Atama logotip
EN

Jubilejna nagrada

30.1.2024
Lp delala sem 29 let v gorenju sedaj sem za poslena 2 meseca javni sektor ali mi pripada za 30 let skupne delovne dobe nagrada

Spoštovani!

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti skupaj z aneksom k kolektivni pogodbi, sprejetim leta 2021 določa, da jubilejna nagrada pripada za delovno dobo doseženo pri delodajalcih v javnem sektorju. 

Lep dan želim!

Tanja Šket

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij