Atama logotip
EN

Dopolnilna zaposlitev v tujini

Spoštovani, Lepo bi prosil za vaš odgovor na naslednje vprašanje: Ali je v skladu s slovensko zakonodajo ob polni zaposlitvi (100%) na univerzi v Sloveniji (pogodba o zaposlitvi za določen čas) mogoče imeti še dopolnilno zaposlitev na univerzi v Veliki Britaniji (pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas sklenjena v skladu s tamkajšnjo zakonodajo) in če da, do največ kakšnega obsega je lahko potem takšna dopolnilna zaposlitev v tujini (10%, 20%)? Najlepša hvala že vnaprej. V pričakovanju vašega čimprejšnjega odgovora vas lepo pozdravljam,

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 147. členu določa:

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.

(2) Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.

(3) Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem odstavku tega člena, ta pogodba preneha veljati v skladu s tem zakonom, po poteku dogovorjenega časa, ali če so umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

 

Zakon ne opredeljuje države zaposlitve, omogoča pa vam dodatno zaposlitev, saj opravljate vzgojno-izobraževalna dela. Potrebujete pa pri dodatni zaposlitvi vsekakor soglasje glavnega delodajalca.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij