Atama logotip
EN

Neuspešno opravljen zdravniški pregled


Delodajalec mora pred začetkom zaposlitve napotiti bodočega zaposlenega na zdravniški pregled. Na podlagi ocene tveganja zdravnik medicine dela presodi ali je kandidat sposoben opravljati delo in delovne naloge v okviru zaposlitve. Po opravljenem zdravniškem pregledu zdravnik izda spričevalo, ki bodisi potrjuje zmožnost delavca, bodisi navaja določene omejitve in kontrolne preglede, lahko pa tudi ugotovi, da delavec ni zmožen opravljati dela.

V nekaterih primerih se zgodi, da delavec zdravniškega pregleda ne opravi uspešno. Razlogov je lahko mnogo, v osnovi pa specialist medicine dela ugotovi kandidatovo zdravstveno nezmožnost za delo.

Specialist medicine dela ni dolžan in delodajalca pravzaprav ne sme obvestiti o zdravstvenih razlogih, ki botrujejo nezmožnosti. Obvesti ga lahko le o stanju opravljenega pregleda in o morebitni neizpolnitvi obveznosti kandidata za zaposlitev.

Kandidat za zaposlitev je za razliko od delodajalca upravičen do informacij o razlogih za neuspešno opravljen zdravniški pregled. Večkrat se zgodi, da se sam kandidat ne strinja z oceno specialista in je mnenja, da je ocena napačna in neupravičena. Najbolj smiselno je, da se najprej obrne na zdravnika, ki je opravil pregled in podal oceno. Če je pri tem neuspešen ima dve možnosti:

  1. Počaka predvideno obdobje in pregled opravi znova. Dostikrat je ta možnost nemogoča, saj je zaposlitev za katero kandidira, na voljo sedaj in ne (na primer) čez tri mesece.
  2. Zahteva presojo spričevala na II. stopnji pri posebni zdravniški komisiji, ki deluje na UKC Ljubljana v skladu s 17. členom Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Zahtevek za presojo lahko vloži kandidat ali delodajalec. Zahteva za presojo mora biti vložena v 15 dneh po prejemu zdravniškega spričevala, komisija pa ima 30 dni časa, da o njen razsodi. Potrebno se je zavedati, da stroške te presoje nosi tisti, ki je zahtevek vložil. Predvideni stroški presoje se gibajo med 300 in 1000 EUR.
Glede na zakonske možnosti, ki jih imata delavec in delodajalec je v večini primerov najboljše počakati ali pa najti novo delo oziroma delodajalca / delavce. Potrebno pa je opozoriti, da je opisanih primerov izredno malo.

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Atama kot zanesljiv kadrovski partner pomaga podjetjem reševati takšne in podobne primere, predvsem kadar nimajo znanja ali resursov za uspešno opravljanje s kadrovanjem in zaposlovanjem. Če potrebujete kvalitetno storitev na omenjenem področju, izpolnite kontaktni obrazec ali pokličite 01/2300-860