Atama logotip
EN

Subvencija za zaposlitev mlade osebe

28.3.2024

Zavod RS za zaposlovanje v okviru javnega povabila Hitrejši vstop mladih na trg dela, si prizadeva zmanjšati brezposelnost med mladimi ter spodbuja delodajalce, da mladim ponudijo kakovostne zaposlitve za nedoločen čas.
 
Delodajalci imajo s prijavo možnost pridobiti subvencijo v višini 300 do 420 EUR mesečno za vsakega zaposlenega do 29. leta, s pogodbo za nedoločen čas. Povabilo vključuje obveznost zagotovitve mentorstva in usposabljanja, s poudarkom na digitalnih kompetencah. Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če novo zaposlenega vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 
Kdo se lahko prijavi?
Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddajo delodajalci, ki so vsaj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 1 zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali so samozaposleni, ter izpolnjujejo ostale pogoje, opredeljene v javnem povabilu.
 
Prednost pri vključevanju imajo brezposelni mladi iz ciljne skupine javnega povabila (ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin) za katere velja, da
Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna le na podlagi napotitve s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Kako se lahko prijavite?
Prijavite se lahko tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ.
 
Zadnji rok za prijavo je 31. marec 2024, več informacij ter dostop do elektronske prijave pa pridobite na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela/.
 
Janja Kompare