Atama logotip
EN

Božičnica, poslovna uspešnost ali 13. plača?

23.11.2022

Ob koncu leta marsikatero podjetje svojim zaposlenim izplača nagrade, ki so ponavadi rezultat dobrega poslovanja podjetja.

 

Obstaja več vrst nagrad:

  1. Poslovna uspešnost

Izplačilo poslovne uspešnosti se lahko izvede v tekočem letu ali v naslednjem letu za nazaj. Posebnost izplačila poslovne uspešnosti je v tem, da do določenega zneska (povprečna plača v Sloveniji) ni obdavčeno z dohodnino. To pomeni, da zaposleni prejme višji znesek, kot bi ga v primeru klasičnega izplačila ter da se mu navedeni znesek ne všteva v skupne dohodke za odmero dohodnine.

Pomembno je, da podjetje izplačilo poslovne uspešnosti opredeli v svojih internih aktih ali pa je opredeljeno v kolektivni pogodbi. Za izpolnitev pogoja nižje obdavčenosti morajo biti kriteriji izplačila za vse zaposlene enaki.

V zakonodaji je opredeljena zgornja meja zneska, ki je neobdavčen ter enaka pravila za vse zaposlene. Kakšna so ta pravila, pa podjetje določa samo. Pri tem mora upoštevati pravilo nedeskriminatorosti. Višino in pogoje za izplačilo poslovne uspešnosti podjetje določa interno

 

       2. Božičnica

Izraz božičnica v slovenski zakonodaji ni opredeljen, se pa izraz pogovorno pogosto uporablja. Božičnica je obdavčena enako kakor plača, za njo ni predpisanih posebnih pravil in podjetje samo se odloči ali jo izplača, komu in pod kakšnimi pogoji.

 

       3. 13/14. plača

Nekatera podjetja izplačujejo 13. in/ali 14. plačo. Pravila o tem so ponavadi določena v internih aktih ali pogodbah o zaposlitvi. Pri 13. in 14. plači je posebnost ta, da jo zaposleni prejmejo v znesku kolikor znaša njihova mesečna plača. Obdavčitev je enaka kot pri sami plači.

 

       4. Bonus

Podjetje lahko zaposlenim izplača bonuse, ki niso vezani samo na konec leta. Bonusi so lahko opredeljeni po različnih kriterijih, ki se jih določi vnaprej ali pa podjetje odločitev o nagradi delavcem sprejme konec leta. Tudi v tem primeru zakonodaja ne opredeljuje posebnih pravil, obdavčitev pa je enaka kot pri plači.

 

Podjetja imajo tako na voljo več načinov nagrajevanja delavcev, ki so prispevali k uspešnosti podjetja. Le pri poslovni uspešnosti (ob pogoji izpolnjevanja nižje obdavčenosti) zakonodaja predpisuje nekaj pravil in omejitev.

Zaposlenim svetujemo, da se v primeru nejasnosti in vprašanj glede nagrad konec leta obrnejo na kadrovsko ali računovodsko službo v podjetju, kjer so zaposleni. Le tako bodo dobili relevantne informacije o upravičenosti do nagrade, ter o višini času izplačila. V podjetjih veljajo različna pravila.

 ed92f83548 61862681

 

 


 

Ali se vam po prebranem članku porajajo kakšne dileme? Vprašanje lahko zastavite v naši rubriki Odgovarjamo na vaša vprašanja.

Tanja Šket

Atama d.o.o.