Atama logotip
EN

Z 20.11.2023 začne veljati Zakon o evidencah na področju dela!

14.11.2023

OBVESTILO

 

Z 20.11.2023 začne veljati Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), sprejet 20.05.2023.

 

Večina sprememb se nanaša na evidenco o izrabi delovnega časa. V njo bo z 20.11.2023 potrebno vpisovati dodatnih 5 vrst podatkov:

  1.        čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
  2.        izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
  3.        opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
  4.        opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
  5.        vpis tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oz. letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa (delodajalec, ki evidenco delovnega časa vodi ročno, bo lahko podatek vpisoval tedensko).

Pri beleženju izrabe in obsega izrabe odmora  naj poudarimo da se beleži ali je bil odmor izkoriščen (DA/NE) in v kolikšnem obsegu ( npr. 30 min). Ni potrebno beležiti ure nastopa in kdaj se je odmor zaključil. Odmora ni potrebno beležiti vsak dan sproti, če je odmor v naprej vsak dan določen ob isti uri. V tem primeru se lahko odmor za tekoči mesec vpiše v naprej.

Pozornost nebo odveč tudi na področju obveznosti delodajalca na področju obveščanja delavca o evidenci o izrabi delovnega časa:

-          pisno bo potrebno obvestiti delavca o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec, in sicer do konca plačilnega dne. Pisno obvestilo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti, če zaposleni razpolaga z elektronsko pošto, ki jo zagotavlja delodajalec (privatni e-naslov ne velja).  Za obveznost seznanitve se bo štel tudi neposreden elektronski dostop delavca do evidence o izrabi delovnega časa. Le – tega mora zagotovit delodajalec, pri čemer se mora pravica uresničevati brez prisotnosti delodajalca.

Pri plači za mesec november 2023 bo torej ta obveznost že veljala. To pomeni, da bo delodajalec moral delavcu skupaj s plačilno listo vročiti tudi izpis iz evidence o izrabi delovnega časa za mesec november 2023. Lahko pa seveda izkoristi katero izmed zgoraj omenjenih možnosti.

Delavec bo enkrat tedensko od delodajalca lahko zahteval, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

V veljavi ostaja tudi ročni način vodenja evidenc. Je pa določeno 2-letno obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa v primeru storjenih kršitev s strani delodajalca.

 

Maja Kordež 


Vam je bil članek zanimiv? Preverite zbirko naših člankov na spletni strani