Atama logotip
EN

Podjemna pogodba

19.01.2023

Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava, s katero se sklene delovno razmerje, podjemna pogodba je pa pogodba civilnega prava, ki se sklene med naročnikom in podjemnikom.

 

Naročnik pri izvajalcu naroči določeno opravilo (npr. pleskanje prostorov) in se zaveže, da bo v zameno podjemniku izplačal dogovorjeno plačilo. Podjemnik pa se zaveže, da bo delo opravljeno na dogovorjen način.

 

Predmet podjemne pogodbe je lahko izdelava ali popravilo stvari (obrtniške storitve) in fizično ali umsko delo. Pri določenih umskih delih ima lahko podjemna pogodba elemente avtorskega dela in je potem bolj smiselno skleniti avtorsko pogodbo.

 

Pri podjemni pogodbi je prejemnik dohodka plača akontacijo dohodnine v višini 25% od osnove (90% bruto – prispevek za zdravstveno zavarovanje – prispevek za pokojninsko zavarovanje), pri pogodbi o zaposlitvi pa po dohodninski lestvici. Podjemnik mora plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5% (če ni že vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6.36% bruto zneska pogodbe. Naročnik je dolžan obračunati 8,85% prispevek za pokojninsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 0,53% ter posebni davek v višini 25%. Pri pogodbi o zaposlitvi plačilo obveznih socialnih prispevkov poteka tako, da delavec plača prispevke v višini 22,10% , delodajalec pa v višini 16,10% dohodka iz delovnega razmerja.

 

Podjemna pogodba se ne sme skleniti, v kolikor so podani elementi delovnega razmerja. Po Zakonu o delovnih razmerjih je delovno razmerje definirano kor razmerje med delavcem in delodajalcem. Delavec se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in nadzoru.

 

Pri delu po podjemni pogodbi je podjemnik samostojen, ni podrejen naročniku ter si sam organizira delo. Podjemnik si sam priskrbi vse kar potrebuje za opravljanje dela, kdo priskrbi material je pa stvar dogovora. Med opravljanjem dela mora podnajemnik upoštevati navodila naročnika in mu omogočiti nadzor nad potekom dela, je pa ta nadzor manjši kot pri delovnem razmerju. Podjemnik ni upravičen do dodatkov, nadomestila za prehrano, ne pripada mu letni dopust in regres. Prav tako ni upravičen do povračila potnih stroškov, vendar lahko z naročnikom dogovori izplačilo kilometrine za opravljene storitve po podjemni pogodbi.

Delo po podjemni pogodbi se mora opraviti v določenem času. V primeru, da čas ni določen, pa v času, ki je razumno potreben za izvajanje dogovorjenega dela.


Atama kot uspešno kadrovsko podjetje že več kot 20 let pomaga podjetjem tudi pri vzpostavljanju kadrovskih sistemov, ki vodijo k učinkoviti komunikaciji in odnosom. V primeru, da potrebujete pomoč pri vzpostavitvi kadrovskih procesov, nas kontaktirajte!

Urša Šrić
Atama d.o.o.