Atama logotip
EN

Pogodba o zaposlitvi

 

Vam branje pogodbe o zaposlitvi predstavlja težavo? Nič več!

 

 

PRED PODPISOM POGODBE

 

Pred podpisom pogodbe vam je delodajalec dolžan izdati predlog pogodbe vsaj 3 dni prej. Po podpisu vam mora delodajalec predati en podpisan izvod pogodbe o zaposlitvi. Če vam delodajalec ne izroči podpisane pogodbe o zaposlitvi, lahko od njega kadarkoli v času trajanja svojega delovnega razmerja zahtevate izročitev.

 

KAJ MORA VSEBOVATI POGODBA O ZAPOSLITVI?

 

*Dodatne določbe – niso obvezen del vseh pogodb o zaposlitvi, so pa vse pogostejše; Pod to sodijo vse določbe, ki so povezane z delom pa niso nujno obvezne po zakonu (primeri: poskusno delo, pripravništvo, konkurenčne ali zaupnostne klavzule, …)

Imejte v mislih, da v primeru kakršne koli spremembe, ste dolžni o temu obvestiti delodajalca (primer: sprememba stalnega ali začasnega prebivališča). Ob zaposlitvi boste morali predložiti tudi različne dokumente in dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela (potrdilo o pridobljeni izobrazbi, zdravniško potrdilo, potrdilo o nekaznovanosti itn.).

 Maja Kordež
Atama d.o.o