Atama logotip
EN

Poračun sorazmernega dela regresa

Pozdravljeni. Zanima me kako je s poračunom preveč izplačanega regresa. Namreč v letošnjem letu sem 2x zamenjala delodajalca. 1.Delodajalec: 1.1.-5.3.: odobreno 26 dni letnega dopusta, sorazmerni del 5 dni. 2.Delodajalec: 6.3.-31.10.: odobreno 25 dni letnega dopusta, sorazmerni del 17 dni 3.Delodajalec 1.11.- dalje: še nisem dobila obračuna (ne predvidevam problemov) Pri prvem delodajalcu sem korektno dobila sorazmerni del regresa za 2 meseca in 5 dni. Drugi delodajalec je izplačal sorazmerni del 975€ (od celotnega 1300€). Pri poračunu za vračilo, pa so upoštevali zaposlitev samo 7 mesecev in ne še 25 dni v marcu. Odbitek pri zadnji plači je bil 216,66€. Ali imam kako možnost zahtevati razliko (na kakšni pravni podlagi), saj sem sicer oškodovana za cca. 1 mesec regresa? Hvala in lep pozdrav,

Spoštovani!

Regres je pravica delavca, vezana na dopust. Kadar delavcu pripada dopust za celo leto, mu pripada tudi regres za celo leto. V primerih, ko je delavec zaposlen manj kot eno leto, mu pripada sorazmerni del dopusta in tudi regresa.

161. člen Zakona o delovnih razmerjih navaja:

(sorazmerni del letnega dopusta)

(1) Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: sorazmerni del letnega dopusta).

(2) Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

(3) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Glede na navedeno se v praksi pojavlja, da delavcu pripada pravica do sorazmernega dela dopusta in posledično regresa le v primeru, kadar je zaposlen polni mesec. Seveda se ob tem v praksi izkaže, da kljub zaposlitvi čez celotno leto, brez prekinitev vendar pa za razllične delodajalce, delavec ne prejme dopusta za celotno leto, prav tako ne regresa.

Nekatera podjetja pri izračunavanju določajo pravila, kjer priznajo tudi pol meseca, nekatera pa tudi posamezne dneve. 

Drugi delodajalec vam je izplačal regres v višini 975 eur, kar je za 9 mesecev (polni meseci od aprila do decembra). Ob prekinitvi pogodbe 2 meseca pred iztekom leta ste mu tako dolžni vrniti sorazmerni del za dva meseca, kar znaša 1300/12*2 = 216,66 eur kot navajate. 

Lep dan želim,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij