Atama logotip
EN

Razlika med delovno in zavarovalno dobo

V praksi se nemalokrat, tako med zaposlenimi, kot tudi delodajalci, pojavlja dilema: kakšna je razlika med delovno in zavarovalno dobo? delovna doba zavarovalna doba

Pravzaprav enostavna.

DELOVNA DOBA je doba, ki teče oz nastaja, ko ste v dejanskem delovnem razmerju na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovna doba je pomembna za izplačevanje dodatka na delovno dobo, katero je delodajalec dolžan izplačevati. Višina dodatka se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oz. jo določi delodajalec sam, v kolikor ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. Prav tako (lahko) pomembno vpliva na višino odmerjenega letnega dopusta.

ZAVAROVALNA DOBA je doba v kateri je bil delavec zavarovan in so bili zanj plačani prispevki. Zavarovalna doba teče v času, ko je posameznik zaposlen, je na starševskem ali porodniškem dopustu (četudi ni zaposlen), je upravičen do nadomestila za brezposelne, po novem tudi v času študentskega dela. Zavarovalna doba je tista doba, ki se upošteva, ko se delavec želi upokojiti (pri čemer ne pozabimo, da je pokojninska doba že nov termin, ki (lahko) zajema še nekaj malega več, kot zavarovalna doba)


V kolikor vam določanje delovne dobe še vedno dela preglavice, se obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Uršula Pust
Svetovalka