Atama logotip
EN

Koriščenje dopusta v kosu

Pozdravljeni, zaradi daljše bolniške je koriščenje dopusta iz 2022 podaljšano do 31.12.2023, ostal mi je pa še cel letošnji dopust. Ves lanski dopust (25 dni) bom koristila v kosu. Je v mojem primeru nujna izraba še 10 dni dopusta tekočega leta oz. kaj se zgodi, če ga ne? Hvala za vaš odgovor.

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 162. členu navaja:

(izraba letnega dopusta)

(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

(2) Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

(3) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

(4) Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

(5) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

(6) Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta.

 

Zakon navaja letni dopust, nikjer pa ni izrecno določeno, da je to letni dopust tekočega leta. Moje osebno mnenje je, da se navedena pravila nanašajo na tekoči letni dopust. Seveda je potrebno presojati ali bo ob koriščenju celotnega lanskega dopusta možno koristiti še letošnji dopust. Vsekakor je najbolj smiselen dogovor z delodajalcem o morebitnem koriščenju ali prenosu.

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij