Atama logotip
EN

Odsotnost delavca zaradi pričanja na sodišču

20.03.2023

Po 168. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec pravico do odsotnosti z dela, če mu je odrejeno ali predlagano naj sodeluje ali nudi pomoč upravnemu ali sodnemu organu ali je iz drugih razlogov brez krivde poklican k sodelovanju z upravnim ali sodnim organom.

Kdo mora delavcu za njegovo odsotnost z dela zagotoviti nadomestilo plače in v kakšni višini, ureja 242. člen Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da ima priča poleg povračila potnih stroškov in stroškov za prehrano in prenočišče tudi pravico do povračila izgubljenega zaslužka. Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer izgubi to pravico.

Način povrnitve nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka pa določata 12. in 13. člen Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku. Delodajalec delavcu izplača 100 % nadomestilo plače oziroma delavec je upravičen do nadomestila plače, ki je enako znesku plače ki bi jo prejel, če bi v času odsotnosti delal.

Delodajalec mora zahtevati povrnitev izplačanega nadomestila plače od sodišča, ki vodi postopek.

V času, ko delavec ni bil predviden za delo, ne more zahtevati nadomestila plače.
 
Urša Šarić
Atama d.o.o.