Atama logotip
EN

Poročilo o prejemkih za leto 2021

Delodajalci ne pozabite: do konca januarja 2022 ste dolžni poslati pisno obvestilo zaposlenim o njihovih prejemkih za leto 2021.

Ta jim lahko pomaga pri izračunu dohodnine, ki jo bo potrebno plačati oziroma, ki bo povrnjena.

Pripraviti je potrebno poročilo o prejemkih zaposlenim in jim ga do konca meseca posredovati!


Študentje
Študentje, ki so v letu 2021 opravljali delo preko študentske napotnice, morajo s strani študentskega servisa prav tako do konca januarja 2022 prejeti izpis prejemkov.