Atama logotip
EN

Jubilejna nagrada

Od leta 1982 do 1984 sem delala v gostinstvu. Potem pa vseh 38 let v trgovini. Sedaj imam 40 let delovne dobe in mi ne pripada lubilejna nagrada. Zaposlena sem brez prekinitve delovnega razmirja. Prejšna za 10,20,30 let pa sem dobila. Hvala za vaš odgovor. Lep pozdrav

Spoštovani!

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine v 80. členu navaja:

Jubilejna nagrada
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.
(2) Dokupljena leta se ne štejejo v pogoj za pridobitev jubilejne nagrade.
(3) Delavec je upravičen do jubilejne nagrade iz prvega odstavka tegačlena,če za isti jubilej pri istem
delodajalcu jubilejne nagrade še ni prejel.
(4) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po dopolnitvi pogojev iz tegačlena.
(5) Višina jubilejne nagrade se določi v tarifni prilogi.
(6) V primeru, da delodajalec izplačuje jubilejno nagrado za druge jubileje, kot jih določa prvi odstavek tega
člena, se ta jubilejna nagrada lahko izplača v nedenarni obliki.

V praksi to pomeni, da se vam izplača za delovno dobo, ki ste jo pridobili pri trenutnem delodajalcu.

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij