Atama logotip
EN

Spremembe pri obračunavanju nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

23.01.2024

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) uvaja nekaj sprememb, ki so pomembne za delodajalce:
  •        Delodajalec je ponovno zavezanec za plačilo za bolniške odsotnosti do 30 dni. Prehod plačila v breme ZZZS bo zopet z 31. delovnim dnem. Pravilo velja za zadržanosti od dela od vključno 1.1.2024, ne glede na prvi dan neprekinjene zadržanosti.
  •        Pri obračunu nadomestil plač zgornja vrednost ni več enaka plači, ki bi jo delavec dobil, ampak z t.i. socialno kapico, ki določa zgornji limit v višini 2,5-kratnika povprečne mesečne bruto plače. Za prva dva meseca leta 2024 ta znesek znaša 5.059,80 EUR.


Tanja Šket
Atama d.o.o.