IVALIDSKA UPOKOJITEV
 5492. volontersko pripravništvo
 5493. DELOVNE OBVEZNOSTI
 5494. Do koliko dopusta sem opravičen?
 5495. Drugo podjetje in dopust za leto 2006
 5496. Zanima me
 5497. koriščenje dopusta po porodniški
 5498. Regres
 5499. razvrstitev v plačilni razred
 5500. Vabilo na razgovor
 5501. Kariera
 5502. Regres za prehrano
 5503. REGRES IN PORODNIŠKA
 5504. plača špediterja
 5505. konkurenčna klavzula
 5506. Dopust pred porodniško
 5507. Bolniška?
 5508. Re.: Alkoholiziranost
 5509. Neizkoriščen dopust in odpovedni rok
 5510. brezposlenost
 5511. pogojevanje božičnice
 5512. Alkoholiziranost
 5513. svetujte mi
 5514. Ponudba neustreznega dela
 5515. Redna odpoved delovnega razmerja
 5516. Porodniški dopust
 5517. Skrajšan delovni čas
 5518. višina plače
 5519. Prostovoljno pripravništvo
 5520. neplačan prevoz (2)
 5521. dodatek za terensko delo
 5522. delodajalec noče plačati prevoz na delo
 5523. učenje in nadzor sodelavca
 5524. 13 PLAČA in možnost pritožbe
 5525. porodniška
 5526. Fleksibilen delovni čas in nadure
 5527. poskusna doba in bolniška
 5528. nedoločen čas - porodniška
 5529. Do kdaj velja pogodba za določen čas v primeru bolniške odsotnosti?
 5530. dopust
 5531. 20 let
 5532. porodniski dopust
 5533. Dopust
 5534. ali je upravicen do nadomestila
 5535. zaposlitev za določen čas, krajši delovni čas
 5536. Odpravnina poslovodni osebi
 5537. koriščenje dopusta pred porodniško
 5538. pogodba za določen čas&nosečnost
 5539. Prva zaposlitev
 5540. Služba
 5541. delovni inšpektor
 5542. zakoni
 5543. minimalen dopust
 5544. Kolektivna pogodba
 5545. plačilna lista brez podpisa in žiga
 5546. Letni dopust pri menjavi delodajalca
 5547. Nova delovna sila
 5548. Slanje CV
 5549. Zamujanje plač in menjava službe
 5550. Premestitev na drugo delovno mesto
 5551. Dnevnice in dodatek za ločeno življenje
 5552. Letni dopust
 5553. jubilejna nagraada
 5554. Izobraževanje
 5555. pogodba
 5556. Zaposlitve australija
 5557. napredovanje
 5558. jubilejna nagrada
 5559. Delo v tujini
 5560. koriščenje neplačanega dopusta
 5561. regres
 5562. Kršenje kolektivne pogodbe
 5563. Odpoved dela in začetek rednega študija?
 5564. JAVNA DELA
 5565. Regres
 5566. ŽIVLJENJEPIS
 5567. koriščenje letnega dopusta
 5568. Delovni čas
 5569. Zaščita
 5570. Znižanje plače
 5571. ODPOVED MED PORODNIŠEM DOPUSTOM
 5572. RAZGOVOR
 5573. STEVARDESA
 5574. regres
 5575. plačilna lista
 5576. cenilec starin
 5577. osnovna plača!!!
 5578. odtegljaji od plače
 5579. božičnica
 5580. socialna podpora in porodniški dopust
 5581. jubilejna nagrada
 5582. Spremenjen urnik
 5583. Zmanjšanje tarifnih in plačilnih razredov pri premestitvi na lažje delovno mesto
 5584. Vmesna prekinitev
 5585. odteglaji
 5586. DELAVNA OBLEKA
 5587. Znižanje osnovne plače
 5588. osebni pregled ob prihodu na delo
 5589. Dopust koriščenje
 5590. nadomestilo za terensko delo
 5591. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 5592. nadurno delo
 5593. Delo za določen čas in invalidnost
 5594. Perspektivni poklici v prihodnje
 5595. PRETEK POGODBE ZA DOLOCEN CAS
 5596. dopust
 5597. Odpoved delovnem invalidu
 5598. Plačilo šolnine mag. študij
 5599. Projektno organizirano delo
 5600. malica
 5601. NADOMESTILO ZA PRAZNIK 2.
 5602. regres
 5603. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
 5604. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 5605. nadomestilo za praznik
 5606. Postopek prijave na prosto delovno mesto
 5607. Dopust
 5608. plača
 5609. Prisilne nadure
 5610. dodatek na delovno dobo pri obračunu plač - REPLIKA NA ODG.
 5611. Obračun potnih stroškov
 5612. Samozaposlen na borzi?
 5613. plačilo viška ur in letnega dopusta
 5614. REGRES
 5615. Penali na plačilni listi
 5616. Pravica do regresa in do letnega dopusta
 5617. delovno razmerje in dopusti
 5618. Dopust
 5619. dodatek na delovno dobo pri obračunu plač
 5620. letni dopust
 5621. samozaposlitev
 5622. regres
 5623. delo brez placila
 5624. NAPREDOVANJE
 5625. dietna malica in izplačilo
 5626. Terenski komercialist
 5627. SLUŽBENA ODSOTNOST
 5628. Nepravilnosti v podjetju
 5629. Kako naprej???
 5630. Koriščenje letnega dopusta
 5631. PLAČE
 5632. Odpoved pred pretekom pogodbe za določen čas
 5633. stečaj med porodniško
 5634. priporočilno pismo
 5635. garancija delodajalca
 5636. dopust
 5637. Odpoved(prekinitev) delovnega razmerja
 5638. Jubilejna nagrada
 5639. Bolniška in dopust
 5640. zaposlitev za določen čas
 5641. primer življenjepisa v tabelarni obliki
 5642. REGRES
 5643. pokojnina
 5644. Kolik dopusta mi pripada pri novem delodajalcu
 5645. Javna dela in nadomeščanje dneva zaradi udeležbe na zaposlitvenem sejmu
 5646. potni stroški
 5647. ZNESEK REGRESA!
 5648. OTROŠKI DODATEK
 5649. Odpoved in regres!
 5650. Koriščenje viška ur?
 5651. porodniška
 5652. letni dopust
 5653. Plača
 5654. Dodatek na delovno dobo
 5655. PLAČE
 5656. pogodba za določeni čas
 5657. interna zaposlitev
 5658. Delo v italiji
 5659. Bolniška v času in po dopustu za varstvo in nego otroka
 5660. BOŽIČNICA OZ 13 PLAČA
 5661. Izplačilo regresa
 5662. Dopust
 5663. Poskusno delo
 5664. popoldensko delo in nedeljsko delo do 3 leta otrokove starosti
 5665. Izobrazba
 5666. Procent od plače?
 5667. Zamude pri izplačilu plače
 5668. neznam se odločiti
 5669. kako do zaposlitve na Cipru
 5670. Pogodba za določen čas
 5671. koriščenje LD v odpovednem času 2
 5672. koriščenje LD v odpovednem času
 5673. izračun porodniške
 5674. Starostna diskriminacija
 5675. Veljavnost povpraševaja
 5676. Koriščenje letnega dopusta po porodniškem dopustu
 5677. delodajalec ne poštuje pogodbo o delu
 5678. ponudba za delo v proizvodnji
 5679. dodatek na delovno dobo
 5680. Sorazmerni delež dopusta ali celotni dopust?
 5681. REGRES???
 5682. Minimalni odpovedni rok
 5683. Zdravniški pregled pred prvo zaposlitvijo
 5684. Izračun letnega dopusta?
 5685. zavrnitve dopusta
 5686. Kdaj lahko da delodajalec odpoved?
 5687. KOLEKTIVNI DOPUST
 5688. dolžnosti toliko, pravic pa nič
 5689. Porodniška
 5690. pLAČILO MANJKOV V PODJETJU
 5691. Službene vizitke
 5692. KDAJ V POKOJ?
 5693. Odtegljaji
 5694. Povračilo za vožnjo
 5695. Po porodniški
 5696. pogodba
 5697. delo v tujini
 5698. Izobraževanje
 5699. Nova zaposlitev
 5700. Plačilna lista,minimalna plača
 5701. Po devetih mesecih
 5702. Dohodnina!!!
 5703. Nova pogodba - nova zaposlitev
 5704. Kako podati izredno odpoved
 5705. Invalidnost
 5706. Veze in poznanstva v zaposlovanju
 5707. kako do svojega denarja
 5708. Termin dopoldanskega dela
 5709. Zavržena tožba po 115.členu ZDR?!
 5710. Štiendija in vračilo
 5711. Porodniška in neizrabljen dopust
 5712. Fotografija
 5713. Odslovitev delavca
 5714. regres
 5715. Izredna odpoved!
 5716. jubilejna nagrada
 5717. casino
 5718. kazni
 5719. Sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
 5720. Plača pripravnika v javni upravi
 5721. Nova pogodba - nova zaposlitev
 5722. Zaskrbljena??
 5723. pojmovanje naslednjih izrazov
 5724. Mnenje za pravico delavcev
 5725. dohodnina - vzdrzevane druzinske clane
 5726. Tujci in zaposlovanje
 5727. Zimski čas-gradbeništvo
 5728. ZAPOSLOVANJ ZA DOL. ČAS
 5729. Bolniška, odpoved iz poslovnega razloga
 5730. Invalidnost in nadomestilo
 5731. minimalna bolniška in regres
 5732. Stimulacija
 5733. Praksa
 5734. Prejela subvencijo,plače pa ni!!
 5735. polovični delovni čas
 5736. Nova pogodba o zaposlitvi
 5737. obveznosti do starega delodajalca po prenehanju delovnega razmerja
 5738. Delovna doba
 5739. POGODBA ZA DOLOCEN CAS
 5740. Kaj potrebujem urediti pred prvo zaposlitvijo?
 5741. plačilna lista
 5742. odmor za malico
 5743. Iztek pogodbe za določen čas
 5744. zaposlitev za določen čas
 5745. Delovni čas
 5746. konec pogodbe ob začetku porodniške
 5747. NUJNO PROSIM - usklajevanje zaposlitve in študija ob delu
 5748. DOPUST PRED PORODNIŠKO!!!!!!!!!!!
 5749. Stopnja izobrazbe
 5750. zaposlitev za krajši delovni čas
 5751. Zaposlitev upokojenca
 5752. Obdelava Internega razpisa
 5753. Koriščenje prostih dni
 5754. regres
 5755. Pravice in dožnosti delodajalca - zdravje
 5756. Plačilni dan
 5757. pogodba o zaposlitvi in odpovedni rok
 5758. Izplačilo
 5759. Izplačilna lista
 5760. Pogodba za določen čas
 5761. Odmor za malico
 5762. Delovni čas
 5763. Odločba o letnem dopustu
 5764. Kdaj se bo začelo ukrepati?
 5765. dopust-zaposlitev-6 mesecev
 5766. skrajšan delovnik (bolniška), dopust, praznik
 5767. Nadure
 5768. V iskanju izkušenj
 5769. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
 5770. Regres
 5771. vrnitev iz dopusta za varstvo in nego otroka
 5772. Pogodbe za določen čas
 5773. Bolniška do 30 dni
 5774. redni letni dopust
 5775. Odpoved in regres
 5776. plača in bolniška
 5777. Delo v okolici Beograda
 5778. Izhodiščna plača
 5779. redna odpoved delov. razmerja
 5780. pogodba
 5781. kako opraviti drugi razgovor pri delodajalcu?
 5782. višina plače
 5783. Prva zaposlitev
 5784. Delovno mesto
 5785. Bolniška
 5786. Kako v primeru neplačanega regresa ?
 5787. potni stroški in zaposlitev
 5788. bruto/neto
 5789. potek pogodbe za določen čas
 5790. Plačilo v času izobraževanja
 5791. REGRES
 5792. Dopust ob redni odpovedi
 5793. ŠTEVILO DNI DOPUSTOV NA DELOVNO DOBO
 5794. Odmera letnega dopusta in regresa v primeru krajšega del. časa zaradi starševstva
 5795. porodniški dopust
 5796. odpovedni rok
 5797. Delo na ladji
 5798. POSTOPEK PRIDOBITVE SOCIALNE POMOČI
 5799. Štiri urni delovnik
 5800. po porodniškem dopoustu v javna dela
 5801. trganje od plače
 5802. nujno
 5803. Kako priti do delodajalca,ki zna ceniti vrednote predanega delojemalca
 5804. Skrajšan delovnik
 5805. Kdaj izplačilo razlike regresa?
 5806. kako do zaposlitve
 5807. Spletna stran
 5808. norme
 5809. zaposlitvene možnosti
 5810. Dopust
 5811. Plačilna lista, delo za določen čas, plačilo
 5812. regres
 5813. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI
 5814. Usposabljanje na delovnem mestu
 5815. IZPLAČILO REGRESA
 5816. Prijava na delovna mesta, katerim trenutno moja izobrazba še ne ustreza
 5817. Iskanje dela v času študija
 5818. Nova pogodba o zaposlitvi
 5819. odpravnina
 5820. prisilna odpoved
 5821. Reorganizacija v podjetju
 5822. kakšen status imam
 5823. Pogodba za določen čas - nosečnost
 5824. bolniški stalež - delo za 4 ure oz. polovični delovni čas
 5825. Delo v tujini in porodniška po vrnitvi
 5826. Obračun preostalega dopusta
 5827. odpoved
 5828. izplačilo regresa in dopusta
 5829. Dopust v času odpovednega roka
 5830. Nedoločen čas
 5831. ODLODŽBA ZA LETNI DOPUST
 5832. Dopust med odpovednim rokom - NUJNO
 5833. zaposlitev za določen čas in nosečnost
 5834. delo za določen čas, dopust
 5835. Sorazmerni del dopusta
 5836. zobna asistentka
 5837. DOPOLDANSKO DELO
 5838. prerazporeditev delovnega mesta
 5839. Celoten dopust in regres ali sorazmerni delež
 5840. Zdravniški pregled
 5841. kako prepričati delodajalca, da si pri 55 letih sposoben aktvino delati
 5842. Prekinitev del.razmerja-NUJNO!
 5843. Izračun odpravnine
 5844. POračun regresa!
 5845. "POSOJILA" NAMESTO PLAČE
 5846. Odmera letnega dopusta
 5847. brezposelnost & višina bolniške
 5848. POGOJI DELA
 5849. porodniška-pravica do regresa?
 5850. Pravica?
 5851. dopust pred pokojem
 5852. Delovni čas
 5853. odpovedni rok
 5854. Dopust in regres
 5855. nadure
 5856. OCENA POSKUSNEGA DELA
 5857. Avtorski honorar v času porodniškega dopusta
 5858. izplačilo regresa
 5859. izobraževanje
 5860. povišica
 5861. odgovornost
 5862. DELOVNO RAZMERJE - KAJ STORITI??
 5863. odpoved delodajalcu
 5864. jubilejna nagrada
 5865. Prekinitev delovnega razmerja invalidu III
 5866. odpoved delovnega razmerja
 5867. zahvalni dopis
 5868. Regres za leto 2005
 5869. odpoved pogodbe
 5870. neplačan dopust
 5871. PREKINJENA DELOVNA DOBA
 5872. Odgovornost študenta pri manku v podjetju?
 5873. Odpoved zaradi poslovnih razlogov
 5874. DODATEK PO ZAKONU
 5875. Samozaposlitev s.p.-porodniški
 5876. Kaj če delodajalec ne plačuje prispevkov
 5877. ODPOVEDNI ROK?
 5878. zaposlitev in nosečnost
 5879. NUJNO - Prenehanje delovnega razmerja - NUJNO
 5880. REGRES???
 5881. delovna obveznost
 5882. Odpovedni rok
 5883. odpravnina - izredna odpoved
 5884. Predčasna prekinitev porodniške
 5885. Minimalna plača
 5886. Potni stroški
 5887. Pravica do podatkov izbranega kandidata
 5888. Odpoved in nova zaposlitev
 5889. Regres
 5890. regres pri s.p.
 5891. Poskusno delo
 5892. Regres spet?
 5893. Dopust
 5894. Nadaljevanje dejavnosti
 5895. Obvestitev o nosečnosti
 5896. koriscenje dopusta
 5897. JAVNA DELA IN REGRES ZA 2006
 5898. potni nalogi v zvezi s izposojanjem službenega vozila
 5899. Delovna knjižica, regres in dopust
 5900. NOČNO IN POPOLDANSKO DELO
 5901. Bolniska in pravica do financne pomoci
 5902. Regres in odpoved
 5903. dopust in regres
 5904. Nosečnica in delo v trgovini
 5905. Sorazmeren ali celotni regres?
 5906. Odpoved iz poslovnih razlogov!
 5907. Ali se lahko letni dopust prenese v naslednje leto?
 5908. Porodnina
 5909. Trajanje dela
 5910. Dopust in neplačan dopust
 5911. Poskusna doba
 5912. KAJ NAREDITI,ČE DELODAJALEC ZAVRNE PROŠNJO
 5913. sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
 5914. kako najti zaposlitev za diplomiranega ekonomista
 5915. Varčevanje v času brezposelnosti
 5916. regres
 5917. INVENTURNI MANJKI V TRGOVINI Z OBLAČILI
 5918. Odpoved
 5919. Regres
 5920. Bolniška in dopust!
 5921. IZplačilo dopusta?
 5922. regres in pauze
 5923. brezplačno delo
 5924. Pripravništvo
 5925. avtorska pogodba
 5926. Odpoved pogodbe?
 5927. regres
 5928. Odpoved pogodbe
 5929. Prerazporeditev delovnega časa
 5930. odpoved
 5931. Bolniška
 5932. regres 2006
 5933. Porodniška
 5934. plačilo regresa
 5935. Menjava
 5936. Samostojni podjetnik
 5937. Odpoved in letni dopust ter regres
 5938. Regres
 5939. Poslovni razlogi odpovedi
 5940. Problem po porodniški
 5941. ODPOVED DIREKTORJA
 5942. Splošna izobrazba
 5943. Regres!?
 5944. Poklicni voznik
 5945. odpoved
 5946. regres
 5947. Bolniška in izplačilo dopusta ter regresa!
 5948. Dnevnice za tujino
 5949. Javno delo in regres
 5950. Preprosto, kako se učinkovito lotiti problema?
 5951. bolniška
 5952. starost in zaposlitev
 5953. avtorska pogodba
 5954. Zastopništvo
 5955. iz nedoločenega v določen čas
 5956. Odpoved in koriščenje dopusta
 5957. Regres in bolniška
 5958. Zaposlitev za določen čas
 5959. porodniška
 5960. regres po odpustu
 5961. Pomoč
 5962. Dopust 2006
 5963. zaščita
 5964. Dana odpoved, potem zanositev
 5965. porodniška - polovični delovni čas
 5966. Znižanje bruto plače
 5967. Dopust za selitev?
 5968. Obračun bolniške
 5969. Pogodba za zaposlovanje
 5970. obveza ur ponovno
 5971. Je vse pravilno plačano?
 5972. obveza ur
 5973. KAKO DO REGRESA?
 5974. LETNI DOPUST IN REGERS
 5975. JUBILEJNA NAGRADA
 5976. Kako do zaposlitve brez izkušenj?
 5977. LETNI DOPUST IN REGRES
 5978. Kako do zaposlitve?
 5979. regres in letni dopust
 5980. IZPLAČILO PLAČE
 5981. NADURNO DELO
 5982. Porodniška-regres-dopust
 5983. Individualna pogodba o zaposlitvi
 5984. PRIDOBITEV LICENCE
 5985. dopust za selitev
 5986. bolniška ob izteku pogodbe
 5987. REGRES
 5988. Regres za lansko leto
 5989. prosti dan
 5990. izplačilo regresa
 5991. sodnik za prekrške
 5992. plača
 5993. Odpovedni rok pri pogodbi za določen čas
 5994. Dokup delovne dobe
 5995. nadomeščanje porodniške
 5996. Višina plače
 5997. Odpoved delovnega razmerja ob koncu porodniškega dopusta
 5998. Dnevnica oz. terenski dodatek ?
 5999. pogodba
 6000. dodatek po zakonu
 6001. jubilejna nagrada
 6002. SPOŠTOVANI!
 6003. Napredovanje ali odpoved
 6004. Koriščanje letnega dopusta...?
 6005. Regres
 6006. Pogodba o zaposlivti
 6007. Reorganizacija in premestitev na drugo delovno mesto
 6008. pogodba o zaposlitvi
 6009. PRENOS K DRUGEMU DELODAJALCU
 6010. Mirovanje delovnega mesta
 6011. regres
 6012. Višina plače
 6013. Dnevnica pri polovicnem delavniku?
 6014. Odpravnina ob upokojitvi
 6015. povračilo plačanega davka v Avstriji
 6016. Višina plače
 6017. Višina plače glede na izobrazbo
 6018. delo v tujini
 6019. PREVOZ, KAMERE
 6020. KAJ STORITI
 6021. zaposlitev brez pripravništva
 6022. Obvestilo o dopustu
 6023. 38. člen KP za kulturne dejavnosti
 6024. odpoved in honorarci
 6025. Zaposlitev v italijanskem podjetju
 6026. Izredna odpoved delodajalca
 6027. odpovedni rok
 6028. DOPUST
 6029. Kako dobiti prakso
 6030. regres
 6031. Dopus, regres v novi službi
 6032. regres
 6033. tečaj iz gostinstva
 6034. Delovna doba
 6035. Delaj dobro!!
 6036. regres
 6037. JUBILEJNA NAGRADA
 6038. Redna odpoved s strani delavca
 6039. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 6040. Manj dopusta kot je napisano v pogodbi
 6041. višek
 6042. o dodatku po zakonu
 6043. prijava na razpis preko portala ''moje delo''
 6044. stroški prevoza
 6045. kajenje in zdravniški pregled
 6046. Pripravnik v javni upravi plača
 6047. Turnus
 6048. Izplačilo regresa?
 6049. podaljševanje pogodb
 6050. "GOSPODINJSKA POMOČNICA"
 6051. Dolžina odpovednega roka
 6052. denar
 6053. Jubilejna nagrada
 6054. Ali regres prejmem pri drugem delodajalcu?
 6055. Dopust in regres
 6056. Odmor Kdaj?
 6057. Nadomestilo za prehrano za nadurno delo
 6058. Trganje od OS
 6059. odpovedni rok
 6060. odpoved delovnega razmerja
 6061. vdovska pokojnina
 6062. Dnevnica
 6063. odpovedni rok
 6064. odločanje o pravnem položaju zaposlenih
 6065. odpoved
 6066. Kje zahtevati regres?
 6067. Dodatek po zakonu
 6068. Dodatne dni letnega dopusta
 6069. podaljševanje pogodbe
 6070. Potni stroški
 6071. delovna doba in delovne izkušnje
 6072. nosečnost in menjava službe
 6073. dopust
 6074. delovno mesto računovodja
 6075. Obračun plače tujcu
 6076. prenehanje delovnega razmerja odobritev LD za leto 2005
 6077. odpovedni rok med poskusno dobo
 6078. podjemna pogodba z upokojencem
 6079. ponovna pogodba o zaposlitvi za določen čas
 6080. dohodnina
 6081. materialni spori
 6082. Dvojna obdavčitev zaslužka med/v Slovenijo in Avstrijo
 6083. NOVI DELODAJALEC IN NOSEČNOST
 6084. Odpravnina
 6085. Odpoved
 6086. Število dni dopusta
 6087. Odtegljaji pri plači brez razloga in brez pojasnila
 6088. KOLEKTIVNA POGODBA-sprememba
 6089. DOPUST 3 ALI 6 DNI
 6090. kaj z regresom
 6091. nosečnost
 6092. OBRAČUN DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE
 6093. potrdilo o zaposlitvi
 6094. pokojnina
 6095. Izplačilo OD in regresa
 6096. Ali se delodajalec igra z menoj
 6097. nova pogodba za skrajšan del. čas
 6098. NAPOTITEV NA IZOBRAŽEVANJE
 6099. Bolniška - kdo plača
 6100. Odpovedni rok pri individualni pogodbi
 6101. dnevnice
 6102. Povračilo stroškov študentom
 6103. Prošnja za delo
 6104. NAjnižja plača
 6105. KAKO DO DELA
 6106. Nosečnost in odpoved zaradi poslovnih razlogov
 6107. Poskusno delo
 6108. Odpovedni rok
 6109. Potrdilo o vrsti dela
 6110. Spet regres
 6111. Porodniška v času brezposelnosti
 6112. pripravniška plača
 6113. Zadrževanje delavca po iztečenem odpovednem roku
 6114. plačevanje delovne dobe
 6115. vi. stopnja
 6116. Porodniški dopust po izteku zaposlitve za določen delovni čas
 6117. Mladi izobraženi in prva zaposlitev
 6118. JUBILEJNA NAGRADA
 6119. delo v tujini
 6120. predstavitev zaposlovanja v Avstraliji
 6121. koriščenje letnega dopusta
 6122. Odpovedni rok: Veljavnost splošne kol. pogodbe za gospodarstvo
 6123. DDV pri izvoz
 6124. neplacan dopust
 6125. minimalna plača v RS
 6126. Odgovor na oddano prošnjo
 6127. informacije o študiju v sidneyu
 6128. Neizkoriščeni dopust
 6129. eržen roman partizanska 41 4220 škofja loka
 6130. izobraževanje in poizkusna doba
 6131. Dodatek na delovno dobo - tujec
 6132. rezident - nerezident
 6133. Življenjepis
 6134. Koriščenje letnega dopusta pred nastopom porodniške
 6135. Odpovedni rok?
 6136. Pripravništvo-dopust
 6137. izredni prihodi
 6138. primerjava delovnih razmerij
 6139. Delo preko študentskega servisa
 6140. DOPUST
 6141. dopust
 6142. Porodniška
 6143. Porodniška - koliko letnega dopusta
 6144. ucitelj tehnicnega pouka
 6145. letni dopust
 6146. TEHNOLOG V PROIZVODNJI
 6147. Prekinitev delovnega razmerja zaradi razloga nesposobnosti in nadomestitev z delovršno pogodbo
 6148. povračilo stroškov prevoza na in iz dela
 6149. odpoved iz poslovnih razlogov
 6150. upokojitev
 6151. Delovna doba
 6152. Nosečnost
 6153. poskusna delovna doba
 6154. strokovni izpit
 6155. dohodnina
 6156. zajamčena najnižja plača
 6157. Obvestilo o izboru na delovno mesto
 6158. Psihometrični test
 6159. Priznavanje izobrazbe in pogodba za nedoločen čas
 6160. IZREDNA ODPOVED V ČASU NOSEČNOSTI
 6161. ODPRAVNINA
 6162. poskusna delovna doba
 6163. Študnetsko delo v tujini!
 6164. Pogodba za določen čas in odpovedni rok
 6165. zaposlitev
 6166. OBVESTILO O ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI
 6167. Kako po končanem porodniškem dopustu
 6168. DOPUST
 6169. regres
 6170. Dopus-regres-porodniška
 6171. Dopust in porodniški dopust
 6172. Pokojninska doba
 6173. nastop porodniške
 6174. Odpovedni rok
 6175. zavod za zaposlovanje za 4 ure
 6176. NOVEM CAR INTERIOR DESIGN-ŽALEC
 6177. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 6178. Kako sploh do delovne vize?
 6179. dopust
 6180. kratica
 6181. odpovedni rok in porodniška
 6182. 30.6. LD
 6183. Pogodba o šolanju
 6184. napredovanje
 6185. JUBILEJNA NAGRADA ZA 10 LET
 6186. neizplačan regres
 6187. Konkurenčna klavzula
 6188. Zaposlitev- plača
 6189. Nadomestilo za prehrano
 6190. Dopust ob prehodu
 6191. tujka
 6192. Kako bo z dopustom?
 6193. 53 let
 6194. letni dopust
 6195. odpoved pogodbe za določen čas_nadomeščanje na porodniški
 6196. ODPRAVNINA
 6197. Vrnitev na delo po porodniškem dopustu
 6198. POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
 6199. podjemna pogodba
 6200. Tehnološki višek
 6201. nosečnost in pogodba za določen čas
 6202. letni dopust
 6203. privatna patronaza
 6204. Odpoved v času bolniškega staleža
 6205. Odpoved brez razloga
 6206. Avtorski honorar ali honorarno delo
 6207. vročitev sklepa o prenehanju delovnega razmerja
 6208. NEIZPLAČANA ODPRAVNINA
 6209. delo
 6210. pogodba za določen čas in nova služba
 6211. spremljevale gibalno oviranega otroka
 6212. ODPRAVNINA
 6213. določen čas in porodniška
 6214. Pogodba o zaposlitvi
 6215. zivljenjepis
 6216. Odpoved delovnega razmerja
 6217. Delo za določen čas
 6218. Odpovedni rok
 6219. tujina
 6220. Nova pogodba o zaposlitvi
 6221. pogodba
 6222. Odpovedni rok
 6223. dopust za delo 20ur/teden
 6224. nedoločen čas
 6225. Razlaga za porodniška in zavod
 6226. ZAVOD IN PORODNIŠKA
 6227. koriščenje letnega dopusta
 6228. Kaj storiti, če pogodbe že več kot leto dni ni, skoraj vse ostalo pa 'klapa'?
 6229. Upravičena do regresa??
 6230. Pretek pogodbe
 6231. BOLNIŠKA 4 URE IN 4 URE LETNI DOPUST
 6232. ODPOVED POGODBE V ČASU POSKUSNE DOBE
 6233. Zaposlitev v tujini
 6234. ODPOVEDNI ROK
 6235. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
 6236. Povečan obseg dela
 6237. Odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov po prerazporedtivi k novemu delodajalcu - katera delovna doba velja?
 6238. POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
 6239. Dodatni tečaji za področje strojništva
 6240. Podaljšanje pogodbe med porodniškim dopustom
 6241. odmor
 6242. regres v času porodniškega dopusta
 6243. odpoved in letni dopust
 6244. Pogodbeno delo in socialna pomoč
 6245. KAKO DOZAPOSLITVE?
 6246. Porodniška, določen čas in prenehanje delovnega razmerja
 6247. Odpoved iz krivdnih razlogov na strani delodajalca
 6248. sofinanciranje študija
 6249. pregled
 6250. PORODNIŠKA IN DOLOČEN ČAS
 6251. Porodniška in letni dopust
 6252. Bolniška - pravna veljava aktov
 6253. Letni dopust
 6254. Individualna zaposlitvena pogodba
 6255. Konkurenčna klavzula v dobi poskusnega dela
 6256. ustanovitev turistične agencije
 6257. regres
 6258. podpora v odpovednem roku
 6259. izraba dopusta v času nosečnosti pred porodniško
 6260. TERENSKO DELO
 6261. Višina porodniške in skrajšan delovni čas
 6262. odpovedni rok in odpravnina
 6263. REGRES
 6264. regres
 6265. Terensko delo
 6266. ALOJZ ŠKET
 6267. spet potek pogodbe
 6268. Plača + odpovedni rok
 6269. regres
 6270. PLAČA TEKSTILNE DELAVKE .
 6271. Odpoved
 6272. podaljševanje
 6273. jubilejna nagrada in regres
 6274. odpoved pogodbe
 6275. sklenitev delovnega razmerja
 6276. ODPOVED IN DOPUST
 6277. Asistent v kadrovski službi
 6278. regres in letni dopust
 6279. odpovedni rok in dopust
 6280. Odpovedni rok
 6281. Odpoved med koriščenjem rednega letnega dopusta
 6282. Zaposlitev za nedoločen čas?
 6283. pripravništvo
 6284. mešano
 6285. Plačilo šolanja
 6286. vrsta pogodbe
 6287. Izobraževanje in odpovedni rok v primeru da ni bilo pogodbe o izobraževanju
 6288. Razgovor
 6289. popravljanje pogodbe
 6290. Koriščenje bolniške med odpovednim rokom
 6291. zaposlitev za določen čas
 6292. Dodatek na izmensko delo
 6293. Namera o odpovedi, selitev,...
 6294. delovni urnik v hotelu
 6295. Ali mi je upravičeno propadel dopust?
 6296. DELOVNI ČAS
 6297. TRGANJE DELA PLAČE
 6298. MIROVANJE NADOMESTILA
 6299. DOPUST
 6300. Ob zaprtju podjetja
 6301. 20 urni delovnik
 6302. MOŽNOST UPOKOJITVE
 6303. 56 urni delavnik
 6304. prekinitev delovnega razmerja in upokojitev
 6305. moznosti zaposlovanja
 6306. kako najti zaposlitev
 6307. franšizing in pravno nasledstvo
 6308. odpoved in nova zaposlitev
 6309. MIROVANJE NADOMESTILA
 6310. Čas prejemanja nadomestila
 6311. prenehanje delovnega razmerja
 6312. spremenjena pogodba-star dopust
 6313. regres, dpust
 6314. Odpovedni rok 2
 6315. prekinitev naročnine za revijo Moje delo
 6316. PLAČA PRIPRAVNIKA V ŠOLSTVU
 6317. plača
 6318. Pogodba o zaposlitvi
 6319. koriščenje dopusta
 6320. kaj storiti?
 6321. Odpoved dela in vrnitev delovne knjižice
 6322. USTNA ODPOVED !!!
 6323. regres
 6324. Vaše mnenje o višini plačila za delo
 6325. dopust, regres
 6326. delo ob nedeljah
 6327. alternative
 6328. delo preko polnega delovnega časa
 6329. Sistematizacija in plača
 6330. ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH
 6331. INDIVIDUALNA POGODBA IN REGRES, PREVOZ NA DELO,...
 6332. Razgovor
 6333. Pogodba za določen čas
 6334. znižanje plače
 6335. Pogodena zaposlitev
 6336. STAR DOPUST
 6337. Odpovedni rok
 6338. Družina
 6339. višina osnovne plače.
 6340. Koliko regresa mi pripada
 6341. bolniška - zaposlitev za dol.čas
 6342. Porodniška in letni dopust
 6343. Odpovedni rok pri zaposlitvi za določen čas
 6344. Dodatek na popoldansko delo
 6345. Javno delo - koliko dopusta?
 6346. PORODNIŠKA-BOLNIŠKA, DOPUST-NOVA PORODNIŠKA
 6347. seminar med porodniškim dopustom
 6348. Dopust in Regres
 6349. Samostojni podjetik
 6350. Odpovedni rok
 6351. Plača odvisna od izobrazbe ali delovnega mesta
 6352. Ali imam možnost plačevati delovno dobo?
 6353. Delo na terenu / delovni čas na vožnji
 6354. odpovedni rok
 6355. Kolektivna pogodba za banke
 6356. NEZADOVOLJSTVO
 6357. Kako pripraviti shemo za zaposlitveni razgovor v vlogi delodajalca
 6358. delo po pogodbi
 6359. OBRAČUN PLAČE
 6360. Službeni avto
 6361. Višina zaćčetne plače
 6362. Delovni preizkus
 6363. prošnja za odpoved
 6364. Regres
 6365. KDAJ pogodba za nedoločen čas?
 6366. Odpovedni rok
 6367. Po dani odpovedi na zavod?
 6368. Pozdravljeni!
 6369. Pozdravljeni.
 6370. Konkurencna klavzuja - nujno!!!
 6371. PONOVNO IZREDNA ODPOVED
 6372. KORIŠČENJE DOPUSTA
 6373. bolniška
 6374. PREVERJANJE
 6375. iztek pogodbe
 6376. odpoved delovnega razmerja
 6377. Regres in dopust
 6378. DELOVNO RAZMERJE - POGODBENO OD LETA 1996
 6379. izraba letneg dopusta
 6380. pravice in dolžnosti pri 4 urnem delavniku
 6381. Odpravnina
 6382. upravičenost odpovedi iz poslovnega razloga
 6383. zaposlitev za nedoločeni čas
 6384. Kaj storiti?
 6385. pogodba
 6386. božičnica
 6387. Poskusno delo
 6388. Odpoved
 6389. DOPUST MSZ
 6390. štiriurno delo
 6391. dopust po delovni dobi
 6392. odpovedni rok
 6393. Kako odprem sp?
 6394. potni stroški
 6395. 2. del regresa
 6396. zdravniški pregled
 6397. Inštruiranje
 6398. Štiriurno delo
 6399. 13. plača
 6400. Prisilna poravnava in drugi prejemki
 6401. delovni inšpektor
 6402. polovični delovni čas
 6403. Zahvala za dragoceni odgovor
 6404. Porodniški dopust
 6405. BOLNIŠKA
 6406. POSKUSNA DOBA IN ODPOVEDNI ROK
 6407. odpoved
 6408. Podaljsanje pogodbe o zaposlitvi
 6409. Moj delodajalec sanja pri belem dnevu. Želi, da dam odpoved
 6410. ŽALOST
 6411. (ne)odgovori agencij za posredovanje zaposlitev ???
 6412. višina plače
 6413. Odpravnina ob upokojitvi
 6414. Odpravnina ob upokojitvi
 6415. PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA
 6416. Znižanje plače v odpovednem roku
 6417. Menjava službe
 6418. odpoved izrečena ustno
 6419. Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula
 6420. NUJNO - pogodba o delu ali zaposlitev za krajši delovni čas
 6421. Kaj mi je storiti?
 6422. Mesečna delavska vozovnica
 6423. PRAVICA DO REGRESA
 6424. Individualna pogodba
 6425. sporazumna odpoved in prenos dopusta
 6426. pogodba za določen čas
 6427. IZREDNA ODPOVED
 6428. Odpoved in ponovna zaposlitev
 6429. malica
 6430. Delovno razmerje za nedoločen čas?
 6431. nagrada vajencu
 6432. zakon o dvigovanju bremen za tekočim trakom
 6433. Zakaj še ni odgovora na postavljeno vprašanje?
 6434. Pogodba za določen čas in odpoved
 6435. Odpoved in novo zaposlovanje
 6436. zaposlitev v tujini
 6437. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 6438. ODPOVED,REGRES,BOLNIŠKA
 6439. Menjava službe
 6440. Predčasna odpoved - delodajalec izkorišča - NUJNO!!!
 6441. Prerazporeditev-NUJNO
 6442. Odpovedni rok
 6443. Neugodna pogodba o zaposlitvi
 6444. Kaj storiti?
 6445. porodniška, dopust in regres, če si prej na bolniški
 6446. vdovska pokojnina
 6447. bolniška
 6448. povisanje
 6449. Kaj storiti
 6450. Pogodba o poslovnem sodelovanju
 6451. izobrazevanje za potrebe dela
 6452. Kako dalje?
 6453. Neplačan regres!
 6454. regres, odpoved
 6455. delovno razmerje
 6456. posloni razlog
 6457. regres, dopust, trinajsta plača
 6458. POTNI STROŠKI
 6459. Dopust - porodniška
 6460. DELOVNA KNJIGA
 6461. POVIŠANJE PLAČ V RS
 6462. Delna upokojitev
 6463. POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO
 6464. Prenehanje delovnega razmerja?
 6465. delovni čas
 6466. na kateri naslov poslati prošnoj
 6467. Službeni avtomobili
 6468. delovni čas
 6469. Zakaj zavod ne ukrepa?
 6470. Iz kje se računajo potni stroški za vrnitev?
 6471. pogodba za določen čas
 6472. Vračilo stroškov zdravstvenega pregleda
 6473. proste ure namesto nadur, dnevnice
 6474. Pogodba
 6475. Bolniška?!
 6476. neplačani dopust
 6477. Pripravniško delo
 6478. pogodba za določen čas in bolniška
 6479. porodniška
 6480. odpoved
 6481. prevoz na delo
 6482. OŽJI IZBOR KANDIDATOV ZA DELOVNO MESTO
 6483. regres
 6484. Neplacan dopust
 6485. porodniška, dopust in regres
 6486. vrnitev potnih stroškov
 6487. jubilejne nagrade
 6488. Nasvet
 6489. Odpoved pogodbe iz poslovnega razloga
 6490. Odpovedni rok.
 6491. brezposelna
 6492. sklenitev najemne pogodbe za delo pri maldinski knj prodaja knjig po prometu
 6493. ODPOVED POGODBE
 6494. izobraževanje ob delu
 6495. pogodba
 6496. ştalno bivanje in delovno dovoljenje
 6497. službena pot-dopolnitev
 6498. Reorganizacija
 6499. obvezno zdravstveno zavarovanje
 6500. dopust
 6501. Odpovedni rok
 6502. VRNITEV ŠOLNINE IN NADURO DELO
 6503. PRVA ZAPOSLITEV IN NUJNI OPRAVKI PRED TEM
 6504. Preklic pogodbe o zaposlitvi
 6505. Preklic pogodbe o zaposlitvi
 6506. koriščenje ur in delovni čas
 6507. prenos dopusta v naslednje leto
 6508. trgovec
 6509. delo s.p pri nas doma
 6510. Povrnitev stroškov za malico
 6511. Pogodba za določen čas
 6512. službena pot
 6513. dopust, regres
 6514. podpis pogodbe
 6515. Odpoved in dopust
 6516. odpoved pogodbe
 6517. Vprašanje?
 6518. bolniški stalež
 6519. razpis
 6520. malica, potni stroški, nadure,regres
 6521. Teren - službena pot?
 6522. Delovna knjiga
 6523. TEŽAVA
 6524. Delo in studentski status
 6525. delovno dovoljenje
 6526. neto plača brez in z olajšave
 6527. zaposlitev za določen čas
 6528. SELITEV V TUJINO
 6529. možnost pogodbe
 6530. podjemna pogodba
 6531. PREHOD IZ ENEGA K DRUGEM DELODAJALCU
 6532. neplačan dopust
 6533. delež letnega dopusta
 6534. Pridobitev naziva predavatelj
 6535. Zastaranje kazni
 6536. Potni stroški
 6537. Prenos dopusta
 6538. število dni dopusta in regres
 6539. delovna knjiga
 6540. Odpovedni rok
 6541. pogodba
 6542. dopust
 6543. odpoved
 6544. Nadomeščanje na drugem delovnem mestu.
 6545. izredni dopust in poroka
 6546. ALI LAHKO???
 6547. dodatek po splošni kolekt. pogodi za l.2005
 6548. dopust
 6549. Prekinitev delovnega razmerja
 6550. Službena pot
 6551. presežni delavec- zaščitena kategorija
 6552. koristen nasvet
 6553. pravice na zavodu in individualna pogodba
 6554. Zamuda plač,regresa
 6555. Prisilna poravnava
 6556. nudim delo
 6557. bolniški stalež
 6558. Konkurenčna prepoved
 6559. Kadrovska štipendija in nosečnost
 6560. ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 6561. delovno razmerje za določen čas
 6562. Pogodba za določen čas-3 leta
 6563. Regres in dopust
 6564. regres
 6565. Služba
 6566. Bolniški stalež
 6567. Prenehanje del. razmerja za določen čas
 6568. 10 let
 6569. KAJ NAJ STORIM ,KAM NAJ SE OBRNEM?
 6570. NASPLOSNE KRSITVE
 6571. odpovedni rok
 6572. odpoved za datumom za nazaj
 6573. DOPUST
 6574. MOJE PRAVICE NA ZAVODU
 6575. sporazumna odpoved-NUJNO
 6576. izobrazba
 6577. Dnevnice v tujini
 6578. Dodatki
 6579. Poklic REŠILKO
 6580. prerazporeditev v oddaljen kraj
 6581. pavziranje med študijem
 6582. študentska praksa
 6583. Nadure
 6584. Plače in regres
 6585. Prisilna poravnava
 6586. Dnevnice
 6587. Ali je kaznivo?
 6588. preklic odločbe
 6589. ODPRAVNINA
 6590. Določen čas in dopust/regres
 6591. Odpoved pogodbe pred nastopom dela
 6592. regres
 6593. Sodno varstvo
 6594. Ure + dnevnica ?
 6595. Konkurenčna klavzula in določilo o povračilo stroškov izobraževanja
 6596. Anita
 6597. NOVA POGODBA
 6598. 10 minut
 6599. Tekstilni tehnolog VII.stopnje
 6600. odpoved pogodbe
 6601. Porodniška-odpove
 6602. Boniteta GSM - bolniška in porodniška
 6603. invalid III.kategorije
 6604. Pogodbeno delo
 6605. 10 MINUT
 6606. Tožba
 6607. odškodnina
 6608. pogoj-fotografija
 6609. odpovedni rok,čakalna doba in odpravnina
 6610. Odpravnina in pomoč na Zavodu za zaposlovanje
 6611. NE RAZUMEM
 6612. pogodba
 6613. Izobraževanje in odpovedni rok
 6614. sprememba del. mesta
 6615. Vabilo v službo
 6616. Nesramnost
 6617. ZDRAVNIŠKI PREGLED,REGRES
 6618. status študenta
 6619. Odpoved zaradi zdravstvenih razmer
 6620. nosečnost in posledično brez dela
 6621. DOPUST 2005
 6622. Moje pravice
 6623. PONOVNO-ODPOVEDNI ROK
 6624. Prekinitev delovnega razmerja za določen čas
 6625. Letni dopust
 6626. dodatki delavcem v turizmu
 6627. plača za knjigovodjo
 6628. Ptni stroški-upravičeni ali ne?
 6629. Izplačilo regresa ter plačilo dopusta???
 6630. odpovedni rok, dopust
 6631. izplačilo dnevnic ali terenski dodatek
 6632. redni študent-pogodbeno delo-sp
 6633. DOPUST
 6634. višina plačila
 6635. Določen-nedoločen čas
 6636. Neplačano študentsko delo
 6637. STROŠKI PREVOZA NA IN Z DELA
 6638. dopust in bolniška
 6639. Upravičeno povračilo računa delodajalcu
 6640. Kaj se da storiti?
 6641. Kdaj izplačilo regresa
 6642. odpoved
 6643. Poskusno delo brez plačila
 6644. odpoved
 6645. Kako do zaposlitve?
 6646. uveljavljanje izobrazbe
 6647. Nosecnost
 6648. regres
 6649. REGRES
 6650. Izjava ob koncu delovnega razmerja
 6651. Kako to razumete?
 6652. Odpoved
 6653. PLAČILO PRISPEVKOV
 6654. sistemizacija delovnega mesta
 6655. VII. stopnja - PLAČA?
 6656. odpoved
 6657. Podjemna pogodba
 6658. Absolventski staž in redna zaposlitev?!
 6659. Regres
 6660. hostesa
 6661. ODPOVEDNI ROK V PRIMERU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 6662. povišanje plač
 6663. Delo za določen čas
 6664. Prekinitev delovnega razmerja
 6665. prošnja za napredovanje
 6666. odpoved pogodbe
 6667. Odpoved pogodbe
 6668. nadurno delo
 6669. tožba zaradi klevetanja
 6670. nadurno delo
 6671. Bolniški stalež in porodniški dopust
 6672. BREZ PLACE
 6673. Prijava na zavod in materinstvo
 6674. Lestvica dopustov
 6675. ODMOR ZA MALICO
 6676. regres za letni dopust, bolniška odsotnost
 6677. honorarna zaposlitev
 6678. regres
 6679. Pisna ponudba oz. predlog-nujno!!
 6680. mnenje
 6681. regres
 6682. Dopust in regres
 6683. nadomestilo plače
 6684. Odškodnina ob odhodu
 6685. dopust in 4 urna bolniška
 6686. jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe
 6687. Dopust v primeru porodniške
 6688. Dohodnina
 6689. zanke in pasti
 6690. profit delodajalca
 6691. odpovedni rok
 6692. kako se zavarovati
 6693. PORODNIŠKA IN ODPOVED
 6694. DOBIM REGRES?
 6695. Pravica do izplačila regresa
 6696. REGRES-MSZ
 6697. Regres
 6698. zaposlitev za določen čas
 6699. nova pogodba
 6700. Delovna doba
 6701. Kateri znesek za plačo poveš?
 6702. Tehnološka pavza
 6703. podpis pogodbe in odpovedi
 6704. Odmor za malico ???
 6705. ponudba za delo - nujno!!
 6706. Kaj naj naredim?
 6707. pritožbeni rok
 6708. šesta stopnja
 6709. nadurno delo, dnevnice, regres
 6710. regres
 6711. regres
 6712. Prva služba
 6713. dopust za pogodbo za določen čas
 6714. marjanca
 6715. SLOVENSKA VOJSKA
 6716. prenehanje delovnega razmerja in dopust
 6717. regres-OŠ
 6718. Zaposlitev za določen čas
 6719. Nosečnost in odpoved pogodbe
 6720. Sorazmerni del dopusta
 6721. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 6722. Odtegljaj za dopust
 6723. Odpoved v poizkusni dobi in odškodnina
 6724. nujno
 6725. Svetovanje
 6726. Potočnik, Vide alič 7 Ptuj
 6727. nujno
 6728. Regres
 6729. pravice zavod
 6730. Jubilejna nagrada
 6731. Odpravnina in prijava na Zavod 2.
 6732. Odhod v tujino
 6733. Plača brez dodatkov?
 6734. Potek pogodbe za določen čas
 6735. regres in letni dopust
 6736. dopust, regres, porodniška
 6737. Odpravnina in prijava na Zavod
 6738. individualna pogodba
 6739. Dnevnice za voznike v mednarodnem prometu
 6740. Prestavljanje dopusta
 6741. Regres!
 6742. letni dopust in regres
 6743. Dopust in plačilo prevoza ter malice
 6744. Zahtevek za regres za leto 2002
 6745. regres
 6746. Pogodba za določen čas in nadure
 6747. Ali je podjetje, ki obljubi regres, odpravnino in plačo dokler delaš, obvezno to plačati po zakonu ali naj zahtevam sledeče pismeno?
 6748. VRNITEV REGRESA!!
 6749. porodniška, regres, dopust
 6750. zalokar srečko laško
 6751. Regres?
 6752. minulo delo in republiški dodatek
 6753. Neplačilo nadur in dopusta?
 6754. regres 2
 6755. Regres
 6756. POLOVICA REGRESA
 6757. Primerna zaposlitev
 6758. možnosti zaposlitve tujca z priznano v RS uni.izobrazbo
 6759. STAREJŠA DELAVKA - 2.
 6760. Izobraževanje
 6761. Izplačilo regresa
 6762. sindikat
 6763. ODPOVED
 6764. Dodatek po zakonu
 6765. NEPREKINJEN DEL.ČAS
 6766. Dodatek po zakonu
 6767. MS
 6768. Podpis pogodbe
 6769. ODPRAVNINA
 6770. MS
 6771. Osebni razgovor s strokovnjakom za kadrovske zdeve
 6772. dopust
 6773. Delovno pravo
 6774. Odpoved delovnega razmerja
 6775. odpoved in regres
 6776. kako prekinit delovno razmerje
 6777. majaprebil@email.si
 6778. Alojz Sket
 6779. pogodba za določen čas
 6780. Dopust da ali ne
 6781. poškodba na delovnem mestu/delo za določen čas
 6782. Kadrovniki?
 6783. obračunane ure za bolniški stalež
 6784. Upravičenost do regresa in dopusta-dodatno pojasnilo
 6785. Solidarnostna pomoč
 6786. Odpoved in koriščenje dopusta
 6787. Zanima me, ali sem dolzna ob sklenitvim podjemne pogodbe obvestiti zavod za zaposlovanje? Ali lahko se vedno ostanem na zavodu kot iskalec zaposlitve in dobivam denarno pomoc (tudi socialno)!? Kolikse
 6788. Diskriminacija?
 6789. Odpovedni rok v poskusni dobi
 6790. letni dopust
 6791. kršitev pogodbe o delu
 6792. Razgovor
 6793. Delovna praksa v srednji šoli
 6794. Mi pripada regres?
 6795. delovni čas in plačilo
 6796. Pogodba za določen čas
 6797. DOPUST IN POSKUSNA DOBA
 6798. ni DM
 6799. ŠTIRI IZMENSKO DELO
 6800. lilijanalili
 6801. polovični delovni čas
 6802. upravičenost do regresa in dopusta
 6803. regres
 6804. neizplačano
 6805. Nepodaljšanje pogodbe
 6806. nadomestilo
 6807. Tujec+določen čas+dopust
 6808. nadure ,malica,potni stroški
 6809. Regres, odpovedni rok in odpoved delovnega razmerja
 6810. krvodajalska akcija
 6811. bruto bruto
 6812. delavni invalid in dopust
 6813. ODPRAVNINA
 6814. Predaja poslov
 6815. regres
 6816. regres
 6817. kršitve delovnega razmerja
 6818. info o podjetju
 6819. popoldansko delo
 6820. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
 6821. kaj storiti'
 6822. efektivno delo
 6823. Zmanšanje plač
 6824. SUBVENCIJA IZ BORZE ZA ZAPOSLITEV DELAVCA
 6825. Dopust ali izredi dopust?
 6826. POTNI STROŠKI!!!
 6827. PRENOS DOPUSTA
 6828. porodniški dopust in regres
 6829. Stečaj!!!
 6830. POTNI STROŠKI!!!
 6831. DELO TERENSKEGA KOMERCIALISTA
 6832. izraba letnega dopusta in ostalo
 6833. vprašanje2
 6834. odpoved delovnega razmerja
 6835. Dopust, regres in menjava službe
 6836. Regres
 6837. Razmerje delavec-delodajalec
 6838. odpoved/ preizkušnja
 6839. nujno
 6840. nujna odpoved
 6841. Pogodba za določen čas
 6842. Odpovedni rok
 6843. ODPRAVNINA PIK
 6844. nadure
 6845. dopust !?
 6846. Odpoved in koriščanje dopusta
 6847. Bolniška in predčasno delo
 6848. Stečaj-zaostale plače
 6849. podaljšanje delovnega razmerja II
 6850. Odškodnina za neizkoriščen letni dopust
 6851. Zaposlitev po končanem študiju
 6852. dopust in regres
 6853. podaljšanje delovnega razmerja
 6854. Laura
 6855. Izkorisceni delavci
 6856. REDNA ODPOVED-POSLOVNI RALOG
 6857. 6 dnevni delavnik
 6858. Odpovedni rok
 6859. Vprašanje!
 6860. Cesta španskih borcev 25, Lj.
 6861. Nova pogodba
 6862. pomoč
 6863. media planer
 6864. Dopust - nova služba
 6865. SORAZMERNI DEL REGRESA IN DOPUSTA
 6866. brezposelnost in min. pogoji
 6867. Dilema
 6868. Nadomeščanje-bolniški stalež OŠ
 6869. prenehanje delovnega razmerja
 6870. martina.gab@volja.net
 6871. Pogodba o prvi zaposlitvi
 6872. ŠTUDENT
 6873. predpogodba o zaposlitvi
 6874. zaposlitev za določen čas in nosečnost
 6875. Sprememba pogodbe o zaposlitvi
 6876. Zaposlitev za nedoločen čas?Komu naj povem?
 6877. Prerazporeditev na drugo delovno mesto v drugi kraj
 6878. NOČNO DELO
 6879. nadure
 6880. odpoved
 6881. podaljšanje pogodbe za določen čas
 6882. tujka
 6883. Raziskava o letnem dopustu
 6884. vedenjska analiza
 6885. strokovnjak@mojedelo.com
 6886. DELODAJALEC
 6887. PREVISOKA IZOBRAZBA
 6888. kdo lahko prične postopek
 6889. upanje za boljši jutri
 6890. premestitev
 6891. DOPUST - PORODNIŠKA
 6892. Laura
 6893. lasten avto za službene potrebe
 6894. PODJEMNA POGODBA
 6895. Nova pogodba o zaposlitvi
 6896. Redna odpoved delovnega razmerja
 6897. dopust in pripravnistvo
 6898. Polovični delovni čas
 6899. Kdo oziroma kdaj bodo zaščitili delavce družb za varovanje
 6900. Odpovedni rok
 6901. pogodba p zaposlitvi
 6902. pogodba
 6903. delovna knjižica
 6904. odbitki
 6905. denar na roko
 6906. BOLNIŠKI STALEŽ
 6907. toni
 6908. Predhodni zdravniški pregled
 6909. fleree@hotmail.com
 6910. Dopust
 6911. Odpoved delovnega razmerja za nedoločen čas
 6912. Težave, dopust
 6913. Dopust
 6914. ODPOVEDNI ROK ZA POGODBO ZA DOLOČEN ČAS
 6915. BOLNIŠKA
 6916. PRERAZPOREDITVE V PODJETJU
 6917. pritožba na odpoved delovnega razmerja
 6918. zaposlitev v dveh podjetjih po 4 ure
 6919. odmera dopustov
 6920. Razporeditev dopusta
 6921. odpovedni rok
 6922. polovični delovni čas
 6923. delovno razmerje
 6924. Pripravnistvo
 6925. Razporejanje na delovna mesta
 6926. Honorarno delo
 6927. Spet dopust
 6928. Letni dopust - koriščenje
 6929. Irena Bučar, Smolnik 1 b, 2342 Ruše
 6930. dopust in regres
 6931. Zdravniški
 6932. težje zaposljiva oseba
 6933. 13+1
 6934. Pogodba o zaposlitvi brez prijave v delovno razmerje
 6935. Prerazporeditev na slabše oz. neustrezno delovno mesto
 6936. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 6937. STAREJŠA DELAVKA
 6938. volontersko delo
 6939. NOČNO DELO
 6940. dopust, dopust,...
 6941. Izhodiscni dopust
 6942. nesporazumna odpoved delovnega razmerja
 6943. GET INŽENIRING, D.O.O., VERNEK 3,1281 KRESNICE
 6944. dopust
 6945. Spremebe pogodbe
 6946. spremljevalec gibalno oviranega otroka
 6947. Odpoved zaradi zdravstvenih težav
 6948. koriščenje dopusta
 6949. preselitev
 6950. prijava na Zavod
 6951. Pogodba- ne vem katera
 6952. Minimalni letni dopust
 6953. ODPOVED!
 6954. začasno delo-porodniška in dopust
 6955. erika
 6956. dopust
 6957. KO POGODBA POTECE?
 6958. Moram ločiti prošno od cv?
 6959. Odpovedni rok pri delu za določen čas.
 6960. Odstopanje od dogovorjene ponudbe
 6961. pogodba za nedoločen čas?
 6962. Povrnitev stroškov
 6963. Licenca
 6964. Letni dopust
 6965. Kko odmeriti dopust
 6966. Kljub zaključeni fakultetni izobrazbi, ostala v V. plačilnem razredu
 6967. Ljubljana
 6968. delovni čas
 6969. ZMANJŠANA OSNOVA LETNEGA DOPUSTA IZ 20 NA 18
 6970. odpoved dela
 6971. Pogodba o zaposlitvi
 6972. Poskusna doba/odpoved
 6973. določen čas brez poskusne dobe?
 6974. Kraja
 6975. 133 člen ZDR
 6976. Odpoved
 6977. Poskusna doba
 6978. obvestila o neprimernih zaposlitvah
 6979. strokovnjak
 6980. anita
 6981. Zaposlitev tujca
 6982. prosim vas za cisto tocno informacijo
 6983. Visok EMŠO in iskanje zaposlitve
 6984. Poskusna doba/odpoved
 6985. Zavod
 6986. MESECNI POTNI NALOG
 6987. Razmerje delavec-delodajalec
 6988. Zdravstvena omejitev
 6989. INVALIDI
 6990. VIŠINA DOPUSTA NA NOVEM DEL.MESTU
 6991. Spet dopust in porodniška
 6992. odpovedni rok v času porodniške
 6993. določen čas - kajenje
 6994. NUJNO NUJNO
 6995. čas razpisov....
 6996. na razgovoru
 6997. koriščenje dopusta
 6998. Osnovna plača
 6999. Koriščenje dopusta
 7000. firbec
 7001. Nemogoči pogoji dela in podaljašanje pogodbe
 7002. Dolžina letnega dopusta
 7003. varstvo pri delu
 7004. bolniška v odpovednem roku
 7005. Odločba za dopust
 7006. KRAJE V TRGOVINI - LEPO PROSIM NUJEN ODGOVOR!
 7007. Zaposlovanje ne-EU državljanov?
 7008. porodniška/dopust - šolniki
 7009. PORODNIŠKA IN DOPUST
 7010. izpit
 7011. Delo v tujini
 7012. Delo izven kraja bivanja
 7013. goljufija
 7014. Letni dopust
 7015. Nadomestilo za bolniško odsotnost
 7016. Ali so res ravnali prav?
 7017. Delo za nižjo izobrazbo
 7018. Odpoved - kako napisati?
 7019. en direktor - dva podjetja
 7020. odpovedni rok in izračun odpravnine
 7021. NUJNO !!
 7022. Letni dopust in porodniška
 7023. Delovna doba ll.?
 7024. Brezposelna oseba na zavodu pred upokojitvijo
 7025. Potni stroški
 7026. Kaj naj storim?
 7027. IZKORIŠČANJE
 7028. Nina
 7029. PONUDBA ZA ZAPOSLITEV
 7030. Odpovedni rok
 7031. zahtevana izobrazba
 7032. Vprašanje
 7033. Zdravniški pregled
 7034. dopust - delo za določen čas
 7035. povračilo stroškov za zdravniški pregled
 7036. DOPUST - PORODNIŠKA
 7037. Zaposlitev Slovakov v SLO
 7038. dopust in porodniška
 7039. izplačilo dnevnic za službeno pot -opravičenost glede na razdaljo
 7040. Brezposelnost
 7041. ODPOVEDNI ROK DOLOČEN ČAS
 7042. letni dopust
 7043. plačilo ur sopotnikov
 7044. zaposlitev v usa ali kanadi
 7045. Pripravnik v telekomunikacijah
 7046. Odpoved, ko si na porodniškem dopustu
 7047. Moje možnosti
 7048. Odpovedni rok
 7049. RAZPORED DELA
 7050. kontinuiran delovni čas
 7051. pogodba
 7052. druzina.kovac@siol.net
 7053. Matej Vidmar, Podsabotin 57, 5211 Kojsko
 7054. Odpoved delovnega razmerja!
 7055. Kaj menite o tem?
 7056. zaposlitev hrvaškega državljana
 7057. Odgovorno delo
 7058. Uporaba vozila v službene namene
 7059. Kako do dela?
 7060. Odpoved delovnega razmerja
 7061. preventivni zdravstveni pregledi
 7062. Povračilo stroškov za prevoz!
 7063. pogodba za določen čas
 7064. odpoved
 7065. Problematična izobrazba VII.stopnje?
 7066. Kje se še sploh lahko zaposlim?
 7067. firbec
 7068. Sporazumna odpoved
 7069. Nadomeščanje v času odsotnosti
 7070. DEŽURSTVO
 7071. Prosim za nasvet
 7072. MLADEN
 7073. pripravništvo
 7074. UGODNOSTI ZA DELODAJALCA V PRIMERU PRVE ZAPOSLITVE
 7075. Bolniška, porodniška, dopust, regres
 7076. Odpoved
 7077. Odpoved po kateri varianti?
 7078. Delo knjigovodja, administrator
 7079. Nadomestilo
 7080. delo stevardese
 7081. Ko izgubiš službo
 7082. Evidenca prisotnosti na delu
 7083. Marija
 7084. Dopust pred porodniško
 7085. Redna zaposlitev
 7086. inšpekcija dela
 7087. Delovna doba?
 7088. hana_44
 7089. Zaposlitev za določen čas s podaljševanjem že 7 let
 7090. Širok profil
 7091. odpoved
 7092. Čemu zavestna diskriminacija po spolu s strani delodajalca
 7093. UVELJAVLJANJE PRAVIC V PRIMERU NOVE BREZPOSELNOSTI
 7094. Odpovedni rok pri redni odpovedi pogodbe zaradi poslovnih razlogov?
 7095. prekvalifikacija
 7096. Tožba, novi lastniki podjetja
 7097. neenakomerni delovni čas
 7098. zdravniški pregled
 7099. odpoved delovnega razmerja in letni dopust
 7100. ODPOVEDNI ROK V POSKUSNI DOBI
 7101. Efektivni in neefektivni delovni čas
 7102. DOLŽINA LETNEGA DOPUSTA ?
 7103. Dopust pri 1/2 delovnem času in pogodbi za določen čas
 7104. TARIFNI RAZRED
 7105. ZAPOSLITEV
 7106. Prenehanje pogodbe
 7107. ŠE 5 DNI STAREGA DOPUSTA
 7108. KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE
 7109. Zadruga
 7110. Delovna doba v tujini
 7111. bolniška,porodniška....dopust
 7112. ODMERA DOPUSTA
 7113. program dela in razvoja kmetijske zadruge
 7114. Kraje
 7115. KUHAR MAJDA
 7116. Redna zaposlitev in lastno podjetje ali sp
 7117. pogodba o zaposlitvi-aneks moram podpisati?
 7118. Odpoved iz poslovnih razlogov - nov razpis
 7119. Ali je res????
 7120. kraja in delavčeva odgovornost
 7121. KRAJŠI DELAVNIK PO PORODNIŠKI
 7122. tehnolog prometa..?
 7123. Delodajalec pošlje pogodbo na zavod
 7124. Delovni čas
 7125. delovna obremenitev oz. neenakomerna razporeditev delovnega časa
 7126. Odpoved in nastop bolni{kega staleza
 7127. zaposlovanje in s.p.
 7128. Izterjava neizplačanih plač in ostalih prejemkov
 7129. Regres in letni dopust
 7130. Kršitev delodajalca?
 7131. Prevoz na delo
 7132. Zaposlitev z subvencijo in goljufija delodajalca!
 7133. vodenje oddelka
 7134. regres
 7135. odpoved - določen čas
 7136. ZAUSTAVITEV DELA
 7137. Marina.Horvat@gov.si
 7138. Lanskoletni dopust
 7139. Konkurenčna klavzula
 7140. DOPUST 2005
 7141. hitra odpoved
 7142. Honorarno (pogodbeno) delo
 7143. 4 urni bolniški stalež in koriščanje dopusta
 7144. Izobrazba
 7145. Gubčeva22 Il.Bistrica
 7146. Nepričakovana odpoved
 7147. ODLOČBA ZA LETNI DOPUST
 7148. Določen čas
 7149. Odpovedni rok
 7150. pogodba o zaposlitvi
 7151. potrdilo o zaposlitvi
 7152. določen čas in zanositev
 7153. Odpovedni rok
 7154. PREMALO DELA - DOPUST
 7155. nepovratna sredstva ob zaposlitvi
 7156. Kako se predstaviti podjetju?
 7157. povpraševanje
 7158. Alma
 7159. Deljen delavnik in stroski prevoza na delo?
 7160. delna prodaja
 7161. Podaljšanje
 7162. odpuščanje iz delavnega razmerja za nedoločen čas
 7163. neizplačane plače in napoved za dohodnino
 7164. Porodniški, dopust, nadure in pogodba za določen čas
 7165. ne morem dobiti bolniskega lista zaradi razlicnega stalnega prebivalisca?!
 7166. avtorsko delo
 7167. pravica do obiskovanja šole
 7168. zahvalno pismo
 7169. PRIPOJITEV PODJETJA
 7170. POGODBA ZA NEDOLOČEN ČAS-JB
 7171. JB-odpoved
 7172. DENAR /KORUPCIJA
 7173. Prošnja za zaposlitev
 7174. POTNI STROŠKI-JB
 7175. Kako dobiti zaposlitev, če:
 7176. dopust
 7177. Prenehanje delovnega razmerja po porodniskem dopustu
 7178. BREZ POGODBE
 7179. Izposoja kadrov med organizacijami
 7180. Benificirana delovna doba?
 7181. Burno!
 7182. Redna odpoved? Izredna odpoved?
 7183. delo na domu
 7184. javornik 4,4000kranj
 7185. Brez pogodbe o zaposlitvi
 7186. Kaj pripada delavcu v trgovini...
 7187. Dopust
 7188. Krsenje zakona?
 7189. Izobrazba
 7190. Nagovor ob prihodu v novo službo
 7191. lanskoletni dopust
 7192. odpoved zaradi alkohola
 7193. zamenjava delodajalca - dopust in regres
 7194. odpovedni rok
 7195. JAVNA DELA ???
 7196. brez pogodbe za nedoločen čas?
 7197. Odpoved z delovnega razmerja (nedoločen čas) v času porodniške
 7198. forme 42
 7199. s.p. in podruznica
 7200. Dopust na otroke stare do 15 let
 7201. odgovor na prošnjo
 7202. Konkurenčna klazula
 7203. koriščenje dopusta in plača
 7204. delo v hladilnici
 7205. študijski dopust
 7206. Dopust za diplomo
 7207. Zaposlitev med porodniško
 7208. odpovedni rok
 7209. Ukinitev delovnega mesta-nosečnost
 7210. odpoved
 7211. NEIZPLAČANA PLAČA
 7212. Podjemna pogodba in povračilo malice in prevoza
 7213. Kaksne so naše sanseze zaposlitev v Sloveniji ?
 7214. ŠTUDIJSKI DOPUST ZA IZPIT NA V. STOPNJI
 7215. Brezposelnost
 7216. Odpoved službe
 7217. Kraj oz. mesto izvajanja dela-kršenje pogodbe o zaposlitvi ali pač ne?
 7218. Pogodba za določen čas in odpovedni rok
 7219. Ponovno odpoved preko noči
 7220. Pogodba za določen čas
 7221. odpoved po 21 mesecih
 7222. Delo v hladilnici
 7223. Ali je že v veljavi....dodatno vprašanje
 7224. NEPRAVILNO RAVNANJE DELODAJALCA
 7225. Odškodnina za neizkoriščeni LD
 7226. Kako napisati odpoved delodajalcu?
 7227. DOPUST - PORODNIŠKA
 7228. zaposlitev preko agencije
 7229. zamenjava sluzbe
 7230. Delovršna pogodba
 7231. Igubil pogodbo o delu!
 7232. zaposlitev po 4 ure
 7233. PRIPRAVNIŠTVO V SOCIALNEM DELU
 7234. Odpoved delovnega razmerja
 7235. pripravništvo
 7236. Odpravnina
 7237. Vprasanje na vas odgovor
 7238. plačilo šolnine
 7239. status studenta
 7240. Prisilna iznicitev pogodbe
 7241. podjemna pogodba
 7242. pogodba - določen čas
 7243. SKRAJŠAN DELOVNI ČAS PO 4 URE
 7244. Kršitve pri pogodbi o zaposlitvi
 7245. Zaposlitev za določen čas.
 7246. Spostovani,
 7247. PROBLEMI S SODELAVCI
 7248. tilenl@volja.net
 7249. pogodba za 4 ure
 7250. Dopustniška razigranost
 7251. odpoved pogodbe specifičen primer
 7252. delo v tujini
 7253. razmerje delavec-delodajalec
 7254. Oblika zaposlitve
 7255. ana
 7256. Zaposlitev v drugem podjetju
 7257. Pripravništvo brez pogodbe
 7258. podaljšanje pogodbe
 7259. Izračun dolžine letnega dopusta
 7260. pogodba o zaposliti
 7261. Odškodnina
 7262. Odpoved preko noči
 7263. Pogodba za določen čas
 7264. Letni dopust
 7265. Dolžina letnega dopusta
 7266. Podpis nove pogodbe o zaposlitvi ?
 7267. Osebne zadeve na razgovoru
 7268. Zaposlovanje invalidov
 7269. Porodniška in prenehanje delovnega razmerja
 7270. zadnikar@siol.net
 7271. andreja.kresal@volja.net
 7272. anton domnik prvomajski trg 4 Piran
 7273. licenca-izpit
 7274. Pripravništvo
 7275. Podnajemna pogodba
 7276. podaljševanje za 2. meseca
 7277. Dopust,regres
 7278. poklicna rehabilitacija
 7279. Ida Rožanc Vorančeva ul. 51, 2319 Poljčane
 7280. ZAPOSLITEV V NOVI FIRMI V PRIMERU STEČAJA
 7281. REGRES IN DOPUST
 7282. Uvajanje novega sodelavca
 7283. iskanje službe
 7284. Z bolniške na borzo?
 7285. Študijski dopust / brezplačni dopust
 7286. Ali je že v veljavi zakon da mora delodajalec odgovoriti na vlogo za zaposlitev?
 7287. Odpoved
 7288. socialna denarna pomoč
 7289. ODPOVED ZAPOSLITVE - PORODNIŠKA
 7290. Pogodbe
 7291. Stečaj podjetja
 7292. nujno v delovnem razmerju zaradi štipendije?
