Atama logotip
EN

Ali lahko odpovemo pogodbo o zaposlitvi starejšemu delavcu?

V praksi velja zmotno prepričanje, da s starejšim delavcem ni možno prekiniti delovnega razmerja. V nadaljevanju pojasnjujemo v katerih primerih to sicer drži, v katerih pa ne.

Treba je ločiti status »starejšega delavca« in »delavca pred upokojitvijo«.


Starejši delavec

Po 197. členu Zakona o delovnih razmerij (ZDR-1) imajo status »starejšega delavca« tisti, ki so starejši od 55 let.

Starejši delavec ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Delodajalec mu brez njegovega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela, poleg tega pa ima pravico do dela s krajšim delovnim časom, če se delno upokoji.


Delavec pred upokojitvijo

Določba 114. člena Zakona o delovnih razmerij (ZDR-1) opredeljuje »delavce pred upokojitvijo«. V to skupino spadajo delavci, ki so dopolnili starost 58 let oziroma delavci, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe.

Delodajalec ne sme delavcu brez njegovega pisnega soglasja redno odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga dokler ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Zakon v 2. odstavku istega člena navaja nekaj izjem, na podlagi katerih je možno podati odpoved iz poslovnih razlogov:
  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

»Delavec pred upokojitvijo« je zaščiten le, če gre za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.  Se pravi, ZDR-1 delavca ne varuje v primeru, če:
  • bi mu delodajalec želel odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti,
  • bi delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga,
  • je delavec nezmožen za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti,
  • je delavec neuspešno opravil poskusno delo,
  • bi delodajalec delavcu izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi.
 

Atama kot uspešno kadrovsko podjetje že več kot 20 let pomaga podjetjem tudi pri vzpostavljanju kadrovskih sistemov, ki vodijo k učinkoviti komunikaciji in odnosom. V primeru, da potrebujete pomoč pri vzpostavitvi kadrovskih procesov, nas kontaktirajte!

Urša Šarić
Atama d.o.o.