Atama logotip
EN

Odpoved

Delodajalec je delavcu z neutemeljeno obtožbo zagrozil z izredno odpovedjo, brez da bi bila dana namera in razlogi v pisni obliki in dana možnost zagovora. Pod to grožnjo so mu dali alternativo, da sam napiše odpoved, kar je pod to prisilo tudi storil. Čeprav pri tej firmi ne želi več delati, bi rad, da se takšni, z zakonom neskladni postopki ne ponavljajo. Ali mora za preverjanje in da bi to preprečil dati prijavo inšpektoratu za delo ali je dovolj če jih le obvesti o svojem primeru?

Spoštovani!

V primeru kršitve delovno pravnega razmerja je potrebno za kakršno koli snakcijo predložiti dokazila. V kolikor želite, da inšpektorat preveri ustreznost postopkov pri delodajalcu, morate za to podati prijavo. Kako sam inšpektorat v posameznem primeru ukrepa, pa meni žal ni znano.

Lep dan želim,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij