Atama logotip
EN

Finančne spodbude za zaposlovanje s strani Zavoda RS za zaposlovanje

12.05.2023

Podjetja, ki potrebujejo nove delavce, imajo trenutno možnost pridobiti kar nekaj subvencij, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanje.

Zelena delovna mesta
Javno povabilo vam za obdobje enega leta omogoča subvencijo brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencija znaša 680 EUR na mesec za polni delovni čas, delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
 
Cilj subvencij je ozelenitev gospodarstva, spodbujanje prizadevanj za učinkovitejšo rabo energije in virov ter zmanjšanje emisije toplogrednih plinov.

Seznam zelenih delovnih mest si lahko ogledate na povezavi.

Rok prijave: do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2024.

Priložnost zame
Če zaposlite dolgotrajno brezposelno osebo, ki je prijavljena pri Zavodu v evidenci brezposelnih dve leti ali več, ste upravičeni do mesečne subvencije v višini 700 EUR. Subvencija se izplačuje eno leto. Delovno razmerje lahko sklenete za določen čas enega leta ali za nedoločen čas. Vključeni osebi je potrebno omogočiti usposabljanje ali izobraževanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur, ki ga lahko izvajajo pri vas zaposleni strokovni sodelavci ali zunanji izvajalci.

Rok prijave: do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2023.

Hitrejši vstop mladih na trg dela
Za zaposlitev brezposelnih mladih do 25. leta starosti lahko pridobite subvencijo v višini 300 do 490 EUR. Pogoj je, da mora biti delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas.

Subvencija za zaposlitev se izplačuje 18 mesecev in znaša:
• 300 EUR na mesec (5.400 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev mlade brezposelne osebe do 25. leta starosti;
• 360 EUR na mesec (6.480 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev mlade brezposelne osebe do 25. leta starosti, ki je hkrati prijavljena v evidenci brezposelnih najmanj 12 mesecev ali ima (nedokončano ali končano) največ osnovnošolsko izobrazbo;
• 420 EUR na mesec (7.560 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev mlade brezposelne osebe do 25. leta starosti, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih najmanj 12 mesecev in ima (nedokončano ali končano) največ osnovnošolsko izobrazbo.

Sorazmerno nižja je subvencija za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur), kadar zaposlite osebo, ki v skladu z ustrezno odločbo lahko opravlja delo le krajši delovni čas.

Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če novozaposlenega vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Rok prijave: do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023.


Iskanje novih sodelavcev na trgu dela je lahko za podjetje velik izziv. Z izkušnjami vam lahko na pomoč priskočimo v naši agenciji ter vam prihranimo kar nekaj časa in pospešimo postopek zaposlovanja. Izpolnite obrazec ali pošljite povpraševanje na info@atama.si.
 
Urša Šarić
Atama d.o.o.