Atama logotip
EN

Oskrbovalski dopust

25.06.2024


Oskrbovalski dopust je pravica zaposlenih, uvedena z novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), z namenom nege družinskega člana.Koriščenje oskrbovalskega dopusta:

Zaposleni lahko koristi dopust, ko družinski član potrebuje znatnejšo nego iz zdravstvenih razlogov.

Pomembno je vedeti, kdo vse šteje med družinske člane: zakonec ali zunajzakonski partner, otroci (vključno s posvojenci in otroki zakonca / zunajzakonskega partnerja), starši (vključno s posvojitelji in partnerji staršev) ter osebe, s katerimi zaposleni živi v istem gospodinjstvu, kadar zaposleni ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.


Trajanje dopusta:

Zaposleni je upravičen do petih delovnih dni oskrbovalskega dopusta v posameznem koledarskem letu.


Obveznosti zaposlenega:

Za koriščenje odsotnosti mora delavec ustrezno obvestiti delodajalca pred začetkom odsotnosti ali najkasneje v treh delovnih dneh po začetku odsotnosti, če tega ni mogel storiti zaradi objektivnih okoliščin odsotnosti.

Zaposleni mora predložiti izjavo, v kateri navede okoliščine odsotnosti, osebo, ki potrebuje nego, in ostala dejstva. Izjavi je potrebno priložiti ustrezna dokazila (npr. zdravniško potrdilo).

Oskrbovalski dopust ni plačan, vendar delodajalec krije prispevke zaposlenemu.

Krajši delovni čas zaradi oskrbe

Delavci imajo zaradi oskrbe pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. Delavec lahko predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas za določen čas zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Delodajalec mora svojo odločitev o predlogu delavca pisno utemeljiti v 15 dneh, pri čemer lahko utemeljitev pošlje tudi na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja delodajalec.

Če delavec, ki je že zaposlen za nedoločen čas, zaradi zagotavljanja oskrbe sklene pogodbo za določen čas, v tem času mirujejo njegove pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Po izteku pogodbe s krajšim delovnim časom nadaljuje zaposlitev po pogodbi za nedoločen čas.

S katerimi izzivi se soočajo delodajalci?

Eden izmed ključnih izzivov oskrbovalskega dopusta je, da konkretnih smernic za izvedbo ni, kar pomeni, da je veliko odvisno od posameznega delodajalca. Jasne usmeritve bi pomagale zmanjšati negotovost in razlike v pristopih med različnimi delodajalci ter zagotovile enakopravno obravnavo vseh zaposlenih.

Uvedba oskrbovalskega dopusta lahko prinaša tudi dodatna administrativna in organizacijska bremena za delodajalce. Potreba po prilagoditvi delovnih procesov in načrtovanju lahko za nekatere delodajalce predstavlja izziv, še posebej v manjših podjetjih.


Da bi se izognili morebitnim težavam, je nujno, da vaše podjetje dobro pozna zakonodajo. Kot dolgoletni strokovnjaki na tem področju vam lahko pomagamo pri kadrovskih in zaposlovalnih izzivih. Preverite naše storitve: https://atama.si/za-podjetja/kadrovske-storitve/seznam-kadrovskih-storitev

Urša Šarić
Atama d.o.o.