Atama logotip
EN

Delo v izmenah

07.06.2024

Ko se delo izmenoma opravlja v dopoldanski, popoldanski ali tudi v nočni izmeni, govorimo o izmenskem delovnem času. Le-ta traja 5 ali 6 dni na teden in od 6 do 8 ur dnevno, ki se praviloma ponavlja tedensko oz. izjemoma dnevno, po določenem ponavljajočem se vzorcu.

Za popoldansko izmeno se predvidoma šteje čas od 14. do 22. ure (oz. ko je izpolnjeno vsaj 75% redne dnevne delovne obveznosti po 12. uri). Za nočno delo se pa predvidoma šteje čas med 23. in 6. uro naslednjega dne (oz. ko je izpolnjeno vsaj 75% redne dnevne delovne obveznosti med 22. in 7. uro naslednjega dne). Ker gre za delo v manj ugodnem delovnem času, delavcu pripadajo dodatki, ki jih določa zakon in morebitna panožna ali podjetniška kolektivna pogodba.
 
Predvideva se, da se delo v eni izmeni opravlja v dopoldanskem času, vendar ni vedno tako. Enoizmensko delo se lahko opravlja tudi samo v popoldanskem času, kot tudi dvoizmensko delo le v popoldanskem in nočnem času.

Delo v turnusu je oblika izmenskega dela, pri katerem se delo opravlja po razporedu 12 ur, sledi pa mu 24 ali 48 ur počitka, ter po posebnem razporedu, ko se delo opravlja dopoldne, popolne in v nočnem času, vendar ne v enakomernem zaporedju. Takšna oblika delovnega časa se opredeli v podjetniški kolektivni pogodbi, zagotoviti pa se mora periodična izmenjava izmen. 

Prednosti in slabosti dela v izmenah

Med prednosti dela v izmenah lahko izpostavimo:
Med slabosti dela lahko izpostavimo:

Glede na to, da je pri nekaterih panogah izmensko delo neizogiben način delovanja in poslovanja, je pomembno, da podjetja in delavci skupaj najdejo načine za zmanjšanje negativnih vplivov in izkoristijo prednosti, ki jih ponuja izmensko delo.


Se spopadate z izzivi izmenskega dela ali iščete načine, kako optimizirati svoje delovne urnike? Pošljite povpraševanje (atama.si) ali nas pokličite na 01/2300-860.

Janja Kompare