 7293. Bolniška za nego otroka
 7294. iskanje zaposlitve
 7295. Podpis nove pogodbe
 7296. Prijatelj ne more dobiti službe
 7297. Zavod za zaposlovanje
 7298. IZRAČUN DOLŽINE LETNEGA DOPUSTA
 7299. nosečnost tik pred zaposlitvijo
 7300. podjemna pogodba
 7301. VAJS IVAN MARJETA NA DRAVSKEM POLJU 80 B 2206 MARJETA
 7302. stari letni dopust
 7303. LETNI DOPUST
 7304. Solastnik d.o.o.
 7305. javna dela
 7306. Delodajalec omejil letni dopust???
 7307. 4 urni delovnik - porodniška
 7308. prblem z delodajalcem
 7309. problemi z delojemalcem
 7310. neugoden delovni čas
 7311. Zamenjava službe
 7312. Odpoved
 7313. Odpovedni rok
 7314. letni dopust in placa
 7315. Nagrada
 7316. lep pozdrav
 7317. GIBALNA OVIRANOST
 7318. doma@multiprojekt.si
 7319. doma@multiprojekt.si
 7320. ODPOVEDNI ROK?
 7321. SOLIDARNOSTNA POMOČ
 7322. IZREDNA ODPOVED
 7323. Zlorabljanje določil!
 7324. ODPOVED- PREMESTITEV
 7325. LETNI DOPUST IN PORODNIŠKA
 7326. Avtorska pogodba
 7327. Denarna pomoč
 7328. nadomestilo za brezposelnost
 7329. ODPOVEDNI ROK
 7330. Ali delam na črno?
 7331. Delovno razmerje
 7332. Dopust v času bolniške
 7333. Odpoved med pordniškim dopustom!!
 7334. odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in porodniška
 7335. odpravnina pri invalidski upokojitvi
 7336. Pricakovana odpoved in moje pravice
 7337. kontrola bolniškega staleža
 7338. Plačilo nadur
 7339. Sprememba pogodbe o zaposlitvi
 7340. delavka krši pogodbo
 7341. regres za letni dopust
 7342. delo za 2 uri na dan
 7343. Delovna doba
 7344. Odpoved PZ v času poskusnega dela
 7345. Porodniški dopust- odpustitev
 7346. Zamudne obresti,
 7347. PROBLEM PRI PRODAJI
 7348. ODPOVED POGODBE ZA NEDOL. ČAS PO PRETEKU PORODNIŠKE
 7349. Porodnisko nadomestilo za brezposelne
 7350. Ali je obvezno pripravništvo
 7351. pripravništvo
 7352. potni stroski
 7353. Odpovedni rok
 7354. pravice
 7355. Upokojitev
 7356. Nova služba-dopust-regres
 7357. Nadomestilo
 7358. Vedenje podjetij in zaposlitvenih agencij
 7359. Test iz angleščine
 7360. Dopust za obdobje enega leta
 7361. Nezgoda pri prevozu na delo
 7362. JAVNA DELA IN PORODNIŠKA
 7363. Regres? Dopust?
 7364. ponudba nove pogodbe o zaposlitvi
 7365. DAMJANA
 7366. Delo za mlade
 7367. zaposlitev za določen čas
 7368. Težje zaposljivi delavci
 7369. Ali Slovenija stoji na mladih?
 7370. JAVNA DELA IN DOPUST
 7371. GIMNAZIJSKI MATURANT?
 7372. upravičenost do nadomestila za porodniški dopust
 7373. Polovični delovni čas
 7374. Pripravništvo - da ali ne?
 7375. pogodba za določen čas
 7376. Odpovedni Rok - Določen čas
 7377. bolnška letni dopust
 7378. prevoz na delo
 7379. HONORARNA ZAPOSLITEV IZVEN REDNE SLUŽBE
 7380. odpoved
 7381. pogodba za določen čas
 7382. delodajalec zapira firmo
 7383. Dodatek za ločeno življenje
 7384. obrsti šolnine in prisilna odpoved
 7385. delo na praznik
 7386. delovno razmerje za določen čas in porodniška
 7387. Odpoved-prekinitev delovnega razmerja
 7388. Pogodba za določen čas in bolniška odsotnost
 7389. Pravice nosečnice
 7390. Odpoved delovnega razmerja z zastraševanjem
 7391. DOPUST PO KOLEKTIVNI POGODBI
 7392. DODATNO DELO
 7393. ODLOČBA DELODAJALCA DA SEM NA ČAKANJU
 7394. Odpovedni rok!
 7395. nepoštenost
 7396. Kaj bo z dopustom
 7397. pravica do dopusta
 7398. MORS
 7399. Deljen delovni čas - brez odločbe?
 7400. !!!ZA NOSEČNICE!!!
 7401. Višina delne invalidske pokojnine
 7402. Nosečnost in zaposlitev za določen čas
 7403. MALICA
 7404. obseg delovnega časa
 7405. služba...
 7406. enoletna obveznost
 7407. Kontrola bolniškega staleža med vikendom?
 7408. delavni čas
 7409. bolniška za otroka
 7410. regres za leto 2003
 7411. Ali sem upravičen do odmora ?
 7412. Izguba izplacila
 7413. POSKUSNO DELO IN DOPUST,REGRES
 7414. LETNI DOPUST IN ODPOVEDNI ROK
 7415. 6 neizplačanih OD
 7416. dopust
 7417. Porodniška!
 7418. Skupna dolžina letnega dopusta
 7419. Redna odpoved
 7420. Odpoved
 7421. GROŽNJA S SODBO
 7422. Delavcu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje
 7423. Primopredaja dela
 7424. sprememba odlocitve
 7425. 4-urno delo
 7426. UPOŠTEVANJE ŽE PORABLJENEGA DOPUSTA
 7427. delna upokojitev
 7428. Odpoved pogodbe za določen čas.
 7429. Zaposlitev za polovični delovni čas
 7430. odvečen delavec
 7431. javna dela
 7432. delovna knjižica
 7433. pogodba za določen del.čas in nosečnost
 7434. Odpovedni rok za določen čas
 7435. Rok za prijavo na razpis
 7436. določitev dolžine letnega dpusta in višine regresa
 7437. Nadurno delo
 7438. prenehanje dela za doloćen čas
 7439. neenakomerno razporejen delovni čas
 7440. odmera dopusta
 7441. porodniški dopust-odpoved
 7442. Delovni čas
 7443. odpoved
 7444. sporazumna odpoved
 7445. DELODAJALEC NATEGUJE
 7446. Izplacilo nadur
 7447. sprememba delodajalca
 7448. delovni čas
 7449. izmensko delo
 7450. podpora
 7451. pogodba za določen čas
 7452. podaljšanje za 2. meseca
 7453. ODMOR
 7454. Kolikokrat sem lahko zaposlen za določen čas 6 mesecev?
 7455. nova pogodba o zaposlitvi
 7456. dopust oz. placilo dopusta
 7457. IZREDNA ODPOVED
 7458. pretek pogodba
 7459. nosečnost, bolniška in odpoved pogodbe
 7460. PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA ZA ČAS PORODNIŠKE
 7461. preizkusna doba
 7462. epilepsija
 7463. samozaposlitev
 7464. porodniški, letni dopust in regres
 7465. odpoved zaradi kršenja delavnega razmirja in nastale škode
 7466. odpoved
 7467. odpravnina
 7468. KOLIKO ČASA
 7469. PRIPRAVNIŠTVO
 7470. POŠKODBA
 7471. samozaposlitev
 7472. alkohol na delavnem mestu
 7473. Nadure, dopust
 7474. Študij med porodniškim dopustom
 7475. ¸Prekinitev porodniškega dopusta in ponovna zaposlitev
 7476. določitev dopusta
 7477. Poskusno delo
 7478. Kaj lahko pričakujem
 7479. Moje pravice
 7480. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 7481. delo za nedoločen čas
 7482. prava in neprava izobrazba
 7483. pravice
 7484. Tretja porodna
 7485. nadomestilo za bolniški stalež
 7486. konec delovnega razmerja
 7487. odpoved iz poslovnih razlogov
 7488. Tretjinska zaposlitev
 7489. Pripravništvo
 7490. BREZPOSELNOST-ŠTUDIJ
 7491. Letni dopust
 7492. Pripravnik - izobraževalec
 7493. plačilo dopusta
 7494. regres v bonih in devet ur na dan
 7495. Dvojni potni str., dežurstvo, deljeno
 7496. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 7497. Tretja porodna
 7498. MOŽNA TOŽBA?
 7499. Začetek delovnega dne
 7500. HM
 7501. sladkorni bolnik in pravice v službi
 7502. razlika delovne izkušnje in delovna doba
 7503. honorarno delo
 7504. bolniška
 7505. Odpovedni rok
 7506. dopust
 7507. Nadure
 7508. prisila
 7509. Odmera letnega dopusta
 7510. dolžina poskusnega dela
 7511. Koriščenje letnega dopusta po dnevih ali po urah
 7512. zaposlovanje sociologov
 7513. Bolniška
 7514. Bolniška pred porodniško
 7515. Kaj se mi lahko zgodi ?
 7516. prerazporeditev na drugo delovno mesto
 7517. Strokovni izpit
 7518. odpovedni rok
 7519. porodniška in delovna doba
 7520. LETNI DOPUST
 7521. KAJ STORITI???
 7522. študij na daljavo
 7523. nostrifikacija avstrijske diplome kot bosanski državljan
 7524. Evidentiranje efektivnega delovnega časa
 7525. potekla pogodba za določen čas?
 7526. nimam zadostne lahko ostanem brez službe
 7527. Pogodba o zaposlitvi
 7528. bolniški stalež
 7529. Letni dopust
 7530. švica
 7531. delovna knjižica - nujno!!!
