Atama logotip
EN

Zaokroževanje ur prisotnosti na delovnem mestu

Spoštovani, na vas se obračam z dvema povezanima vprašanjema: 1. ali sme delodajalec zaokroževati ure prisotnosti, če ima elektronski sistem evidentiranja delovnega časa, ki beleži prisotnost do sekunde natančno? 2. če je odgovor na zgornje vprašanje"da", ali sme ure zaokroževati tako, da je izid zaokroževanja negativen saldo kljub temu, da je delavec opravil presežno število ur dela? To pomeni: ali mesečni saldo lahko izkazuje manjko ur, čeprav je iz elektronskega beleženja razvidno, da je delavec na delovnem mestu presegel predpisan delovni čas in je dejanski mesečni saldo - če bi ga obračunavali po dejanski prisotnosti in brez zaokroževanja, presežek ur? Če poenostavim: ali delodajalec ure lahko zaokrožuje v škodo delavca? Hvala vnaprej ter lep pozdrav,

Spoštovani!

Pravila glede beleženja delovnega časa so ponavadi opredeljena v internih aktih podjetja. Zakon o delovnih razmerjih o tem ne govori.  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti v 18. členu navaja, da se v evidencah vodi podatke o številu delovnih ur, opravljene ure v času nadurnega dela, čas prihoda in odhoda delavca na delo, itd.

V primeru interpretacije pravilnosti postopanja delodajalca je potrebno najprej vedeti, kje je razlog za zaokroževanje ur. Če obstaja pravilo o točno določenem prihodu in odhodu iz delovnega mesta, potem bi se lahko načeloma prikazal manjko ur, če delavec pride predhodno na delo, delovno mesto pa zapusti pred iztekom delovnega časa.

Lep dan želim,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

 

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij