Atama logotip
EN

Ali vaše podjetje tvega kazni zaradi manjkajočih pravilnikov? Preverite zdaj!

27.5.2024

V sodobnem poslovnem svetu je skladnost z zakonodajo ključnega pomena za uspešno in nemoteno poslovanje. Podjetja so dolžna imeti pripravljene različne pravilnike, ki urejajo poslovanje in zagotavljajo varnost ter skladnost z zakonskimi predpisi. Kljub temu se pogosto zgodi, da podjetjem manjka eden ali več obveznih pravilnikov. Poglejmo si, kateri so najpogosteje manjkajoči pravilniki in zakaj je njihova prisotnost tako pomembna.

1. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je uvedla stroge zahteve glede varstva osebnih podatkov. Kljub temu mnoga podjetja še vedno nimajo ustrezno pripravljenega in implementiranega pravilnika o varstvu osebnih podatkov. Ta pravilnik je ključen za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in zaščito osebnih podatkov strank ter zaposlenih.

2. Pravilnik o preprečevanju nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zahteva, da podjetja pripravijo pravilnik, ki ureja preprečevanje nasilja, nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu ter postopek v primeru morebitnih kršitev.  Mnogi delodajalci tega pravilnika še vedno nimajo, kar lahko vodi do konfliktov in pravnih težav.

3. Izjava o varnosti z oceno tveganja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa obveznost priprave dokumentacije, ki opredeljuje ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu. Veliko podjetij bodisi nima ustrezno urejeno tega področja ali pa je neustrezen, kar povečuje tveganje za nesreče in bolezni na delovnem mestu.

4. Pravilnik o varstvu pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom zahteva, da imajo podjetja pripravljen pravilnik o varstvu pred požarom. Kljub temu pa mnoga podjetja zanemarjajo to obveznost, kar lahko vodi do resnih posledic v primeru požara.

5. Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc – s postopki preverjanja

Ta pravilnik določa ukrepe za preprečevanje alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc na delovnem mestu, vključno s postopki preverjanja. Ključen je za zagotavljanje varnosti in produktivnosti zaposlenih. Mnoga podjetja pozabijo na to pomembno področje, kar lahko vodi do incidentov in zmanjšane učinkovitosti.

6. Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu tudi spodbuja podjetja, da pripravijo pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu. Ta pravilnik vključuje ukrepe za spodbujanje zdravega načina življenja med zaposlenimi, kar prispeva k njihovi dobrobiti in delovni učinkovitosti.

7. Akt o sistematizaciji delovnih mest (za podjetja nad z 10 zaposlenih)

Akt o sistematizaciji delovnih mest je ključnega pomena za jasno opredelitev nalog, odgovornosti in pogojev dela za posamezna delovna mesta v podjetju. Mnoga podjetja nimajo ustrezno pripravljenega tega akta, kar lahko vodi do zmede in neučinkovitosti v organizaciji.

8. Pravilnik o prepovedi „mobinga“

Mobing, ali trpinčenje na delovnem mestu, lahko resno ogrozi dobro počutje zaposlenih in delovno klimo. Pravilnik o prepovedi mobinga opredeljuje ukrepe za preprečevanje in obravnavo primerov mobinga. Mnoga podjetja zanemarjajo to področje, kar lahko vodi do povečane fluktuacije zaposlenih in pravnih težav.

Priporočljiv pa je tudi Pravilnik o delovnih razmerjih.

9. Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o delovnih razmerjih ureja pravice in obveznosti delodajalca in delavcev, ter podrobneje določa pogoje zaposlitve, plačila, delovnega časa, dopustov in drugih delovnih pogojev. Ta pravilnik je ključnega pomena za vzpostavitev jasnih in pravičnih delovnih pogojev ter za preprečevanje sporov na delovnem mestu.

Preverite svoje pravilnike in zagotovite skladnost

Imate vse potrebne pravilnike urejene in ažurne? Če niste prepričani, je zdaj pravi čas, da preverite. Manjkajoči pravilniki lahko privedejo do pravnih sankcij, kazni in slabše organizacije znotraj podjetja.

Ne tvegajte! Obrnite se na nas in poskrbite, da bodo vsi vaši pravilniki v skladu z zakonodajo.
Naša ekipa strokovnjakov vam lahko pomaga pri pripravi in implementaciji vseh potrebnih pravilnikov, da boste lahko mirno in brezskrbno poslovali.

Kontaktirajte nas še danes in zagotovite varnost ter skladnost vašega podjetja!

KONTAKTNI OBRAZEC

Maja Kordež

Atama d.o.o.