Atama logotip
EN

Usposabljanje za varno delo in predhodni zdravstveni pregled

29.03.2024


Zdravstveni pregledi so obvezni za osebe, ki opravljajo delo za delodajalca na kakršni koli pravni podlagi, ne glede na to, ali gre za redno zaposlene, študente, dijake ali osebe na usposabljanju.

Ta postopek ni le formalnost, temveč predstavlja pomembno varovalo tako za delavca kot tudi za delodajalca. Zdravstveni pregled omogoča oceno delavčeve telesne in duševne sposobnosti za opravljanje določenega dela. S tem se preprečuje morebitne poškodbe, bolezni ali druge neželene posledice, ki bi lahko nastale zaradi neustreznih delovnih pogojev ali zahtev.

Zdravstvene preglede urejajo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Delodajalec mora delavca napotiti na predhodni preventivni zdravstveni pregled pred prvo zaposlitvijo in po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev. Pregled se opravi v izbrani ambulanti za medicino dela. Delodajalec ne prejme podrobnih informacij o zdravstvenem stanju delavca, temveč le obvestilo o njegovi zdravstveni zmožnosti za delo.

DELODAJALCI POZOR: Pomembno je, da je zdravstveni pregled opravljen pred podpisom pogodbe o zaposlitvi. Priporočamo, da delavca zaposlite šele, ko je podana pozitivna ocena zdravniškega spričevala.


Pregled je lahko opravljen z določenimi omejitvami ali pa zahteva nadaljnjo kontrolo. Omejitve običajno vključujejo zahteve kot so delo z očali ipd. Delavca je na omejitve potrebno opozoriti, v primeru nadaljnjega pregleda pa ga je treba pravočasno napotiti.

Obdobni zdravstveni pregledi

Predhodnemu zdravstvenemu pregledu sledijo obdobni zdravstveni pregledi, ki se izvajajo na določeno časovno obdobje in so specificirani v oceni tveganja za posamezno delovno mesto.

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu 

Delodajalec mora za zaposlenega, poleg predhodnega zdravstvenega pregleda, poskrbeti tudi za usposabljanje za varnost in zdravje pri delu. Obveznost delodajalcu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob:

Informacije o potrebnih znanjih za posameznega delavca izhajajo iz ocene tveganja na delovnem mestu, na osnovi katere se pripravi pisni program usposabljanja.


Kdo je dolžan nositi stroške?

Za zagotovitev varnega in zdravega dela, kot tudi za zdravstvene preglede, je odgovoren delodajalec, ki tudi krije stroške zdravstvenega pregleda. Cena zdravstvenih pregledov je odvisna od obsega preiskav in pregledov, ki jih izvajajo za določeno delovno mesto, ter dogovora med delodajalcem in izvajalcem medicine dela.


Kakšne so lahko kazni, če delodajalec ne pošlje delavca na zdravniški pregled pred zaposlitvijo?

Delodajalec, ki delavca ne pošlje na redni zdravstveni pred službo, je lahko kaznovan v skladu s predpisi. Globe za delodajalca se gibljejo med 2000 in 40.000 evri, za odgovorno osebo delodajalca pa med 500 in 4000 evri.


V izogib morebitnim težavam je nujno, da vaše podjetje dobro pozna zakonodajo. Kot dolgoletni strokovnjaki na tem področju vam lahko nudimo pomoč v vseh fazah zaposlitvenega cikla. Stopite v stik z nami preko e-pošte na info@atama.si ali pokličite na 01 2300 860.

Urša Šarić
Atama d.o.o.