Atama logotip
EN

Daljši odmor za malico

Ali je lahko odmor za malico, pri polnem delovnem času, na pobudo delodajalca, daljši od 30 minut? Na primer določeno v kolektivni pogodbi, da traja odmor 45 minut. Če ja, ali se celoten čas odmora šteje v delovno dobo ali samo 30 minut?

Spoštovani!

Delavcu na podlagi zakonodaje pripada 30 minut odmora, kadar je zaposlen za polni delovni čas (t.j. 8 ur / dan). Seveda se delodajalec lahko odloči, da delavcu pripada daljši odmor oziroma več odmorov. Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati ali gre za dejanski odmor ali za prekinitev dela oz takšno ureditev urnika, da je delavec prisoten na delu recimo 2x po 4 ure, vmes pa 1 uro ne. 

Vse je torej odvisno od razloga za dodatni odmor, organizacije delovnega časa in poslovanja podjetja. 

lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij