Atama logotip
EN

Štipendije: katere so združljive in katere ne?

9.11.2022

Že prejemaš eno od štipendij? Preveri, s katerimi štipendijami jo lahko združiš in svoj dohodek povišaš.

 

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini.
Za pridobitev državne štipendije vaš oziroma dohodek vašega gospodinjstva, od 1. junija 2022 dalje, ne sme presegati 1.104,33 evrov na osebo.

Hkrati z državno štipendijo lahko posameznik prejema tudi: 

- kadrovsko štipendijo, 

- štipendijo za deficitarne poklice, 

- štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in 

- štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini. 

Državna štipendija pa ni združljiva: 

- s Zoisovo štipendijo oziroma 

- s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

 

Zoisova štipendija

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: 

 

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema: 

- kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), 

- štipendijo za deficitarne poklice in 

- tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

Zoisova štipendija ni združljiva: 

- z državno štipendijo, 

- s štipendijo Ad futura, 

- niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

 

Kadrovska štipendija

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. 

Kadrovske štipendije ne morete istočasno prejemati s štipendijo za deficitarne poklice. Združljiva je z vsemi ostalimi štipendijami.

Pomembno je dodati, da poleg zgoraj navedenih štipendij obstajajo tudi druge, ki niso urejene z zakonom o štipendiranju. V tem primeru štipendist, ki prejema državno oz. Zoisovo štipendijo, lahko istočasno prejema tudi katero drugo štipendijo, ki jo podeljuje drug štipenditor in ni urejena v Zakonu o štipendiranju. V kolikor bi imeli dodatna vprašanja, vas vabimo, da nam ga zastavite v rubriki Odgovarjamo na vaša vprašanja.


Maja Kordež
Atama d.o.o.