Atama logotip
EN

Mladoletni delavec

Mladi se po večini odločajo za delo preko študentskega servisa, pogoj za to pa je status dijaka oziroma študenta. Kaj pa v primeru, ko se želijo redno zaposliti? Če so dopolnili 18 let za njih veljajo enaki predpisi, kot za ostale zaposlene – pri mladoletnih delavcih, pa je potrebno nekoliko več pozornosti. Namreč po Zakonu o delovnih razmerjih, delavci, ki še niso dopolnili 18 let, uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo. 

Prepoved opravljanja nekaterih del mladoletni delavec
Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme naložiti:
- dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
- dela, ki objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti,
- dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje,
- dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
- dela, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti,
- dela, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij, in ki se podrobneje določijo s podzakonskim aktom.

Prav tako se mladoletnemu delavcu ne sme naložiti dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom tveganja, ter del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj delavca.

Delovni čas in dopust
Delovni čas mladoletnega delavca ne sme biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden - torej ne sme opravljati nadur. Mladi delavec ima pravico do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur ter do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.

Mladoletni delavec ne sme opravljati dela ponoči med 22.00 in 6.00 uro naslednjega dne (v primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24.00 in 4.00 uro naslednjega dne). Izjema je v primeru višje sile, ko tako delo traja določen čas in mora biti izvršeno takoj, polnoletni delavci pa niso na razpolago v ustreznem številu. V takšnem primeru mora delodajalec zagotoviti nadzor s strani polnoletnega delavca.

Mladoletnemu delavcu pripada tudi povečan letni dopust in sicer za 7 delovnih dni.


Kadrovanje je eden izmed pomembnejših poslovnih procesov v podjetju in znanja z omenjenega področja ni nikoli dovolj. Ker se zavedamo, kako kompleksno in zahtevno je kadrovsko področje, smo za vas pripravili Kadrovsko šolo, kjer lahko pridobite ali osvežite znanja, ki jih mora imeti vsak kadrovik. 

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve