Atama logotip
EN

Višina izplačila za malico

15.04.2024
Delam v podjetju kot varnostnica. Glede nato, da je bila kolektivna pogodba za varovanje odpovedana dne 23.02.2023 in da mi v pogodbi za delo piše da je dodatek za malico po ZDR. Nadomestilo za malico pa je še vedno samo 3,56 eur na dan. ( tudi po 23.02.2024 ) Sprašujem, če je to po zakonu, pravilno obračunano. Lep pozdrav

Spoštovani!

Odpovedni rok pri odpovedi omenjene kolektivne pogodbe je pol leta. Poleg tega pa je potrebno še upoštevati, da KP za dejavnost zasebnega varovanja ne določa uporabe te KP po prenehanju veljavnosti. V tem primeru se uporabi 17. člen ZKolP, ki določa:  Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, če stranki ne določita drugače, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom ter varnost in zdravje pri delu.

Zatorej zaenkrat še velja višina malice, ki je navedena v KP. V primeru, da ne bo sprejeta nova, pa se smiselno uporabljajo določila ZDR-1 in sodne prakse. 

Lep dan želim,

Tanja Šket

Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij