Atama logotip
EN

Žrtve nasilja v družini

05.07.2024

Zakon o delovnih razmerjih določa v 189.a členu, posebno varstvo delavcev, ki so žrtve nasilja v družini.

Kdo je delavec, ki je žrtev nasilja v družini?

Je oseba,

Za kakšno pravno varstvo gre?

Delodajalec mora delavcem, žrtvam nasilja v družini, omogočiti lažje usklajevanje poklicnih obveznosti in obveznosti, ki izhajajo iz urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov ter odpravljanja posledic nasilja v družini.

Po določbi 189.b člena, se lahko delavcem, žrtvam nasilja v družini, odredi nadurno delo ali nočno delo, neenakomerno razporedi ali začasno prerazporedi delovni čas samo z njihovim predhodnim pisnim soglasjem.

V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nasilja v družini je dokazno breme na strani delodajalca.


Če ste vi ali vaš/-a sodelavec/-ka žrtev nasilja v družini, je pomembno, da poznate svoje pravice in zaščito, ki vam pripada po noveli ZDR-1D. Tukaj smo za vas, da vam pomagamo razumeti in uveljavljati posebne pravice, ki vam omogočajo lažje usklajevanje poklicnih in osebnih obveznosti. Pišite nam v kolikor bi želeli našo pomoč.

Janja Kompare