 7532. Individualna pogodba ter sprememba naziva del. mesta
 7533. izredna odpoved
 7534. Fotografija k prijavi na razpisano delovno mesto
 7535. zaposlitev za 4 ure
 7536. Vrnitev na delo po dobljenem sporu na del. sodišču
 7537. Dopust v odpovednem roku
 7538. Odpoved del. razmerja iz poslovnih razlogov
 7539. letni dopust in porodniška
 7540. Podaljševanje in odpovedni rok
 7541. pogodba
 7542. Zanositev
 7543. Poškodba pri delu, delo za določen čas
 7544. Povrnitev stroškov za prevoz na delo in z dela ter minimalni dopust
 7545. Samostojni raziskovalec
 7546. Rok obvestila o prenehanju pogodbe za določen čas!
 7547. Odpoved
 7548. dopust - porodniška, regres
 7549. Nemesto 30h tudi 48 in več tedensko
 7550. Bolniska za otroka
 7551. Pripravništvo
 7552. Zaposlitev in nosečnost
 7553. ukinitev delovnega mesta
 7554. Odpoved delovnega razmerja
 7555. Opomin
 7556. odpravnina
 7557. Potek pogodbe za določen čas
 7558. Odpoved pogodbe za določen čas!
 7559. plačilo šolnine
 7560. PRAVNA PRESOJA POGODBE O DELU
 7561. SPORAZUMNA ODPOVED REGRES IN DOPUST
 7562. Javna dela-dopust
 7563. prošnja
 7564. TRIMESEČNI ODPOVEDNI ROK
 7565. Maksimalno število ur na teden
 7566. SORAZMENI DEL DOPUSTA
 7567. ODPOVED POGODBE
 7568. Prekinitev delovnega razmerja s strani delodajalca
 7569. na soncni upravi
 7570. stopnja izobrazbe
 7571. Štiri urni delovnik pred porodniško
 7572. letni dopust in porodniška
 7573. Nepodpisana nova pogodba
 7574. Zamenjava službe, odpovedni rok,bolniška
 7575. določen-nedoločen čas
 7576. ODPOVED POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 7577. Samozaposlitev
 7578. plačolo šolnine
 7579. Magisterij
 7580. Določen čas,letni dopust,regres ?
 7581. POŠKODBA NA POTI IZ DELA
 7582. sporazumna odpodved
 7583. Zanimiva pogodba o delu
 7584. Kazenska odgovornost
 7585. Krajši delovni čas
 7586. KRITERIJI ZA DOPUST
 7587. potek pogodbe
 7588. Odpoved delavke
 7589. Poklicna rehabilitacija
 7590. dopust in bolniska
 7591. Letni dopust , malica ter dvoizmensko delo...
 7592. Zopet noseča
 7593. Neskoncentrirana
 7594. Zavrnitev nove pogodbe o zaposlitvi
 7595. Zaposlitev ua nedolčen čas
 7596. premestitev na drugo delovno mesto
 7597. Odpoved s strani delavca
 7598. Zaposlitev za določen čas
 7599. odpoved
 7600. PRVA ZAPOSLITEV
 7601. Minimalni osnovni dopust in malica
 7602. plačevanje let?
 7603. Trimesečni odpovedni rok
 7604. 100% BOLNIŠKA
 7605. Pogodba za nadomeščanje delavca in porodniška
 7606. Odpovedni rok
 7607. Prenehanje delovnega razmerja
 7608. kako je s tem
 7609. postopek izbire kandidata za novo delovno mesto
 7610. Opis delovnih nalog
 7611. premestitev
 7612. odpoved
 7613. Odpovedni rok
 7614. Administracija
 7615. polovični delovni čas
 7616. štiri izmenskod delo
 7617. Konkurenčna klavzula 3
 7618. neustrezno varstvo pri delu, sikaniranje, ali kaj drugega
 7619. Redna ali izredna odpoved!?
 7620. STROKOVNI IZPIT
 7621. Obračun dnevnic in ur
 7622. PREMESTITEV
 7623. DOPUST IN MALICA
 7624. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 7625. Konec pogodbe in obvestilo o odhodu
 7626. dogovor o plačilu šolnine
 7627. Delovni čas
 7628. avto za na sluzbeno pot
 7629. Odpoved zaposlitve in odpovedni rok (NADALJEVANJE)
 7630. svetovalka!?
 7631. ŠVICA
 7632. ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS
 7633. delovna knjižica
 7634. Odpoved zaposlitve in odpovedni rok
 7635. TURNUSNO DELO_7
 7636. malica
 7637. Sporazum o redni odpovedi pogodbe
 7638. Socialna stanovanja
 7639. Podaljšani poskusni dobi sledi prekinitev
 7640. porodniški dopust
 7641. Zaposlitev
 7642. Sanja
 7643. Bolniška v času odpovednega roka
 7644. Delodajalec svetuje: poišči si drugo zaposlitev!
 7645. Izplačilo odpravnine
 7646. dopust
 7647. okorišcanje-delodajalca
 7648. Pravice med prostim časom - malico
 7649. PORODNIŠKA V PRIMERU STEČAJA PODJETJA
 7650. TURNUSNO DELO_6
 7651. KONKURENČNA KLAVZULA
 7652. Bolniška in neizrabljen dopust
 7653. Prenos letnega dopuste
 7654. Predvidevanje nesposobnosti
 7655. Pravilnik v podjetju..
 7656. Podalj[anje poskusnega obdobja..
 7657. S.P.- SAMI PROBLEMI
 7658. Stalna zaposlitev
 7659. PODALJŠANJE POGODBE
 7660. kršitve delodajalca
 7661. Kaj in kako da bo vse vredu????
 7662. LETNI DOPUST - PORODNIŠKA
 7663. delovna pogodba
 7664. z. potrdilo
 7665. odpovedni rok
 7666. odpovedni rok
 7667. prevzem družbe
 7668. Stres na delovnem mestu
 7669. TURNUSNO DELO-DOPUST_5
 7670. Pogodba za določen čas
 7671. odpoved s strani delavca in provizija
 7672. Kaj naj naredim-odpoved pred iztekom pogodbe?
 7673. Stres na delovnem mestu
 7674. odpovedni rok
 7675. JAVNO DELO IN DOPUST
 7676. socialna pomoč
 7677. ODPOVED IZ POSLOVNIH RAZLOGOV
 7678. javna dela
 7679. malica
 7680. stopnja izobrazbe
 7681. ODPOVEDNI ROK-DA ALI NE?
 7682. z.potrdilo
 7683. delodajalec ovira izraba dopusta za nego in varstvo otroka?
 7684. TURNUSNO DELO_4
 7685. Regres-delo za določen čas
 7686. VRAČILO ŠOLNINE
 7687. delo v tujini
 7688. nedoločen čas,lari fari
 7689. neupoštevanje izobrazbe
 7690. Redna odpoved delovnega razmerja
 7691. Prisotnost na delovnem mestu med dopustom?
 7692. neupoštevanje izobrazbe
 7693. Način plačila
 7694. delo za del.invalida 1;kategorije
 7695. Odpoved
 7696. Odpoved na delovno mesto
 7697. ODPOVEDNI ROK DA ALI NE?
 7698. z.potrdilo
 7699. Podjemna pogodba
 7700. Opravljanje nalog, ki jih doloci nadrejeni vodja
 7701. zaposlitev ali odpoved?
 7702. TURNUSNO DELO-DOPUST_3
 7703. bolniška-porodniška
 7704. delo po pogodbi za določen čas
 7705. Stopnja izobrazbe
 7706. Služb ni !
 7707. Izobraževanje ob delu
 7708. Pogodba o izobraževanju
 7709. začasno bivališče
 7710. Koliko časa se lahko podaljšuje DR za DČ?
 7711. Naslov vprasanja
 7712. Peter
 7713. TURNUSNO DELO-DOPUST_2
 7714. KONKURENČNA KLAVZULA
 7715. Konkurenčna klavzula
 7716. Postopek izbire
 7717. kaznivo dejanje
 7718. TURNUSNO DELO -DOPUST
 7719. Postopek pri podaljševanju zaposlovanja za DČ
 7720. Vrsta odpovedi
 7721. IZKORIŠČANJE DELAVCA
 7722. delo v mesariji
 7723. DELO MESARJA
 7724. Nezakonita odpoved DR
 7725. PORODNIŠKA
 7726. POSKUSNO DELO-ODPOVEDNI ROK
 7727. Prekinitev pogodbe za določen čas tik pred iztekom
 7728. Delovni čas
 7729. delovna knjižica
 7730. sporazumna perkinitev delovnega razmerja
 7731. pogodba za določen čas
 7732. dežurstvo
 7733. absolvent
 7734. odpoved delojemalca
 7735. Ponovno o odpovedi in dopustu
 7736. Redna ali izredna odpoved?
 7737. Prehrana med delom
 7738. odpovedni rok
 7739. prekinitev pogodbe za določen čas
 7740. NAJUGODNEJŠA ZAPOSLITEV
 7741. Štipendist
 7742. veljava konkurenčne klavzule
 7743. STAREJŠA DELAVKA
 7744. letni dopust
 7745. sorazmerni del dopusta
 7746. Poziv na delo
 7747. Odpoved pogodbe za določen čas
 7748. pogodba za določen čas
 7749. Odpoved
 7750. prenehanje dela zaradi viškov
 7751. prenehanje del. razmerja v bolniški
 7752. redni študij in zaposlitev
 7753. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 7754. Pogodba za določen čas
 7755. Delovni čas
 7756. DOPUST
 7757. Šolnina
 7758. Odpoved delovnega razmerja
 7759. ŽIVLJENJEPIS
 7760. dopust
 7761. podaljšanje delovnega razmerja
 7762. porodniški dopust in pravica do letnega dopusta ter regresa
 7763. bolniška-letni dopust
 7764. število dni dopusta
 7765. pogodba za določen čas
 7766. DOPUST
 7767. RAZPOLAGANJE S DOPUSTOM
 7768. Navajanje izobrazbe v CV
 7769. neizkoriščeni letni dopust
 7770. odpoved med bolniško
 7771. Odpoved zaposlitve!
 7772. Odpoved iz poslovnih razlogov
 7773. nova služba
 7774. Denar od Zavoda za zap. za delodajalca
 7775. Prekinitev pogodbe za nedoločen čas
 7776. DOPUST
 7777. Kakšen naj bo razgovor
 7778. zaposlitev za določen čas in porodniški dopust
 7779. pravica do nadomestila za neizrabljen dopust
 7780. invalid in odpustitev
 7781. zaposlitev v EU?
 7782. Izguba zaposlitve
 7783. Konkurenčna klavzula
 7784. razpis za 5 delovnih mest na istem naslovu - 1 ali 5 prošenj
 7785. Prekintev pogodbe o zaposltvi in ponuditev nove
 7786. Na kaj moram paziti?
 7787. kaj po odpustu?
 7788. Koliko dopusta mi pripada?
 7789. dilema o izbiri
 7790. pogodbeno delo
 7791. Negotovost zaradi ocene invalidnosti
 7792. ODPOVED+LETNI DOPUST
 7793. Dopust pripravnice
 7794. POGOJI ZA STATUS PREVAJALCA
 7795. Upravičena?
 7796. veriženje pogodb za določen čas cca 5 let - nezakonito?
 7797. Vprašanje
 7798. pODALJŠEVANJE DELOVNEGA RAZMERJA ZA DOLOČEN ČAS
 7799. Samostojna prevajalka
 7800. Drugi krog razgovorov
 7801. LETNI DOPUST
 7802. BREZ PLAČE
 7803. Pogodba za določen čas in porodniška
 7804. Obiranje pomaranč
 7805. Še o določenem času zaposlitve
 7806. Maja
 7807. kaksen zivljenjepis naj bi bil dober za sluzbo
 7808. PO KONČANI PORODNIŠKI - ODPOVED
 7809. PREKINITEV POGODBE IN LETNI DOPUST
 7810. prekinitev pogodbe za določen čas
 7811. Kje naj se prvič zaposlim?
 7812. Kaj narediti????
 7813. Dilema:katera služba oz. kaj narediti?
 7814. Poslovni čas obratovalnice
 7815. Prekinitev pogodbe za določen čas
 7816. Kako se predstaviti delodajalcem v moji situaciji?
 7817. DELOVNIK
 7818. delovni čas
 7819. Spremno pismo
 7820. rok za odgovor na razpis?
 7821. Kako naj v prijavi delodajalce prepričam, da po 10-ih letih brezposelnosti resnično želim delati?
 7822. nostrifikacija in delo v avstriji
 7823. Stik s podjetjem
 7824. Katere dokumente priložiti življenjepisu?
 7825. Kako pripraviti CV v angleščini?
 7826. Odpust zaradi invalida
 7827. Kakšna bi bila optimalna pogodba za delni delovni čas?
 7828. Ali je moje razmerje z delodajalcem drugačno, če me agencija posodi nekemu podjetju?
 7829. Kako naj v življenjepis vključim nedokončan študij?